about
Toon menu

FROM WOUNDED KNEE TO LIBYA

fighting-kolonial-terrorisme.jpg

by Dr. Zoltan GrossmanCOUNTRY OR STATE/ Dates of intervention /Forces /CommentsSOUTH DAKOTA  1890 (-?)  Troops 300 Lakota Indians massacred at Wounded Knee.ARGENTINA 1890 Troops Buenos Aires interests protected.CHILE 1891 Troops Marines clash with nationalist rebels.HAITI 1891 Troops Black revolt on Navassa defeated.IDAHO 1892 Troops Army suppresses silver miners' strike.HAWAII 1893 (-?) Naval, troops Independent kingdom overthrown, annexed.CHICAGO 1894 Troops Breaking of rail strike, 34 killed....
Lees meer

OORLOG TEGEN LIBIE, voorgeprogrammeerd, besteld en uitgelokt?

obama-libya.gif

No-fly zone om burgers te beschermen is een bedrog. Operatie "Odyssey Dawn" gaat over een agressie oorlog van het westen voor de controle over het zwarte goud in Libië en zal waarschijnlijk nog meer burgerslachtoffers maken dan het leger van Gaddafi.  Fidel Castro had al een paar maanden geleden gezegd dat de VSA een inval tegen Libië aan het voorbereiden was. Er moest gewoon nog gezocht worden naar een geloofwaardige en aanvaardbare reden voor de openbare opinie.In het kielzog van de Arabische...
Lees meer

Afschaffing van het veto recht in de Veiligheidsraad van de VN.

un-cartoon2.jpg

Voor wanneer een revolutie in de Verenigde Naties, wanneer gaan de politiekers uit de andere landen opstaan en de dictaturen van de vijf almachtige landen omverwerpen? In het kielzog van de revoluties in de Arabische wereld, het opkomen van het volk voor meer democratie en sociale gerechtigheid, vind ik dat het tijd is voor een revolutie binnen de Verenigde Naties en dat de dictatuur omvergeworpen moet worden. De wereldregering is een dictatuur die gebaseerd is op machtsmisbruik en diefstal.Ik...
Lees meer

Foutief opgesteld verkeersbord in Leuven

provincie-gouverneur.jpg

Een tijdelijk verkeersbord (doodlopende straat) van een aannemer stond gedurende 4 maanden foutief opgesteld in de Voorzorgstraat in Leuven. Zelfs na melding door de burger op 24 augustus bleef het bord nog 6 weken foutief opgesteld. Sinds ongeveer juni 2010 stond in de Voorzorgstraat op een 50-tal meter van de Bankstraat een tijdelijk verkeersbord doodlopende straat. Gezien de straat niet doodlopend is en er ook geen werken waren, vonden we dit onbegrijpelijk. Dienst Verkeersorganisatie en Mo...
Lees meer

Obama, an arms salesman for the american military industrial complex.

obama-uitbuiter.jpg

Obama and the Middle-East Arms Race During the Tunisian and Egyptian revolutions the World saw Obama and Hillary Clinton appear frequently on global TV calling on the two aforesaid regimes to practice restraint.They have suddenly gone off the air perhaps following the Fortune magazine expose “The Bomb Biz” (cover story) in their February 28, 2011 Asia Pacific Edition. Being subscriber, it reached my letterbox on 18th February.Although Obama’s election campaign theme was ‘Change’, nothing has ch...
Lees meer

Waarom waren de kolonialisten in den vreemde geen illegalen?

kolonialbahn-deutsch-ostafrika-sozialdemokratie1914.jpg

De kolonialisten waren geen illegalen omdat ze machtige overheersers waren, machtige gewetenloze dieven, slavenmeesters en slavenhandelaars die de rest van de wereld aanvielen, bezetten, uitbuitten. Het was gewoon puur machtsmisbruik.De "vreemdelingen zonder de vereiste documenten" worden nu in Europa  bestempeld en behandeld als "illegalen" gewoon omdat ze zwak zijn.  Er zijn 5 miljard mensen die lange dagen hard moeten werken en minder verdienen dan 60 euro per maand. Deze misdadige uitbuiting...
Lees meer

SINDS 2005 GEEN JAARVERSLAGEN VAN DE OMBUDSVROUW STAD LEUVEN

tobback-knack.jpg

Naar aanleiding van een vraag tot openbaarheid van het jaarverslag 2009 van de ombudsvrouw van Leuven, kreeg ik als antwoord dat het document niet bestond.  Daarna heb ik aan de stad Leuven het jaarverslag van de ombudsvrouw van 2008 of 2007 gevraagd.Ze hebben me dan de jaarverslagen van 2003 en 2004 van de vorige ombudsvrouw gestuurd, zonder uitleg over de ontbrekende jaarverslagen. Ondanks dat op de site van de ombudsdienst staat geschreven "jaarlijks wordt daarenboven aan de gemeenteraad uitv...
Lees meer

