about
Toon menu

De trojka en de machtsvraag: een ideologisch keerpunt?

Op 30 januari 2015, tijdens een persconferentie na een vergadering met Jeroen Dijsselbloem van de zogenaamde Eurogroep, deed de nieuwe Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis een merkwaardige uitspraak. Hij betwistte het gezag van de zogeheten trojka – het orgaan dat de EU in het leven had geroepen om landen zoals Griekenland terug in het carcan van de begrotingsdiscipline te dwingen.

De trojka is samengesteld uit fiscale deskundigen van de Europese Centrale Bank, de Europ...
Lees meer

Burgemeester Bart, zal 't gaan, ja?

Jan Blommaert gaat er van uit dat burgemeester Bart De Wever niet luistert. Toch vindt hij het nodig hem dit keer rechtsreeks aan te schrijven, want hij maakt zich zorgen.

Waarde Burgemeester, beste Bart, Zoals je weet ben ik niet iemand die snel het woord richt tot jou. Ik ga ervan uit dat jij niet luistert en dus spreek ik liever over jou. Deze keer vond ik het echter nodig jou rechtstreeks aan te schrijven. want ik maak me zorgen. Je lijkt sedert de aanval op Charlie Hebdo in Pa...
Lees meer

Ik ben niet bang, want ik ben een democraat

Charlie Hebdo gaf aanleiding tot een wereldwijde en zelden geziene mediatyfoon, die nagenoeg helemaal binnen het “format” van 9/11 verliep: eindeloze stromen van dezelfde beelden gelardeerd met geruchten, extrapolaties, speculaties en verzinsels. Een deel van dat “format” is dat de hype die zo is ontstaan voortgezet wordt via kleinere evenementen.

Na 9/11 kwam er in de VS bijvoorbeeld de miltvuurpaniek, wanneer pakjes met verdacht wit poeder verzonden werden naar congresle...
Lees meer

“Ik stap het af”. Over het verschil tussen kunstenaars en ondernemers

De besparingen in de cultuursector zijn desastreus. Dit punt is de afgelopen weken overvloedig gedocumenteerd. De afgelopen dagen deelde De Munt mee wat daarvan de gevolgen zijn voor een instelling die eens tot de wereldtop in de operawereld behoorde en in het aanbod was opgenomen van gespecialiseerde opera- en kunst-touroperators wereldwijd.

Er sneuvelen bij De Munt zestien voltijdse banen, en het Barokmuziek- en balletprogramma moeten eraan geloven. Anne Teresa De Keersmae...
Lees meer

"Feiten weerleg je niet met slogans"

Jan Blommaert reageert op een reactie op zijn artikel over stakingsrechten. Volgens hem is het onjuist uit te gaan van het idee dat de welvaart in deze samenleving enkel wordt aangedreven door de private sector. "De overheid is met zeer grote voorsprong degene die de inkomens van burgers garandeert, als werkgever en als degene die vervangingsinkomens garandeert. Het is de overheid die hier met grote voorsprong de belangrijkste economische actor is."

De heer Kris Vansanten neemt in De...
Lees meer

Hoe leg je de staking uit?

Dit artikel van Jan Blommaert verscheen oorspronkelijk op 9 december 2014, bijna drie jaar geleden. Deze analyse is nog even relevant als toen. De constant in de media herhaalde bewering dat de vakbonden niet populair zouden zijn wordt dagelijks tegengesproken door het feit dat de vakbonden nog steeds met afstand de grootste sociale organisaties zijn van het maatschappelijk middenveld.

De huidige stakingsgolf is een strijd om de “harten en geesten” van de mensen, waarin VOKA en UNIZO zich – niet...
Lees meer

De constante imagoverlaging van Antwerpen

Jan Blommaert werpt z'n licht over de nieuwe maatregel die het Antwerpse stadsbestuur zal doorvoeren om handelszaken als nachtwinkels en seksshops te bannen door hen extra te belasten. Ze zouden het imago van de stad naar beneden halen.

