about
Toon menu

Straatsburg revisited, foto-impressie, deel 2

Lees Deel 1 van Straatsburg, foto-impressie op DWM van 21/07/2015 Europees parlement in Straatsburg. De vogel is gevlogen maar Griekenland is er nog bij, ook al was De Grauwe erg pessimistisch in de laatste Humo. Maar dat was dan voor de beslissingsnacht, waar Tsipras, met de steun van Europees Links en Gysi, blijk gegeven heeft van doorzicht en doorzetting. Hopelijk wordt hij ook hierin door 'links' gevolgd. Waar zou het 'Grieks platf...
Lees meer

Straatsburg revisited, foto-impressie, deel 1

In 1978 was ik al eens naar Straatsburg afgezakt om een onderzoek naar de sportbeoefening in Europa voor te stellen. In twaalf Europese landen was gelijklopend een onderzoek opgezet onder leiding van het Sociologisch OnderzoeksInstituut (het toenmalige SOI) en zou daar gepresenteerd en opgeleverd worden. Het SOI van de KULeuven had in opdracht van de Raad van Europa een vergelijkend onderzoek gedaan in 12 Europese landen naar de sportbeoefen...
Lees meer

Röntgenfoto pendel en arbeidsstatuut alle gemeenten

Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per gemeente, detail werken en wonen, pendel-in en pendel-uit per gemeente en dit alles naar geslacht, leeftijd, primair, secundair, tertiair, quartaire sector. Tabel met 66 grafieken per gemeente: Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per gemeente   Deze tabel is een samenvoeging met telkens 66 grafieken per geselecteerde gemeente van volgend materiaal dat reeds in de volgende exceltabellen werd gepub...
Lees meer

Grieks links heeft gewonnen van Europa

In geen enkel ander land heeft links zich zo kunnen profileren en de wil van de bevolking uitdrukken als Tsipras in z’n onderhandelingen met de EU. Links, dat is dus links van de sociaaldemocratie. De 'socialisten' hebben op enkele Belgische uitzonderingen na, het spel gespeeld hebben voor wat ze zijn, anti-links en de beste pleitbezorgers voor de economische en financiële machten. Wat was het belang van het Griekse volk: opnieuw geld uit de muur halen, de spaarcenten die hun waard...
Lees meer

Demografieken aller landen in een muisklik

Demografisch profiel van alle landen in de wereld, met 2 klikken een land begrijpen hoe het was, is en zal zijn. Tabel: VN-demografie aller landen 1950-2040Langs de tabel eenvoudig op te roepen maar langs onderstaande linken direct geserveerd: Grafiek 1 is een set van 6 grafieken met de generatiewisseling en algemene bevolkingsevolutie, Grafiek 2 geeft de bevolkingsevolutie binnen een aantal leeftijdscategorieën. Scherm sluiten om terug te keren....
Lees meer

Eindeloopbaan lekt overal behalve in de Non-Profit

In de Non-Profitsector is voor 55+ de 32urenweek van toepassing, voor de 50+  de 34uren- en voor de de 45+ in de 36urenweek. De Non-Profit sector telt 677.788 werknemers en is daarmee de grootste sector van het land. De uitstroom bij 55-59 jarigen in de Non-Profit gemeten op 5 jr,  is 2,6x lager dan in alle andere sectoren samen, gemeten op 1 jr is  de uitstroom zelfs 2,9x lager en bij 60+ nog 20% lager. Ook wordt de uitstroom berekend...
Lees meer

En hoe zou het met 'operatie kelk' zijn?

Op 24/06/2015 juist 5 jaar geleden werd 'operatie kelk' gestart met de ‘doelbewust onregelmatige’ inbeslagname door toenmalige onderzoeksrechter De Troy, bijgestaan door z'n acolieten Audenaert en De Wael, op basis van een algemene en niet nader bepaalde saisine waarmee gelijktijdig in Mechelen en Leuven, toegang werd verschaft tot 481 persoonlijke verhalen van mensen die in het verleden in een pastorale relatie seksueel werden misbruikt.  De kerk zelf had toen psychiater Adriaenss...
Lees meer

6% plaatsen Woonzorgcentra zijn Profit-ondernemingen vermomd als VZW

6,1% plaatsen Woonzorgcentra aangeboden door profit-VZW's, naast 13,4% profit-ondernemingen heeft de commerce 19,5% van de Vlaamse markt in handen (zie kaartje hierboven), in 't Waals gewest is dat 49,2% en in het Brussels gewest 61,9%. Non-Profit VZW's bieden 48% van de plaatsen aan in het Vlaams gewest, Publiek 32,5%. Ook alle info over de gemiddelde dagprijs in een home naar statuut en gewest, voor 't laatste bezorgd door het federaal min...
Lees meer

