about
Toon menu

De cijfertjes die niet klopten: hoe politiek een revolutie zou kunnen beleven

Het grote feit van de afgelopen dagen - maar ook maanden en zelfs jaren - is een rekenfout. Een onderzoek uit 2010 van Kenneth Rogoff en Carmen Reinhart, allebei zeer eminente academici werkzaam in Harvard, bleek een aantal belangrijke feitelijke en rekenfouten te bevatten. De politieke gevolgen daarvan zijn mogelijk explosief.

Niets aan de hand zou U zeggen, want we zijn gewend geraakt aan Diederik Stapel en andere dwalende en prutsende wetenschappers, ware het niet dat dit onderzoe...
Lees meer

Convivialiteit en superdiversiteit

Er is een lange traditie waarbij men etnisch gemengde buurten graag bestempelt als ‘onleefbaar’. Het feit dat dergelijke buurten – men vindt ze in alle steden vandaag de dag – vaak ook socio-economisch erg laag scoren speelt daarbij een rol. Etnische buurten zijn vaak buurten met een bovengemiddeld percentage werklozen, laaggeschoolden en school ‘dropouts’; met een onroerend patrimonium dat zich in de onderste regionen van de vastgoedmarkt bevindt, met leegstaande handelspanden en h...
Lees meer

Superdiversiteit, een nieuw paradigma

Er is sinds vandaag een 'studieblog' beschikbaar over superdiversiteit: http://superdiversiteit.com/ De blog, een initiatief van het Babylon-centrum en haar onderzoekspartners, moet het handjevol deskundigen die thans over superdiversiteit werken in staat stellen het hoofd te bieden aan een explosief stijgende vraag om informatie en vorming over superdiversiteit. Die vraag komt vanuit wetenschappelijke middens, maar ook vanuit de middens van beleidsmakers en professionals in de 'fr...
Lees meer

En gaan we daar nu iets aan doen?

Geschreven op 5 april Superrijken hebben 25 biljoen Euro netjes uit de buurt van hun fiscus geplaatst in belastingparadijzen de wereld rond. Dat nieuws is echt wel nieuws, en er heerst gejubel op alle banken onder journalisten – men spreekt in gedreven lyriek van een historisch hoogtepunt in de onderzoeksjournalistiek. Op de lijst die deze week werd vrijgegeven staan honderden Belgen. De Morgen, verwijzend naar le Soir, weet te melden: “Het zou gaan om verschillende Antwerpse d...
Lees meer

De linkse bocht van Tobback fils

Het heeft de marketingboys best wel wat tijd en overredingskracht gekost, maar de sp.a heeft een nieuwe beginselverklaring in de stellingen staan en ze is best wel links te noemen. Althans, veel en veel linkser dan wat de partij sinds het midden van de jaren negentig heeft afgescheiden, en flink wat linkser dan het beleid dat de partij mee uitvoert in diverse besturen en regeringen. Die laatste factor - de regerende beleidspartij - moet echter in lijn worden gebracht met de beginselverklaring, i...
Lees meer

Wie verandert het thema van de komende verkiezingen?

Enkele dagen geleden opperde ik het idee van een vakbondspartij. Daar kwamen on en off the record een hele lading reacties op. Ik grijp ze aan om enkele punten nog wat scherper te stellen en de inzet van dit verhaal zeer precies te schetsen.

Ik ben van oordeel dat de verkiezingen van 2014 over sociaaleconomische thema’s moeten gaan en men zal me niet snel van het tegendeel overtuigen. De crisis, en vooral ook de door de EU aangestuurde reacties op die crisis, zorgen voor een verschui...
Lees meer

Waarom geen vakbondspartij?

Op het ogenblik dat vakbonden meer dan ooit nodig zijn, staan ze onder hevige druk in de publieke opinie. Geen toeval, want de macht van de vakbonden is potentieel zeer groot. Het is dus van belang voor haar tegenstrevers om die macht zo klein mogelijk te houden. Daarom deze oproep van Jan Blommaert om een vakbondspartij op te richten.

De aanvallen op het ACW in de media springen natuurlijk in het oog. Ze worden aangevoerd door N-VA, met in haar zog wijze deskundigen zoals Johan Van...
Lees meer

Hoe sociaal is Homans?

Liesbeth Homans is de ‘superminister’ in het kabinet-De Wever in Antwerpen. Zij moet ook het sociale gezicht van de stad zijn, als schepen en als OCMW-voorzitter, en ze laat niet na iedereen op het hart te drukken dat zij zelf, haar partij en de Antwerpse coalitie erg ‘sociaal’ zijn. Tijd om woorden en feiten even tegen elkaar af te wegen.

