about
Toon menu

Gevangenen: Oproep aan Leemans, De Leeuw, Hedebouw en de Liga

"Vorige week stond ik voor een reportage aan de gevangenis van Lantin. Ik zal het beeld van de stakende cipier met lolly’s in zijn handen niet snel vergeten. Het was wrang. Deze man was verantwoordelijk voor het feit dat al die vaders en moeders in de gevangenis hun kinderen niet konden zien. Maar hij was ook lolly’s gaan halen, een eigen initiatief. Want na 36 dagen mochten de kinderen dan toch binnen. Om grapjes te maken met mama of papa, kort een spelletje te spelen en verhalen te vertellen o...
Lees meer

De onzin van een algemene 30-urenweek

eindel1.gif

De 30 urenweek opeisen in een situatie waarbij een alsmaar kleiner wordende jongengeneratie de alsmaar groter worden generatie babyboomers moet vevangen, en dit de komende vijftien jaar, is klinkklare onzin. Het is de kar achter het paard van de generatiewisseling spannen. Wat dan wel? De alsmaar kleiner wordende groep oudere werknemers, de 50+ van nu zeg maar, comfortabeler laten werken, dat is de uitdaging die al in 2000 door Walter Cornelis werd voorzien en nu z'n volle rendement bereikt in...
Lees meer

Na fascistische toestanden fascistische methoden om stemming te verhinderen

sint-gillis-850-kl.jpg

Bij de gevangenisbewakers gaat het van kwaad naar erger. ACV-vrijgestelde Filip Dudal doet het verhaal: "Stembiljetten en zelfs de stembus werden vernietigd door de stakers. Ik ga de stemming niet erkennen. Het is genoeg geweest", zegt Filip Dudal van de christelijke overheidsvakbond ACV, die getuigt dat de sfeer bij momenten zeer agressief was. "De stakers weigerden naar binnen te gaan om te stemmen en ik mocht buiten mijn uitleg niet doen. Nochtans heb ik gemerkt dat er heel wat cipiers verkee...
Lees meer

36 kransen voor de huldiging politieke gevangenen 2016

anri-belgica.jpg

Zowel officiële instanties als verenigingen leggen traditioneel een krans neer aan het gedenkteken van de geëxcutueerden en politieke gevangen op het erepark van de geëxecuteerden (Nationale Schietbaan, Tir Naational) in Schaarbeek.Zie het begeleidend artikel op DWM. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2016/05/29/huldiging-politieke-gevangenen-wo2-te-schaarbeekJan Hertogen ...
Lees meer

Huldiging politieke gevangenen WO2 te Schaarbeek

03-de-koning-voorbij-bracke.jpg

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangen en Rechthebbenden samen met enkele andere verenigingen organiseerde op 29/05/2016 de jaarlijkse herdenking van de politieke gevangen aan de Nationale Schietbaan (Tir National) te Schaarbeek. De Verbroedering van de Vriendenkringen van oud-gevangenen is opgegaan in de Nationale Confederatie om de toekomst mee(r) te verzekeren en de jeugd blijvend aan te spreken zodat het nooit meer tot oorlogen komt, zoals in de toespraak werd beklemtoond. Zeker m...
Lees meer

Minimale zorg nalaten, is zichzelf te schande maken.

Ook in de zorg was het bij de eerste stakingsacties (van onbepaalde duur) de vraag welk zorg tot de minimumdiensten behoorde. Daarvoor werd een punctuele lijst opgemaakt en met de gehandicapten, die 24 in de voorziening woonden, overlegd. Er werd een aangepast dienstrooster opgemaakt die als basis diende voor de opeisingen door de gouverneur. Eens de staking van 5 maand in de voorziening afgelopen kwam die neer op 60% van de dienstverlening, dwz dat alle andere dagen stakingsdagen waren waarvoor...
Lees meer

Waarom in zorg wél en in gevangenis geen minimale dienstverlening?

Waarom kan minimale dienstverlening in de gezondheids- en welzijnssectoren en niet in de bewakingssector? Waarom kan de gouverneur wel tot opeisingen overgaan (op voordracht van de vakbonden/werkgevers) in de zorgsectoren en niet in de gevangenisbewaking? De wetgeving terzake is toch een en ondeelbaar, er moeten zelfs geen nieuwe wetten gemaakt worden. Kunnen de vakbonden van de Non-Profit en de bewakingssector niet eens onderling overleggen om tot een minimale rechtsbescherming te komen van 'z...
Lees meer

Gevangenisbewakers overschrijden grens van de menselijkheid

De Witte Woede is in 1988 ontstaan en heeft haar volle kracht kunnen ontplooien mét resultaat omwille van het opzetten en respecteren van minimale dienstverlening. Wat bewakers in gevangenissen doen is een 'misdaad tegen de menselijkheid', de minimale diensten ontlopen en hopen dat anderen er voor opdraaien. Zolang bewakers zich onttrekken aan het respect voor de rechten van de mens, dus staken zonder minimale dienst, ondermeer bezoek en wandeling van de gevangenen, zolang zullen ze niets uit...
Lees meer

