about
Toon menu

Hoe sociaal is Homans?

Liesbeth Homans is de ‘superminister’ in het kabinet-De Wever in Antwerpen. Zij moet ook het sociale gezicht van de stad zijn, als schepen en als OCMW-voorzitter, en ze laat niet na iedereen op het hart te drukken dat zij zelf, haar partij en de Antwerpse coalitie erg ‘sociaal’ zijn. Tijd om woorden en feiten even tegen elkaar af te wegen.

Liesbeth Homans is naast OCMW-voorzitter ook schepen van – even adem halen – Sociale Zaken, Wonen, Diversiteit en Inburgering, Samenleving...
Lees meer

Wat denken ze wel?

In "Atlas Shrugged" vertelt Ayn Rand het verhaal van een groep Amerikaanse ondernemers die de antikapitalistische pesterijen van de overheid beu zijn en de samenleving de rug toekeren. Die samenleving klapt natuurlijk in mekaar, en de ondernemers komen onder aanvoering van hun niet-verkozen natuurlijke leider Danny Taggart zegevierend terug om redding te brengen. "Atlas Shrugged" is de neoliberale bijbel geworden, en veel ondernemers blijken deze verheerlijking van hebzucht en egoï...
Lees meer

Over onafhankelijkheid, neutraliteit en zo meer: enkele feiten

Onderstaand tekstje stuurde ik (in een eerdere versie) als reactie aan een blogger die het werk van Ico Maly, “N-VA: analyse van een politieke ideologie” besprak, en al van bij aanvang tot de conclusie kwam dat dit werk niets inhoudelijks te betekenen heeft omdat de auteur ervan “niet onafhankelijk” was. Idem voor de promotor van dit werk – ikzelf: extreem-links en dus per definitie inhoudelijk onbetrouwbaar. Ook op fora allerhande domineert dit argument: een academicus moet volstre...
Lees meer

Oproep aan de burgemeester van Herzele

Onderstaand bericht kan verder verspreid worden en aan burgemeester Van Tittelboom worden toegestuurd. Voor achtergronden zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/18/n-vaopen-vld-coalitie-in-herzele-tabula-rasa-met-alle-subsidies. Kom op voor een volwaardig pluralisme, laat je horen! Dhr Johan Van Tittelboom Burgemeester Pastorijstraat 30 9552 Herzele-Borsbeke johan.vantittelboom@herzele.be Meneer de Burgemeester, Met verbazing namen wij kennis van het voorstel van U...
Lees meer

Nood aan fact checking

De veroordeling van De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet op grond van het gebrek aan ‘objectieve' gronden voor een publiek standpunt, is een precedent dat onze journalisten ongemakkelijk maakt (DS 16 januari) . Het regent dan ook reacties vanuit de wereld van de professionele mediamakers. Dat is goed, want we hebben nood aan een permanent debat over de kwaliteit van de berichtgeving.

Onze huidige samenleving heeft meer informatie ter beschikking dan eender welke vroegere generatie...
Lees meer

Wiens Nederlands? Welk Nederlands? Enkele feitelijke observaties, en wat lastige vragen

[Een eerste versie van dit artikel, geschreven samen met mijn collega Piet Van Avermaet (Universiteit Gent) verscheen al in 2006 en lokte destijds scherpe reacties uit van de in de tekst vermelde ministers. Helaas is het argument na zeven jaar nog steeds niet gedateerd, zelfs niet op het niveau van details. Integendeel, de in dit artikel beschreven feiten zijn zo mogelijk nog verder uitvergroot in de tussenliggende jaren. Ik heb de oorspronkelijke tekst licht aangepast, voornamelijk...
Lees meer

'Realisme' als ideologie

Ico Maly en Jan Blommaert over superdiversiteit, precariteit en de nood aan Verlichting. Het heet dat we realistisch moeten zijn. Maar is dat realisme wel zo realistisch? Dat is de centrale vraag waarop deze bijdrage antwoordt.

We leven in een geglobaliseerde wereld. Dat lijkt vandaag een open deur in trappen. En toch. Die globalisering is vaak heel ver weg als we spreken over migratie en diversiteit in onze samenleving. In het maatschappelijk debat en de politiek begint migratie sc...
Lees meer

Over links en nationalisme: De Kloof tussen Abicht en de realiteit

De 'subjectieve natie' slaat maar niet aan bij linkse intellectuelen en dus krijgen we periodieke opstootjes waarin die intellectuelen als politiek correct denkende, elitaire en intellectueel luie figuren worden getekend. Ook in de Kersperiode van 2012 beleefden we zo'n kramp. In dit artikel schets ik de lange geschiedenis van dit soort incidenten door in te zoomen op Ludo Abicht. Ik stel de vraag waarom links zo nodig een zelfverklaard rechts nationalistisch project zou moeten st...
Lees meer

Zijne Majesteit, alleen maar over populisme?

