about
Toon menu

Wereldoverheersers plegen geweld en terreur tegen zwakkere anderen

bush-criminal.jpg

De wereldoverheerser, de V.S., is de grootste pleger van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide in de laatste 65 jaar, ze hebben zelfs het ICC niet erkend en ze hebben zelfs een Europees land, Nederland , bedreigd met een gewelddadige invasie als er ooit een Übermensch Amerikaan voor de Internationale Rechtbank van Den Haag zou moeten verschijnen. Toch buigt Nederland als een onderdanige hond voor dit machtige alfamannetje. Toen België een wet uitvaardigde i.v.m. universele jur...
Lees meer

V.S. en Europa vergoelijken geweld en terreur tegen zwakkere anderen

herman.jpg

  Sinds ongeveer 60 jaar bestaat er een bepaald respect voor de mensenrechten in het centrum van Europa maar dan wel alleen in hun binnenlands beleid, tegenover hun bewoners. De "beschaafde" Europese landen blijven wel collaboreren met de nazi-achtige Verenigde Staten van Amerika (V.S.), wereldoverheerser in de, reeds 25 jaar durende, wrede en genadeloze terreur agressieoorlogen tegen moslimlanden. Europese koloniale holocaust, het toelaatbare negationisme Europa erkent nog steeds de kolonia...
Lees meer

NAVO agressie tegen Libië heeft Islamitische Staat aan de macht gebracht

navo.jpg

06/09/2011Geachte, De Eerste Minister heeft uw e-mail goed ontvangen en heeft mij gevraagd u een antwoord te geven. We herinneren u eraan dat onze interventie in Libië strikt beperkt was tot het waken over de naleving van het embargo op de wapenexport naar dit land en over de naleving van de  no-fly-zone, en tot het uitsluitend tussenkomen in geval van een duidelijke bedreiging voor de Libische bevolking. België heeft bovendien drie voorwaarden opgelegd waaraan moet zijn voldaan alvorens de Belg...
Lees meer

Westerse media verzwijgen genocide 3 miljoen moslims

bush-criminal.jpg

De westerse media verzwijgen ook de barbaarse slachting van journalisten, het vermoorden van de persvrijheid van de moslimjournalisten door de terreurlegers van het christelijke westen (V.S., Europa/NAVO). De terreurlegers van de wereldoverheersers V.S., NAVO, Israël hebben de laatste jaren honderden moslimjournalisten vermoord door terreurbombardementen op journalisten en mediagebouwen in Palestina, Belgrado, Kaboel, Bagdad, Tripoli...(1) De gebouwen van Al-Jazeera zijn minstens 2 keer gebomba...
Lees meer

V.S. heeft de terroristische aanslagen van 9/11 gepleegd

pentagon.jpg

De 9/11 aanslagen hebben dezelfde functie voor de agressieoorlogen tegen moslimlanden door de VS/NAVO imperialisten zoals de Reichstag brand voor de agressieoorlogen door de Nazi's. Veel Duitsers slikten de versie dat de brand aangestoken was door communisten, als zoete koek en stemden bij de daaropvolgende verkiezingen op de nazi's.De Verenigde Staten van Amerika (V.S.) leven niet onder bedreiging, ze zijn de wrede agressor van de zwakkeren en armen in de wereld.(1) Dit is mijn vierde artikel...
Lees meer

US legitimacy waning over 9/11 hoax

911-fake-plane-the-plane-does-not-fit.jpg

A retired US Army general says America should hold public hearings to investigate 9/11 and the wars it triggered. Gen. Daniel P. Bolger, a leader of the US campaigns in Iraq and Afghanistan, made the comments during an exclusive interview with Truth Jihad Radio. Gen. Bolger is the author of the explosive new book Why We Lost: A General’s Inside Account of the Iraq and Afghanistan Wars. Asked about worldwide skepticism concerning the official account of 9/11, including the 80% of Muslims worldw...
Lees meer

Moslims vals beschuldigd van de terroristische aanslagen 9/11 V.S.

pentagon-2.jpg

Ondanks de zeer talrijke boeken en video's die de simplistische versie van de wrede imperialistische V.S. regering in vraag stellen en afbreken, blijven de westerse politieke leiders en de media, die gecontroleerd worden door de machtige banken en multinationals, en ook veel volgzame burgers, klakkeloos deze versie van oorlogsmisdadigers overnemen. Een moslimorganisatie beschuldigen zonder overtuigende bewijzen komt neer op aanzetten tot haat en geweld tegen moslims. De moslims hebben recht op...
Lees meer

