about
Toon menu

Groen en N-VA samen in bad? Enkele vragen

De opmerkzame volger van mijn schrijfsels zal hebben opgemerkt dat ik in de loop der jaren bitter weinig kritische commentaren op Groen heb gegeven. De partij (of althans een deel ervan) draagt mijn sympathie weg, ik zie ze als onmisbaar in het politieke landschap, ik waardeer hun inspanningen en steun een aantal van hun mensen waar ik maar kan. En, voor de duidelijkheid, ik méén dit.

De aankondiging dat Groen in het Antwerpse district Deurne een wisselcoalitie wil aangaan met een minderheidsbe...
Lees meer

Verklaar ook de successen: ons vijandbeeld in perspectief

999 op 1000 moslims in dit land zijn niét 'geradicaliseerd'.

Ons land telt zo’n 700.000 moslims, of zowat 6,5% van de totale bevolking. Dat relatief kleine aantal is daarenboven sterk geconcentreerd in de Brusselse regio. De provincie Antwerpen telt netto 6,9% moslims – een goeie 123.000 koppen. Daarvan wonen er zo’n 88.000 in Groot-Antwerpen, waar ze dus 17,5% van de bevolking uitmaken, een stuk lager dan de ruim 43% in Sint-Joost-ten-Node, en ook minder dan in Heusden-Zolder en Beringen. Uit...
Lees meer

De politiek van de rancune: over de morele logica van de taxshift

De taxshift van de regering-Michel-De Wever heeft al lang niets meer te maken met een economische relance. Ze heeft evenmin iets te maken met jobcreatie of met de verhoging of zelfs het behoud van de koopkracht van de 'hard werkenden' onder ons, evenmin als met het 'op orde stellen' van de overheidsfinanciën of het afbouwen van de schuldenberg.

Want, ho, we zien dat de economie geen noemenswaardig groei-effect vertoont ondanks de 'lastenverlaging' (ook wel eens 'zuurstof' genoemd) die zelfs voo...
Lees meer

De nieuws-consument is informatiezoeker geworden

In het debat over de toekomst van de massamedia is het best dat men rekening houdt met een reële sociale verandering die zich aan een ijltempo voltrekt. Die verandering kan als volgt worden samengevat: terwijl in de massamedia een logica van cijfers domineert – kijkcijfers, abonnementen – snelt een steeds groter deel van het publiek in een heel andere richting, die van kleinschalige maar hoogkwalitatieve informatie.

De cijferlogica is economisch en lineair. Ze gaat uit van de volgende bevree...
Lees meer

Welke VRT is nog nuttig

De VRT ligt onder vuur. Ook wij zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk niet enkel ontgoocheld geweest over de VRT-berichtgeving, maar ook beledigd en gekleineerd. We zouden ons dus makkelijk bij het kamp van de vijanden van de openbare omroep kunnen plaatsen. We doen dat niet. We geloven immers dat er net in een media-omgeving die zeer snel versnippert en polariseert ruimte moet zijn voor een door de hele samenleving gefinancierde omroep, die de belangen van de hele samenleving dient en niet die van een kleine groep aandeelhouders.
Lees meer

De VRT is onpartijdig genoeg, dank U.

Twee zopas bekend gemaakte onderzoeken hebben aangetoond dat de VRT “onpartijdig genoeg” is. Ja, er is nog wat opkuiswerk te doen en ja, men moet steeds waakzaam blijven. Maar nee, degenen die beweren dat de VRT een rode dan wel geelzwarte burcht is hebben ongelijk.

Hier is wat Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad, hierover te zeggen had over die onderzoeken:           Ik ben een hevig voorstander en verdediger van de openbare omroep, en was dus geheel n...
Lees meer

Een betoging van 100000 mensen: nuttig?

Op 7 oktober 2015, trokken 100.000 mensen door Brussel, demonstrerend tegen de Regering-Michel I (of “Michel-De Wever I” in het jargon). De vraag vliegt links en rechts in het rond: levert een betoging zoals die vandaag wel iets op? Hieronder enkele elementen.

1. Het was alweer een betoging die veel groter was dan verwacht: net als vorig jaar kwam er zowat 40% meer volk op straat dan in de meest optimistische ramingen van de vakbonden aan de vooravond van de betoging. Waarom is dit belangrij...
Lees meer

De omvang van de Griekse nederlaag

Het verhaal van de slechte beslissingen heeft een tussenbesluitje gekregen. Er is na 17 uur vergaderen door een groep uitgeputte, ongeduldige, irrationele en vooringenomen mensen een “akkoord” gesloten met Griekenland. Juncker noemt dit “akkoord” een “win-win” situatie “zonder winnaars of verliezers”, iets wat volgens Michel zelfs “hoop” en “optimisme” moet bieden. Voor wie, is de vraag.

