about
Toon menu

Mogelijke genezing van kanker

7-chakras.jpg

Een Mens is een geestelijk wezen/ziel/bewustzijn met denken en gevoelens in een energetisch-, stoffelijk lichaam. Het geestelijk wezen overleeft de dood van het stoffelijk lichaam. Het basisgevoel van de ziel is eenheid, onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Deze gevoelens zijn bevorderlijk voor de gezondheid omdat ze het immuunsysteem optimaliseren. Iedere ziel heeft wel een bepaald karma en er moeten bepaalde levenslessen geleerd worden en bepaalde uitdagingen aangegaan worden. Daardoor heb...
Lees meer

Leuven toont misprijzen voor de burger

circulatieplan2.png

   7 december 2016  Aan het Stadsbestuur van Leuven, In de Streekkrant van 30 november 2016 staat geschreven dat er in de wandelstraat Mechelsestraat enkel gefietst mag worden van 18.30 tot 11 uur. Ik informeer het stadsbestuur dat, sinds begin oktober 2016, er volgens het begin bord en einde bord aan de Mechelsestraat (kant centrum) onbeperkt mag gefietst worden. Deze begin en einde borden staan wel tegenstrijdig tegenover alle begin en einde borden in de Jodenstraat, Wandelingenstraat, Schr...
Lees meer

Duitse bevelhebber schuldig aan het doden van 142 onschuldige burgers in Afghanistan

afghans-nato-strike-hit-wedding-killed-18-civilians.jpg

De NAVO bombardeerde in september 2009 op verzoek van een Duitse bevelhebber twee aan de coalitietroepen ontstolen olietankwagens in Afghanistan. Bij een dorp raakten de tankwagens vast in een rivierbedding. Honderden arme dorpelingen hebben gebruik gemaakt van het ongeval om de lekkende olie uit de tankwagen te recupereren. De olietankwagens werden gebombardeerd omdat de Duitse bevelhebber vond dat de tankwagens als bommen konden gebruikt worden tegen de NAVO troepen. De NAVO Jets dropten twe...
Lees meer

De terreurlegers van het Christelijke Westen

war-crimes-6.jpg

Het "beschaafde" Christelijke Westen vindt het een weldaad wanneer mensen vergast worden met napalm, witte fosfor, verrijkt/verarmd uranium als de daders echte Übermenschen zijn en als de slachtoffers ware Untermenschen zijn. Sinds 1991 hebben de wrede westerse christelijke legers een genocide gepleegd van ongeveer 4 miljoen moslims.(1) De wrede, barbaarse agressieoorlogen van de Westerse wereldoverheersers tegen moslimlanden zijn imperialistische oorlogen, zijn gebaseerd op valse en bedriegl...
Lees meer

Kolonialisme,een misdaad tegen de mensheid

kolonialisme-5.png

                                                                                                                                                                   Vrijheid,vrede,gerechtigheid    van de Onderdrukker,Kolonialist is gevangenschap ,geweld ,onrecht voor de onderdrukte                                                                                       Hier vraag ik excuses, vergiffenis Aan alle inheemse volkeren en andere Volkeren die het slachtoffer geweest zijn Van moord...
Lees meer

Vrijheid van meningsuiting van meester van slaven

bush-war-crimes.jpg

De grootste doofpotoperatie in de geschiedenis is de versie van de geschiedenis van de meesters van slaven, koloniaal Europa en de imperialistische V.S. Hoeveel Europeanen en Amerikanen hebben ooit de beschrijving van de geschiedenis vernomen vanuit het standpunt van de slaven, indianen, gekoloniseerden en van de bevolking van de honderden aangevallen landen? De goedgelovige Europeanen en Amerikanen worden gehersenspoeld in de scholen en door de massamedia waar de enige versie van de geschi...
Lees meer

Veiligheidsraad V.N. een werelddictatuur

bush-n-blair-war-criminals.jpg

Het vetorecht van de 5 mogendheden in de Veiligheidsraad van de V.N. moet afgeschaft worden en de leden uitgebreid van 15 tot ongeveer 30 leden. De wereld heeft een democratische Veiligheidsraad nodig, één land, één stem. De V.N. moet ook verhuizen uit New York, een land met een genocidair verleden en heden naar een land zonder genocidair koloniaal verleden. *Afschaffing van de misdadige koloniale internationale rechtbank van Den Haag. Deze rechtbank staat ten dienste van de grootste agressors...
Lees meer