De klachten mogelijkheden vanaf de klacht aan een gemeentedienst of bestuur tot de Vlaamse ombudsdienst

klassenstrijd.jpg

  Als een gemeentedienst niet antwoordt of als gij niet akkoord zijt met het antwoord dan is de volgende stap de klachtendienst of de ombudsdienst van de gemeente. Als gij niet tevreden zijt met het antwoord van de ombudsdienst dan is de volgende toezichthoudende overheid de provinciegouverneur..Als gij niet tevreden zijt met het antwoord van de provinciegouverneur dan is de volgende stap het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel. Mijn ervaring is dat het ee...
Lees meer

HAWAII BEZET DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEERSER

hawa-bezet-door-de-amerikaanse-overheerser.jpg

Hawaï ,bestolen van de Kanala Maoli's de moedige en eerbare inheemse bewoners van Hawaï. Hawaï ligt midden in de Stille Oceaan op 4500 km of 5 à 6 uur vliegen van Los Angeles. Het is een archipel van 132 vulkanische eilanden die zich uitstrekt over een gebied groter dan Europa. Alleen 8 eilanden zijn bewoond en alleen 6 kunnen bezocht worden: Oahu, Maui, Kauai, Hawaï, Molokai en Lanai.Hawaï wordt sinds het jaar 400 bewoond door Polynesiërs met hun eigen taal die slechts 7 medeklinkers telt. De H...
Lees meer

Vervolg op "35 pv's op het Wereldfeest Leuven 29 mei 2010"

Beslissing Leen Peeters

  Op het Wereldfeest waren de toiletten betalend en daardoor waren er honderden wildplassers waarvan 35 mannen een PV kregen.   Intussen heb ik een boete van 50 euro gekregen maar de sanctionerende ambtenaar mevrouw Leen Peeters heeft in haar beslissing wel 2 valse beweringen geschreven. Mevrouw Leen Peeters lijkt niet alle details over dit dossier te kennen, namelijk omtrent de toiletten en de juiste locatie van de inbreuken. Daardoor ben ik ook bezorgd over de inhoud van de andere...
Lees meer

FREE GUANTANAMO, illegale gevangenis in bezet gebied

guantanamo.jpg

                             Bahia Guantanamo is vooral bekend voor de infame Amerikaanse basis die zich op Cubaans grondgebied bevindt. Naar aanleiding van de onafhankelijkheidsstrijd van Cuba tegen Spanje heeft Cuba, na 3 jaar strijden zonder succes, hulp gekregen van de V.S.A.Bij het vredesverdrag bij de onafhankelijkheid van Cuba rond 1900, slaagden de Amerikanen erin door een machtsgreep een soort semi-afhankelijkheid van Cuba ten opzicht van de V.S.A. tot stand te brengen. Zo bedongen de A...
Lees meer

Deportatie van de inwoners van Diego Garcia door de Britse koloniale overheersers

diego-garcia.jpg

Diego Garcia is het hoofdeiland van de archipel van de Chagoseilanden. Ze waren samen met Mauritius een Britse kolonie. De eilandbewoners werden tussen 1967 en '73 door de Britse koloniale overheersers gedwongen te vertrekken.Bij de strijd voor de onafhankelijkheid van Mauritius hebben de Britten de koloniale macht over de Chagoseilanden behouden en dit in tegenspraak met de VN resolutie 2066 van 1965 "geen actie te ondernemen die het territorium van Mauritius zou opdelen en zijn integriteit sch...
Lees meer

SPIRITUELE PSYCHOLOGIE

7-chakras.jpg

De scheiding De mens is een samengesteld wezen.In onze kern zijn wij een goddelijke vonk en een geestelijk wezen die gedaald is in de stoffelijkheid en daarom gekleed moesten worden met verschillende lichamen die als opake sluiers functioneren.In onze kern zijn wij een aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde, een stroom van waarheid, een verblindend licht.We zijn zuivere waarheid, wijsheid en gelukzaligheid, onze kern is de gids op het pad van terugkomst.Door de scheiding van de bron is de men...
Lees meer

Passagiervlucht Iran Air neergeschoten op 3 juli 1988 door de Amerikaanse marine‏

iran-air-vlucht-655.jpg

 Lockerbie kent iedereen, de Schotse plaats waar de PAN AM vlucht op 21 december 1988 neergestort is door explosieven.Libië werd valselijk beschuldigd van deze aanslag door de V.S en U.K. voor politieke winst namelijk Libië onder druk zetten om te zwichten voor de misdadige imperialistische eisen en belangen.(1)    Elke week wordt in de media daarover gerapporteerd, ook omdat sinds een jaar de Libische geheimagent AL-megrahi door de Schotse autoriteiten werd vrijgelaten wegens een terminale ziek...
Lees meer

HIROSHIMA EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID

no-more-hiroshima.jpg

Zolang er geen gerechtigheid komt voor 'onze' misdaden tegen de mensheid, leven wij gevangen in een wrede leugen. De onbewuste ontkenning leidt naar de gespletenheid tussen ‘wij-vrienden-goed’ en de ‘andere-vijanden-slecht’. Wij projecteren onze misdaden naar de andere en zo blijven wij onze wreedheden rechtvaardigen en er onze wettigheid aan geven.Wij leven gevangen in een grote onbewustheid, blind voor de WAARHEID.De gespletenheid splitst ons van de helft van de mensheid, daardoor zijn wij ze...
Lees meer