about
Toon menu

{Rechts + Extreem Rechts} fors op de retour

Evolutie Rechts+Extreem Rechts tussen 2010 en 2012

{VB+N-VA} scoort in 2012 liefst 6,29% minder dan {VB+N-VA+LDD} in 2010, {VB+N-VA} scoort in 2012 nog altijd 2,61% minder dan {VB+N-VA} in 2010. CD&V met +4,16% blijkt in feite de grote winnaar van de verkiezingen 2012 tegenover 2010. PVDA+ wordt sterk door Antwerpse allochtonen en de hoofddoekmadammen, hun moeders en grootmoeders. Een analyse van de verkiezingsuitslagen 2012 in vergelijking met 2010 op kantonniveau. Uitslagen op kantonaal, arrondissements, provinciaal niveau in...
Lees meer

Migratiebarometer voor elke gemeente

De migratiebarometer meet de in- en uitstroom van vreemdelingen. Door de 'loop van de bevolking' op te splitsen voor Belgen en vreemdelingen in elke gemeente wordt een beeld gegeven van het natuurlijk saldo (geboorten min overlijden), verhuissaldo (inkomende en uitgaande binnelandse verhuis) en migratiesaldo (immigratie, uit wachtregister asiel en ambtelijke herinschrijving min emigratie en ambtelijke schrapping) van de vreemdelingen tussen 1989 en 2010. Enkele beschouwingen vooraf...
Lees meer

Sharia4Belgium en Nederlandse 'maoïsten'

VerpakkingHet zichzelf opheffen van Sharia4Belgium doet me denken aan de de Nederlandse 'maoïsten' die op een gegeven moment zichzelf ook hebben opgeheven omdat ze op het einde bijna alleen nog maar bestonden uit leden van de Nederlandse staatsveiligheid. De Nederlandse 'maoïsten' zouden zelfs opgezet zijn vanuit de Nederlandse staatsveiligheid voor de infiltratie van links, als we sommige publicaties moeten geloven, zie: http://www.socialisme.be/lsp/archief/2005/02/13/bvd.html.Intu...
Lees meer

'Allochtonen' afvoeren is de werkelijkheid bezweren

www.npdata.be, de 'allochtonen'site Is npdata wat blij dat zij met nieuwjaar de telling heeft gemaakt van vreemdelingen, Belg-geworden vreemdelingen en hun nageslacht na wo2 voor alle 188 nationaliteiten in België, zeg maar de inwoners van vreemde afkomst of  'allochtonen', te onderscheiden van de 'autochtonen'. Autochtonen zijn dan de bevolkingsgroep die in 1945 de Belgische nationaliteit bezat en haar nageslacht. Wanneer een autochtoon trouwde met een allochtoon dan word het nage...
Lees meer

Allochtonen redden Antwerpen van ontvolking

In Antwerpen hebben allochtonen de ontvolking kunnen keren. Tussen 1919 en 2000 is de bevolking in het district Antwerpen meer dan gehalveerd. Migratie is een zegen voor de stad. Allochtonen zijn alle inwoners van vreemde afkomst (uit alle landen), zowel vreemdelingen, Belg geworden vreemdelingen als hun nageslacht. In Brussel is overigens de helft van de bevolking op 45 jaar tijd van autochtoon naar allochtoon geëvolueerd: 70% is nu 'allochtoon'.

Bevolkingsevolutie Antwerpen, ruimt...
Lees meer

'Fait divers' in Brussel, september 1942 en 2012

Burgemeester Thielemans excuseert zich publiek voor de medewerking van de Brusselse administratie aan de deportatie van Joodse inwoners van Brussel in 1942. Is de sturing door de media van het ‘collectief bewustzijn’ dusdanig dat dit soort evenementen zomaar in hoge mate kan worden genegeerd of marginaal behandeld? Of maakt de spontane blamage door Bart De Wever van de Antwerpse ‘verontschuldiging’ nu al school?

De laatste nacht van 700 Brusselaars in 1942 Op 2 september 201...
Lees meer

Meensel-Kiezegem verdient een plaats naast Oradour en Lidice

De herdenkingen van de razzia's van augustus 1944 in het Oost-Brabantse Meensel-Kiezegem krijgen nauwelijks aandacht in de media. Onterecht. Waar ging dit drama over? Een overlever doet zijn verhaal. Verslag van de herdenking op 5 augustus 2012.

