about
Toon menu

Eindeloopbaan lekt overal behalve in de Non-Profit

In de Non-Profitsector is voor 55+ de 32urenweek van toepassing, voor de 50+  de 34uren- en voor de de 45+ in de 36urenweek. De Non-Profit sector telt 677.788 werknemers en is daarmee de grootste sector van het land. De uitstroom bij 55-59 jarigen in de Non-Profit gemeten op 5 jr,  is 2,6x lager dan in alle andere sectoren samen, gemeten op 1 jr is  de uitstroom zelfs 2,9x lager en bij 60+ nog 20% lager. Ook wordt de uitstroom berekend...
Lees meer

En hoe zou het met 'operatie kelk' zijn?

Op 24/06/2015 juist 5 jaar geleden werd 'operatie kelk' gestart met de ‘doelbewust onregelmatige’ inbeslagname door toenmalige onderzoeksrechter De Troy, bijgestaan door z'n acolieten Audenaert en De Wael, op basis van een algemene en niet nader bepaalde saisine waarmee gelijktijdig in Mechelen en Leuven, toegang werd verschaft tot 481 persoonlijke verhalen van mensen die in het verleden in een pastorale relatie seksueel werden misbruikt.  De kerk zelf had toen psychiater Adriaenss...
Lees meer

6% plaatsen Woonzorgcentra zijn Profit-ondernemingen vermomd als VZW

6,1% plaatsen Woonzorgcentra aangeboden door profit-VZW's, naast 13,4% profit-ondernemingen heeft de commerce 19,5% van de Vlaamse markt in handen (zie kaartje hierboven), in 't Waals gewest is dat 49,2% en in het Brussels gewest 61,9%. Non-Profit VZW's bieden 48% van de plaatsen aan in het Vlaams gewest, Publiek 32,5%. Ook alle info over de gemiddelde dagprijs in een home naar statuut en gewest, voor 't laatste bezorgd door het federaal min...
Lees meer

Doodsteek FM Brussel door politiek hooliganisme

Doodsteek FM Brussel door politiek hooliganisme Hoe kan je anders de prietpraat van Tubbax bestempelen die het had over het ‘ding’ dat amper beluisterd werd, een verspreking die blijft nazinderen. Hooggevallen heertjes die door laffe politiekers zoals Smets en Gatz worden ingezet om van media promotie-instrumenten voor ‘Vlaanderen’ te maken en de Vlaamse ziel in Brussel te doden. In plaats van een Radio-met te maken zoals recent Food-met werd ingehuldigd. Het waar...
Lees meer

Waarom Tsipras en EU een akkoord zullen bereiken

Update tabel; grafiek en commentaar - 5 juli 2015.Alexis Tsypras maakt zich sterk dat er een akkoord komt met de EU. Als men niet verder of niet te fel hakt in de pensioenen dan staat men niet ver af van een akkoord stelt hij. En Wolfgang Schäuble kan zeker met redelijke argumenten overtuigd worden. Waarom zijn de pensioenen en de gepensioneerden zo van belang, wat is het demografisch beeld van Griekenland, hoeveel gepensioneerden zitten er aan te komen en wat is het saldo op...
Lees meer

Ledencongres of 9de partijcongres PVDA?

Op de slotmeeting van het ‘ledencongres’, ook aangeduid als ‘solidariteitscongres’ zal de naam van de nieuwe voorzitter van de PVDA meegedeeld worden. Peter Mertens is enige kandidaat, de congresafgevaardigden hebben dan al gestemd over z’n kandidatuur.  De nieuwe oriëntaties, die dan ook al beslist zijn, zullen daar ook verder toegelicht worden: verbreden – verbinden – verdiepen. Voortgaande op de vermelding van de ‚congresafgevaardigden’ naast het ‚ledencongres’ kan er van uitge...
Lees meer

Loontrekkende tewerkstelling piekt weer in 2014

Als effectieve jobcreatie zich verbindt met de wisseling van generaties, dwz hogere uitstroom van de babyboomgeneratie dan instroom jongeren dan heeft tewerkstellingsevolutie minder te maken met beleid en conjunctuur dan men zou (moeten/kunnen) denken.De opvolging van de loontrekkende tewerkstelling op een zo gedetailleerd mogelijk niveau en dit voor elk leeftijdsjaar in een tijdslijn die nu al tot 2008 teruggaat is dan een minimale must voor elkeen die nog iets over jobcreatie en j...
Lees meer

"Racisme tegen zwarten, een zonde die wij allemaal delen, blanken en arabieren"

