about
Toon menu

De contouren van de N-VA samenleving

Overal te lande zijn de N-VA besturen op kruissnelheid gekomen. Het heeft een tijdje geduurd, want de plotse doorstoot van de partij naar bestuursmandaten her en der zorgde ervoor dat heel wat onervaren bestuurders het roer van hun gemeente in handen kregen. Bestuurlijk prutswerk, amateurisme en scherpslijperij waren het gevolg. En de parel aan de N-VA kroon, Antwerpen, gaf daarbij nogal dikwijls het voorbeeld.

Deze bestuurders zijn nu echter volop bezig het Vlaanderen te scheppen da...
Lees meer

N-VA en de arbeidsmarkt. Vakbonden: wakker worden!

Na de Open VLD heeft nu ook de N-VA klare wijn geschonken inzake z'n visie op de arbeidsmarkt. CAO's gaan eraan, de indexering heeft z'n tijd gehad, en mini-jobs zijn best oké. Tijd voor de vakbonden om hun conclusies te trekken.

Ben Weyts was de man van dienst deze keer, maar het liedje van N-VA is inmiddels welbekend: Vlaanderen moet zelf zijn arbeidsmarktbeleid kunnen voeren, en dat beleid bestaat uit een drastische verlaging van de lonen, de verregaande flexibilisering  van de a...
Lees meer

GAS-boetes: overzicht van de argumenten

Deze week keurde de Kamer de verstrenging van de wet op de GAS-boetes goed. Degenen die het ontwerp goedkeurden bedienden zich van een kleine reeks argumenten. We overlopen ze even.

De kogel is door de kerk. In dit land mogen lokale besturen vanaf nu zelf uitmaken welke wet geldt in hun gebied. Ze hebben daar een enorme ruimte voor gekregen. die ruimte houdt bovendien in dat jongeren vanaf 14 jaar gestraft kunnen worden. De remmen en beperkingen Of dat na bemiddeling is of niet, do...
Lees meer

GAS-lucht alom: waarom dit systeem pervers is

Donderdag 30 mei stemt het parlement over een wet die het systeem van de GAS-boetes verder uitdiept. Het ziet er naar uit dat die wet zal worden aangenomen, ondanks het protest van een ongezien groot koor aan organisaties en individuen.

Indien het parlement die wet goedkeurt, is het van groot belang te blijven vechten tegen deze wet. Ik heb daar in een eerder stuk al uitvoerig argumenten voor gegeven. Ik voeg er hier nog enkele bij. 1. De informalisering van het recht In een rechts...
Lees meer

De GAS-boetes, rechtvaardigheid en rechtszekerheid

Wat is er zo fout aan de GAS-boetes? Een heleboel, zo blijkt wanneer we enkele gegevens van naderbij bekijken. Geen enkele democraat kan dit goedkeuren.

Midden mei 2013: het is rotweer en bar koud. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurt een verstrenging van de GAS-boetes goed. Bart Somers juicht, en ook de sp.a slaat zich fier op de borst: onze samenleving wordt er alleen maar veiliger op. Veiliger? Op 1 mei dit jaar kregen in Antwerpen zo'n driehonderd bewoners een GAS-boete omd...
Lees meer

De structuur van ‘achterlijkheid’

Etienne Vermeersch, Vlaanderens Grootste Filosoof, noemde onlangs “de islamlanden” achterlijk. Hij deed dat op grond van het feit dat een zeer laag aantal mensen daar de evolutieleer blijken te onderschrijven. We onderwerpen zijn oordeel aan wat fact checking.

Vermeersch deed die merkwaardige uitspraak in een nu al legendarisch dubbel-interview met Bert Anciaux, in Reyers Laat van maandag 6 mei 2013. Ik citeer: "In de Amerikaanse cultuur neemt veertig procent de evolutietheori...
Lees meer

Vakbonden, vakbondbashing en de macht

Wat een heerlijke week was het voor de vakbondbashers. De Dag van de Arbeid was de ideale gelegenheid om alle registers open te trekken, en dat deden ze. Halfweg tussen 1 mei en Rerum Novarum staan de vakbonden nogmaals met de broek op de enkels. Wat gaan ze er aan doen?

Een topweek Karel Van Eetvelt, Pieter Timmermans, Jo Libeer - the usual suspects - waren deze week niet uit de media weg te slaan. De thema's liggen voor de hand: vakbonden zijn onmogelijke partners in het sociale o...
Lees meer

Wie is de elite? Het raadsel van de N-VA doorgelicht

Het grote raadsel van de N-VA bestaat erin dat het een partij is van de elite die erin slaagt te doen alsof ze een anti-establishmentpartij is. Dat is onbegrijpelijk. Bart De Wever zei het toch enige jaren terug zelf: "VOKA is mijn ware baas". Jawel, het Vlaams patronaat. Nikske anti-establishment. Word wakker, arm Vlaanderen: dit is een partij van en vooral voor de rijken.