Doodsteek FM Brussel door politiek hooliganisme

Doodsteek FM Brussel door politiek hooliganisme Hoe kan je anders de prietpraat van Tubbax bestempelen die het had over het ‘ding’ dat amper beluisterd werd, een verspreking die blijft nazinderen. Hooggevallen heertjes die door laffe politiekers zoals Smets en Gatz worden ingezet om van media promotie-instrumenten voor ‘Vlaanderen’ te maken en de Vlaamse ziel in Brussel te doden. In plaats van een Radio-met te maken zoals recent Food-met werd ingehuldigd. Het waar...
Lees meer

Waarom Tsipras en EU een akkoord zullen bereiken

Update tabel; grafiek en commentaar - 5 juli 2015.Alexis Tsypras maakt zich sterk dat er een akkoord komt met de EU. Als men niet verder of niet te fel hakt in de pensioenen dan staat men niet ver af van een akkoord stelt hij. En Wolfgang Schäuble kan zeker met redelijke argumenten overtuigd worden. Waarom zijn de pensioenen en de gepensioneerden zo van belang, wat is het demografisch beeld van Griekenland, hoeveel gepensioneerden zitten er aan te komen en wat is het saldo op...
Lees meer

Ledencongres of 9de partijcongres PVDA?

Op de slotmeeting van het ‘ledencongres’, ook aangeduid als ‘solidariteitscongres’ zal de naam van de nieuwe voorzitter van de PVDA meegedeeld worden. Peter Mertens is enige kandidaat, de congresafgevaardigden hebben dan al gestemd over z’n kandidatuur.  De nieuwe oriëntaties, die dan ook al beslist zijn, zullen daar ook verder toegelicht worden: verbreden – verbinden – verdiepen. Voortgaande op de vermelding van de ‚congresafgevaardigden’ naast het ‚ledencongres’ kan er van uitge...
Lees meer

Loontrekkende tewerkstelling piekt weer in 2014

Als effectieve jobcreatie zich verbindt met de wisseling van generaties, dwz hogere uitstroom van de babyboomgeneratie dan instroom jongeren dan heeft tewerkstellingsevolutie minder te maken met beleid en conjunctuur dan men zou (moeten/kunnen) denken.De opvolging van de loontrekkende tewerkstelling op een zo gedetailleerd mogelijk niveau en dit voor elk leeftijdsjaar in een tijdslijn die nu al tot 2008 teruggaat is dan een minimale must voor elkeen die nog iets over jobcreatie en j...
Lees meer

"Racisme tegen zwarten, een zonde die wij allemaal delen, blanken en arabieren"

Dyab Abou Jahjah had een druk agenda dit WE van 15/17 mei 2015: "Vrijdagavond sprak hij op een pro-Palestijnse bijeenkomst, zaterdag op het tweedaagse Marxisme Festival, een breed verzetsevenement dat was georganiseerd door de Internationale Socialisten" zo staat in een artikel in De Morgen van 18/05/2015, overgenomen uit de Volkskrant. Op zondag 17/05/2015 was Dyab Abou Jahjah dan namens Movement X de eerste spreker in een rijtje waar verder ook AMDH (Association Marocain des Droit...
Lees meer

Evolutie Belgen en vreemdelingen naar leeftijd

In Wallonië ruimt de oudere generatie vreemdelingen de baan voor de jongere generatie, ook in Brussel komt meer ruimte vrij in de generatiewisseling vreemdelingen. Maar vooral de Baby- boom na WO2 zal werk vrijmaken voor jongeren en werklozen.  Recente babyboom in alle gewesten is al terug naar af, hetgeen ook voor toekomstige generaties perspectief geeft op werk, alsmede aan immigranten die jaar na jaar blijven komen.   Tabel:...
Lees meer

Voor wanner een echt herinneringscentrum voor alle slachtoffers van wo2

Bart Eeckhaut beklaagt zich terecht in DM van 04/05/2015 over het gebrek aan aandacht en herdenkingswil voor de ravages van het nationaalsocialisme. Behoudens de Dossinkazerne, Vlaamse herdenkingsplaats voor de jodenvernietiging, is er in feite niets dat Vlaams of federaal de herinnering structureel vastlegt of vorm geeft, ook al zijn er evenveel niet-joodse gedeporteerden, weerstanders, dwangarbeiders en krijgsgevangene...
Lees meer