about
Toon menu

Verdeling van Irak en Syrië

sykespicot.jpg

De internationale gemeenschap moet een einde maken aan de (sinds 1991) misdadige nazi-gruwelen, terreurbombardementen met massavernietigingswapens door de westerse overheersers tegenover moslim landen en onderdrukte, benadeelde moslim bevolkingsgroepen. Alle partijen moeten rond de onderhandelingstafel gaan zitten en de koloniale grenzen, onrechtvaardigheden en misdaden tegenover deze zwakkere bevolkingsgroepen rechtzetten. De internationale gemeenschap moet de politieke leiders van de V.S., de...
Lees meer

Het Westen pleegt genocide van 3 miljoen moslims

peace-1.jpg

De vorige barbaarse genocidaire overheersers, Koloniaal Europa, spannen nu samen met de nieuwe barbaarse genocidaire overheerser de Verenigde Staten van Amerika. Daarbij hebben ze weinig integriteit, ze misbruiken hun overmacht om te liegen, te verdraaien, te manipuleren en te misleiden om zo hun wrede genadeloze misdaden weg te moffelen. Er is sinds 1991 een genocide van moslims aan de gang en het christelijke westen zwijgt niet alleen maar het is zelf de wrede en genadeloze dader. In feit...
Lees meer

Oproep voor internationaal onafhankelijk onderzoek aanslag 11 september 2001 V.S.

towers.jpg

De media zijn eigendom van een machtige, kwaadaardige, ziekelijk hebzuchtige, rijke elite (bankiers,oligarchen van wapens en oorlogsindustrie, bazen van multinationals…) daardoor beheersen ze de publieke opinie en de mondiale informatie stroom. De westerse media zijn een planetair brainwash instrument ten dienste van de roofzuchtige uitbuitingsbelangen van deze wrede wereldoverheersers. CIA misbruikt moslim leerling piloten Sommige van de vermeende vermoedelijke kapers werden beschermd door...
Lees meer

Gewelddadig verdrijven van moslims in Palestina

nakba.jpg

In 1947/48 heeft de Joodse staat ongeveer 750.000 Palestijnse moslims op een gewelddadige wijze verdreven van hun land, huizen en moskeeën. De Joodse staat werd gesticht door slachtingen, etnische zuivering en terroristische misdrijven tegenover de inheemse moslimbevolking van Palestina.(1) Israel heeft ruim 500 verlaten dorpen met de grond gelijk gemaakt om de terugkeer van de verdreven Palestijnen onmogelijk te maken. Deze barbaarse veldtocht van de Joodse staat tegen moslims gebeurde met d...
Lees meer

UN Security Council a world dictatorship

un-cartoon2.jpg

Abolition of the Veto Right UN Security Council The peoples of the world suffer from a cruel dictatorship To strive for a more peaceful and just world with a more equitable distribution of wealth it is  very important to abolish  the veto right of the 5 powerful countries (United States,United Kingdom, France, Russia, China) and  enlarge  the UN Security Council from 15 now  to at least 30 countries. All resolutions should be taken by the Security Council of the UN, in absolute democracy, one...
Lees meer

Verenigde Staten van Amerika wrede en genadeloze agressor

war-criminals.jpg

De psychopathische meester van slaven ziet de gerechtigde eis voor vrijheid, rechtvaardigheid en een menswaardig loon van de slaven/zwakkeren, als een bedreiging, als  expansionisme, als terrorisme. De machtige rijke elite (banken, multinationals, olie, wapens, oorlogseconomie) die sinds honderd jaar Amerika regeert (achter de marionetten presidenten) beschouwt de zwakkere volkeren van de wereld als minderwaardig, als Untermenschen, als prooien voor de roofzuchtige "vrije" uitbuiting. Ze zijn...
Lees meer

Gelijkenissen tussen getto Warschau en Gaza

warshaw2.jpg

"Ik verwerp de heersende gedachte dat het winnen is: het veroveren van terrein door middel van luchtbombardementen op gebieden met dichtbevolkte burgerwijken is geen overwinning. Het uithongeren van belegerde gemeenschappen tot ze zich overgeven is geen overwinning. Zelfs wanneer één partij op korte termijn de bovenhand krijgt, zal de verschrikkelijke kost van de oorlog de kiem gelegd hebben voor toekomstige conflicten". Algemeen Secretaris van de V.N., Ban Ki-moon Het getto van Warschau werd...
Lees meer

Israël voert terreurbombardementen uit op Gaza

gaza-2008-1309952896-.jpg

Gaza is een concentratiekamp waar de wrede Joodse staat, onder mensonterende omstandigheden, een zwakker volk dat ze beschouwen als minderwaardig, gevangen houdt. Met deze nieuwe (juli 2014), wrede agressieoorlog en 1400 terreurbombardementen heeft de Joodse staat al 200 "Untermenschen uitgeschakeld" en meer dan 1300 gewond. Israël noemt de inheemse bevolking van Palestina "terroristen". Nochtans zijn het de eigenaars van het land, de huizen en de grond en de geterroriseerde slachtoffers van d...
Lees meer

Heeft de V.S. de aanslag van 11 september 2001 laten gebeuren?

