about
Toon menu

1 mei, feest met internationale allure in Brussel

Een fotoweergave van een wandeling doorheen het ABVV/FGTB 1-mei feest in Brussel op het Rouppeplein, uitbundig, internationaal en kleurrijk, met standjes die elk jaar meer uitbreiding nemen. 1 mei in Brussel, ook voor al wie nostalgie heeft naar het weggevallen 1-meifeest van de PVDA/PTB in Brussel.

Op de kleine foto klikken om ze in vak daarboven te vergroten, op de grote foto klikken voor de beste weergave en dan op het vervolg- of terugteken om de reportage te doorlopen. Op...
Lees meer

Piron en CNE trekken de kar van 'links’ (van de PS)

Meeting Charleroi 27 04 2013

Daniël Piron, vakbondssecretaris, lanceerde namens FGTB/ABVV-Charleroi op 1 mei 2012 een oproep voor politieke eenheid, links van de PS/Sp.a en Ecolo/Groen, om samen een links alternatief voor de crisis van het kapitalisme uit te bouwen. Op 27 april 2013 verzamelden 300 militanten voor een meeting in Charleroi om een stand van zaken op te maken. Hierbij een verslag op basis van diverse berichtgevingen Na de 1 mei-Oproep van Piron was het de vraag of er gevolg zou worden gegeven aan...
Lees meer

Piron en CNE trekken de kar van 'links’ (van de PS)

Meeting Charleroi 27 04 2013
Daniël Piron, vakbondssecretaris, lanceerde namens FGTB/ABVV-Charleroi op 1 mei 2012 een oproep voor politieke eenheid, links van de PS/Sp.a en Ecolo/Groen, om samen een links alternatief voor de crisis van het kapitalisme uit te bouwen. Op 27 april 2013 verzamelden 300 militanten voor een meeting in Charleroi om een stand van zaken op te maken. Hierbij een verslag op basis van diverse berichtgevingen

Na de 1 mei-Oproep van Piron was het de vraag of er gevolg zou worden gegeven aan...
Lees meer

Opiniepeiling GvA: PVDA+ populairst bij moslimjongeren

De Gazet van Antwerpen heeft haar waardevol onderzoek tussen Mekka en Meir en bijgaande artikels afgesloten. De enquête geeft een erg genuanceerd beeld van wat moslimjongeren en niet-moslimjongeren uit Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Sint-Niklaas denken. De keuze van moslimjongeren in verleden of toekomst voor politieke partijen kwam ook aan bod en is het bespreken meer dan waard. Voor wie het GvA onderzoek wil exploreren zie de link naar het door Insites Consulting uitgevoerde on...
Lees meer

Zijn er geen 'linksen' in Syrië?

Is de oorlog in Syrië een volksoorlog voor democratie en tegen buitenlandse inmenging en aanval op de nationale soevereiniteit. Is er een 'linkse' beweging in Syrië en waarom laten de Belgische Syriëstrijders niet van zich horen? Voor wanneer de echte volksoorlog in Syrië?Voor wie de volksoorlog in China en Vietnam ooit van naderbij bekeken heeft (en welke 'serieuze' linkse tussen 55 en 70 jaar heeft dat niet?) moet toch grote ogen trekken bij de de gang van zaken in Syrië. Wie in...
Lees meer

Van SVB naar S4B

De politionele acties tegen Sharia4Belgium doen sterk denken aan de wijze waarop de politionele diensten eind jaren zestig, begin jaren zeventig de opkomende 'maoïstische' bewegingen hebben beoordeeld, geobserveerd en tegengewerkt. Ook de ouders waren toen de slachtoffers en uiteindelijk was het, zoals nu, te doen om het belang en de bescherming van de (kapitalistische) staat en het uittesten van de nieuwe wettelijke kaders. In de tijd van SVB (nvdr: Studenten Vak Beweging), de ‘ma...
Lees meer

Spoor: kom bij ons werken in plaats van te vechten

Het zou blijk geven van inzicht en moed moesten de spoorvakbonden (eindelijk) de hand reiken aan wie zij soms verfoeien: de jongere met migratieachtergrond die nogal eens rond vervoerbewijzen met hen in de clinch gaan. Dat er agressie is op treinen geeft het onbehaaglijk gevoel alsof  criminelen, ingehuurd door het nationaalsocialisme onder leiding van de SS politieke gevangenen, joden,  Roma en Sinti mogen ineenslaan. Zo erg is het natuurlijk niet, en de vergelijking gaat niet op,...
Lees meer

