about
Toon menu

Gratis bestaat niet? O, jawel

“Gratis bestaat niet”. Het is met behulp van deze mantra dat de neoliberale regering de aanval inzet op een reeks voorzieningen, zoals openbaar vervoer voor bepaalde kwetsbare doelgroepen. Het is een mantra, dat wil zeggen een religieuze slogan, want de idee dat niets gratis is, is precies de kernidee van het neoliberale denken.

Alles – letterlijk alles – kan mogelijk tot koopwaar gevormd worden en dus “for profit” verhandeld worden. De aarde, de lucht, het klimaat, de mens, e...
Lees meer

De post-betogingsblues

Op 6 november 2014 trok één van de grootste betogingen uit de recente geschiedenis van dit land door Brussel. Ruim 120.000 burgers van allerlei slag en pluimage gaven gehoor aan de oproep van de drie grote vakbonden om luidkeels te protesteren tegen het beleid van de regering-De Wever. Wat viel er allemaal te zien? En wat werd er allemaal over beweerd? Enkele post-betogingsbedenkingen die het nuttige van het nutteloze moeten scheiden.

Burgers presenteerden zich als individu of als...
Lees meer

Er zijn voldoende redenen om te staken

Nu de vakbonden hun eerste golf van acties hebben aangekondigd tegen een regering die het geld gaat zoeken waar het niet zit, wordt meteen duidelijk dat we een hete herfst en winter ingaan. We gaan een periode tegemoet van heftige sociale actie, van continu protest op straat en van openlijke rebellie tegen de macht. En we gaan een heftige periode in van debat over die zaken.

Want wat de afgelopen dagen al helder is geworden, is dat de term “extremist” stilaan gereserveerd wordt voor hen die extr...
Lees meer

Parlementaire meerderheid voor beteugeling syndicale macht

Tijdens de New Deal (1933-1938) kregen de vakbonden in de VS voor het eerst een ruime macht en invloed op het industriële systeem. Ze waren nodig als kritische factor in het herstelbeleid. Dit leidde in 1946 tot de eerste algemene staking in de VS. Het bleek ook de laatste. Kan België iets leren uit dit historische voorbeeld?

In de context van de New Deal hadden de arbeiders zich akkoord verklaard tot een jarenlange loonbevriezing, en die loonmatiging bleek onhoudbaar in het li...
Lees meer

Jobs op voorwaarde van winst: het federale regeerakkoord doorgelicht

Jan Blommaert las het regeerakkoord en stelt vast dat de na-oorlogse consensus tussen ondernemers en werkgevers opgeblazen wordt. "Het is het juiste moment om een bedrijfje te starten, vrienden", besluit Blommaert.

Een regeerakkoord is altijd een interessante tekst, zowel omwille van wat het aankondigt als omwille van wat het verzwijgt of omfloerst in frasen zoals “…zal worden geëvalueerd” of “…zal worden gemoderniseerd”. Dat soort woordenwolkjes wijst doorgaans op het bestaan van...
Lees meer

Wie steunt een besparingspolitiek nog?

In het “World Economic Outlook” rapport van het IMF van oktober 2012 gaf Olivier Blanchard toe dat het IMF over de voorbije jaren de vooruitzichten voor economische groei in landen die een radicale besparingspolitiek voerden systematisch overschat had. Hij is als hoofdeconoom bij het IMF één van de machtigste mensen in de wereldeconomie en de World Economic Outlook rapporten worden over de gehele wereld gezien als toonaangevend.

In het “World Economic Outlook” rapport van h...
Lees meer

De eindeloze komkommertijd

De (na)zomer van 2014 gaat onopgemerkt voorbij en zo zal hij in de geschiedenisboeken belanden: als maanden waarin de fundamenten van onze samenleving werden hertekend, waarin onze samenleving een heel andere ideologische bovenbouw kreeg – terwijl vrijwel niemand daar een kik om gaf. Onze media hebben de komkommertijd eindeloos gerokken. Ze lijken elke poging te hebben opgegeven om relevant te zijn. Het kleine domineert, het grote komt niet meer aan bod.

