about
Toon menu

Ons moreel kompas

Ik schrijf deze tekst precies een eeuw nadat het Duitse leger België binnen viel als aanhef van de Eerste Wereldoorlog. En ik schrijf hem op een dag waarop het Israelische leger opnieuw een door de VN beheerd schooltje in Gaza bombardeert, met tientallen burgerslachtoffers tot gevolg.

doc Burgerslachtoffers waren er in 1914 ook. De Duitse inval was brutaal en uiterst gewelddadig. De burgerbevolking was op geen enkele wijze immuun voor het oorlogsgeweld. Er vielen duizenden slachtoff...
Lees meer

Racisme als perspectief

Nu het racismedebat in Vlaanderen weer oplaait, ontstaat ook steeds meer discussie over wat "racisme" nu precies is. Professor Jan Blommaert gaat dieper in op reikwijdte en betekenis van het begrip. Een broodnodige achtergrond voor wie zich wil mengen in het debat.

Racisme is een zwaar beladen term, die enerzijds definiërend is, anderzijds evaluerend. Definiërend: de term omschrijft een aantal f...
Lees meer

Vaarwel Vlaams Belang?

Is het Vlaams Belang werkelijk van het toneel verdwenen? Of wordt er te vroeg gejuicht? Een analyse.

Gedurende vijftien jaar, vanaf 1991 tot en met 2006, was het Vlaams Blok/Belang de grootste en meest indrukwekkende electorale partij. Op elk niveau werd verkiezing na verkiezing gewonnen; er leek gewoon geen kruid tegen gewassen. Onder leiding van Filip Dewinter en Gerolf Annemans werd ook in de parlementen zeer sterk werk geleverd: Vlaams Belang was permanent de luis in de pels...
Lees meer

Bangmakerij? Over het sociale karakter van de N-VA

“Wij zijn NIET asociaal” beweert de Wever bij hoog en bij laag. En wie het tegendeel beweert, die wordt “bangmakerij” verweten.

Toen Kris Peeters op 11 mei in debat ging met De Wever op De Zevende Dag, had De Wever het over “de laagste campagne die hij ooit had gezien”, met verwijzing naar een CD&V pamflet over Jan Jambon, die eerder had gesteld dat een uitkering slechts kan wanneer men eerst zijn eigen huis en andere middelen liquideert. Dat was er echt serieus over, vond de man di...
Lees meer

Asociaal beleid: over Thatcher aan de Schelde

"Thatcher aan de Schelde", het boek van Jan Vranken, biedt een fundamentele kritiek op het type sociaal beleid waarvan Antwerpen een illustratie is, en van de kreupele theorie die eraan ten grondslag ligt. Het is verplichte lectuur voor iedereen die het met de samenleving goed voor heeft.

In The Roaring Nineties beschrijft de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Economie Joseph Stiglitz de ontwikkeling van een compleet losgeslagen financieel kapitalisme in de VS onder Clinton. Het boek...
Lees meer

Van inhoud naar vorm: het succes van de N-VA campagne

Campagnewatchers die het succes van het N-VA-parcours pogen te verklaren leggen vooral de klemtoon op het inhoudelijke initiatief dat bij de Wever berust. Wat men op die manier onderbelicht, is dat de N-VA ook de vorm van deze campagne beheerst.

De verkiezingscampagne is op snelheid gekomen, en Carl Devos laat nu al weten dat de N-VA de eerste ronde ervan gewonnen heeft. Die ronde loopt volgens Devos tot de verkiezingen, en dat betekent dat de N-VA die verkiezingen wellicht zal winne...
Lees meer

De vrijheid verkwanseld: voorpublicatie

In de "Paradox van Hayek" (EPO) ontleden Jan Blommaert en Karim Zahidi het denken van neoliberale iconen als Hayek en Friedman. Hieronder vindt u het derde hoofdstuk. De specifieke notie van vrijheid komt daarin aan bod.

We hebben in het vorige hoofdstuk de notie van vrijheid geanalyseerd die we in het werk van Hayek en vele volgelingen vinden, en we hebben met nadruk op een aantal zaken gewezen. Ten eerste: dat Hayek een uiterst beperkte blik op vrijheid heeft. Hij ziet vrijheid nag...
Lees meer

Waarom Bruno Tobback de zetel van Peter Mertens klaarmaakt

De SP.A voert een merkwaardige campagne, waarin ze zich steevast links noemt, terwijl alles wat ze doet en zegt naar het centrum wijst. Elke vergelijking met het meer uitgesproken links van de PVDA+ wordt zonder omhaal van de hand gewezen. Jan Blommaert meent dat de SP.A van Bruno Tobback zo een campagnetroef wordt voor de PVDA+ van Peter Mertens.