9-11-truth-1.jpg

De mensen die later de vermoedelijke kapers van de vliegtuigen bleken te zijn waren gekend en zelfs beschermd door de Amerikaanse inlichtingendiensten omdat ze werden gezien als inlichtingenofficieren van Saoedi-Arabië.  De feiten wijzen uit dat de vermoedelijke daders werden gefinancierd en dat ze onder de orders stonden van  bondgenoten, de ISI (de Pakistaanse geheime dienst) en de geheime dienst van Saoedi-Arabië met de kennis en medeplichtigheid van de CIA/ V.S.  regering. De leider van IS...
Lees meer

Handelsembargo tegen schurkenstaat V.S.

rogue-state.jpg

Het handelsembargo van de V.S. tegen Cuba en Iran is gewoon machtsmisbruik van een  wrede, misdadige wereldoverheerser tegen zwakkere landen die ze bezien als een onderdanige kolonie bewoond door minderwaardige mensen.   Ik vind dat BNP Paribas als reactie op de boete een klacht zou moeten indienen tegen de V.S. wegens genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, terreurbombardementen, plegen van terroristische aanslagen, financieren en bewapenen van terreurgroepen.   Cuba   Cuba...
Lees meer

How Europe Succeeded to Make Africans Happy about their Colonization

africa-feesds-the-world.jpg

By: Mawuna Remarque KOUTONINThursday, June 19th, 2014 at 10:35 am.   Though they wish, Europeans don’t have the physical capacity to occupy Africa. Africa is too big, too vast and too diverse. However, Europe has the power to ideologically occupy Africa. They have chosen that road and it’s giving them even better results, than physical occupation. At the moment I’m writing this post, colonial Europe is doubling down on their ideological occupation by investing heavily into their main propaga...
Lees meer

V.S. gebruiken Al-Qaeda voor wereldoverheersing

kerry-crimes-against-humanity.jpg

De V.S., Saoedi-Arabië, Pakistan en Al-Qaeda hebben een sadomasochistische vierhoekrelatie. Deze machiavellistische samenwerking blijft tot op heden bestaan. De V.S. gebruiken de "islamitische strijders" als vrijheidsstrijders om oorlogen te voeren tegenover hun vijanden als het hun geopolitieke doelstellingen dient. Als deze "vrijheidsstrijders" een strijd voeren die indruist tegen de doelstellingen van de V.S. dan worden ze bestempeld als "terroristen". De wrede wereldoverheerser schept alti...
Lees meer

Westerse journalisten/politici keuren moorden op bepaalde bevolkingsgroepen goed

Dinsdag 24 juni schrijft journalist Jesse Van Regenmortel in Het Nieuwsblad, op blz 20 het artikel: "De jihadstrijder die spioneerde voor het westen" doodleuk dat de Amerikaanse drones een mens/moslim Anwar al-Awlaki"uitgeschakeld" hebben. Daarbij schrijft de journalist dat al-Awlaki "een van de meesterbreinen van Al-Qaeda" is.

Hij heeft echter geen bewijzen voor zijn beweringen vermeld. Het lijkt me dat, zoals veel mensen, journalisten en politiekers, hij weinig of niets kent over A...
Lees meer

Met geweld opgedrongen koloniale grenzen oorzaak van gewapende conflicten

koloniaal-afrika.jpg
Eén van de oorzaken van de conflicten, de bewapende opstandelingen en oorlogen, zijn de kunstmatige koloniale met geweld opgedrongen grenzen aan de inheemse bevolking, zonder rekening te houden met etnische en religieuze afkomst. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, als de machtigste koloniale machten, hebben hun eigen belangen gewelddadig opgedrongen ten nadele van de inheemse bevolking.

De Durand lijn, naar de naam van de  Britse gouverneur Mortimer Durand van koloniaal India, deze met gewel...
Lees meer

Stop waanzinnig onrecht en geweld tegen Palestijnen

gaza.jpg
De bedoeling van de winnaars van de tweede wereldoorlog en de VN was de verdeling van Palestina tussen de inheemse bevolking van Palestina, moslims en katholieken enerzijds en de terugkerende Joden anderzijds. Om een veilige haven te scheppen, een staat voor de Joden, na de vervolging en de Holocaust door Nazi Duitsland. De veilige haven voor de Joden is een terreurbewind geworden voor de inheemse bevolking van Palestina.

Intussen 66 jaren later, hebben de Joden al sinds 66 jaren een staat...
Lees meer