“De minieme belangstelling van de media is eigenaardig. Bij de herdenking van de slachtingen van Oradour en Lidice wordt de voorpagina gehaald. Daar waren het Duitsers die de drama's hebben veroorzaakt. In Meensel-Kiezegem waren de beulen lan...
Lees meer

Politieke en andere onzin over Belgwording

De nieuwe wetgeving Belgwording valoriseert inspanningen die vreemdelingen al leverden om Belg te worden. Onder betere voorwaarden en met grotere steun van de overheid, zullen meer mensen dan voorheen, via de Belgwording, de weg vrijmaken voor hun politieke, sociale en economische integratie en dit voor de almaar groeiende groep migranten de laatste jaren. 'Plus est en vous'.

Voor-stelling 1: Waren Belgwordingen tot nu toe frauduleus en voor illegalen? Uit de brief aan een politica...
Lees meer

Nog 57.215 wachtenden na Parwais

In België bestaat een 5de register, waar personen met een 207 code worden in ondergebracht, nl. het Wachtregister Asiel. Op 01/01/2012 waren er 57.216 asielzoekers ingeschreven, dwz de nieuwe asielaanvragers en het 'restant' waar nog geen beslissing is over genomen of die uitgeprocedeerd zijn en het land (nog) niet hebben verlaten. Verdwijnen de asielzoekers in het niet?Het aantal asielvragen is na de piek in oktober 2011 met 2.604 aanvragen gedaald tot 1.785 in mei 2012. Dat is la...
Lees meer

Het VAPH voor gehandicapten is geen "OCMW"

Tekstbombardement Gehandicapten Liberation Front                     Bericht van 1 juli 2010           Beginselverklaring GLFvan 2 juni 2012 Aan gehandicapten, personeel en initiatiefnemers in de gehandicaptensectorHierbij alle inleidingen voor het Colloquium PerspectiefPlan 2020 (nog 2 regeringen ver!) van 6 en 7 juni 2012 en maar meteen ook alle inleidingen van de Studiedag van het Vlaams WelzijnsVerbond "Persoonsvolgende financiering over de grenzen heen" van 22 juni 2012, en wa...
Lees meer

Gehandicapten Liberation Front (GLF)

Gehandicapten Liberation Front (GLF)   -  30 jaar na gehandicaptenacties tegen Steyaert De AVERG in 1983 (Actieve Verdediging van de Rechten van de Gehandicapten) streed met succes tegen de verhoging van de persoonlijke bijdrage, De Draaischijf, manifesteerde zich op het maatschappelijke debat van Lenssens over Welzijn in 1991 te Gent, het Gehandicaptenfront (met KVG, VGF en Eigen Thuis) kreeg langs hun massale betoging in 2002 betere terugbetaling rolstoel en meerkost. Nu komt het...
Lees meer

Criminaliteit is extreemrechts

Diefstal en persoonsgericht geweld is het aanwenden van macht, zoals criminelen en kampbewaarders onder het nationaalsocialisme deden met politieke gevangen, joden, Roma, sociaal zwakkeren en gehandicapten. Zoals de nazi's criminelen rekruteerden in gevangenissen en hen carte blanche gaven voor afpersing, beroving, molestatie en moorden zo zetten criminelen zich vandaag in het extreemrechtse spoor Op wie of wat is het wachten? Een maand vroeger dan gewoonlijk komen de kwartaalstat...
Lees meer

Struikelstenen Antwerpen 25-06-2012: Plaatsing of persconferentie?

Programma Struikelstenen te Antwerpen door de Association pour la Mémoire de la Shoah/Vereniging voor de Herinnering aan de Shoah, in afwachting van de toelating door Mijnheer Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen - 9H30  Wipstraat 34  Struikelsteen op naam van: Lace TENNENBAUM  Promotor: Michel Lempel- 10H Stoomstraat  3  Struikelsteen op naam van: Keyla Gitla SZAFIRSTEJN  Promotor: Marka Syfer- 10H30  Arendstraat 35  Struikelsteen op naam van: Moses Avraham GOTZ  Promotor:...
Lees meer

Struikelstenen: “Huidige bewoners niet gevoelig voor herdenking shoah”

Gunter Demneg metst Struikelstenen in Nederland foto Roy Nijman

Update van het item Struikelstenen met enkele informaties die je misschien langs andere wegen moeilijker bereiken (oorspronkelijke bericht op DWM): 1. Communiqué van de Vereniging voor de Herinnering aan de Shoah/ Association pour la Mémoire de la Shoah, van 18/06/2012: Racistisch communiqué van Forum Joodse Organisaties van Antwerpen. Onder de titel ”Is het plaatsen van gedenkstenen in Antwerpen raadzaam?” heeft het Forum van de Joodse Organisaties van Antwerpen een mededeling ge...
Lees meer