about
Toon menu

Mecklenburg-Vorpommern, wat iedereen vergeet of niet wil zien.

mecklenburg-vorpommern.jpg

Het tekort op de generatiewisseling (minder 10-24 jarigen dan 50-64 jarigen de komende 15 jaar) is in Mecklenburg-Vorpommern het meest negatief van alle Länder, -56,5%, zie grafiek, Länd is Mecklenburg-Vorpommern) Dit geeft de veroudering aan maar vooral ook de behoefte aan arbeidskrachten de komende 15 jaar. De kiesuitslag kan zo bekeken/begrepen worden als een (laatste) reactionaire reflex van een uitgebluste bevolking, niet omdat er zoveel jongeren verhuisd zijn, maar omdat na WO2 Mecklenburg...
Lees meer

% publieke dienstverleners op loontrekkenden in elk gewest

43,6% in het Vlaams gewest, 46,0% in Brussels, 51,9% in Waals gewest, In België werkt 45,8% van de loontrekkers in Publieke dienstverlening.Alle gegevens in tabel  Publieke dienstverlening naar gewest op 31/12/015 Omschrijving Publieke dienstverleningPublieke dienstverlening is in deze analyse elke tewerkstelling die volledig of in hoofdzaak door publieke financiering wordt mogelijk gemaakt. Niet alleen openbare besturen op lokaal, provinciaal, gewestelijk, gemeenschappen en federaal vlak ma...
Lees meer

Wat is de leeftijdsverdeling in je sector? Hier de tool.

De unieke gegevens van gegevens Loontrekkenden naar leeftijd en gewest op 31/12/2015 zijn beschikbaar voor alle 916 Nace-codes (5 digit), RSZ, RSZ-PPO en het totaal met 6 grafieken waaronder het % loontrekkenden per gewest. Zie tabel: Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 31/12/2015Voor de diverse sectorfanatici, de geobsedeerden door de vergrijzing en de economische hardliners wordt op een schoteltje de verdeling naar leeftijd en gewest in beeld gebracht voor alle 916 nace-sectoren. Niet all...
Lees meer

Albanië, hét land van de Europese toekomst

08-paleis.jpg

Uit het reisdagboek van de Balkan-trip die na Tsjechië, Slovakije en Hongarije, langs de 11 Balkanlanden ging en over Oostenrijk op 21.08.2016 in Passau eindigt. Hier de beschouwing over Tirana en Albanië.Albanië is het land en Tirana de stad waar van alle elf Balkanlanden het liefst nog eens terug gegaan wordt. Eerst zijn er de meest “rijke” historische aanknopingspunten in een nog maar amper verwerkt verleden. De Ottomaanse overheersing, de Italiaans/Duitse bezetting en de weerstand die onderl...
Lees meer

De Wever, 'n echte bedreiging voor de rechtstaat

Als grootvader van drie Amazigh/'Berber' kleinkinderen heb ik, samen met 7 Marokkaanse Amazigh aan advocaat Lahlali gevraagd klacht in te dienen tegen de 'racistische' en stigmatiserende uitspraken van De Wever over de 'voorbestemdheid' van Marokkanen en 'Berbers' voor criminaliteit, zie artikel in De Morgen van 08/08/2016: http://www.demorgen.be/binnenland/racismeklacht-tegen-de-wever-geseponeerd-ik-hoop-dat-lahlali-nu-stopt-met-nutteloze-klachten-b1a2cad3/QBw0Q/ Van het parket van Antwerpen h...
Lees meer

Zal de Brexit van het Verenigd Koninkrijk een emigratieland maken?

Zal de exit van het Verenigd Koninkrijk te vergelijken zijn met de kiesoverwinning van de NSDAP in 1933 in Duitsland? Aan de reacties van het 'gewone volk' te horen en het extreem rechts discours met een amalgaam van leugens en xenofobie zou men er beginnen aan denken. Een belangrijk verschil is dat de economisch/financiële krachten zich in 1933 openlijk achter de NSDAP en Hitler geschaard hebben. Zien wat de economische en financiële centra in het Verenigd Koninkrijk zullen doen. Of zal het Ve...
Lees meer

De Bruyne redt België van vernederende terugtocht

de-bruyne-2.jpg

Ibrahimović kent Kleist niet "Wenn man nicht zuhört, ist die Musik gar nicht so schlecht." zo meldt de Duitse journalist Wiebke Porombka, of moet ik zeggen filosoof, in Die Zeit over het optreden van België in het EK. "Voor wie niet gekeken heeft was het spel van de Belgen tegen Zweden enigszins te pruimen" zo bedoelt hij. Met als hoogtepunt: "In der 83. Minute, um genau zu sein. Mein "De Bruyne"-Schrei hallt noch durchs Wohnzimmer, nachdem der in der 83. Minute einen Schuss von Granqvist von...
Lees meer

