about
Toon menu

Westerse journalisten/politici keuren moorden op bepaalde bevolkingsgroepen goed

Dinsdag 24 juni schrijft journalist Jesse Van Regenmortel in Het Nieuwsblad, op blz 20 het artikel: "De jihadstrijder die spioneerde voor het westen" doodleuk dat de Amerikaanse drones een mens/moslim Anwar al-Awlaki"uitgeschakeld" hebben. Daarbij schrijft de journalist dat al-Awlaki "een van de meesterbreinen van Al-Qaeda" is.

Hij heeft echter geen bewijzen voor zijn beweringen vermeld. Het lijkt me dat, zoals veel mensen, journalisten en politiekers, hij weinig of niets kent over A...
Lees meer

Met geweld opgedrongen koloniale grenzen oorzaak van gewapende conflicten

koloniaal-afrika.jpg
Eén van de oorzaken van de conflicten, de bewapende opstandelingen en oorlogen, zijn de kunstmatige koloniale met geweld opgedrongen grenzen aan de inheemse bevolking, zonder rekening te houden met etnische en religieuze afkomst. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, als de machtigste koloniale machten, hebben hun eigen belangen gewelddadig opgedrongen ten nadele van de inheemse bevolking.

De Durand lijn, naar de naam van de  Britse gouverneur Mortimer Durand van koloniaal India, deze met gewel...
Lees meer

Stop waanzinnig onrecht en geweld tegen Palestijnen

gaza.jpg
De bedoeling van de winnaars van de tweede wereldoorlog en de VN was de verdeling van Palestina tussen de inheemse bevolking van Palestina, moslims en katholieken enerzijds en de terugkerende Joden anderzijds. Om een veilige haven te scheppen, een staat voor de Joden, na de vervolging en de Holocaust door Nazi Duitsland. De veilige haven voor de Joden is een terreurbewind geworden voor de inheemse bevolking van Palestina.

Intussen 66 jaren later, hebben de Joden al sinds 66 jaren een staat...
Lees meer

De Morgen verdedigt moorden door Israëlische Mossad

In de Krant De Morgen van zaterdag 31 mei stond op blz 8 en 9 een artikel van journalist Lode Delputte "De Mossad vergee(f)t nooit". Hier keurt de journalist de misdaden, moorden door de Israëlische geheime inlichtingendienst goed: "al moet het dan wel zeker van zijn stuk zijn".

Als de Mossad moorden pleegt dan gaat het over "doelgerichte preventie", het slachtoffer "moet zich opmaken voor even anoniem als onprettige bezoek" en nog dat Israel de macht heeft  "zuinig te zijn met te...
Lees meer

SP.a krijgt rake klappen in Leuven

circulatieplan2.png
Bij de laatste verkiezingen heeft SP.a ongeveer 5 % in het parlement en de kamer verloren. De partij van Burgemeester Louis Tobback is nu de vijfde partij na NV.a, Open VLD, CD&V en Groen. Dit voorspelt niet veel goeds voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De Sp.a riskeert het burgemeesterschap in Leuven te verliezen.

Zeker heb ik leedvermaak, de arrogantie en de nalatigheden van de Stad hebben me een aanzienlijke morele schade gebracht. Mijn vragen/klachten over de 60% van de verkeer...
Lees meer

Leuven, Verkeersborden "verboden parkeren voor fietsers" onwettig

dirk-robbeets-la-1-800x533.jpg
Volgens Erik Daems, voorzitter van de Leuvense Fietsersbond en Mark Broeckaert van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) zijn de verkeersborden "verboden parkeren voor fietsers" aan het Martelarenplein (station), het De Somerplein, de Diestsestraat en de Grote Markt illegaal.

Want in het huidige verkeersreglement bestaat er geen verkeersbord dat een parkeerverbod voor fietsers oplegt. "Een onbemande fiets is geen voertuig aldus de wegcode""Een parkeerverbodsbord met fantasietjes e...
Lees meer

Politieke gevangenen in België

didier.jpg
Ongeveer een jaar geleden heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, in de media Syrië bedreigd met bombarderen zelfs zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN. Ik vind deze bedreigingen een duidelijke aanzet tot haat en geweld tegenover mensen van een ander land en geloof.

In de Standaard van dinsdag 26 juni 2012 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verklaard dat de internationale gemeenschap militair mag ingrijpen in Syrië om een staatsgreep te p...
Lees meer

België medeplichtig aan de zelfmoord van Natasja Demedts

cia-drugs.jpg
Natasja Demedts(35j) heeft zich verhangen in haar cel in de gevangenis van Brugge. Volgens de Krant "Het Laatste Nieuws" had ze 6 jaar cel gekregen wegens druggebruik en -handel. Ik vind gevangenisstraffen voor druggebruik barbaars en misdadig, middeleeuwse toestanden zoals de heksenjacht door de kerk.