Liesbeth Homans is naast OCMW-voorzitter ook schepen van – even adem halen – Sociale Zaken, Wonen, Diversiteit en Inburgering, Samenleving...
Lees meer

Wat denken ze wel?

In "Atlas Shrugged" vertelt Ayn Rand het verhaal van een groep Amerikaanse ondernemers die de antikapitalistische pesterijen van de overheid beu zijn en de samenleving de rug toekeren. Die samenleving klapt natuurlijk in mekaar, en de ondernemers komen onder aanvoering van hun niet-verkozen natuurlijke leider Danny Taggart zegevierend terug om redding te brengen. "Atlas Shrugged" is de neoliberale bijbel geworden, en veel ondernemers blijken deze verheerlijking van hebzucht en egoï...
Lees meer

Over onafhankelijkheid, neutraliteit en zo meer: enkele feiten

Onderstaand tekstje stuurde ik (in een eerdere versie) als reactie aan een blogger die het werk van Ico Maly, “N-VA: analyse van een politieke ideologie” besprak, en al van bij aanvang tot de conclusie kwam dat dit werk niets inhoudelijks te betekenen heeft omdat de auteur ervan “niet onafhankelijk” was. Idem voor de promotor van dit werk – ikzelf: extreem-links en dus per definitie inhoudelijk onbetrouwbaar. Ook op fora allerhande domineert dit argument: een academicus moet volstre...
Lees meer

Oproep aan de burgemeester van Herzele

Onderstaand bericht kan verder verspreid worden en aan burgemeester Van Tittelboom worden toegestuurd. Voor achtergronden zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/18/n-vaopen-vld-coalitie-in-herzele-tabula-rasa-met-alle-subsidies. Kom op voor een volwaardig pluralisme, laat je horen! Dhr Johan Van Tittelboom Burgemeester Pastorijstraat 30 9552 Herzele-Borsbeke johan.vantittelboom@herzele.be Meneer de Burgemeester, Met verbazing namen wij kennis van het voorstel van U...
Lees meer

Nood aan fact checking

De veroordeling van De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet op grond van het gebrek aan ‘objectieve' gronden voor een publiek standpunt, is een precedent dat onze journalisten ongemakkelijk maakt (DS 16 januari) . Het regent dan ook reacties vanuit de wereld van de professionele mediamakers. Dat is goed, want we hebben nood aan een permanent debat over de kwaliteit van de berichtgeving.

Onze huidige samenleving heeft meer informatie ter beschikking dan eender welke vroegere generatie...
Lees meer

Wiens Nederlands? Welk Nederlands? Enkele feitelijke observaties, en wat lastige vragen

[Een eerste versie van dit artikel, geschreven samen met mijn collega Piet Van Avermaet (Universiteit Gent) verscheen al in 2006 en lokte destijds scherpe reacties uit van de in de tekst vermelde ministers. Helaas is het argument na zeven jaar nog steeds niet gedateerd, zelfs niet op het niveau van details. Integendeel, de in dit artikel beschreven feiten zijn zo mogelijk nog verder uitvergroot in de tussenliggende jaren. Ik heb de oorspronkelijke tekst licht aangepast, voornamelijk...
Lees meer

'Realisme' als ideologie

Ico Maly en Jan Blommaert over superdiversiteit, precariteit en de nood aan Verlichting. Het heet dat we realistisch moeten zijn. Maar is dat realisme wel zo realistisch? Dat is de centrale vraag waarop deze bijdrage antwoordt.

We leven in een geglobaliseerde wereld. Dat lijkt vandaag een open deur in trappen. En toch. Die globalisering is vaak heel ver weg als we spreken over migratie en diversiteit in onze samenleving. In het maatschappelijk debat en de politiek begint migratie sc...
Lees meer

Over links en nationalisme: De Kloof tussen Abicht en de realiteit

De 'subjectieve natie' slaat maar niet aan bij linkse intellectuelen en dus krijgen we periodieke opstootjes waarin die intellectuelen als politiek correct denkende, elitaire en intellectueel luie figuren worden getekend. Ook in de Kersperiode van 2012 beleefden we zo'n kramp. In dit artikel schets ik de lange geschiedenis van dit soort incidenten door in te zoomen op Ludo Abicht. Ik stel de vraag waarom links zo nodig een zelfverklaard rechts nationalistisch project zou moeten st...
Lees meer