about
Toon menu

Sint-Niklaas: Wat is een woord nog waard?

In Sint-Niklaas legt het stadsbestuur de uitslag van een geldig referendum zonder veel omhaal naast zich neer. Dat stadsbestuur bestaat uit N-VA, dat de burgemeester levert, en een ‘progressief kartel’ van SP.A en Groen. Laat ons even de rol van dit progressief kartel bekijken.

Het kartel wordt geleid door Christel Geerts (SP.A), die als schepen bevoegd is voor huisvuilophaling, en die bovendien de intercommunale NIWA voorzit die de inzet was van dit referendum. Mevrouw Geerts...
Lees meer

Hoe breed is de school?

Het onderwijs is vandaag de dag een van de grote ideologische slagvelden in de strijd om het samenlevings- en mensbeeld van de 21ste eeuw. De onderwijssystemen over geheel Europa, en ver daarbuiten, staan onder zeer grote druk om zich vooral te richten op de productie van hoogwaardige, kant-en-klare en hoogrendabele werkkrachten, die dan als gratis grondstof aan ondernemingen worden aangeboden.

Die ondernemingen moeten de mondiale concurrentiestrijd winnen en de overheden – nog altij...
Lees meer

Steun het referendum in Sint-Niklaas

Woensdag 28 augustus sprak ik op een debat in Sint-Niklaas, waar het stadsbestuur (N-VA-SP.A-Groen) besparingen wil uitvoeren door o.a. het afstoten van de reinigingsdienst naar de intercommunale MIWA. Voor een bomvolle zaal in de Schouwburg kwamen de vertegenwoordigers van het college (Christel Geerts, SP.A, tevens voorzitter MIWA; Bart De Bruyne, Groen) niet verder dan het herhalen van de besparingsdoctrine. Het stadsbestuur moet ‘nu eenmaal’ afslanken.

Ook het initiatief tot e...
Lees meer

Nodig: een syndicaat van academici

Het massale academische protest van de afgelopen dagen begint op een opstand te lijken. Het zou jammer zijn indien deze energie wegebt. Een middel om dat te verijdelen is een academisch syndicaat. Collectief optreden als stakeholder zal nodig zijn om de klachten van vandaag om te zetten naar het beleid van morgen.

De vormen van protest en sensibilisering die we de laatste dagen meemaken onder academici, als gevolg van de petitie over werk- en publicatiedruk, begint steeds meer op een...
Lees meer

Publicatiedruk maakt academische publicaties nauwelijks lezenswaardig

Naar aanleiding van een petitie van academici is er een debat ontstaan over de publicatiedruk aan onze universiteiten. Academici klagen over de dwang om jaarlijks een aantal zogeheten “A-publicaties” uit te brengen. Die publicaties worden dan in rekening gebracht in de loopbaanontwikkeling – bevorderingen, vaste aanstellingen – en bepalen in hun totaal ook mee de score van universiteiten in de talloze internationale academische “rankings”.

De drang om te publiceren komt...
Lees meer

Het N-VA palmares tot nu toe

Een tijdje geleden publiceerde ik hier een artikel "De contouren van de N-VA samenleving". Ik vul het even aan in het licht van recente gebeurtenissen. Zowel het beeld dat de N-VA heeft van een toekomstig Vlaanderen, als haar electorale strategie worden duidelijk.

In mijn eerdere bijdrage maakte ik een lijstje van zes punten. Ik voeg er hier twee aan toe en besluit met enkele algemene observaties. De N-VA zet zwaar in op wat we ‘Vlaamsheid’ zullen noemen. Schepenen van Vlaamse Zaken...
Lees meer

Hoe durven ze? - Inleiding Jan Blommaert Gentse Feestendebatten

Donderdag 25 juli leidde Jan Blommaert het debat 'Hoe durven ze' op de Gentse Feesten in. De tekst van zijn inleiding vind je hier.

Ik wil me bij wijze van inleiding op dit debat beperken tot een nieuwsoverzicht en ik zal dat overzicht op z’n beurt beperken tot de maanden mei en juni van dit jaar. 1 mei: Eurostat verklaart dat de werkloosheid in Europa hoger is dan ooit: 26,5 miljoen mensen zitten zonder werk 1 mei: sp.a en ABVV scharen zich achter loonlastenverlaging op voorwaarde...
Lees meer

De contouren van de N-VA samenleving

Overal te lande zijn de N-VA besturen op kruissnelheid gekomen. Het heeft een tijdje geduurd, want de plotse doorstoot van de partij naar bestuursmandaten her en der zorgde ervoor dat heel wat onervaren bestuurders het roer van hun gemeente in handen kregen. Bestuurlijk prutswerk, amateurisme en scherpslijperij waren het gevolg. En de parel aan de N-VA kroon, Antwerpen, gaf daarbij nogal dikwijls het voorbeeld.

