about
Toon menu

Democratie, gelijkheid en draagvlak: terug naar Tocqueville

"We verliezen de democratie als groot verhaal uit het oog en gaan er vanuit dat democratie enkel een systeem van wetten en procedures is." Maandagavond gaat Jan Blommaert in debat met Jean-Luc Dehaene over de kwaliteit en de staat van onze democratie. Deze tekst schreef hij als voorbereiding op dat debat.

Kom op maandag 30 mei naar het eerste LinksRechts debat, een organisatie van deBuren, Toneelhuis en DeWereldMorgen.be - klik hier De nieuwe vertaling van Alexis de Tocquevilles k...
Lees meer

Opgelet, De Wever spreekt weer

Na een korte radiostilte kwam Bart De Wever op vrijdag 14 april alweer voor de microfoon. Hij deed dat na een onderhoud met onderhandelaar Wouter Beke. En hij zei meteen een aantal hoogst merkwaardige dingen.

De Paasvakantie heeft Bart De Wever duidelijk weinig deugd gedaan. De onderhandelingen over een nieuwe regering evenmin: er beweegt eenvoudigweg niets, en in de berichtgeving schommelt men van totaal pessimisme naar het soort van minimale optimisme waaraan we nu al bijna een jaa...
Lees meer

Waarover socialisten een standpunt zouden moeten hebben

De afgelopen 300 dagen is het vanuit Vlaams socialistische kant maar stil geweest. Hoe zij tegenover de regeringsonderhandelingen staan, blijft een mysterie. Toch is het noodzakelijk dat er net vanuit die hoek reactie komt, schrijft Jan Blommaert.

Ik ben niet de enige die van oordeel is dat de sp.a een bijzonder onopgemerkte rit rijdt doorheen de regeringsonderhandelingen, of hoe men dit proces inmiddels ook mag noemen. Velen hebben al gewezen op het gebrek aan inbreng en profiel van...
Lees meer

E-book: Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving

Prof. Jan Blommaert brengt met dit boek het historisch perspectief opnieuw in het debat over diversiteit. Hij staat rechtop en trots links van de kerk en commentarieert. Van alle kanten wordt de teleurgang van de zogenaamde ‘linkse kerk’ aangekondigd met als hoofdargument het falen van de multiculturele samenleving.

“Van een linkse kerk die het integratiebeleid domineert is geen sprake. Integendeel, het is de rechtse kerk die sinds twee decennia de contouren van het integratiede...
Lees meer

Jan Blommaert over witte en zwarte scholen: pedagogie van de diversiteit

Het is interessant om te zien hoe het debat over ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen zich verhoudt tot het ruimere debat over het failliet van de multiculturele samenleving dat enkele maanden terug woedde. In beide gevallen bereikt men dezelfde conclusie: de oude recepten van integratie en inburgering werken niet. Jan Blommaert stelt zich vragen.

Alle beschikbare gegevens wijzen in dezelfde richting: de problemen die men dacht op te lossen met die recepten zijn enkel toegenomen en co...
Lees meer

Wilders, fascisme, en de erfenis van de Verlichting

Het feit dat we van politici enkel nog krachtige uitspraken verwachten en wantrouwen koesteren tegenover alles wat iets langer en ingewikkelder klinkt, dat we hen ontslaan van de plicht hun standpunten tegenover ons met ernstige en steekhoudende argumenten te motiveren – en dat alles dan nog onder de noemer van democratie: dat is de crisis van onze democratie, schrijft Jan Blommaert.

Er is de laatste maanden in Nederland nogal wat te doen over een klein boekje van Rob Riemen, De Ee...
Lees meer

Het antwoord op Van San

In 1999 bestelde de kersverse minister van Justitie, Marc Verwilghen (Open VLD), een onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit. Voor die opdracht werd een pas gedoctoreerde onderzoekster uit Nederland gehaald, Marion Van San. Van San kwam in november 2001 (enkele weken na 9/11 dus) voor de dag met een spectaculair rapport. Na tien jaar is er een antwoord ...

Van San kwam tot de bevinding dat er een duidelijke relatie was tussen bepaalde etnische identiteiten en cri...
Lees meer

De tijdbom onder het Belgische asielbeleid

In 2001 schreef ik met een aantal collega’s het boek 'Het Belgische asielbeleid: kritische perspectieven'. Daarin bespraken we de juridische, ethische en culturele aspecten van het probleem. Eén van onze conclusies was dat de overheid de ene na de andere overtreding van fundamentele grondrechten begaat en beginselen van de rechtsstaat en principes van behoorlijk bestuur aan haar laars lapt.

