about
Toon menu

GENEZING VAN MENS EN LICHAAM

genezing.jpg

Een Mens is een bewustzijnswezen met levensenergie, denken, gevoelens, instinct en lichaam. Het doel en de zin van het leven in de stoffelijkheid is bewustwording, zelfkennis, dromen en talenten ontwikkelen en uitdrukken. De Schepper/Zijn is eenheid, onvoorwaardelijke liefde, vergeving en algemeen belang. Het doel en de zin van het leven is zich de essentie van de Schepper eigen te maken en uit te drukken. De mens voelt zich afgescheiden van anderen, is onvolmaakt, onbewust, egoïstisch, he...
Lees meer

Amerikaanse overheid de grootste bedreiging Homeland Security

america-nazi.jpg

 De meeste terroristische aanslagen in de V.S. werden gepleegd met de steun en medeweten van overheidsdiensten, o.a 9/11, aanslag WTC 1993, aanslag overheidsgebouw Oklahoma City 1995, antrax brieven... Bij de aanslag van 9/11 waren verschillende oefeningen aan de gang in verband met verdediging tegen gekaapte vliegtuigen en in London 7/7 2005 waren ook oefeningen geprogrammeerd in verband met een aanslag zoals deze die werkelijk gebeurd is. (1) Veel terroristische aanslagen in de V.S. werden...
Lees meer

terroristische aanslagen nodig om nieuwe terreur agressiesoorlogen te voeren

nazi-american-flag.jpg

De versie van de geschiedenis die de Europese en Amerikaanse politici en media verspreiden, toont hun psychopathie, ze zijn fundamenteel negationisten en racisten. Ik vraag aan alle burgers van goede wil om  naar de geschiedenis van het koloniaal Europa en de imperialistische V.S. te kijken  vanuit het standpunt van de slaven, gekoloniseerden, de oorspronkelijke volkeren, inheemse bevolking, vanuit het standpunt van de aangevallen, bezette, gebombardeerde landen en bevolking. De grootste terr...
Lees meer

terreur legers van christelijke meesters van slaven plegen genocide van 3 miljoen moslims

shock-and-awe.jpg

De politieke leiders van de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, NAVO moeten voor een internationale rechtbank verschijnen voor oorlog tegen de vrede, voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. Ze moeten een onmetelijke schade betalen aan de aangevallen landen en hun bevolking. Al deze wrede, genadeloze, laffe, verwerpelijke agressieoorlogen door de terreurlegers van het christelijke westen hebben diepe wonden geslagen in de ziel van de moslims wereldwijd. Deze agressieoorlogen...
Lees meer

Wrede schepping

vietnam-napalm.jpg

Na veel jaren op de planeet ben ik tot het besef gekomen dat de Schepper een wrede wereld geschapen heeft waar de meeste wezens andere wezens moeten doden om zich te voeden en om te overleven. De mens is het meest wrede wezen dat niet alleen doodt om te eten, maar ook als spel, sport, voor eigen belang, eigen verrijking. De planeet wordt bewoond door onvolmaakte, onbewuste, onwetende, gespleten (1), kwaadaardige, egoïstische en ziekelijk hebzuchtige mensen. Maar sinds eeuwen zijn koloniaal...
Lees meer

Christelijke Übermenschen terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen

strange-fruit.jpg

De ware Übermenschen zijn, sinds eeuwen, koloniaal Europa en de Verenigde Staten van Amerika (V.S.) De ware Untermenschen zijn de mensen in de rest van de wereld met een andere huidskleur, met zwarte, rode en gele kleur, die ze beschouwen als minderwaardig. De ware Übermenschen zien de wereld als hun eigendom en verdelen de rijkdom tussen mekaar volgens de pikorde gebaseerd op hun militaire agressieve macht. Zo veel mogelijk Lebensraum uitbreiden, is van strategisch levensbelang en daarom pl...
Lees meer

Europa terroriseert de rest van de wereld sinds eeuwen

slavernij.jpg

"Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen." (Mattheüs 7:3-5) Het Christelijke koloniale Europa en de imperialistische V.S terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen. Ze zijn grote schender...
Lees meer

Calendrier des crimes de la France Outre-mer

africa-france.jpg

  Jacques Morel "Calendrier des crimes de la France outre-mer" Jacques Morel 14 avril 2005 Table des matieres Introduction 7 Pourquoi ce calendrier ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 janvier 1899 : Sac de Sansanne-Haoussa (Soudan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 janvier 1963 : Assassinat de Sylvanus Olympio, premier president elu (Togo) . . . . . . 13 janvier 1955 : Claude Bourdet : < Votre Gestapo d'Algerie. > (Algeri...
Lees meer