589 gemeenten demografisch gefileerd in telkens 48 grafieken

loop-b37.gif

De Loop van de Bevolking van 01/01/1989 tot 01/01/2016 voor alle gemeenten, provincies, arrondissementen, gewesten en het Rijk     31.806 grafieken, alle parameters per jaar en evolutie 1989-2016 en dit alles in 1 tabel:Loop van de bevolking 01/01/1989-01/01/2016 :Kies een Gemeente, Arrond., Prov., Rijk in de kolom E langs pijltje en het demografische Sesam zal zich voor je openen. Loop van de bevolking met aparte grafieken voor geboorten, overlijdens, verhuis in en uit, migratie van en naar bui...
Lees meer

Koopmans laat niet af, 'moslimfundamentalisme' revisited

69,6% van de moslims antwoordt 'akkoord' met de stelling "De regels van de Koran zijn belangrijker voor mij dan de wet".n De vraag is hen telefonisch voorgelegd na selectie uit telefoonlijsten, als een van de 170 vragen die gesteld werden aan de 500 Marokkanen (1/3), 500 Turken (1/3) in elk van de 6 bevraagde landen en de 115 vragen aan de 500 'Natives' (1/3) in de enquête, afgenomen in 2008. Wat betekent mijn persoonlijk leven, sociaal leven of mijn burgerleven?

Deze vraag werd niet gespecifi...
Lees meer

Gevangenen: Oproep aan Leemans, De Leeuw, Hedebouw en de Liga

"Vorige week stond ik voor een reportage aan de gevangenis van Lantin. Ik zal het beeld van de stakende cipier met lolly’s in zijn handen niet snel vergeten. Het was wrang. Deze man was verantwoordelijk voor het feit dat al die vaders en moeders in de gevangenis hun kinderen niet konden zien. Maar hij was ook lolly’s gaan halen, een eigen initiatief. Want na 36 dagen mochten de kinderen dan toch binnen. Om grapjes te maken met mama of papa, kort een spelletje te spelen en verhalen te vertellen o...
Lees meer

De onzin van een algemene 30-urenweek

eindel1.gif

De 30 urenweek opeisen in een situatie waarbij een alsmaar kleiner wordende jongengeneratie de alsmaar groter worden generatie babyboomers moet vevangen, en dit de komende vijftien jaar, is klinkklare onzin. Het is de kar achter het paard van de generatiewisseling spannen. Wat dan wel? De alsmaar kleiner wordende groep oudere werknemers, de 50+ van nu zeg maar, comfortabeler laten werken, dat is de uitdaging die al in 2000 door Walter Cornelis werd voorzien en nu z'n volle rendement bereikt in...
Lees meer

Na fascistische toestanden fascistische methoden om stemming te verhinderen

sint-gillis-850-kl.jpg

Bij de gevangenisbewakers gaat het van kwaad naar erger. ACV-vrijgestelde Filip Dudal doet het verhaal: "Stembiljetten en zelfs de stembus werden vernietigd door de stakers. Ik ga de stemming niet erkennen. Het is genoeg geweest", zegt Filip Dudal van de christelijke overheidsvakbond ACV, die getuigt dat de sfeer bij momenten zeer agressief was. "De stakers weigerden naar binnen te gaan om te stemmen en ik mocht buiten mijn uitleg niet doen. Nochtans heb ik gemerkt dat er heel wat cipiers verkee...
Lees meer

36 kransen voor de huldiging politieke gevangenen 2016

anri-belgica.jpg

Zowel officiële instanties als verenigingen leggen traditioneel een krans neer aan het gedenkteken van de geëxcutueerden en politieke gevangen op het erepark van de geëxecuteerden (Nationale Schietbaan, Tir Naational) in Schaarbeek.Zie het begeleidend artikel op DWM. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2016/05/29/huldiging-politieke-gevangenen-wo2-te-schaarbeekJan Hertogen ...
Lees meer

Huldiging politieke gevangenen WO2 te Schaarbeek

03-de-koning-voorbij-bracke.jpg

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangen en Rechthebbenden samen met enkele andere verenigingen organiseerde op 29/05/2016 de jaarlijkse herdenking van de politieke gevangen aan de Nationale Schietbaan (Tir National) te Schaarbeek. De Verbroedering van de Vriendenkringen van oud-gevangenen is opgegaan in de Nationale Confederatie om de toekomst mee(r) te verzekeren en de jeugd blijvend aan te spreken zodat het nooit meer tot oorlogen komt, zoals in de toespraak werd beklemtoond. Zeker m...
Lees meer

Minimale zorg nalaten, is zichzelf te schande maken.

Ook in de zorg was het bij de eerste stakingsacties (van onbepaalde duur) de vraag welk zorg tot de minimumdiensten behoorde. Daarvoor werd een punctuele lijst opgemaakt en met de gehandicapten, die 24 in de voorziening woonden, overlegd. Er werd een aangepast dienstrooster opgemaakt die als basis diende voor de opeisingen door de gouverneur. Eens de staking van 5 maand in de voorziening afgelopen kwam die neer op 60% van de dienstverlening, dwz dat alle andere dagen stakingsdagen waren waarvoor...
Lees meer