L...
Lees meer

Ons moreel kompas

Ik schrijf deze tekst precies een eeuw nadat het Duitse leger België binnen viel als aanhef van de Eerste Wereldoorlog. En ik schrijf hem op een dag waarop het Israelische leger opnieuw een door de VN beheerd schooltje in Gaza bombardeert, met tientallen burgerslachtoffers tot gevolg.

doc Burgerslachtoffers waren er in 1914 ook. De Duitse inval was brutaal en uiterst gewelddadig. De burgerbevolking was op geen enkele wijze immuun voor het oorlogsgeweld. Er vielen duizenden slachtoff...
Lees meer

Racisme als perspectief

Nu het racismedebat in Vlaanderen weer oplaait, ontstaat ook steeds meer discussie over wat "racisme" nu precies is. Professor Jan Blommaert gaat dieper in op reikwijdte en betekenis van het begrip. Een broodnodige achtergrond voor wie zich wil mengen in het debat.

Racisme is een zwaar beladen term, die enerzijds definiërend is, anderzijds evaluerend. Definiërend: de term omschrijft een aantal f...
Lees meer

Vaarwel Vlaams Belang?

Is het Vlaams Belang werkelijk van het toneel verdwenen? Of wordt er te vroeg gejuicht? Een analyse.

Gedurende vijftien jaar, vanaf 1991 tot en met 2006, was het Vlaams Blok/Belang de grootste en meest indrukwekkende electorale partij. Op elk niveau werd verkiezing na verkiezing gewonnen; er leek gewoon geen kruid tegen gewassen. Onder leiding van Filip Dewinter en Gerolf Annemans werd ook in de parlementen zeer sterk werk geleverd: Vlaams Belang was permanent de luis in de pels...
Lees meer

Bangmakerij? Over het sociale karakter van de N-VA

“Wij zijn NIET asociaal” beweert de Wever bij hoog en bij laag. En wie het tegendeel beweert, die wordt “bangmakerij” verweten.

Toen Kris Peeters op 11 mei in debat ging met De Wever op De Zevende Dag, had De Wever het over “de laagste campagne die hij ooit had gezien”, met verwijzing naar een CD&V pamflet over Jan Jambon, die eerder had gesteld dat een uitkering slechts kan wanneer men eerst zijn eigen huis en andere middelen liquideert. Dat was er echt serieus over, vond de man di...
Lees meer

Asociaal beleid: over Thatcher aan de Schelde

"Thatcher aan de Schelde", het boek van Jan Vranken, biedt een fundamentele kritiek op het type sociaal beleid waarvan Antwerpen een illustratie is, en van de kreupele theorie die eraan ten grondslag ligt. Het is verplichte lectuur voor iedereen die het met de samenleving goed voor heeft.

In The Roaring Nineties beschrijft de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Economie Joseph Stiglitz de ontwikkeling van een compleet losgeslagen financieel kapitalisme in de VS onder Clinton. Het boek...
Lees meer

Van inhoud naar vorm: het succes van de N-VA campagne

Campagnewatchers die het succes van het N-VA-parcours pogen te verklaren leggen vooral de klemtoon op het inhoudelijke initiatief dat bij de Wever berust. Wat men op die manier onderbelicht, is dat de N-VA ook de vorm van deze campagne beheerst.

De verkiezingscampagne is op snelheid gekomen, en Carl Devos laat nu al weten dat de N-VA de eerste ronde ervan gewonnen heeft. Die ronde loopt volgens Devos tot de verkiezingen, en dat betekent dat de N-VA die verkiezingen wellicht zal winne...
Lees meer

De vrijheid verkwanseld: voorpublicatie

In de "Paradox van Hayek" (EPO) ontleden Jan Blommaert en Karim Zahidi het denken van neoliberale iconen als Hayek en Friedman. Hieronder vindt u het derde hoofdstuk. De specifieke notie van vrijheid komt daarin aan bod.

We hebben in het vorige hoofdstuk de notie van vrijheid geanalyseerd die we in het werk van Hayek en vele volgelingen vinden, en we hebben met nadruk op een aantal zaken gewezen. Ten eerste: dat Hayek een uiterst beperkte blik op vrijheid heeft. Hij ziet vrijheid nag...
Lees meer

Waarom Bruno Tobback de zetel van Peter Mertens klaarmaakt

De SP.A voert een merkwaardige campagne, waarin ze zich steevast links noemt, terwijl alles wat ze doet en zegt naar het centrum wijst. Elke vergelijking met het meer uitgesproken links van de PVDA+ wordt zonder omhaal van de hand gewezen. Jan Blommaert meent dat de SP.A van Bruno Tobback zo een campagnetroef wordt voor de PVDA+ van Peter Mertens.

Ik ben wellicht niet de enige die op zoek is naar een lijn in de campagne van de SP.A voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Bruno Tobback...
Lees meer