Deze bestuurders zijn nu echter volop bezig het Vlaanderen te scheppen da...
Lees meer

N-VA en de arbeidsmarkt. Vakbonden: wakker worden!

Na de Open VLD heeft nu ook de N-VA klare wijn geschonken inzake z'n visie op de arbeidsmarkt. CAO's gaan eraan, de indexering heeft z'n tijd gehad, en mini-jobs zijn best oké. Tijd voor de vakbonden om hun conclusies te trekken.

Ben Weyts was de man van dienst deze keer, maar het liedje van N-VA is inmiddels welbekend: Vlaanderen moet zelf zijn arbeidsmarktbeleid kunnen voeren, en dat beleid bestaat uit een drastische verlaging van de lonen, de verregaande flexibilisering  van de a...
Lees meer

GAS-boetes: overzicht van de argumenten

Deze week keurde de Kamer de verstrenging van de wet op de GAS-boetes goed. Degenen die het ontwerp goedkeurden bedienden zich van een kleine reeks argumenten. We overlopen ze even.

De kogel is door de kerk. In dit land mogen lokale besturen vanaf nu zelf uitmaken welke wet geldt in hun gebied. Ze hebben daar een enorme ruimte voor gekregen. die ruimte houdt bovendien in dat jongeren vanaf 14 jaar gestraft kunnen worden. De remmen en beperkingen Of dat na bemiddeling is of niet, do...
Lees meer

GAS-lucht alom: waarom dit systeem pervers is

Donderdag 30 mei stemt het parlement over een wet die het systeem van de GAS-boetes verder uitdiept. Het ziet er naar uit dat die wet zal worden aangenomen, ondanks het protest van een ongezien groot koor aan organisaties en individuen.

Indien het parlement die wet goedkeurt, is het van groot belang te blijven vechten tegen deze wet. Ik heb daar in een eerder stuk al uitvoerig argumenten voor gegeven. Ik voeg er hier nog enkele bij. 1. De informalisering van het recht In een rechts...
Lees meer

De GAS-boetes, rechtvaardigheid en rechtszekerheid

Wat is er zo fout aan de GAS-boetes? Een heleboel, zo blijkt wanneer we enkele gegevens van naderbij bekijken. Geen enkele democraat kan dit goedkeuren.

Midden mei 2013: het is rotweer en bar koud. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurt een verstrenging van de GAS-boetes goed. Bart Somers juicht, en ook de sp.a slaat zich fier op de borst: onze samenleving wordt er alleen maar veiliger op. Veiliger? Op 1 mei dit jaar kregen in Antwerpen zo'n driehonderd bewoners een GAS-boete omd...
Lees meer

De structuur van ‘achterlijkheid’

Etienne Vermeersch, Vlaanderens Grootste Filosoof, noemde onlangs “de islamlanden” achterlijk. Hij deed dat op grond van het feit dat een zeer laag aantal mensen daar de evolutieleer blijken te onderschrijven. We onderwerpen zijn oordeel aan wat fact checking.

Vermeersch deed die merkwaardige uitspraak in een nu al legendarisch dubbel-interview met Bert Anciaux, in Reyers Laat van maandag 6 mei 2013. Ik citeer: "In de Amerikaanse cultuur neemt veertig procent de evolutietheori...
Lees meer

Vakbonden, vakbondbashing en de macht

Wat een heerlijke week was het voor de vakbondbashers. De Dag van de Arbeid was de ideale gelegenheid om alle registers open te trekken, en dat deden ze. Halfweg tussen 1 mei en Rerum Novarum staan de vakbonden nogmaals met de broek op de enkels. Wat gaan ze er aan doen?

Een topweek Karel Van Eetvelt, Pieter Timmermans, Jo Libeer - the usual suspects - waren deze week niet uit de media weg te slaan. De thema's liggen voor de hand: vakbonden zijn onmogelijke partners in het sociale o...
Lees meer

Wie is de elite? Het raadsel van de N-VA doorgelicht

Het grote raadsel van de N-VA bestaat erin dat het een partij is van de elite die erin slaagt te doen alsof ze een anti-establishmentpartij is. Dat is onbegrijpelijk. Bart De Wever zei het toch enige jaren terug zelf: "VOKA is mijn ware baas". Jawel, het Vlaams patronaat. Nikske anti-establishment. Word wakker, arm Vlaanderen: dit is een partij van en vooral voor de rijken.

Nochtans maakt de N-VA er eigenlijk geen geheim van: haar economische politiek is uitgesproken neoliberaal, li...
Lees meer