Verdeling van Irak en Syrië

sykespicot.jpg

De internationale gemeenschap moet een einde maken aan de (sinds 1991) misdadige nazi-gruwelen, terreurbombardementen met massavernietigingswapens door de westerse overheersers tegenover moslim landen en onderdrukte, benadeelde moslim bevolkingsgroepen. Alle partijen moeten rond de onderhandelingstafel gaan zitten en de koloniale grenzen, onrechtvaardigheden en misdaden tegenover deze zwakkere bevolkingsgroepen rechtzetten. De internationale gemeenschap moet de politieke leiders van de V.S., de...
Lees meer

Het Westen pleegt genocide van 3 miljoen moslims

peace-1.jpg

De vorige barbaarse genocidaire overheersers, Koloniaal Europa, spannen nu samen met de nieuwe barbaarse genocidaire overheerser de Verenigde Staten van Amerika. Daarbij hebben ze weinig integriteit, ze misbruiken hun overmacht om te liegen, te verdraaien, te manipuleren en te misleiden om zo hun wrede genadeloze misdaden weg te moffelen. Er is sinds 1991 een genocide van moslims aan de gang en het christelijke westen zwijgt niet alleen maar het is zelf de wrede en genadeloze dader. In feit...
Lees meer

Oproep voor internationaal onafhankelijk onderzoek aanslag 11 september 2001 V.S.

towers.jpg

De media zijn eigendom van een machtige, kwaadaardige, ziekelijk hebzuchtige, rijke elite (bankiers,oligarchen van wapens en oorlogsindustrie, bazen van multinationals…) daardoor beheersen ze de publieke opinie en de mondiale informatie stroom. De westerse media zijn een planetair brainwash instrument ten dienste van de roofzuchtige uitbuitingsbelangen van deze wrede wereldoverheersers. CIA misbruikt moslim leerling piloten Sommige van de vermeende vermoedelijke kapers werden beschermd door...
Lees meer

Gewelddadig verdrijven van moslims in Palestina

nakba.jpg

In 1947/48 heeft de Joodse staat ongeveer 750.000 Palestijnse moslims op een gewelddadige wijze verdreven van hun land, huizen en moskeeën. De Joodse staat werd gesticht door slachtingen, etnische zuivering en terroristische misdrijven tegenover de inheemse moslimbevolking van Palestina.(1) Israel heeft ruim 500 verlaten dorpen met de grond gelijk gemaakt om de terugkeer van de verdreven Palestijnen onmogelijk te maken. Deze barbaarse veldtocht van de Joodse staat tegen moslims gebeurde met d...
Lees meer

UN Security Council a world dictatorship

un-cartoon2.jpg

Abolition of the Veto Right UN Security Council The peoples of the world suffer from a cruel dictatorship To strive for a more peaceful and just world with a more equitable distribution of wealth it is  very important to abolish  the veto right of the 5 powerful countries (United States,United Kingdom, France, Russia, China) and  enlarge  the UN Security Council from 15 now  to at least 30 countries. All resolutions should be taken by the Security Council of the UN, in absolute democracy, one...
Lees meer

Verenigde Staten van Amerika wrede en genadeloze agressor

war-criminals.jpg

De psychopathische meester van slaven ziet de gerechtigde eis voor vrijheid, rechtvaardigheid en een menswaardig loon van de slaven/zwakkeren, als een bedreiging, als  expansionisme, als terrorisme. De machtige rijke elite (banken, multinationals, olie, wapens, oorlogseconomie) die sinds honderd jaar Amerika regeert (achter de marionetten presidenten) beschouwt de zwakkere volkeren van de wereld als minderwaardig, als Untermenschen, als prooien voor de roofzuchtige "vrije" uitbuiting. Ze zijn...
Lees meer

Gelijkenissen tussen getto Warschau en Gaza

warshaw2.jpg

"Ik verwerp de heersende gedachte dat het winnen is: het veroveren van terrein door middel van luchtbombardementen op gebieden met dichtbevolkte burgerwijken is geen overwinning. Het uithongeren van belegerde gemeenschappen tot ze zich overgeven is geen overwinning. Zelfs wanneer één partij op korte termijn de bovenhand krijgt, zal de verschrikkelijke kost van de oorlog de kiem gelegd hebben voor toekomstige conflicten". Algemeen Secretaris van de V.N., Ban Ki-moon Het getto van Warschau werd...
Lees meer

Israël voert terreurbombardementen uit op Gaza

gaza-2008-1309952896-.jpg

Gaza is een concentratiekamp waar de wrede Joodse staat, onder mensonterende omstandigheden, een zwakker volk dat ze beschouwen als minderwaardig, gevangen houdt. Met deze nieuwe (juli 2014), wrede agressieoorlog en 1400 terreurbombardementen heeft de Joodse staat al 200 "Untermenschen uitgeschakeld" en meer dan 1300 gewond. Israël noemt de inheemse bevolking van Palestina "terroristen". Nochtans zijn het de eigenaars van het land, de huizen en de grond en de geterroriseerde slachtoffers van d...
Lees meer