Crisis is wanneer armoede en politie je omringen

Die Linke Brussel is een erg actieve groep die een platform biedt voor internationaal links en de bevolking in het Brusselse om samen te werken en actief te zijn tegen de soberheidspolitiek en het dictaat van de banken in Europa. Op 6 maart om 19.30 uur organiseert zij in de Espace Marx, Rouppeplaats 4 te Brussel een solidariteitsavond voor de crisis in Griekenland. De crisis in beelden: een tentoonstelling met film, foto’s en discussie met de Griekse fotografe Hara Kaminara en een...
Lees meer

Hip Hop Hoera voor De Wever

Als twee fenomenen samen voorkomen kan een ‘variance analyse’ nagaan of er een verband is tussen deze twee fenomenen of dat zij gewoon samen voorkomen. Vraag is of het ene fenomeen ‘geconditioneerd' is door het andere en in welke richting, wetend dat deze populaire analysevorm (in SPSS of SAS) nooit iets ten gronde -of definitief- over oorzakelijkheid tussen deze fenomenen zal kunnen zeggen.

Muziekkeuze en criminaliteit dus: luisteren alle criminelen naar Hip hop of worden all...
Lees meer

68 Kommunistische- en Arbeiderspartijen in Beiroet

PVDA België in Beiroet: “… is het geen tijd om de meerderheid van de productiemiddelen onder collectieve eigendom te brengen … is het geen tijd om na te denken over een samenleving waar niet de burgerij maar de werkende klasse en het volk de teugels van de macht in handen hebben”? Tussen 22 en 25 november 2012 vond de jaarlijkse International Meeting of Communist and Workers’ Parties (IMCWP) voor de 14de maal plaats, nu in Beiroet, Libanon. De Libanese Kommunistische partij was haa...
Lees meer

Criminaliteitsgraad met verrekening van pendel, toerisme en studenten

Minister Onkelinx en de federale politie waarschuwen voor het gebruik van de "criminaliteitsgraad". Met de "hitparade" van de criminaliteitsgraad+ in 2011 voor alle gemeenten in België met verrekening van arbeidspendel, toerisme en HO-studenten voor 8 typen van verstedelijkingsgraad (politietypologie), bedienen we hen op hun wenken, uniek en nog nooit gepubliceerd materiaal. Deze aangepaste criminaliteitsgraad wordt ook toegepast voor het 2de sem. 2012. Maar eerst een kerstwens Ker...
Lees meer

Aanbod studenten verpleegkunde groter dan ooit

Dit artikel bekijkt het aantal studenten verpleegkunde in de Vlaamse en Franse gemeenschap van 1980 tot 2012 en het aantal generatie-, brug-, reguliere, werkloze en werkende verpleegstudenten in de Vlaamse gemeenschap. Er is geen exit van verpleegkundigen en ook geen tekort, wel een tekort aan zorginstellingen waar zij willen werken. 24,3% van de 400 miljoen lastenverminderingen dient als dotatie te gaan naar de non-profitsector. 1.1 Basistabellen Vlaamse en Franse gemeenschap  Voo...
Lees meer

Met PVDA+ bijten allochtonen de spits af in Antwerpen

Aantal verkozen allochtonen stijgt van 7 naar 11 in gemeenteraad en van 21 naar 36 in districten, respectievelijk 20% en 17% vd zetels. Daarmee zijn allochtonen voor de helft gerepresenteerd. PVDA+ is, zelfs na opdoeken Resist, de allochtonenpartij, met 47% allochtonen op 17 districtsraadsleden en 50% in de gemeenteraad, sp.a in kartel 39% allochtonen, Groen 22%, CD&V 9% en N-VA 7% (6 op 82), of 7x minder dan hun aanwezigheid in de Antwerpse bevolking. Voor tabellen met uitslag...
Lees meer

Publieke dienstverlening buffert crisis

45,2 procent van de loontrekkenden in België werkt in de publieke dienstverlening, 41,9 procent in het Vlaams, 49,9 procent in het Brussels en 50,6 procent in het Waals gewest. Publieke dienstverlening is de beste buffer tegen de crisis gebleken en in het Vlaamse gewest heeft dat het sterkst gespeeld. Voor het eerst neemt publieke dienstverlening af in Wallonië. Een gedocumenteerd en gedetailleerd overzicht mét tabellen. 1. Publieke Dienstverlening in detail Voortgaande op de in Bu...
Lees meer

Meer werk voor jongeren door minder werken van ouderen

Minder werken voor ouderen door bijkomende vakantiedagen, bijvoorbeeld 12 extra vakantiedagen voor 58-jarigen en 24 voor 60-jarigen: deze maatregel is minstens kostenneutraal. In de non-profit bedraagt de uitstroom bij 50- tot 59-jarigen een derde van die in de profitsectoren. Bijkomende vakantie, waarbij jongeren in vervanging komen, werkt. Dat is de conclusie van de 'Werkgroep 50+' op de studiedag van de Lege Portemonnees in Gent van 26 oktober.

...
Lees meer