about
Toon menu

De context van 'we leven boven onze stand'

Jan Blommaert maakt het tussentijdse rapport van de regering. "In alle ernst: wanneer geen enkele van de in het regeerakkoord bepaalde prioritaire en minder prioritaire doelstellingen worden bereikt kan men moeilijk van een succesverhaal spreken."

  Op zestien april dit jaar deed Vice-Premier Kris Peeters een uitspraak die nogal wat stof deed opwaaien: "Niemand vindt van zichzelf dat zijn levensstandaard te hoog ligt", zegt minister van Werk Kris Peeters in een g...
Lees meer

Rechtse taboes en hoe ze werken: de wet van Godwin

De "wet van Godwin" stelt dat hoe langer internet discussies doorgaan, hoe groter de kans wordt dat iemand een vergelijking maakt met Hitler en z'n Nazi's. De sub-text daarbij is dat een dergelijke vergelijking altijd dwaas is, aantoont hoe weinig "inhoudelijke argumenten" men heeft, en dus een verloren kaart is. Dit stukje folklore heeft het statuut van universele wijsheid verworven. Wie het kan inroepen heeft de stellige indruk dat hij/zij een discussie "gewonnen" heeft, of beter, dat de tege...
Lees meer

Het 11-september format heeft ons weer beet

22676255403-10c8280a87.jpg

We zijn een dag na 22 maart 2016, de dag waarop Brussel in het lijstje van terreur-hoofdsteden post vatte. Ik luisterde gisteren rond 8u naar de radio en hoorde dus “live” de aankondiging van de aanslag in Zaventem. Ik hield het daarop volgende uur nauwlettend de media in de gaten en postte daarover een aantal updates op mijn Facebook-wall. Ik merkte meteen dat de berichtgeving een patroon aannam dat me zeer bekend voorkwam: het 11 september format. En in mijn updates waarschuwde ik voor de effe...
Lees meer

Polariseren? Waarom niet?

Ik ving een reactie op over mijn boekje “Let op je Woorden: Politiek, taal en strijd”. Ik ben er niet zeker van of degene die de reactie gaf het boekje ook effectief heeft gelezen. Maar de commentaar was dat mijn boekje “polariserend” werkt. En dat was als verwijt bedoeld. Het boekje is inderdaad “polariserend”. En nog wel met opzet. Het is bedoeld om te polariseren, en ik leg even uit waarom. Laat ons eerst “polarisering” even nader omschrijven. Wat ik in mij in boekje doe en wil bereiken, is...
Lees meer

De informalisering van de rechtstaat: ook “stoute” asielzoekers hebben rechten

Er is in dit land, en elders, al geruime tijd een beweging aan de gang die zeer verontrustend is omdat ze een aantal zeer grote en belangrijke beginselen van een open en verlichte samenleving ondermijnt. Die beweging is de informalisering van de rechtstaat, en het hoofdkenmerk ervan is dat men morele oordelen over gedrag laat overwegen op onvervreemdbare rechten binnen een rechtsorde.

Samengevat komt deze beweging erop neer dat men pleit voor een tweestromenland in de rechtsorde, waarbij het onde...
Lees meer

De EU bestaat niet meer

2015 was het jaar waarin de EU een aantal drastische veranderingen onderging. Sommigen zullen dit betwisten en zeggen dat in 2015 gewoon de maskers afvielen. Hoe dan ook: in 2015 hield de EU op te bestaan als Groot Verhaal.

We vieren dit jaar de vijfhonderdste verjaardag van Thomas Mores Utopia. De EU was beslist een utopisch project. Er zou – er moést – op het Oude Continent een nieuwe samenleving ontstaan: rond een stevig economisch skelet zouden een reeks unieke Europese waarden een nieuwe vor...
Lees meer

Over "durven" en de teloorgang van politieke moed

Ik ben allergisch geworden aan het gebruik van het werkwoord "durven" wanneer het wordt uitgesproken door politici. De reden daarvoor is dat het zo'n centraal retorisch middel is geworden om precies het tegendeel van de eigenlijke betekenis uit te drukken. "Durven" staat in de praktijk voor de weigering om na te denken, het geldt als excuus voor fact free politics, voor het spuien van de meest achterlijke stereotypen of de meest discriminerende en ongemotiveerde ideetjes. Het staat dus voor net...
Lees meer

Groen en N-VA samen in bad? Enkele vragen

De opmerkzame volger van mijn schrijfsels zal hebben opgemerkt dat ik in de loop der jaren bitter weinig kritische commentaren op Groen heb gegeven. De partij (of althans een deel ervan) draagt mijn sympathie weg, ik zie ze als onmisbaar in het politieke landschap, ik waardeer hun inspanningen en steun een aantal van hun mensen waar ik maar kan. En, voor de duidelijkheid, ik méén dit.