Meer dan 18.000 verpleegstudenten in Vlaanderen 2015/2016

verple3.gif

Groei aantal verpleegstudenten vooral bij de Bachelorstudenten die de kaap van 10.000 bereiken: +10,8% 1ste jaars in het schooljaar 2015/2016. 0ok HBO5 stijgt na een dip met +1,9% eerstejaars. Niet te vergeten dat  42% van de verpleegstudenten HBO5, de Europees erkende 'A2' zijn.Alle gegevens en evolutie in tabel  Verpleegstudenten HBO5 en Bachelors 1980-2016 Elk jaar vraagt npdata de cijfers op bij het ministerie van Onderwijs over de verpleegstudenten. Deze cijfers worden zodanig verwerkt da...
Lees meer

De hoeveelste inwoner van België ben jij?

Het Laatste Nieuws publiceerde op 02/01/2016 haar module „De hoeveelste Belg ben jij?“ opgemaakt door „Het Laatste Nieuws in samenwerking met socioloog Jan Hertogen op basis van bevolkingscijfers van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium“ zo staat in de toelichting". Voor de toegang tot de berekening, zie Het Laatste Nieuws 02/01/2016.  De module berekent de hoeveelste Belg je bent na het ontstaan van België in 1830, rekening houdend met geboorten en immigratie tot op de dag van v...
Lees meer

Briljant: doorlichting van 44 gemeenten uit 24 oogpunten

diamant-b-360.jpg

Een briljant met 68 facetten, zie tabel 44 gemeenten in 24 facetten, 44 facetten in de kroon, waarbij elk facet een gemeente vertegenwoordigt, en 24 facetten met de kenmerken van de gemeente in het paviljoen, de onderkant van een briljant die meestal in een punt uitkomt. Elk van de 24 facetten belicht een kenmerk van de gemeente. Deze kenmerken worden in 90 deelfacetten geconcretiseerd. Vanuit de kroon kunnen de 44 gemeenten in verschillende verzamelingen tegen het licht gehouden worden en hun l...
Lees meer

Worden 25.000 asielvragers buiten opvang genegeerd?

wachtregister-buiten-opvang.jpg

25.000 zijn aanwezig in het wachtregister asiel zonder dat zij in de collectieve opvang meetellen. Ze verblijven rechtsgeldig in de gemeente, hun kinderen gaan naar school, iedereen komt ze tegen maar voor de regering bestaan enkel de asielzoekers in de opvangstructuren van Fedasil en haar contractuele partners. Of zijn het anderen?Zie tabel Opvang asiel 31/12/2015, spreiding 2016 en Wachtregister voor alle info over de huidige opvang (35.740) en spreiding (4.967), aslmede de factoren die hebben...
Lees meer

Molenbeek en 9 'radicale' gemeenten in Vlaanderen

molem-in-parijs.jpg

Molenbeek en 9 Vlaamse 'radicaliserings'-gemeenten, waarin verschillen ze en waarin gelijken ze op elkaar. Met de samenvattende tabel: Molenbeek, Smart-Cities en 9 Vlaamse radicaliseringsgemeenten. Beleidsgericht onderzoek en service tav van de beleidsvoerders wordt door de sociologen hoog in het vaandel gedragen, vandaar deze eigenzinnige doorlichting van de 9 steden die in totaal 568.311€ krijgen om de strijd met de radicalisering aan te binden. Voor sommigen is het bijkomend, voor andere gem...
Lees meer

Molenbeek en de "Smart Cities" in België

smart-cities.jpg

Molenbeek en de "Smart Cities" in België, Hasselt, Namen, Leuven, Mechelen, Genk, Seraing, waarin verschillen ze, waarin gelijken ze? Tabel Molenbeek en de Smart Cities, printbaar op 1 A4 Een trainer van de Brussels Boxing Academy vroeg me om Molenbeek eens te vergelijken met Leuven en enkele andere gemeenten van gelijke grootte; sportinfrastructuur, slaagkansen onderwijs, werkloosheid, enz. Dezelfde dag verscheen de lijst van de "Smart Cities" in België. Meer was er niet nodig om aan het wer...
Lees meer

De toekomst van België is aan de migratiejeugd

kruisp1.gif

Migranten hebben steden in België van verval gered, bekijk het onweerlegbare bewijs zoals het uit de officiële bron van de Kruispuntbank Social Zekerheid voor 2014 blijkt: nationaliteit en herkomst naar leeftijd laten de impact zien van migratie en herkomst op de leeftijdsverdeling in Rijk, gewest en gemeenten. 'Vreemdelingen' maken het verschil bij verkiezingen 2018, als ze zich inschrijven natuurlijk, de campagne kan dus al starten. In Antwerpen waren in 2012 36% van de 18+ van Vreemde Herkom...
Lees meer