about
Toon menu

Nieuwkomers in 2014 opnieuw stijgend

Migratie in 2014 met 59.487 nieuwkomers opnieuw stijgend, 31.740 in het Vlaams, 17.828 in het Brussels en 9.839 in het Waals gewest. Als iemand eens kon zeggen hoeveel nieuwkomers per nationaliteit de laatste jaren verblijfsrecht in België verkregen hebben, dat zou, midden in de vakantie, toch wel interessant zijn. Er zijn 191 nationaliteiten in België, wie geeft daar eens een overzicht van. En liefst de evolutie tussen 1999 en 2014,...
Lees meer

Hoax: 2/3 vindt dat er teveel migranten zijn, doorprikt

"Er zijn te veel immigranten in België", 64% is daar niet helemaal mee akkoord. Maar 36% is helemaal akkoord dat er te veel immigranten zijn, intussen  wordt de publieke opinie bedonderd door deze zoveelste  IPSOS-draak. Het maximum dat men kan zeggen is dat 60% van de Belgen geneigd is te zeggen dat er teveel immigranten zijn. De vraagstelling van Ipsos is dichotoom, akkoord of niet akkoord, bv "Er zijn teveel immigranten in B...
Lees meer

Nazi's verantwoordelijk voor drama in Meensel-Kiezegem

Nazi's verantwoordelijk voor drama in Meensel-Kiezegem en niet het verzet, zo betoogde Roger Rutten op de jaarlijkse herdenking van de razia’s in Meensel-Kiezegem op 9 augustus 2015. Het is een schandaal dat er geen aandacht is voor de herdenking van de 2 razzia's in Meensel-Kiezegem waar 63 gedeporteerden de dood vonden in de concentratiokampen. Meensel-Kiezegem staat naast Oradour, Lidice, Vinkt/Meigem, Putten e.a., maar...
Lees meer

Tax-shift of geschifte politiek?

De bijdragen van de werkgevers voor de sociale zekerheid dalen van 33% naar 25%. Hoe en wat en voor wie is vooralsnog nergens duidelijk geworden. Hoe specifiek zullen verminderingen zijn. Gaan ze voor laaggeschoolden onder de 25%? Wetende dat er in de commerciële sector (de ‘privé’) het equivalent van 4 tot 5 weddes nodig zijn om 1 job te creëren zal het job-saldo mager of zelfs negatief zijn. De omkadering van jobs (infrastructuur, automatisering, winsten) maakt dat, zoals de prof...
Lees meer

Straatsburg revisited, foto-impressie, deel 2

Lees Deel 1 van Straatsburg, foto-impressie op DWM van 21/07/2015 Europees parlement in Straatsburg. De vogel is gevlogen maar Griekenland is er nog bij, ook al was De Grauwe erg pessimistisch in de laatste Humo. Maar dat was dan voor de beslissingsnacht, waar Tsipras, met de steun van Europees Links en Gysi, blijk gegeven heeft van doorzicht en doorzetting. Hopelijk wordt hij ook hierin door 'links' gevolgd. Waar zou het 'Grieks platf...
Lees meer

Straatsburg revisited, foto-impressie, deel 1

In 1978 was ik al eens naar Straatsburg afgezakt om een onderzoek naar de sportbeoefening in Europa voor te stellen. In twaalf Europese landen was gelijklopend een onderzoek opgezet onder leiding van het Sociologisch OnderzoeksInstituut (het toenmalige SOI) en zou daar gepresenteerd en opgeleverd worden. Het SOI van de KULeuven had in opdracht van de Raad van Europa een vergelijkend onderzoek gedaan in 12 Europese landen naar de sportbeoefen...
Lees meer

Röntgenfoto pendel en arbeidsstatuut alle gemeenten

Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per gemeente, detail werken en wonen, pendel-in en pendel-uit per gemeente en dit alles naar geslacht, leeftijd, primair, secundair, tertiair, quartaire sector. Tabel met 66 grafieken per gemeente: Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per gemeente   Deze tabel is een samenvoeging met telkens 66 grafieken per geselecteerde gemeente van volgend materiaal dat reeds in de volgende exceltabellen werd gepub...
Lees meer

Grieks links heeft gewonnen van Europa

In geen enkel ander land heeft links zich zo kunnen profileren en de wil van de bevolking uitdrukken als Tsipras in z’n onderhandelingen met de EU. Links, dat is dus links van de sociaaldemocratie. De 'socialisten' hebben op enkele Belgische uitzonderingen na, het spel gespeeld hebben voor wat ze zijn, anti-links en de beste pleitbezorgers voor de economische en financiële machten. Wat was het belang van het Griekse volk: opnieuw geld uit de muur halen, de spaarcenten die hun waard...
Lees meer