Ontkennen koloniale holocaust is verwerpelijk maar niet verboden

sittingbull.jpg

Het ontkennen van de Europese koloniale en Amerikaanse imperialistische holocaust is verwerpelijk maar het is geen misdrijf omdat de wrede en genadeloze kolonialisten en imperialisten hun slachtoffers beschouwen als echte Untermenchen. Untermenschen zijn van geen tel en daardoor worden de 100 miljoen slachtoffers van het Europese kolonialisme en de 30 miljoen van de imperialistische VS. niet geteld en niet erkend . Europa eist wel van Turkije dat ze de Armeense genocide van 1,2 miljoen slach...
Lees meer

Pax Christi blijft blind voor de oorlogsmisdaden van de Christelijke wereldoverheersers

p1060268.jpg

Ondanks hun motto "geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd " steunt Pax Christi "responsability to protect" militaire interventies om staatsgrepen te plegen volgens de misdadige belangen van controle en uitbuiting van wrede wereldoverheersers, de V.S. en Europa. Pax Christi kijkt naar de geschiedenis vanuit het standpunt van de wrede en genadeloze christelijke meesters van slaven, kolonialisten, imperialisten en lijken zich dus te gedragen als hun woordvoerders. In het a...
Lees meer

Armoede van de gekoloniseerden, misdaad tegen de mensheid

africa-feesds-the-world.jpg

De rijkdom van het koloniale christelijke westen is diefstal met extreem geweld. Armoede is een misdaad tegen de mensheid en is het gevolg van het vrij plunderen van de rijkdom van de aarde door de Übermenschen, meesters van slaven. Koloniaal Europa, de imperiale V.S. & partners onderdrukken en beroven de grote meerderheid van zwakkeren, Untermenschen. "Vrije markt" is kolonialistische economie, is het recht van de sterkste, het gratis of zeer goedkoop verwerven van grondstoffen en het ex...
Lees meer

Dans tussen IK en Zijn

the-divine-self.jpg

Zijn: eenheid, onvoorwaardelijke liefde, vergeving, algemeen belang IK: individueel, eigenbelang, behoeftig, egoïsme, begeerte, pijn, kwetsuur, schaamte, woede, haat, wraak, geweld.onbewust, onvolmaakt, gespleten, onwetend. De daden, gevoelens, gedachten, woorden komen terug naar de eigenaar, de dader. Het is belangrijk om te proberen het standpunt en de belangen van anderen te kennen zodat bij een mogelijk geschil de belangen van de beide partijen kunnen gerespecteerd worden. Machtige meest...
Lees meer

Leuven toont weinig respect voor de zwakke verkeersgebruiker

bord-leuven2.jpg

Gedurende veel jaren hebben 60% van de verkeersborden in de voetgangerszones van Leuven tegenstrijdig gestaan of ontbraken er begin of einde zones tussen de 10 verschillende borden.(1) Hierover heb ik 2 klachten ingediend bij de procureur des Konings op 7 januari 2013 en 31 maart 2015.De procureur des Konings laat weten dat deze ernstige nalatigheid geen misdrijf is.  Daarbij heb ik op 10 oktober 2013 de stad Leuven uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De stad is niet...
Lees meer

Übermenschen plegen terreur tegen de zwakkere anderen

us-soldiers-body-pile-flag.jpg

  Het Christendom werd op een gewelddadige wijze opgedrongen aan de zwakkere anderen, de inheemse bevolking, de onderdrukten, slaven, door het zwaard, met vuurwapens en kanonnen door de laffe, hatelijke, wrede en genadeloze Europese Kolonialisten. De grote wrede, gewelddadige, roofzuchtige maffia, sinds 500 jaar, is koloniaal Europa. Deze roofzuchtige roedel (Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België, Italië, Spanje, Portugal) heeft de ganse wereld, volgens de pikorde, tussen mekaar verde...
Lees meer

Amnesty International blijft blind voor oorlogsmisdaden van westerse wrede wereldoverheersers

the-united-states-crimes-against-humanity.png

Amnesty International lijkt enkel de schending van mensenrechten aan te klagen gepleegd door Untermenschen, gekoloniseerden onder mekaar of tegenover de meester van slaven. Overde oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides van de wrede wereldoverheersers, meesters van slaven blijven ze blind en zwijgen ze. Er kan alleen vrede en rechtvaardigheid in de wereld komen als er een einde komt aan deze wrede werelddictatuur van de Übermenschen (V.S. en Europa) voor eigenbelang en winst. H...
Lees meer