about
Toon menu

Eerherstel voor Marokkaanse moeders in Molenbeek

molenb2.gif

Voor Brussel-, moslim- en Molenbeekbashers opnieuw het woord nemen, wat wetenschappelijk anti-kruit: na 2010 constant verminderend aantal geboorten en ook het aantal 20-39 jarigen krimpt alsmaar verder in Molenbeek, of hoe Annalisa Gadaleta volledig uit de bocht kon gaan zonder de minste tegenspraak.Tabel Vrouwen 20-39 jaar, geboorten, coëfficiënt,...                      Tabel Leeftijdsgroepen in aantal en %  per gemeente 2001-2016    Tabel Loop bevolking 1989-2016 per gemeente, provincie,...
Lees meer

Bestaat er geen 'kanaalplan' of is er geen probleem met Molenbeek?

loop-b1.gif

Wijst dit er op dat in Molenbeek ruimte werd gelaten voor criminelen in verbinding met religie, zogezegd om er de controle over te houden, terwijl het uit de hand liep, iets waar Hint Frahi en Johan Leman en anderen al op wezen. Is Molenbeek socio-demografisch geen gemeente als een ander?Loop van de bevolking 1989-2016 in 589 gemeenten in België, met alle cijfers en berekeningen en toegelicht in 56 grafieken.Bevolkingsstijging 2016 Brussel: +3.174, 4x minder dan 2015, In Molenbeek is de bevolkin...
Lees meer

"Buitenlandse Herkomst" per leeftijdscategorie in mijn gemeente

buiten7.gif

Officiële Vlaamse cijfers uit de Inburgerings- en Integratiemonitor, 6 grafieken kunnen voor elke gemeente aangemaakt worden, met automatische de vergelijking van de gemeente met het gewest.Tabel www.npdata.be/BuG/360-Buitenlandse-Herkomst/Buitenlandse-Herkomst-2015.xls Vraag de grafieken aan van je gemeente. Voor wie problemen heeft om zelf de grafieken aan te maken voor zijn of haar gemeente willen we ze graag opmaken en doorsturen, enkel een seintje aan info@npdata.be met opgave van de gemee...
Lees meer

2.087.231Nieuwkomers in België van 1946 tot 2016

migrat10.gif

Aantal Nieuwkomers in beeld per jaar, per 5, 10 en 23 jaar Migratie is geen gevolg van beleid maar van noodzaak, wie migratie afwijst maakt zichzelf ongelukkig en sterielVoor alle grafieken, zie BuG 359 on-line of hieronder. Voor analyses ten gronde, zie - Tijdschrift Hermes (KUL): Migratie: het alsmaar durend geschenk uit de hemel voor België - Gids op Maatschappelijk Gebied: Vluchtelingen: komt de berg naar Mozes of gaat Mozes naar de berg? De evolutie van het aantal 'nieuwkomers' tussen 19...
Lees meer

8 mei-herdenking Puurs: Gemeentebestuur behoudt Cyriel Verschaevestraat

berich2.jpg

Schande voor Cyriel Verschaeve, collaborateur, nazi en ter dood veroordeeeld. Schande voor de 91% bewoners Verschaevestraat die stemden voor behoud straatnaam. Schande voor gemeentebestuur Puurs die deze beslissing van een enquête laat afhangen. Schande voor de burgemeester en het bestuur dat de bevolking niet heeft geraadpleegd. Schande voor Puurs die de 40 gedeporteerden en de 24 die niet terugkwamen besmeurt. Schande voor het provinciebestuur dat deze parel van "gemeentelijke democratie" toel...
Lees meer

1 mei place Saint-Paul Luik, een fotoverslag

01-zwemmer-met-duif.jpg

Na het stopzetten van de 1 mei-feesten van Amada/PVDA, na het opdrogen van de 'linkse' betoging van het van Meenselplein in Sint-Gillis naar de Place Rouppe, na het afgelasten van het 1 mei-feest op het Rouppeplein vorig jaar was de deelname aan de 1 mei-meeting van de PCB-Wallonie-Bruxelles en de PTB-Luik een ware verademing. Van de aanval op Raoul Hedebouw heeft bijna niemand op het plein wat gemerkt en de cool van Raoul zorgde ervoor dat het 1 mei feest in alle rust en sereniteit verder kon g...
Lees meer