  Alcohol doodt ongeveer 100 keer meer mensen dan "drugs", alcohol vernietigt de gezondheid, brengt schade aan gezin en familie, aan het sociale- en arbeidsleven en het veroorzaakt ook veelvuld...
Lees meer

De vrijheid van de meester van slaven

vrijheid-van-de-meesters.png
De meesters van slaven zien de ganse planeet als hun privé eigendom. De geschiedenis van Europa is sinds 500 jaar een opeenvolging van verovering, overheersing, onderdrukking, wreedheden, uitbuiting, diefstal, martelingen, verminkingen, mensenhandel, slavernij, agressieoorlogen, volkerenmoord.

  Het kenmerk van de meester van slaven is een diepe minachting tegenover zwakke mensen van andere continenten, een andere huidkleur en geloof die ze als ondergeschikt, als "Untermensch" beschouwen....
Lees meer

Oprichting van een alternatieve democratische V.N.

non-aligned-movement.jpg

De Veiligheidsraad van de VN  is een werelddictatuur waar 5 wereldmachten een vetorecht hebben en  de wereldoverheersers, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen geen afstand doen van hun vetorecht en hun machtsmisbruik en koloniale privileges. De wereldoverheersers verzetten zich met alle macht tegen een absolute democratische Algemene Vergadering van de VN. Daarom is de oprichting nodig van een alternatieve democratische VN waarbij geen vetorecht bestaat en...
Lees meer

Frankrijk deels verantwoordelijk voor de Ruandese genocide

france-genocide-rwanda.jpg

http://www.presstv.ir/detail/2014/03/15/354735/france-bans-demo-condemning-paris-role-in-rwandan-genocide/  Frankrijk is medeplichtig aan de genocide van de 800.000 Tutsi's slachtoffers in Rwanda. Frankrijk was de bondgenoot van de Hutu president Juvénal Habyarimana. Frankrijk heeft het Hutu leger en de milities die de genocide uitvoerden in 1994  gedurende 4 jaren getraind en bewapend.In een rapport van de Rwandese regering staan er 33 Franse politici, militairen en ook oud-premier Dominique d...
Lees meer

Wereldmachten plegen misdaden tegen de mensheid en blijven ongestraft

obama-war-crimes2.jpg

We leven nog steeds in een wereld waar de wet van de sterkste heerst en het internationale recht alleen van toepassing is op de zwakken/ slaven/ gekoloniseerde landen. De samenleving is gebaseerd op machtsmisbruik, ongebreidelde hebzucht, ontkenning en gespletenheid. De Mens is een gespleten wezen tussen meester en slaaf, machtigen en zwakken, goeden en slechten, vrienden en vijanden, wij en de anderen, De Mens is gespleten tussen woord en daad, theorie en praktijk, eigenbelang en algemeen be...
Lees meer

Procedurefouten van het gerecht brengen schade aan het algemeen belang

procedure-fout.png

Bovendien blijven de magistraten meestal ongestraft Sommige procedurefouten zijn zo doorzichtig, zo ongeloofwaardig dom dat de burger zou kunnen vermoeden dat de fouten van de magistraten opzettelijk gemaakt zijn. In de laatste jaren zijn er al honderden procedurefouten gebeurd, meestal in fraude- en drugsdossiers. Het lijkt of de magistraten niet willen leren van de fouten uit het verleden. Deze straffeloosheid van magistraten zet de deur open voor mogelijke opzettelijke procedurefouten en ve...
Lees meer

Leuven, de schande van de foutieve verkeersborden in de wandelstraten

robeerts.jpg

Leuven heeft ongeveer 9 verschillende 'wandelstraat' borden en ongeveer 30 borden staan al sinds veel jaren tegenstrijdig of er ontbreken einde of begin zone borden of ze staan verwarrend opgesteld. De fietsers weten nog steeds niet of ze wel of niet mogen rijden langs de Diestsestraat. Er heerst verwarring, gedoogbeleid of mogelijke willekeur in de wandelstraten van Leuven. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief Ik h...
Lees meer

Het Internationaal Gerechtshof is een misdadige koloniale rechtbank

international-tribunal.jpg

Het Internationaal Gerechtshof staat ten dienste van de meester van slaven om slaven te vervolgen. Tot nu toe heeft de internationale rechtbank alleen Afrikaanse leiders van gekoloniseerde landen, erfgenamen van slaven vervolgd. Deze rechtbank staat ten dienste van een werelddictatuur, de 3 machtigste staten met veto recht in de Veiligheidraad van de Verenigde Naties en hun bondgenoten (de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). Het vetorecht in de Veiligheidsraad...
Lees meer