Tsipras neemt een reeks eisen mee naar Athene die enkel hun gelijke vin...
Lees meer

Een Griekse “capitulatie”?

De Griekse Regering heeft op 9 juli een reeks finale voorstellen aan de Trojka overgemaakt. Meteen schreeuwde de pers over de hele Unie het woord “capitulatie”. Enkele nuances zijn op hun plaats. Noteer voorafgaandelijk dat het geschreeuw over “capitulatie” al vanaf februari een constante is in de berichtgeving. Merkwaardig toch dat er ondanks die eindeloze reeks Griekse “capitulaties” en “knievallen” van Tsipras nog steeds geen akkoord is?

De berichtgeving over de ni...
Lees meer

Waarom Griekenland de gemoederen beweegt

Het is een heel merkwaardig fenomeen: onze media kiezen al sinds begin 2015 eenzijdig en doortastend de kant van de EU en de Eurozone in de berichtgeving over Griekenland, zijn nauwelijks te bewegen tot enige positieve berichtgeving wanneer het over de Syriza-regering gaat, en zetten elke betoging tegen Syriza vol in de verf terwijl pro-Syriza betogingen als faits divers worden afgedaan – en toch is er massale steun voor de Griekse regering in haar gevecht met de Trojka.

Niemand ka...
Lees meer

Europa, hou er mee op

Europa begon als een droom van vrede, vrijheid en democratie en is nu een nachtmerrie van business-class lobbycratie, verarming, uitsluiting en surveillantie geworden. Terwijl "eurosceptici" tot nu toe vrijwel allemaal in de extreemrechtse, nationaal-chauvinistische en racistische hoek moesten worden geplaatst, heeft deze categorie er de laatste jaren een enorme nieuwe groep bij gewonnen.

Miljoenen mensen in de Unie keren zich tegen Brussel vanuit een kritiek op het asociale en anti...
Lees meer

Het debat over racisme: de geschiedenis herhaalt zich

In 1992 en 1994 schreven Jef Verschueren en Jan Blommaert twee boeken over racisme. Blommaert ziet opvallende gelijkenissen met die periode in de slogans die nu worden ingezet om racisme goed te praten. Het gaat net als toen over "feiten" die men moet "durven benoemen" om "taboes te doorbreken", "zaken bespreekbaar te maken" en "het debat te openen", waarop tegenstanders "politiek correct" reageren.

In 1992 en 1994 brachten Jef Verschueren en ikzelf achtereenvolgens Het Belgische Mig...
Lees meer

V van Varoufakis: waarom we best goed luisteren naar de Grieken

Jan Blommaert was in Athene voor de begeleiding van een studieproject aan een Griekse universiteit. Volgens hem doen we er goed aan te luisteren naar wat de Grieken ons te vertellen hebben.

Op 25 januari van dit jaar won Syriza de verkiezingen in Griekenland met een programma van radicale breuk met het verleden. Vijf jaar “austeriteit”1 – de zogenaamde Griekse crisis brak uit in 2010 – hadden het land naar de afgrond gebracht. Sinds 2012 gold een “Memorandum of Understanding”...
Lees meer

Preken voor eigen parochie is prima – en noodzakelijk

Ik ben nu een tijdje actief op sociale media en wil even terugblikken op mijn ervaringen. Vooreerst: de beslissing om een eigen Facebook-profiel op te maken was moeilijk, en deels heb ik me er met tegenzin in gestort. Maar deze beslissing was voorafgegaan door een paar jaar grondige observatie van Facebook door mezelf en enkele andere leden van mijn onderzoeksgroep, in een zoektocht naar de bepaling van wat werkt en wat niet werkt op dat medium. We constateerden dat Facebook een me...
Lees meer

De logica van Marion Van San

Als een reactionaire regering wat wetenschappelijke blabla nodig heeft om een stigmatiserend beleid tegenover allochtonen te motiveren hoeven ze maar één nummer te bellen: dat van Marion Van San. Zij zal dan wel “bewijzen” dat Marokkanen meer “criminogeen” zijn dan Turken of Slovaken, of, zoals nu, dat het probleem van de radicalisering in de moslimgemeenschap zelve gezocht moet worden en niet in de samenleving in haar geheel.

Bovenstaand standpunt werd door Vlaams Belang i...
Lees meer