Antwerpen is degoutant geworden. Het wordt sinds 2012 bestuurd door een groepje democratisch verkozen idioten, die zo dwaas zijn dat ze het feit dat ze verkozen zijn denken te kunnen laten opwegen tegen het dramatische gebrek aan deugdelijk denkwer...
Lees meer

Stakingen zijn hinderlijk? Juist

De eerste stakingsdag op 24 november was een succes, ook – of misschien bovenal – in Antwerpen. Daar was immers al vanaf de Brusselse betoging van 6 november een bespottelijk spelletje bangmakerij aan de gang, waarin de anders zo bedaarde burgervader zijn meest groteske angstvisioenen projecteerde op de bevolking. Als we hem moesten geloven dan zou er op 24 november geen staking doorgaan maar een uit de hand lopende betoging, waarbij dankzij een enorme troepenmacht van poli...
Lees meer

Gratis bestaat niet? O, jawel

“Gratis bestaat niet”. Het is met behulp van deze mantra dat de neoliberale regering de aanval inzet op een reeks voorzieningen, zoals openbaar vervoer voor bepaalde kwetsbare doelgroepen. Het is een mantra, dat wil zeggen een religieuze slogan, want de idee dat niets gratis is, is precies de kernidee van het neoliberale denken.

Alles – letterlijk alles – kan mogelijk tot koopwaar gevormd worden en dus “for profit” verhandeld worden. De aarde, de lucht, het klimaat, de mens, e...
Lees meer

De post-betogingsblues

Op 6 november 2014 trok één van de grootste betogingen uit de recente geschiedenis van dit land door Brussel. Ruim 120.000 burgers van allerlei slag en pluimage gaven gehoor aan de oproep van de drie grote vakbonden om luidkeels te protesteren tegen het beleid van de regering-De Wever. Wat viel er allemaal te zien? En wat werd er allemaal over beweerd? Enkele post-betogingsbedenkingen die het nuttige van het nutteloze moeten scheiden.

Burgers presenteerden zich als individu of als...
Lees meer

Er zijn voldoende redenen om te staken

Nu de vakbonden hun eerste golf van acties hebben aangekondigd tegen een regering die het geld gaat zoeken waar het niet zit, wordt meteen duidelijk dat we een hete herfst en winter ingaan. We gaan een periode tegemoet van heftige sociale actie, van continu protest op straat en van openlijke rebellie tegen de macht. En we gaan een heftige periode in van debat over die zaken.

Want wat de afgelopen dagen al helder is geworden, is dat de term “extremist” stilaan gereserveerd wordt voor hen die extr...
Lees meer

Parlementaire meerderheid voor beteugeling syndicale macht

Tijdens de New Deal (1933-1938) kregen de vakbonden in de VS voor het eerst een ruime macht en invloed op het industriële systeem. Ze waren nodig als kritische factor in het herstelbeleid. Dit leidde in 1946 tot de eerste algemene staking in de VS. Het bleek ook de laatste. Kan België iets leren uit dit historische voorbeeld?

In de context van de New Deal hadden de arbeiders zich akkoord verklaard tot een jarenlange loonbevriezing, en die loonmatiging bleek onhoudbaar in het li...
Lees meer

Jobs op voorwaarde van winst: het federale regeerakkoord doorgelicht

Jan Blommaert las het regeerakkoord en stelt vast dat de na-oorlogse consensus tussen ondernemers en werkgevers opgeblazen wordt. "Het is het juiste moment om een bedrijfje te starten, vrienden", besluit Blommaert.

Een regeerakkoord is altijd een interessante tekst, zowel omwille van wat het aankondigt als omwille van wat het verzwijgt of omfloerst in frasen zoals “…zal worden geëvalueerd” of “…zal worden gemoderniseerd”. Dat soort woordenwolkjes wijst doorgaans op het bestaan van...
Lees meer

Wie steunt een besparingspolitiek nog?

In het “World Economic Outlook” rapport van het IMF van oktober 2012 gaf Olivier Blanchard toe dat het IMF over de voorbije jaren de vooruitzichten voor economische groei in landen die een radicale besparingspolitiek voerden systematisch overschat had. Hij is als hoofdeconoom bij het IMF één van de machtigste mensen in de wereldeconomie en de World Economic Outlook rapporten worden over de gehele wereld gezien als toonaangevend.

In het “World Economic Outlook” rapport van h...
Lees meer

De eindeloze komkommertijd

De (na)zomer van 2014 gaat onopgemerkt voorbij en zo zal hij in de geschiedenisboeken belanden: als maanden waarin de fundamenten van onze samenleving werden hertekend, waarin onze samenleving een heel andere ideologische bovenbouw kreeg – terwijl vrijwel niemand daar een kik om gaf. Onze media hebben de komkommertijd eindeloos gerokken. Ze lijken elke poging te hebben opgegeven om relevant te zijn. Het kleine domineert, het grote komt niet meer aan bod.

L...
Lees meer