Nochtans maakt de N-VA er eigenlijk geen geheim van: haar economische politiek is uitgesproken neoliberaal, li...
Lees meer

De cijfertjes die niet klopten: hoe politiek een revolutie zou kunnen beleven

Het grote feit van de afgelopen dagen - maar ook maanden en zelfs jaren - is een rekenfout. Een onderzoek uit 2010 van Kenneth Rogoff en Carmen Reinhart, allebei zeer eminente academici werkzaam in Harvard, bleek een aantal belangrijke feitelijke en rekenfouten te bevatten. De politieke gevolgen daarvan zijn mogelijk explosief.

Niets aan de hand zou U zeggen, want we zijn gewend geraakt aan Diederik Stapel en andere dwalende en prutsende wetenschappers, ware het niet dat dit onderzoe...
Lees meer

Convivialiteit en superdiversiteit

Er is een lange traditie waarbij men etnisch gemengde buurten graag bestempelt als ‘onleefbaar’. Het feit dat dergelijke buurten – men vindt ze in alle steden vandaag de dag – vaak ook socio-economisch erg laag scoren speelt daarbij een rol. Etnische buurten zijn vaak buurten met een bovengemiddeld percentage werklozen, laaggeschoolden en school ‘dropouts’; met een onroerend patrimonium dat zich in de onderste regionen van de vastgoedmarkt bevindt, met leegstaande handelspanden en h...
Lees meer

Superdiversiteit, een nieuw paradigma

Er is sinds vandaag een 'studieblog' beschikbaar over superdiversiteit: http://superdiversiteit.com/ De blog, een initiatief van het Babylon-centrum en haar onderzoekspartners, moet het handjevol deskundigen die thans over superdiversiteit werken in staat stellen het hoofd te bieden aan een explosief stijgende vraag om informatie en vorming over superdiversiteit. Die vraag komt vanuit wetenschappelijke middens, maar ook vanuit de middens van beleidsmakers en professionals in de 'fr...
Lees meer

En gaan we daar nu iets aan doen?

Geschreven op 5 april Superrijken hebben 25 biljoen Euro netjes uit de buurt van hun fiscus geplaatst in belastingparadijzen de wereld rond. Dat nieuws is echt wel nieuws, en er heerst gejubel op alle banken onder journalisten – men spreekt in gedreven lyriek van een historisch hoogtepunt in de onderzoeksjournalistiek. Op de lijst die deze week werd vrijgegeven staan honderden Belgen. De Morgen, verwijzend naar le Soir, weet te melden: “Het zou gaan om verschillende Antwerpse d...
Lees meer

De linkse bocht van Tobback fils

Het heeft de marketingboys best wel wat tijd en overredingskracht gekost, maar de sp.a heeft een nieuwe beginselverklaring in de stellingen staan en ze is best wel links te noemen. Althans, veel en veel linkser dan wat de partij sinds het midden van de jaren negentig heeft afgescheiden, en flink wat linkser dan het beleid dat de partij mee uitvoert in diverse besturen en regeringen. Die laatste factor - de regerende beleidspartij - moet echter in lijn worden gebracht met de beginselverklaring, i...
Lees meer

Wie verandert het thema van de komende verkiezingen?

Enkele dagen geleden opperde ik het idee van een vakbondspartij. Daar kwamen on en off the record een hele lading reacties op. Ik grijp ze aan om enkele punten nog wat scherper te stellen en de inzet van dit verhaal zeer precies te schetsen.

Ik ben van oordeel dat de verkiezingen van 2014 over sociaaleconomische thema’s moeten gaan en men zal me niet snel van het tegendeel overtuigen. De crisis, en vooral ook de door de EU aangestuurde reacties op die crisis, zorgen voor een verschui...
Lees meer

Waarom geen vakbondspartij?

Op het ogenblik dat vakbonden meer dan ooit nodig zijn, staan ze onder hevige druk in de publieke opinie. Geen toeval, want de macht van de vakbonden is potentieel zeer groot. Het is dus van belang voor haar tegenstrevers om die macht zo klein mogelijk te houden. Daarom deze oproep van Jan Blommaert om een vakbondspartij op te richten.

De aanvallen op het ACW in de media springen natuurlijk in het oog. Ze worden aangevoerd door N-VA, met in haar zog wijze deskundigen zoals Johan Van...
Lees meer