Dyab Abou Jahjah had een druk agenda dit WE van 15/17 mei 2015: "Vrijdagavond sprak hij op een pro-Palestijnse bijeenkomst, zaterdag op het tweedaagse Marxisme Festival, een breed verzetsevenement dat was georganiseerd door de Internationale Socialisten" zo staat in een artikel in De Morgen van 18/05/2015, overgenomen uit de Volkskrant. Op zondag 17/05/2015 was Dyab Abou Jahjah dan namens Movement X de eerste spreker in een rijtje waar verder ook AMDH (Association Marocain des Droit...
Lees meer

Evolutie Belgen en vreemdelingen naar leeftijd

In Wallonië ruimt de oudere generatie vreemdelingen de baan voor de jongere generatie, ook in Brussel komt meer ruimte vrij in de generatiewisseling vreemdelingen. Maar vooral de Baby- boom na WO2 zal werk vrijmaken voor jongeren en werklozen.  Recente babyboom in alle gewesten is al terug naar af, hetgeen ook voor toekomstige generaties perspectief geeft op werk, alsmede aan immigranten die jaar na jaar blijven komen.   Tabel:...
Lees meer

Voor wanner een echt herinneringscentrum voor alle slachtoffers van wo2

Bart Eeckhaut beklaagt zich terecht in DM van 04/05/2015 over het gebrek aan aandacht en herdenkingswil voor de ravages van het nationaalsocialisme. Behoudens de Dossinkazerne, Vlaamse herdenkingsplaats voor de jodenvernietiging, is er in feite niets dat Vlaams of federaal de herinnering structureel vastlegt of vorm geeft, ook al zijn er evenveel niet-joodse gedeporteerden, weerstanders, dwangarbeiders en krijgsgevangene...
Lees meer

Generatiewisseling Europese landen in deficit

Geen Grexit om demografische redenen, Griekenland en ook Spanje staan voor een horrorscenario wat actieve bevolking betreft. Nederland had slechtere startpositie in zelfde demografisch vooruitzicht als België. Japan en  Duitsland, verliezers in WO2, met een gelijklopend negatief saldo in de generatiewisseling, 70 jaar na het einde van de oorlog. VSA is enige land met een continue + saldo in de generatiewisseling. Rusland grotere compe...
Lees meer

Duitse economie naar catastrofe? Enkel massale immigratie kan redding brengen

Socioloog Jan Hertogen onderzocht de demografische evolutie van Duitsland. Zijn besluit: Duitsland gaat binnen enkele jaren zijn ouder wordende bevolking haast niet meer kunnen vervangen. Alleen massale immigratie kan hun economie nog redden.

Deze analyse is geen prognose, projectie of voorspelling over de Duiste economie, maar het doorrekenen van wie de komende 15 jaar de actieve bevolking zal verlaten (huidige 50-64-jarigen) en wie er zal instromen (huidige 10-24-jarigen)....
Lees meer

Duitsland of het einde van een welvaartstaat

De Duitse economie staat voor een demografische maar fatale catastrofe, zowel in de 16 Länder, in West- en in Oost-Duitsland. Enkel een massale immigratie kan Duitsland redden. Dat is geen prognose, projectie of voorspelling, dit is het doorrekenen van wie de komende 15 jaar de actieve bevolking zal verlaten (de 50+) en er zal instromen (10-24 jr). In 2021 kan Duitsland maar de goede helft vervangen door 10-24 jarigen van wie dan 50-64 jarig i...
Lees meer

De verdoken arbeidsreserve van België

"Bijna alle landen zullen economische groei zien afnemen door vergrijzing", kopt De Morgen op 15/04/2015, alsof het een kwaad is dat men moet bezweren. Het is evenwel tegengesteld aan wat in deze triptiek van BuG's wordt vastgesteld. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog ligt de toekomst voor afgestudeerden en werklozen in België echt open. "Jonge werkenden kunnen de uitval van oudere werkenden niet meer compenseren" stelt het IMF...
Lees meer

Jeugdwerkloosheid Brussel gehalveerd in 11 jaar

Tussen 2003 en 2014 daalde het % UVW werkloosheid met -57% in het Brussels gewest: van 7,8% in 2003 tot 3,3% % in 2014, lager dan het % UVW-werkloosheid voor België; 3,5% en in de richting gaand van het niveau Vlaams gewest: 2,2%. Ook aantal volledige leefloners daalt in Brussel van 3,6% naar 3,5%, UVW + Volledig Leefloon samen zakt van 8,2% naar 6,8% in 2014.  Hoe meer het jongerenaantal in Brussel gestegen is door immigratie, hoe mind...
Lees meer