De niet aflatende verstrenging en versnelling van de asielprocedures bleken tien jaar terug...
Lees meer

Publieke debathygiëne

Ik doe al zo’n twintig jaar vol liefde en toewijding mee aan het publieke debat, en heb daarin nogal wat verschuivingen meegemaakt. Ik geef hier een overzicht van enkele van die verschuivingen, en geef tevens suggesties voor zij die aan dit debat deelnemen. Intensiteit is immers geen indicator van kwaliteit, en het debat heeft maar nut wanneer men zich van enkele vuistregels bewust is.

Van opiniestuk naar blog Toen ik in de late jaren tachtig mijn eerste stappen zette in het pub...
Lees meer

Faites vos jeux – Rien ne va plus: Opmerkingen bij de nota-De Wever

Al ruim een week wordt de nieuwsconsument in dit land overspoeld met opmerkingen over de zogenaamde ‘nota-De Wever’, het verslag dat clarificateur royal De Wever aan Albert II voorlegde aan het eind van zijn zogeheten verduidelijkingsopdracht. Waarover gaat dit document?

De verduidelijkinsgnota van Bart De Wever werd eerst aan de media vrijgegeven vooraleer ze aan het staatshoofd werd overgemaakt. Ze was dan ook binnen de kortste keren het object van wat we gemakshalve een publie...
Lees meer

Wilders en waarden

Liberalen verwerpen liberale waarden en sociaal-democraten voeren een neoliberaal beleid. Waarden zijn vervangen door meningen. Het is in die ondergrond dat politici als Wilders groot worden, schrijft Jan Blommaert.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dat is de tekst van artikel 1 van de Nederlandse Gr...
Lees meer

Onderwijs, carrières en gemiddelden

Ons onderwijs heeft een zeer ernstig probleem inzake het mensbeeld dat het uitdraagt en gestalte geeft. De leerling verschraalt tot een homo economicus, schrijft professor Jan Blommaert.

1. Laat me beginnen met een eenvoudige oefening, en twee vragen stellen: (a) wie betaalt het onderwijs? En (b) wie heeft er het vruchtgebruik van? Wat de eerste vraag betreft is het antwoord duidelijk. In Europa betaalt de belastingbetaler het onderwijs. Cijfers voor het hoger onderwijs in Euro...
Lees meer

Het DNA van een politieke mediaformat

Professor Jan Blommaert volgde de programma's over de verkiezingen van de openbare omroep en was niet tevreden met wat hij zag. "De massamedia moeten ophouden te proclameren dat ze hun job goed doen. Een programma als Oog in Oog 2010 stelt politiek voor als een show. We krijgen dan ook showbeesten als politieke leiders."

De doorsnee burger in dit land neemt enkel kennis van de politiek via de massamedia. Datgene wat die media tonen is de politiek voor die overgrote meerderheid van de...
Lees meer

De verkiezingen van de consensus

De verkiezingscampagne loopt op zijn eind, en het is duidelijk dat we afstevenen op een klinkende overwinning voor de N-VA aan Vlaamse zijde. Wat Franstalig België betreft, liggen de kaarten moeilijker, al lijkt de PS vrij comfortabel op kop te liggen. Als dit scenario realiteit wordt, dan moeten De Wever en Di Rupo maandag met mekaar aan tafel.

En op die tafel liggen twee dingen: een staatshervorming en een anticrisisbeleid. Makkelijk wordt dat niet. In de wandelgangen verwacht me...
Lees meer

Vandenbroucke premier? Prima!

Frank Vandenbroucke wordt de hemel ingeschreven en sommigen zien in hem al de premier van de volgende regering. Hij is immers de enige die een ‘sociale staatshervorming’ in gedachten heeft en vermits de socialisten vrijwel zeker in de volgende regering zitten, zal dit op de agenda komen te staan.

De comeback van Vandenbroucke is een feit. Hij is volgens de zogeheten Wetstraat-watchers dé staatsman die dit land nu nodig heeft, want hij garandeert de combinatie van twee noodzakelij...
Lees meer