about
Toon menu

Peter Mertens 'Hoe durven ze?': een hoop lectuur

"Inzake de crisis krijgen we nauwelijks andere stemmen dan diegene die de globale tendens ondersteunen. Een boek zoals dat van Peter Mertens voorziet in een heel andere stem, een stem van onderuit, een stem van de miljoenen die door de crisis diep geraakt worden." "Zelfs wie kritisch staat ten opzichte van links zal in dit boek een schat aan informatie en denkstof vinden." aldus Jan Blommaert

Een hoop lectuur Er is geen tekort aan lectuur over de crisis. Sinds 2008 zijn we gebombard...
Lees meer

Bart De Wevers 'Werkbare Waarden' onder de loep

'Werkbare Waarden' is een uitstekend boek voor al wie De Wevers wereldbeeld grondig wil leren kennen. Hij zelf behoudt zich het recht voor zich te vermaken over de denkbeelden die men hem toeschrijft; hij kan anderen het recht niet ontzeggen het hunne ervan te denken, zeker niet wanneer hij zijn hele geloofsbelijdenis in een boek expliciet te kijk zet", aldus professor Jan Blommaert.

De hedendaagse politicus is een meester in nieuwe genres: de Facebook-entry, de blog, de Tweet. Van Wilders is gew...
Lees meer

Over opstandigheid en democratie

"Ons politiek systeem verliest aan een sneltreinvaart z’n democratische legitimiteit." Professor Jan Blommaert overschouwt het slagveld na de staking in de openbare diensten en stelt dat er weinig reden is tot optimisme.

Het is een oud beginsel van een democratie dat wanneer een overheid manifest onrechtvaardige of ondemocratische wetten uitvaardigt – wetten die de democratie beknotten of afbreken – het volk daar tegen in opstand mag komen. Meer nog, burgers in een democratie hebbe...
Lees meer

Een hedgefund van 1000 miljard: knettergek

De zo bejubelde moedige ingreep van de EU-top van afgelopen week, die de beurzen moest kalmeren en die de euro moest redden blijkt in realiteit een speculatief financieel product te zijn. Het gaat hier om een hedgefund van 1000 miljard, waarin slechts ca 250 miljard ‘echt’ geld zit. Mijn geduld met dat soort financieel gepruts, en met de leugens waarmee deze nonsens wordt verkocht, is volkomen op.

Vorige week konden we het horen uit de monden van Van Rompuy, Barroso, Leterme en a...
Lees meer

Ik eis een mediastorm over relevante criminaliteit

Eindelijk, de zaak-Janssen zit erop; de moordenaar heeft levenslang gekregen. Wekenlang werden we bestookt met volkomen voorspelbare nieuwsfeitjes over een misdaad die voor onze samenleving nauwelijks gevolgen heeft. Krijgen we nu eindelijk informatie over relevante misdaden, zoals de gigantische roof die door banken en financiële instellingen op de hele wereldbevolking is uitgevoerd.

Om de paar jaar lijkt dit volk behoefte te hebben aan een spektakelproces. Althans: om de zoveel ja...
Lees meer

Het begin van de sociale oorlog

Wie de afgelopen maanden de ontwikkelingen in Griekenland heeft gevolgd, kan er moeilijk omheen: we zijn het tijdperk van enorme veranderingen ingetreden. Sommigen noemen het een rechtse revolutie, anderen hebben het over het begin van de sociale oorlog.

Eén ding is zeker: onder het mom van het oplossen van een economisch probleem wordt een heel samenlevingsmodel aan een razende snelheid afgebouwd. In zes maanden tijd wordt datgene vernietigd wat gedurende zeventig jaar werd opgebouw...
Lees meer

De puinhopen van rechts

Na de grote sociaal-economische hervormingen die op til staan, zal er niets anders overblijven dan een rechtse puinhoop waarin mensen terug gesalarieerde slaven zijn en waarin politici zich met wat geluk nog mogen bezighouden met de kleur van de zebrapaden.

Ik betwijfel of Ivan Van de Cloot het leuk zal vinden dat ik met hem begin, maar daar laat ik me weinig aan gelegen. Enige tijd geleden bracht Van de Cloot, hoofdeconoom van de onafhankelijke denktank Itinera, immers een studie u...
Lees meer

Democratie, gelijkheid en draagvlak: terug naar Tocqueville

"We verliezen de democratie als groot verhaal uit het oog en gaan er vanuit dat democratie enkel een systeem van wetten en procedures is." Maandagavond gaat Jan Blommaert in debat met Jean-Luc Dehaene over de kwaliteit en de staat van onze democratie. Deze tekst schreef hij als voorbereiding op dat debat.