Ik ben wellicht niet de enige die op zoek is naar een lijn in de campagne van de SP.A voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Bruno Tobback...
Lees meer

De deskundige burger: Welkom in een verbeterde democratie

De actiegroepen die de Vlaamse Regering het leven zuur maakten omtrent Oosterweel waren volgens Caroline Gennez geen voorbeeld van echte participatie. In de plaats daarvan kiest ze voor deliberatieve democratie zoals in de G1000. We houden de argumenten tegen het licht en kijk, niets is beter voor onze democratie dan een deskundige burger.

1. Deliberatieve democratie Op Valentijnsdag 2014 kondigde de Vlaamse Regering aan dat ze voor de heraanleg van de Antwerpse ring – de Oosterweel...
Lees meer

Het BAM-tracé, infrastructureel geweld en het democratische draagvlak

Op 13 februari 2014 besliste de Vlaamse regering om, in weerwil van tonnen tegenargumenten, de Antwerpse ring alsnog langsheen het BAM-tracé heraan te leggen. Deze beslissing is niet enkel dom, ze is crimineel antidemocratisch. De rekening zal volgen op 25 mei dit jaar.

Op de Antwerpse ring passeren tussen Borgerhout en Berchem dagelijks 260.000 voertuigen; een vijfde daarvan – zo’n 52.000 – zijn vrachtwagens.[1] Dat is, als ik goed kan rekenen, bijna honderd miljoen voertuigen per...
Lees meer

Macht en schaal: het belang van Europa

We worden in slaap gewiegd door een kiescampagne die in wezen over slechts een heel kleine ruimte van macht gaat. Intussen bouwt de EU rustig en ongehinderd verder aan een samenleving waarop we geen enkele greep meer hebben en die dus de onze niet is. De inzet van de Europese verkiezingen dit jaar is dan ook veel en veel groter dan die van de regionale en federale verkiezingen samen.

Zoals bij elke verkiezing is er ook deze keer alweer nauwelijks aandacht voor de Europese verkiezinge...
Lees meer

De dreiging van Arabische muziek

De Burgemeester van Antwerpen kreeg op oudejaarsavond een hartkramp toen hij 'Arabische muziek' hoorde vanuit de politiecombi, waarin hij zich vermaakte van oud naar nieuw. Immers, er was 'terreurdreiging' geweest en als je dan 'Arabische muziek' hoort, dan roept dat wel iets op, nietwaar. De burgemeester vertelde deze anekdote nogal achteloos, tussen neus en lippen, dit is immers een 'volstrekt normale associatie'. De Wever is een groot vernieuwer in onze politiek omdat hij het me...
Lees meer

Bedankt, Johnny Thijs!

Het feit dat Johnny Thijs geen baas van Bpost wil zijn voor 650.000 euro per jaar doet vele mensen de ogen openen voor wat in het debat over de hoge loonkost wordt verzwegen: de onbeperkte graaicultuur van het management in tijden van economische recessie waarin de lonen van de medewerkers onder grote druk staan.

Johnny Thijs wordt door iedereen in dit land bejubeld. Ook door mij, zij het voor andere redenen dan zijn beroepsernst en competentie. Juist, Johnny Thijs heeft 'een oubollige overheidsd...
Lees meer

Antwerpen wordt stilaan degoutant

Een kliklijn tegen vuilnismannen die fooien ophalen. Dit nieuwe dieptepunt in de publieke moraal in Antwerpen toont aan hoe de stad van Bart De Wever en Liesbeth Homans (beiden N-VA) is afgegleden van een echte metropool naar een benauwende provinciestad vol verdeeldheid, spanning en dwang.

Bij de dood van Nelson Mandela kwamen plots honderden politici, van elke signatuur, uit de kast met bekentenissen over hoe sterk ze wel door de grote Zuid-Afrikaan waren geïnspireerd. Zo ook de b...
Lees meer

Geld en het leven: wie kost het meest?

daklozen

Een van de meest courante definities van neoliberalisme is het doortrekken van een louter economische logica naar elk aspect van ons bestaan. Concreet: een logica waarin alles, letterlijk alles, in termen van kosten en baten wordt uitgedrukt. Men gebruikt deze logica graag tegen de armen. Maar wat als we hem even logisch doortrekken? Een van de meest courante definities van neoliberalisme is het doortrekken van een louter economische logica naar elk aspect van ons bestaan. Concreet...
Lees meer