VB en N-VA samen: historisch dieptepunt

verkiezingen-peiling-04-2017-1.jpg

Kiesuitslagen en peilingen kunnen maar goed begrepen worden wanneer ook het totaal gemaakt word van rechts+extreemrechts, dwz van VB+N-VA en in 2010 ook de Lijst Decker. Dat rechts-extreem rechts communicerende vaten zijn/waren is zelfs voor de gespecialiseerde waarnemers duidelijk geworden. Het meer en meer overhevelen van het programma van VB naar N-VA heeft blijkbaar z'n grenzen bereikt, ze zakken samen onder historische 35% en gaan resoluut richting 30%. Dat het VB een korte opstoot zou kenn...
Lees meer

Vier partijenconferentie met PVDA-PTB in Münster op 1-2/04/2017

4-parteienconferentie-muenster-b.jpg

Elk jaar doen we verslag van de vier-partijenconferentie van de communistische partijen van Duitsland, Nederland, Luxemburg en België die op 1 en 2 april 2017 doorging in Münster en altijd gepaard gaat met een betoging. De PVDA-PTB trekt mee de kop van de betoging met een sprekende affiche tegen de imperialistische oorlog. Voor het eerst was de communistische partij van Zwitserland als waarnemer aanwezig. Het thema was ditmaal de morele en economische crisis in Europa die zich ondermeer concre...
Lees meer

Belgwording in 2016 op het hoogste niveau sinds 2001

belgwo2.gif

Naturalisaties waren altijd al maar een klein deel van de Belgwording, of hoe de politiek inzet op de marge terwijl het essentiële doorgaat. Maar de genaturaliseerde van 90 jaar zal wel een glaasje gedronken hebben. En wat perfect voorzienbaar was is ook gebeurd: een verschuiving in de tijd van het belangrijkste 'integratie'-instrument, de Belgwording Tabel  Lijst 3.505 genaturaliseerden in 2016            Tabel  Belgwordingen 1945-2015 naar Nationaliteit Er mag weer eens gelachen worden. Na V...
Lees meer

Instroom verpleegstudies, vooravond van een nieuw tijdperk

verple7.gif

Verpleegstudies, prisma voor wat op gang komt: strijd om jobs wordt strijd om werknemers, wordt strijd om werklozen, wordt een strijd om werknemers met migratieachtergrond en voorbode van nieuwe migratie. Bij instroom verpleegstudenten is deze strijd al zichtbaar. Daling van 9,2% 1ste-jaars verpleegkunde, niet dramatisch maar een teken aan de wand voor de nieuwe tijden. Pessimisme is een verliezersbod, nationalisme zelfdestructie, het potentieel zien en zich in de strijd om de werknemer en stud...
Lees meer

Ongelijke behandeling islam schendt grondwet

financiering-godsdiensten-2005.jpg
Wanneer neemt eens een grondwetspecialist het woord om deze ongelijke behandeling aan te tonen en aan te klagen? Is de islam wat financiering betreft (2,9%) 30 keer minder aanwezig in België dan de katholieke godsdienst (85,1%)?

Het is deze ongelijkheid die de basis voor het vreedzaam samenleven ondermijnt. Volgens de grondwet is het juist de erkenning van de godsdiensten op gelijke basis die "de beste garantie vormt voor het behoud van de sociale orde, voor de eerbied voor het gezag, de bevorde...
Lees meer

Wordt de "Cyriel Verschaevestraat" Breendonk-Dorp?

berich2.jpg

Op 6 maart 2017 zal de gemeenteraad van Puurs beslissen of de bestaande "Cyriel Verschaevestraat" in Breendoink zal veranderen in Breendonk-Dorp. Alleen zal het van de uitslag van een enquête bij de 23 huizen in de Cyriel Verschaevestraat afhangen in welke zin de beslissing genomen wordt. Het kan dus zijn dat de bewoners liever blijven wonen in de "Schande van Breendonkstraat'.Op 7 februari 2017 is een brief in de bussen van de Cyriel Verschaevestraat gepost met toelichting over Cyrielverschaeve...
Lees meer

Gingelom, even het centrum van de wereld

'België', een geo-, socio- en demografische situering ten behoeve van asielvragers en -erkenden in Gingelom en elders, aan de hand van 43 interactieve gemeentekaarten op het internet Een evenement van een uurtje in het LOI Gingelom op 19/01/2017. Gingelom, even het centrum van de wereld, maar is niet elke plaats op de wereld, waar men ook is, het centrum van de wereld? zie Gingelom          Cijferreeksen België en Vlaams gewest.Kaartje sluiten om terug te keren naar deze pagina Op de gemeente...
Lees meer