Kom op maandag 30 mei naar het eerste LinksRechts debat, een organisatie van deBuren, Toneelhuis en DeWereldMorgen.be - klik hier De nieuwe vertaling van Alexis de Tocquevilles k...
Lees meer

Opgelet, De Wever spreekt weer

Na een korte radiostilte kwam Bart De Wever op vrijdag 14 april alweer voor de microfoon. Hij deed dat na een onderhoud met onderhandelaar Wouter Beke. En hij zei meteen een aantal hoogst merkwaardige dingen.

De Paasvakantie heeft Bart De Wever duidelijk weinig deugd gedaan. De onderhandelingen over een nieuwe regering evenmin: er beweegt eenvoudigweg niets, en in de berichtgeving schommelt men van totaal pessimisme naar het soort van minimale optimisme waaraan we nu al bijna een jaa...
Lees meer

Waarover socialisten een standpunt zouden moeten hebben

De afgelopen 300 dagen is het vanuit Vlaams socialistische kant maar stil geweest. Hoe zij tegenover de regeringsonderhandelingen staan, blijft een mysterie. Toch is het noodzakelijk dat er net vanuit die hoek reactie komt, schrijft Jan Blommaert.

Ik ben niet de enige die van oordeel is dat de sp.a een bijzonder onopgemerkte rit rijdt doorheen de regeringsonderhandelingen, of hoe men dit proces inmiddels ook mag noemen. Velen hebben al gewezen op het gebrek aan inbreng en profiel van...
Lees meer

E-book: Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving

Prof. Jan Blommaert brengt met dit boek het historisch perspectief opnieuw in het debat over diversiteit. Hij staat rechtop en trots links van de kerk en commentarieert. Van alle kanten wordt de teleurgang van de zogenaamde ‘linkse kerk’ aangekondigd met als hoofdargument het falen van de multiculturele samenleving.

“Van een linkse kerk die het integratiebeleid domineert is geen sprake. Integendeel, het is de rechtse kerk die sinds twee decennia de contouren van het integratiede...
Lees meer

Jan Blommaert over witte en zwarte scholen: pedagogie van de diversiteit

Het is interessant om te zien hoe het debat over ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen zich verhoudt tot het ruimere debat over het failliet van de multiculturele samenleving dat enkele maanden terug woedde. In beide gevallen bereikt men dezelfde conclusie: de oude recepten van integratie en inburgering werken niet. Jan Blommaert stelt zich vragen.

Alle beschikbare gegevens wijzen in dezelfde richting: de problemen die men dacht op te lossen met die recepten zijn enkel toegenomen en co...
Lees meer

Wilders, fascisme, en de erfenis van de Verlichting

Het feit dat we van politici enkel nog krachtige uitspraken verwachten en wantrouwen koesteren tegenover alles wat iets langer en ingewikkelder klinkt, dat we hen ontslaan van de plicht hun standpunten tegenover ons met ernstige en steekhoudende argumenten te motiveren – en dat alles dan nog onder de noemer van democratie: dat is de crisis van onze democratie, schrijft Jan Blommaert.

Er is de laatste maanden in Nederland nogal wat te doen over een klein boekje van Rob Riemen, De Ee...
Lees meer

Het antwoord op Van San

In 1999 bestelde de kersverse minister van Justitie, Marc Verwilghen (Open VLD), een onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit. Voor die opdracht werd een pas gedoctoreerde onderzoekster uit Nederland gehaald, Marion Van San. Van San kwam in november 2001 (enkele weken na 9/11 dus) voor de dag met een spectaculair rapport. Na tien jaar is er een antwoord ...

Van San kwam tot de bevinding dat er een duidelijke relatie was tussen bepaalde etnische identiteiten en cri...
Lees meer

De tijdbom onder het Belgische asielbeleid

In 2001 schreef ik met een aantal collega’s het boek 'Het Belgische asielbeleid: kritische perspectieven'. Daarin bespraken we de juridische, ethische en culturele aspecten van het probleem. Eén van onze conclusies was dat de overheid de ene na de andere overtreding van fundamentele grondrechten begaat en beginselen van de rechtsstaat en principes van behoorlijk bestuur aan haar laars lapt.

De niet aflatende verstrenging en versnelling van de asielprocedures bleken tien jaar terug...
Lees meer