about
Toon menu

Calendrier des crimes de la France Outre-mer

africa-france.jpg

  Jacques Morel "Calendrier des crimes de la France outre-mer" Jacques Morel 14 avril 2005 Table des matieres Introduction 7 Pourquoi ce calendrier ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 janvier 1899 : Sac de Sansanne-Haoussa (Soudan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 janvier 1963 : Assassinat de Sylvanus Olympio, premier president elu (Togo) . . . . . . 13 janvier 1955 : Claude Bourdet : < Votre Gestapo d'Algerie. > (Algeri...
Lees meer

Ontkennen koloniale holocaust is verwerpelijk maar niet verboden

sittingbull.jpg

Het ontkennen van de Europese koloniale en Amerikaanse imperialistische holocaust is verwerpelijk maar het is geen misdrijf omdat de wrede en genadeloze kolonialisten en imperialisten hun slachtoffers beschouwen als echte Untermenchen. Untermenschen zijn van geen tel en daardoor worden de 100 miljoen slachtoffers van het Europese kolonialisme en de 30 miljoen van de imperialistische VS. niet geteld en niet erkend . Europa eist wel van Turkije dat ze de Armeense genocide van 1,2 miljoen slach...
Lees meer

Pax Christi blijft blind voor de oorlogsmisdaden van de Christelijke wereldoverheersers

p1060268.jpg

Ondanks hun motto "geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd " steunt Pax Christi "responsability to protect" militaire interventies om staatsgrepen te plegen volgens de misdadige belangen van controle en uitbuiting van wrede wereldoverheersers, de V.S. en Europa. Pax Christi kijkt naar de geschiedenis vanuit het standpunt van de wrede en genadeloze christelijke meesters van slaven, kolonialisten, imperialisten en lijken zich dus te gedragen als hun woordvoerders. In het a...
Lees meer

Armoede van de gekoloniseerden, misdaad tegen de mensheid

africa-feesds-the-world.jpg

De rijkdom van het koloniale christelijke westen is diefstal met extreem geweld. Armoede is een misdaad tegen de mensheid en is het gevolg van het vrij plunderen van de rijkdom van de aarde door de Übermenschen, meesters van slaven. Koloniaal Europa, de imperiale V.S. & partners onderdrukken en beroven de grote meerderheid van zwakkeren, Untermenschen. "Vrije markt" is kolonialistische economie, is het recht van de sterkste, het gratis of zeer goedkoop verwerven van grondstoffen en het ex...
Lees meer

Dans tussen IK en Zijn

the-divine-self.jpg

Zijn: eenheid, onvoorwaardelijke liefde, vergeving, algemeen belang IK: individueel, eigenbelang, behoeftig, egoïsme, begeerte, pijn, kwetsuur, schaamte, woede, haat, wraak, geweld.onbewust, onvolmaakt, gespleten, onwetend. De daden, gevoelens, gedachten, woorden komen terug naar de eigenaar, de dader. Het is belangrijk om te proberen het standpunt en de belangen van anderen te kennen zodat bij een mogelijk geschil de belangen van de beide partijen kunnen gerespecteerd worden. Machtige meest...
Lees meer

Leuven toont weinig respect voor de zwakke verkeersgebruiker

bord-leuven2.jpg

Gedurende veel jaren hebben 60% van de verkeersborden in de voetgangerszones van Leuven tegenstrijdig gestaan of ontbraken er begin of einde zones tussen de 10 verschillende borden.(1) Hierover heb ik 2 klachten ingediend bij de procureur des Konings op 7 januari 2013 en 31 maart 2015.De procureur des Konings laat weten dat deze ernstige nalatigheid geen misdrijf is.  Daarbij heb ik op 10 oktober 2013 de stad Leuven uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De stad is niet...
Lees meer

Übermenschen plegen terreur tegen de zwakkere anderen

us-soldiers-body-pile-flag.jpg

  Het Christendom werd op een gewelddadige wijze opgedrongen aan de zwakkere anderen, de inheemse bevolking, de onderdrukten, slaven, door het zwaard, met vuurwapens en kanonnen door de laffe, hatelijke, wrede en genadeloze Europese Kolonialisten. De grote wrede, gewelddadige, roofzuchtige maffia, sinds 500 jaar, is koloniaal Europa. Deze roofzuchtige roedel (Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België, Italië, Spanje, Portugal) heeft de ganse wereld, volgens de pikorde, tussen mekaar verde...
Lees meer

Amnesty International blijft blind voor oorlogsmisdaden van westerse wrede wereldoverheersers

the-united-states-crimes-against-humanity.png

Amnesty International lijkt enkel de schending van mensenrechten aan te klagen gepleegd door Untermenschen, gekoloniseerden onder mekaar of tegenover de meester van slaven. Overde oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides van de wrede wereldoverheersers, meesters van slaven blijven ze blind en zwijgen ze. Er kan alleen vrede en rechtvaardigheid in de wereld komen als er een einde komt aan deze wrede werelddictatuur van de Übermenschen (V.S. en Europa) voor eigenbelang en winst. H...
Lees meer