Negationisme diep ingeworteld in Europese beschaving

congos-holocaust-120708-by-khalil-bendib.jpg

Koloniaal Europa heeft sinds eeuwen de rest van de planeet als een prooi of zelfs als haar eigendom beschouwd. De bevolking van de planeet werd als slaaf misbruikt en als minderwaardig gezien. Europa en haar erfgenamen de V.S. zijn, sinds eeuwen, wrede en genadeloze roofzuchtige misdadigers. Ze zijn de grootste agressors en het grootste gevaar voor de "homeland security" van andere landen.Europa is sinds eeuwen sterk geradicaliseerd in haar buitenlandse politiek. De wrede en genadeloze kolonial...
Lees meer

GENEZING VAN MENS EN LICHAAM

genezing.jpg

Een Mens is een bewustzijnswezen met levensenergie, denken, gevoelens, instinct en lichaam. Het doel en de zin van het leven in de stoffelijkheid is bewustwording, zelfkennis, dromen en talenten ontwikkelen en uitdrukken. De Schepper/Zijn is eenheid, onvoorwaardelijke liefde, vergeving en algemeen belang. Het doel en de zin van het leven is zich de essentie van de Schepper eigen te maken en uit te drukken. De mens voelt zich afgescheiden van anderen, is onvolmaakt, onbewust, egoïstisch, he...
Lees meer

Amerikaanse overheid de grootste bedreiging Homeland Security

america-nazi.jpg

 De meeste terroristische aanslagen in de V.S. werden gepleegd met de steun en medeweten van overheidsdiensten, o.a 9/11, aanslag WTC 1993, aanslag overheidsgebouw Oklahoma City 1995, antrax brieven... Bij de aanslag van 9/11 waren verschillende oefeningen aan de gang in verband met verdediging tegen gekaapte vliegtuigen en in London 7/7 2005 waren ook oefeningen geprogrammeerd in verband met een aanslag zoals deze die werkelijk gebeurd is. (1) Veel terroristische aanslagen in de V.S. werden...
Lees meer

terroristische aanslagen nodig om nieuwe terreur agressiesoorlogen te voeren

nazi-american-flag.jpg

De versie van de geschiedenis die de Europese en Amerikaanse politici en media verspreiden, toont hun psychopathie, ze zijn fundamenteel negationisten en racisten. Ik vraag aan alle burgers van goede wil om  naar de geschiedenis van het koloniaal Europa en de imperialistische V.S. te kijken  vanuit het standpunt van de slaven, gekoloniseerden, de oorspronkelijke volkeren, inheemse bevolking, vanuit het standpunt van de aangevallen, bezette, gebombardeerde landen en bevolking. De grootste terr...
Lees meer

terreur legers van christelijke meesters van slaven plegen genocide van 3 miljoen moslims

shock-and-awe.jpg

De politieke leiders van de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, NAVO moeten voor een internationale rechtbank verschijnen voor oorlog tegen de vrede, voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. Ze moeten een onmetelijke schade betalen aan de aangevallen landen en hun bevolking. Al deze wrede, genadeloze, laffe, verwerpelijke agressieoorlogen door de terreurlegers van het christelijke westen hebben diepe wonden geslagen in de ziel van de moslims wereldwijd. Deze agressieoorlogen...
Lees meer

Wrede schepping

vietnam-napalm.jpg

Na veel jaren op de planeet ben ik tot het besef gekomen dat de Schepper een wrede wereld geschapen heeft waar de meeste wezens andere wezens moeten doden om zich te voeden en om te overleven. De mens is het meest wrede wezen dat niet alleen doodt om te eten, maar ook als spel, sport, voor eigen belang, eigen verrijking. De planeet wordt bewoond door onvolmaakte, onbewuste, onwetende, gespleten (1), kwaadaardige, egoïstische en ziekelijk hebzuchtige mensen. Maar sinds eeuwen zijn koloniaal...
Lees meer

Christelijke Übermenschen terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen

strange-fruit.jpg

De ware Übermenschen zijn, sinds eeuwen, koloniaal Europa en de Verenigde Staten van Amerika (V.S.) De ware Untermenschen zijn de mensen in de rest van de wereld met een andere huidskleur, met zwarte, rode en gele kleur, die ze beschouwen als minderwaardig. De ware Übermenschen zien de wereld als hun eigendom en verdelen de rijkdom tussen mekaar volgens de pikorde gebaseerd op hun militaire agressieve macht. Zo veel mogelijk Lebensraum uitbreiden, is van strategisch levensbelang en daarom pl...
Lees meer

Europa terroriseert de rest van de wereld sinds eeuwen

slavernij.jpg

"Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen." (Mattheüs 7:3-5) Het Christelijke koloniale Europa en de imperialistische V.S terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen. Ze zijn grote schender...
Lees meer