Demografieken aller landen in een muisklik

Demografisch profiel van alle landen in de wereld, met 2 klikken een land begrijpen hoe het was, is en zal zijn. Tabel: VN-demografie aller landen 1950-2040Langs de tabel eenvoudig op te roepen maar langs onderstaande linken direct geserveerd: Grafiek 1 is een set van 6 grafieken met de generatiewisseling en algemene bevolkingsevolutie, Grafiek 2 geeft de bevolkingsevolutie binnen een aantal leeftijdscategorieën. Scherm sluiten om terug te keren....
Lees meer

Eindeloopbaan lekt overal behalve in de Non-Profit

In de Non-Profitsector is voor 55+ de 32urenweek van toepassing, voor de 50+  de 34uren- en voor de de 45+ in de 36urenweek. De Non-Profit sector telt 677.788 werknemers en is daarmee de grootste sector van het land. De uitstroom bij 55-59 jarigen in de Non-Profit gemeten op 5 jr,  is 2,6x lager dan in alle andere sectoren samen, gemeten op 1 jr is  de uitstroom zelfs 2,9x lager en bij 60+ nog 20% lager. Ook wordt de uitstroom berekend...
Lees meer

En hoe zou het met 'operatie kelk' zijn?

Op 24/06/2015 juist 5 jaar geleden werd 'operatie kelk' gestart met de ‘doelbewust onregelmatige’ inbeslagname door toenmalige onderzoeksrechter De Troy, bijgestaan door z'n acolieten Audenaert en De Wael, op basis van een algemene en niet nader bepaalde saisine waarmee gelijktijdig in Mechelen en Leuven, toegang werd verschaft tot 481 persoonlijke verhalen van mensen die in het verleden in een pastorale relatie seksueel werden misbruikt.  De kerk zelf had toen psychiater Adriaenss...
Lees meer

6% plaatsen Woonzorgcentra zijn Profit-ondernemingen vermomd als VZW

6,1% plaatsen Woonzorgcentra aangeboden door profit-VZW's, naast 13,4% profit-ondernemingen heeft de commerce 19,5% van de Vlaamse markt in handen (zie kaartje hierboven), in 't Waals gewest is dat 49,2% en in het Brussels gewest 61,9%. Non-Profit VZW's bieden 48% van de plaatsen aan in het Vlaams gewest, Publiek 32,5%. Ook alle info over de gemiddelde dagprijs in een home naar statuut en gewest, voor 't laatste bezorgd door het federaal min...
Lees meer

Doodsteek FM Brussel door politiek hooliganisme

Doodsteek FM Brussel door politiek hooliganisme Hoe kan je anders de prietpraat van Tubbax bestempelen die het had over het ‘ding’ dat amper beluisterd werd, een verspreking die blijft nazinderen. Hooggevallen heertjes die door laffe politiekers zoals Smets en Gatz worden ingezet om van media promotie-instrumenten voor ‘Vlaanderen’ te maken en de Vlaamse ziel in Brussel te doden. In plaats van een Radio-met te maken zoals recent Food-met werd ingehuldigd. Het waar...
Lees meer

Waarom Tsipras en EU een akkoord zullen bereiken

Update tabel; grafiek en commentaar - 5 juli 2015.Alexis Tsypras maakt zich sterk dat er een akkoord komt met de EU. Als men niet verder of niet te fel hakt in de pensioenen dan staat men niet ver af van een akkoord stelt hij. En Wolfgang Schäuble kan zeker met redelijke argumenten overtuigd worden. Waarom zijn de pensioenen en de gepensioneerden zo van belang, wat is het demografisch beeld van Griekenland, hoeveel gepensioneerden zitten er aan te komen en wat is het saldo op...
Lees meer

Ledencongres of 9de partijcongres PVDA?

Op de slotmeeting van het ‘ledencongres’, ook aangeduid als ‘solidariteitscongres’ zal de naam van de nieuwe voorzitter van de PVDA meegedeeld worden. Peter Mertens is enige kandidaat, de congresafgevaardigden hebben dan al gestemd over z’n kandidatuur.  De nieuwe oriëntaties, die dan ook al beslist zijn, zullen daar ook verder toegelicht worden: verbreden – verbinden – verdiepen. Voortgaande op de vermelding van de ‚congresafgevaardigden’ naast het ‚ledencongres’ kan er van uitge...
Lees meer