about
Toon menu

Waarom in zorg wél en in gevangenis geen minimale dienstverlening?

Waarom kan minimale dienstverlening in de gezondheids- en welzijnssectoren en niet in de bewakingssector? Waarom kan de gouverneur wel tot opeisingen overgaan (op voordracht van de vakbonden/werkgevers) in de zorgsectoren en niet in de gevangenisbewaking? De wetgeving terzake is toch een en ondeelbaar, er moeten zelfs geen nieuwe wetten gemaakt worden. Kunnen de vakbonden van de Non-Profit en de bewakingssector niet eens onderling overleggen om tot een minimale rechtsbescherming te komen van 'z...
Lees meer

Gevangenisbewakers overschrijden grens van de menselijkheid

De Witte Woede is in 1988 ontstaan en heeft haar volle kracht kunnen ontplooien mét resultaat omwille van het opzetten en respecteren van minimale dienstverlening. Wat bewakers in gevangenissen doen is een 'misdaad tegen de menselijkheid', de minimale diensten ontlopen en hopen dat anderen er voor opdraaien. Zolang bewakers zich onttrekken aan het respect voor de rechten van de mens, dus staken zonder minimale dienst, ondermeer bezoek en wandeling van de gevangenen, zolang zullen ze niets uit...
Lees meer

Meer dan 18.000 verpleegstudenten in Vlaanderen 2015/2016

verple3.gif

Groei aantal verpleegstudenten vooral bij de Bachelorstudenten die de kaap van 10.000 bereiken: +10,8% 1ste jaars in het schooljaar 2015/2016. 0ok HBO5 stijgt na een dip met +1,9% eerstejaars. Niet te vergeten dat  42% van de verpleegstudenten HBO5, de Europees erkende 'A2' zijn.Alle gegevens en evolutie in tabel  Verpleegstudenten HBO5 en Bachelors 1980-2016 Elk jaar vraagt npdata de cijfers op bij het ministerie van Onderwijs over de verpleegstudenten. Deze cijfers worden zodanig verwerkt da...
Lees meer

De hoeveelste inwoner van België ben jij?

Het Laatste Nieuws publiceerde op 02/01/2016 haar module „De hoeveelste Belg ben jij?“ opgemaakt door „Het Laatste Nieuws in samenwerking met socioloog Jan Hertogen op basis van bevolkingscijfers van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium“ zo staat in de toelichting". Voor de toegang tot de berekening, zie Het Laatste Nieuws 02/01/2016.  De module berekent de hoeveelste Belg je bent na het ontstaan van België in 1830, rekening houdend met geboorten en immigratie tot op de dag van v...
Lees meer

Briljant: doorlichting van 44 gemeenten uit 24 oogpunten

diamant-b-360.jpg

Een briljant met 68 facetten, zie tabel 44 gemeenten in 24 facetten, 44 facetten in de kroon, waarbij elk facet een gemeente vertegenwoordigt, en 24 facetten met de kenmerken van de gemeente in het paviljoen, de onderkant van een briljant die meestal in een punt uitkomt. Elk van de 24 facetten belicht een kenmerk van de gemeente. Deze kenmerken worden in 90 deelfacetten geconcretiseerd. Vanuit de kroon kunnen de 44 gemeenten in verschillende verzamelingen tegen het licht gehouden worden en hun l...
Lees meer

Worden 25.000 asielvragers buiten opvang genegeerd?

wachtregister-buiten-opvang.jpg

25.000 zijn aanwezig in het wachtregister asiel zonder dat zij in de collectieve opvang meetellen. Ze verblijven rechtsgeldig in de gemeente, hun kinderen gaan naar school, iedereen komt ze tegen maar voor de regering bestaan enkel de asielzoekers in de opvangstructuren van Fedasil en haar contractuele partners. Of zijn het anderen?Zie tabel Opvang asiel 31/12/2015, spreiding 2016 en Wachtregister voor alle info over de huidige opvang (35.740) en spreiding (4.967), aslmede de factoren die hebben...
Lees meer

Molenbeek en 9 'radicale' gemeenten in Vlaanderen

molem-in-parijs.jpg

Molenbeek en 9 Vlaamse 'radicaliserings'-gemeenten, waarin verschillen ze en waarin gelijken ze op elkaar. Met de samenvattende tabel: Molenbeek, Smart-Cities en 9 Vlaamse radicaliseringsgemeenten. Beleidsgericht onderzoek en service tav van de beleidsvoerders wordt door de sociologen hoog in het vaandel gedragen, vandaar deze eigenzinnige doorlichting van de 9 steden die in totaal 568.311€ krijgen om de strijd met de radicalisering aan te binden. Voor sommigen is het bijkomend, voor andere gem...
Lees meer