De aankondiging dat Groen in het Antwerpse district Deurne een wisselcoalitie wil aangaan met een minderheidsbe...
Lees meer

Verklaar ook de successen: ons vijandbeeld in perspectief

999 op 1000 moslims in dit land zijn niét 'geradicaliseerd'.

Ons land telt zo’n 700.000 moslims, of zowat 6,5% van de totale bevolking. Dat relatief kleine aantal is daarenboven sterk geconcentreerd in de Brusselse regio. De provincie Antwerpen telt netto 6,9% moslims – een goeie 123.000 koppen. Daarvan wonen er zo’n 88.000 in Groot-Antwerpen, waar ze dus 17,5% van de bevolking uitmaken, een stuk lager dan de ruim 43% in Sint-Joost-ten-Node, en ook minder dan in Heusden-Zolder en Beringen. Uit...
Lees meer

De politiek van de rancune: over de morele logica van de taxshift

De taxshift van de regering-Michel-De Wever heeft al lang niets meer te maken met een economische relance. Ze heeft evenmin iets te maken met jobcreatie of met de verhoging of zelfs het behoud van de koopkracht van de 'hard werkenden' onder ons, evenmin als met het 'op orde stellen' van de overheidsfinanciën of het afbouwen van de schuldenberg.

Want, ho, we zien dat de economie geen noemenswaardig groei-effect vertoont ondanks de 'lastenverlaging' (ook wel eens 'zuurstof' genoemd) die zelfs voo...
Lees meer

De nieuws-consument is informatiezoeker geworden

In het debat over de toekomst van de massamedia is het best dat men rekening houdt met een reële sociale verandering die zich aan een ijltempo voltrekt. Die verandering kan als volgt worden samengevat: terwijl in de massamedia een logica van cijfers domineert – kijkcijfers, abonnementen – snelt een steeds groter deel van het publiek in een heel andere richting, die van kleinschalige maar hoogkwalitatieve informatie.

De cijferlogica is economisch en lineair. Ze gaat uit van de volgende bevree...
Lees meer

Welke VRT is nog nuttig

De VRT ligt onder vuur. Ook wij zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk niet enkel ontgoocheld geweest over de VRT-berichtgeving, maar ook beledigd en gekleineerd. We zouden ons dus makkelijk bij het kamp van de vijanden van de openbare omroep kunnen plaatsen. We doen dat niet. We geloven immers dat er net in een media-omgeving die zeer snel versnippert en polariseert ruimte moet zijn voor een door de hele samenleving gefinancierde omroep, die de belangen van de hele samenleving dient en niet die van een kleine groep aandeelhouders.
Lees meer

De VRT is onpartijdig genoeg, dank U.

Twee zopas bekend gemaakte onderzoeken hebben aangetoond dat de VRT “onpartijdig genoeg” is. Ja, er is nog wat opkuiswerk te doen en ja, men moet steeds waakzaam blijven. Maar nee, degenen die beweren dat de VRT een rode dan wel geelzwarte burcht is hebben ongelijk.

Hier is wat Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad, hierover te zeggen had over die onderzoeken:           Ik ben een hevig voorstander en verdediger van de openbare omroep, en was dus geheel n...
Lees meer

Een betoging van 100000 mensen: nuttig?

Op 7 oktober 2015, trokken 100.000 mensen door Brussel, demonstrerend tegen de Regering-Michel I (of “Michel-De Wever I” in het jargon). De vraag vliegt links en rechts in het rond: levert een betoging zoals die vandaag wel iets op? Hieronder enkele elementen.

1. Het was alweer een betoging die veel groter was dan verwacht: net als vorig jaar kwam er zowat 40% meer volk op straat dan in de meest optimistische ramingen van de vakbonden aan de vooravond van de betoging. Waarom is dit belangrij...
Lees meer

De omvang van de Griekse nederlaag

Het verhaal van de slechte beslissingen heeft een tussenbesluitje gekregen. Er is na 17 uur vergaderen door een groep uitgeputte, ongeduldige, irrationele en vooringenomen mensen een “akkoord” gesloten met Griekenland. Juncker noemt dit “akkoord” een “win-win” situatie “zonder winnaars of verliezers”, iets wat volgens Michel zelfs “hoop” en “optimisme” moet bieden. Voor wie, is de vraag.

Tsipras neemt een reeks eisen mee naar Athene die enkel hun gelijke vin...
Lees meer