Koning Albert II had het in zijn traditionele Kersttoespraak over zes actiepunten om uit de crisis te geraken. Eén daarvan roept op om populisme ten koste van de 'anderen' te vermijden. De N-VA voelt zich geviseerd en reageert. Jan Blommaert analyseert deze reactie en ziet meerdere redenen waarom de N-VA het populistische schoentje past

De N-VA is weeral boos. De N-VA is eigenlijk altijd boos. Het doelwit van de gram van De Wever, Jambon, Bracke en de hunnen is, weinig verrassend, Koning Albert...
Lees meer

TegenGAS

Lach-GAS De wat rustiger dagen rond Kerst breken nu aan, en ik kan dus even door hoop ongelezen teksten gaan. Een van die teksten is een heel klein artikeltje op de website van De Standaard, 15 december 2012. De titel is: “PVDA-militanten krijgen GAS-boete”. De feiten vonden plaats in Genk op 31 oktober. Ik citeer: “PVDA-militanten deelden voor aanvang van de wedstrijd Genk-Standard  pamfletten uit waarin de partij opriep tot solidariteit met de werknemers van Ford Genk. Nu krijge...
Lees meer

Het regime De Wever: Jan Blommaert over het bestuursakkoord voor Antwerpen

Op 10 december 2012 stelde de Antwerpse coalitie eindelijk zijn bestuursakkoord voor. Het werd een media-event van formaat, want hier kwam ‘de kracht van verandering’ weer. Wie het akkoord leest, merkt echter nauwelijks verandering. We krijgen een voortzetting van 'Voor wat hoort wat'. De historische breuk die De Wever steeds maar aankondigt, blijkt een barstje te zijn dat men dan als de Grand Canyon voorstelt.

'Hoogmoed is de bron van alle kwaad': zo eindigt een boek van Hendrik...
Lees meer

Het Regime De Wever. Nota’s bij het bestuursakkoord voor Antwerpen.

Baas1

“Hoogmoed is de bron van alle kwaad”. Zo eindigt een boek van Hendrik Conscience, wiens tweehonderdste verjaardag wij dit jaar zo uitbundig herdenken. De titel van het boek is “Baes Gansendonck”, en hij is een zinnebeeld geworden van de blaaskaak, de man die zichzelf groter en belangrijker acht dan hij in wezen is. En nu kan ik er echt niet aan doen, maar zowel op de avond van 14 oktober, als op die van 10 december moest ik daar onwillekeurig aan denken. Telkens zag ik Bart De Wever...
Lees meer

'Zuurstof geven aan de economie' en andere kromtaal

Er circuleert al geruime tijd een metaforische uitdrukking die stilaan versteend aan het raken is – dat wil zeggen dat ze het statuut krijgt van een gezegde, een spreuk. De uitdrukking is ‘zuurstof geven’, en ze wordt uitsluitend gebruikt in verband met ‘de economie’, ‘de banken’ of ‘de bedrijven’.

‘De economie moet meer zuurstof krijgen’, of ‘er moeten maatregelen komen om onze bedrijven weer zuurstof te geven’: we zijn dit soort uitspraken inmiddels volkomen gewo...
Lees meer

De mythe van de onderstroom: een analyse van het succes van de N-VA

Bart De Wever kan enkel beweren dat de verkiezingen van 14 oktober 2012 een nationale inzet hadden in zoverre zijn these van de ‘onderstroom in Vlaanderen’ klopt. Laat ons die these eens van naderbij bekijken.

Voor De Wever is de klinkende overwinning van 14 oktober een bewijs van het feit dat er in Vlaanderen een onderstroom aanwezig is die zich nu rond de N-VA kristalliseert. Volgens die stelling is deze onderstroom identiek aan zijn programma: die kristallisatie verloopt dus...
Lees meer

Wetenschap als deel van de lulkoek

Bart De Wever verwijst om de haverklap naar ‘de wetenschap’ of naar wetenschappelijke argumenten. Journalisten stellen haast nooit vragen naar die wetenschap, die in vele gevallen niet bestaat of precies het tegenovergestelde beweert. Ze zouden dat beter maar eens beginnen doen.

Recent publiceerde Bart De Wever in De Standaard een column waarin hij het schrappen van het woord ‘allochtoon’ door De Morgen op de korrel nam. Hij vond dat een pathetisch gebaar van de redactie, en verw...
Lees meer