Europa heeft 120 miljoen doden op haar geweten

kolonialisme.jpg

De Europese en Amerikaanse economie profiteert van oorlog. Machtige bedrijven hebben agressieoorlogen nodig om grote winsten te maken. Indien morgen plots de vrede zou uitbreken, zou dat voor deze machtige bedrijven een catastrofe zijn. Daarom moeten en zullen Obama, Cameron en Hollande vijanden blijven vinden, hun landen en de "vrije wereld" nieuwe oorlogsdreigingen blijven voorspiegelen en verder oorlog blijven voeren. Tenzij de vredelievende Amerikanen en Europeanen en de rest van de wereld e...
Lees meer

Westerse politici en media haatpredikers tegen zwakkere anderen

didier.jpg

Ik zie geen vrije westerse media, ze zijn gewoon woordvoerders van wrede, genadeloze wereldoverheersers, zonder de beweringen van de politici en de waarachtigheid van de informatie te checken of bewijzen te geven over wat ze beweren. Ze zetten aan tot haat en geweld tegenover de zwakkere anderen, ze vergoelijken geweld en terreur, agressieoorlogen, luchtbombardementen, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide tegen de Untermenschen in Vietnam, Laos, Cambodja Joegoslavië/Servië, Alge...
Lees meer

Klacht bij de Procureur tegen stad Leuven

diestsestraat-borden.jpg

       Klacht tegen stad Leuven wegens: nog steeds veel verkeersborden in de voetgangerszones staan sinds veel jaren tegenstrijdig of ontbreken (hoofdzakelijk in verband met fietsers) vervolg klacht van 7 januari 2013 Geachte, Ik las in Het Laatste Nieuws van 24 maart 2015 dat de Procureur de Konings toelating geeft aan de stad Leuven om bepaalde verkeersinbreuken te bestraffen met een GAS-sanctie in de voetgangers-zone. Leuven is een zeer nalatige stad, waar ongeveer 60% procent van de ve...
Lees meer

Wereldoverheersers plegen geweld en terreur tegen zwakkere anderen

bush-criminal.jpg

De wereldoverheerser, de V.S., is de grootste pleger van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide in de laatste 65 jaar, ze hebben zelfs het ICC niet erkend en ze hebben zelfs een Europees land, Nederland , bedreigd met een gewelddadige invasie als er ooit een Übermensch Amerikaan voor de Internationale Rechtbank van Den Haag zou moeten verschijnen. Toch buigt Nederland als een onderdanige hond voor dit machtige alfamannetje. Toen België een wet uitvaardigde i.v.m. universele jur...
Lees meer

V.S. en Europa vergoelijken geweld en terreur tegen zwakkere anderen

herman.jpg

  Sinds ongeveer 60 jaar bestaat er een bepaald respect voor de mensenrechten in het centrum van Europa maar dan wel alleen in hun binnenlands beleid, tegenover hun bewoners. De "beschaafde" Europese landen blijven wel collaboreren met de nazi-achtige Verenigde Staten van Amerika (V.S.), wereldoverheerser in de, reeds 25 jaar durende, wrede en genadeloze terreur agressieoorlogen tegen moslimlanden. Europese koloniale holocaust, het toelaatbare negationisme Europa erkent nog steeds de kolonia...
Lees meer

NAVO agressie tegen Libië heeft Islamitische Staat aan de macht gebracht

navo.jpg

06/09/2011Geachte, De Eerste Minister heeft uw e-mail goed ontvangen en heeft mij gevraagd u een antwoord te geven. We herinneren u eraan dat onze interventie in Libië strikt beperkt was tot het waken over de naleving van het embargo op de wapenexport naar dit land en over de naleving van de  no-fly-zone, en tot het uitsluitend tussenkomen in geval van een duidelijke bedreiging voor de Libische bevolking. België heeft bovendien drie voorwaarden opgelegd waaraan moet zijn voldaan alvorens de Belg...
Lees meer

Westerse media verzwijgen genocide 3 miljoen moslims

bush-criminal.jpg

De westerse media verzwijgen ook de barbaarse slachting van journalisten, het vermoorden van de persvrijheid van de moslimjournalisten door de terreurlegers van het christelijke westen (V.S., Europa/NAVO). De terreurlegers van de wereldoverheersers V.S., NAVO, Israël hebben de laatste jaren honderden moslimjournalisten vermoord door terreurbombardementen op journalisten en mediagebouwen in Palestina, Belgrado, Kaboel, Bagdad, Tripoli...(1) De gebouwen van Al-Jazeera zijn minstens 2 keer gebomba...
Lees meer