Molenbeek en de "Smart Cities" in België

smart-cities.jpg

Molenbeek en de "Smart Cities" in België, Hasselt, Namen, Leuven, Mechelen, Genk, Seraing, waarin verschillen ze, waarin gelijken ze? Tabel Molenbeek en de Smart Cities, printbaar op 1 A4 Een trainer van de Brussels Boxing Academy vroeg me om Molenbeek eens te vergelijken met Leuven en enkele andere gemeenten van gelijke grootte; sportinfrastructuur, slaagkansen onderwijs, werkloosheid, enz. Dezelfde dag verscheen de lijst van de "Smart Cities" in België. Meer was er niet nodig om aan het wer...
Lees meer

De toekomst van België is aan de migratiejeugd

kruisp1.gif

Migranten hebben steden in België van verval gered, bekijk het onweerlegbare bewijs zoals het uit de officiële bron van de Kruispuntbank Social Zekerheid voor 2014 blijkt: nationaliteit en herkomst naar leeftijd laten de impact zien van migratie en herkomst op de leeftijdsverdeling in Rijk, gewest en gemeenten. 'Vreemdelingen' maken het verschil bij verkiezingen 2018, als ze zich inschrijven natuurlijk, de campagne kan dus al starten. In Antwerpen waren in 2012 36% van de 18+ van Vreemde Herkom...
Lees meer

Antwerpen, kop van Jut voor rechts/extreem-rechts

antwer1.gif

TE LAAT, zo treurt rechts/extreem-rechts in alle staten, Antwerpen is verloren en dus ook de strijd voor Vlaanderen, moet daarom Brussel kapot?72,3 % 0-6 jarigen van vreemde herkomst in Antwerpen, per district.% Marokkaanse, Turkse, vreemde afkomst in 62 Antwerpse buurten. 59% migratieachtergrond bij de -50 jarigen in Antwerpen in 2015 Vooraf drie statements:Statement 1. "Het is De Wever die z'n ministers verplicht tot extreme reacties op mogelijk maar niet aan te tonen gevaar, om zo het beeld...
Lees meer

Molenbeek en Moureaux anders bekeken

molenb1.gif

Moureaux heeft Molenbeek doen overleven in uitzonderlijke en zeer specifieke omstandigheden, erna is de sociale cohesie en -controle verminderd, dwz wat nog boven de radar was is eronder gedoken Na 1970 is de bevolking in Molenbeek met 40% gestegen, in de andere Brusselse gemeenten met minder dan 20%. Andere gemeenten konden reserves opbouwen, Molenbeek niet maar het droeg evenzeer de migratiegroei na 2000. Zonder extra ondersteuning was het een kunststukje om als gemeente in Brussel te overlev...
Lees meer

Molenbeek: vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid?

Jan Jambon en Brussel, komt dat ooit goed? België, Brussel en ook Molenbeek hebben niet meer Syriëstrijders dan Denemarken of Zweden, zie HLN 12/11/2015. Als gekeken wordt naar het % moslims, 7% in België, 4% in Denemarken en Zweden en men berekent het aantal Syriëstrijders niet alleen op de bevolking,  respectievelijk 40, 27, 19 per miljoen inwoners, maar ook rekening houdend met het % moslims dan gaat het om 5,7 Syriëstrijders per 10.000 moslims in België, 6,5 per 10.000 in Denemarken en 4,8 ...
Lees meer

Loop van de bevolking, bevolking op de loop

loop-b4.gif

Nieuw leven, dood, migratie, asiel, verhuis in elke gemeente in een tijdsreeks van 25 jaren, van 01/01/1989 tot 01/01/2015. Met een unieke tabel, Loop van de bevolking 1989-2015, met alle gegevens voor elke gemeente, provincie, arrondissement, gewest en rijk, eenvoudig te consulteren en met automatische aanmaak van 54 grafieken. In de BuG zelf worden voor 54 gemeenten, alle provincies en gewesten rechtstreekse linken gegeven naar 9 sets van elk 6 grafieken, eenvoudig te consulteren op pc en tabl...
Lees meer

Migratie: het alsmaar durend geschenk uit de hemel voor België

hemel.2.jpg

We zijn heel blij en vereerd om het artikel “Migratie: het alsmaar durend geschenk uit de hemel voor België” mee in primeur te kunnen aanbieden aan de lezers van De Wereld Morgen, zoals op 29/10/2015 verschenen in Hermes, het tijdschrift van de VVLG, Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. De voorzitter van de VVLG, Karel van Nieuwenhuyse was nog te zien in Koppen van 28/10/2015 over Ronny Mosuse. Het septembernummer van de VVLG wil leerkrachten ondersteunen in de...
Lees meer

Beslissingen asielbescherming en -weigering 2008-2014

asielb1.gif

.Tabel met erkenning asielvragen 2008-2014 voor alle nationaliteiten: Toekenning en weigering beschermingstatuut en nationaliteit 2008-2014 met sorteringsmogelijkheid alle nationaliteiten naar jaar, dossiers, personen, erkenning, erkennings%, otalen naar (sub)continenten en grafiekenopmaak. Merkel leerde genereus asielbeleid bij De Block en FranckenAsielaanvragen zijn één zaak, toekenning van het beschermingsstatuut een andere. Asielaanvragen en de beslissing erover lopen in de tijd uiteen. Doo...
Lees meer