about
Toon menu

Politie van Brussel: vreemden in stad en gewest

politi3.gif

10% van wie in Zone Brussel Hoofdstad/Elsene werkt, woont er ook. 25% van de agenten die in het Brussels gewest werken woont er. Is Brussel een door buitenregionale politiemachten bezette stad? Tabel Wonen en werken in alle politiezones België 2012-2016      In de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken er 2.474 agenten, er wonen er elk jaar minder, 292 in 2012, 257 agenten op 01/01/2017. Ter vergelijking: In Luik werken er 1.131 agenten, 32% wonen er, in Antwerpen werken er 2.739 agenten...
Lees meer

Migratieachtergrond, nieuwkomers, moslims, enz ... per gemeente

9 updates van onmisbare data voor wie de werkelijkheid wil begrijpen en onttrekken aan het oordeel van wie er bevooroordeeld naar kijkt.Update 1: Leefloon en UVW per gemeente, 2013-2016 Tabel: Leefloon naar gemeente, 2013-2016De administratie Maatschappelijke integratie heeft ons de meest recente gegevens bezorgd over Leefloon voor de voorbije jaren. In onze verwerking in BuG 369 on-line waren we voortgegaan op de eerste gegevens ons bezorgd in elk voorjaar. Door de ge-update gegevens ontstaat e...
Lees meer

Tsjechië met Babis, een land dat de lessen uit WO 2 niet geleerd heeft

Bohemen en Moravië, de gebieden in het huidig Tsjechië waar sinds eeuwen Duitsers woonden, het zogenaamde Sudetenland.. Na WO2 werden een kleine drie miljoen Duitsers uit dit gebied verdreven. Zij vervoegde in Duitsland de 8 miljoen andere ontheemde Duitsers. Samen vormen ze nu de tweede babyboom die maakt dat het tekort op de arbeidsmarkt het komende decennium in Duitsland miljoenen immigranten zal noodzaken. Bij deze verdrijving van de Duitsers uit Bohemen en Moravië werden minstens 267.000 D...
Lees meer

WoonZorgCentra: Commerciële 'VZW's, wolven in schaapsvacht?

wzc-totaal.jpg

Langs tabel  Woonzorgcentra Vlaams gewest 2017 kan elke oudere, familie en burger onmiddellijk nagaan welk het statuut en aard is van 'n Woonzorgcentrum, in elke gemeente in het Vlaamse gewest.Tabel Woonzorgcentra Vlaams gewest 2013-2017Tabel Woonzorgcentra Vlaams gewest 2017  "Het is niet kennelijk onredelijk dat een subsidiërende overheid voor het verlenen van haar financiële steun opteert voor de uitbaters van inrichtingen  waarvan de rechtsvorm de waarborg biedt dat hun activiteiten op h...
Lees meer

Leefloon is een teken van beschaving; in elke gemeente?

leeflo1.gif

Speciaal voor burgemeesters, de VVSG, VSGB, en UVWC en ook VDAB, Actiris en Forem, en voor al wie het belang van leefloners en werklozen en van sociale en bestaanszekerheid wil verdedigen.Alle cijfers over leefloon, aandeel studenten, vluchtelingen en de anderen, vergeleken en samengenomen met UVW-werkloosheid, in een tijdsreeks van 2013 tot 2016 en dit in alle 589 gemeenten, met een onderscheid tussen gedeeltelijk en volledig leefloon, dit alles in een tabel:  Leefloon naar gemeente, 2013-2016...
Lees meer

Wat een verdwazing in Catalonië

Identitair revisionisme en dan maar de nationalistische snaren beroeren op basis van herschreven geschiedenislessen in de scholen, wetende dat Catalonië nooit onafhankelijk zal worden. Het doet een beetje denkenaan het duizendjarig rijk van het nationaalsocialisme en de verdwazing die daar uit volgde, en ook aan Van Grieken die, na 40 jaar Vlaams Blok/Belang een voorafname doet op het uitroepen van de onafhankelijk van Vlaanderen. Wat is de geloofwaardigheid en legitimiteit van een regionale ove...
Lees meer

AfD, zoals VB en N-VA, politieke neanderthalers die zullen verdwijnen.

generatiewisseling-duitsland-oost-en-west.jpg

AfD, zoals Vlaams Belang en N-VA, politieke neanderthalers die zullen verdwijnen. Wat is er van Merkel, Duitsland en Europa? In de veelheid van commentaren raken je eigen ideeën soms ondergesneeuwd omdat ze nergens aan de orde komen, daarom is het misschien goed ze (nog) eens uit te spreken. De noodzaak aan miljoenen immigratie de komende jaren is misschien wel de grootste afwezige geweest in het Duitse verkiezingsdebat. Het voorgerechtje van de vluchtelingeninstroom heeft de geesten beneveld...
Lees meer

73ste 'Bedevaart' Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk

Bericht nr 12 -  22 september 2017 - Verslag Breendonk 2017 Herinneringmemoire.be voor slachtoffers van het nationaalsocialisme   Martelaarslied Breendonk (mp3 geluidsopname) Martelaarslied Breendonk op Youtube                Lied van Breendonk, door Jan Van Calsteren, oud-gevangene van Breendonk en nadien van Vucht, Natzweiler en Dachau. Als er nog versies bestaan, graag.    Aan de Vriendenkring/Amicale Sonnenburg Aan de verenigingen, belanghebbenden en al wie begaan is met de herinnering en h...
Lees meer

Samen met babyboom zal ook 50+ werkloosheid uitdoven

werklo1.gif

“Ook N-VA als politieke neanderthaler is gedoemd te verdwijnen wegens onaangepast aan evoluerende sociale omstandigheden” (opgetekend bij een bezoek aan het museum van Orgnac-d’Aven) Wat Vergoede Werklozen 50+ betreft is het na 2001 Vlaanderen boven, het aandeel Vergoede Werkenden is in het Vlaamse gewest sinds 2009 met 5% gedaald en bedraagt in 2016 nog meer dan 20% 50-64 jarigen.    De vergoede werkende werklozen in het Vlaams gewest compenseren ruimschoots de vergoede volledig werklozen in d...
Lees meer

Pensioen werklozen 50+: Vlaamse mannen forceren beslissing

werklo1.gif

Meer vergoede werklozen in Vlaams dan in het Brussels gewest. Waar blijven Femma ea om het brugpensioen in ere te herstellen?Langs volgende linken kan men telkens een set van 6 grafieken oproepen:- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest in aantallen en %          - Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - aantallen - Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - %            - Werkenden met een werkloosheidsvergoeding per gewest en leeftijd  Bron: speciaal opge...
Lees meer

256 Belgen, 'discreet' onthoofd in Nazi-Duitsland.

brandenburg-1.jpg

Is bv de Nacht und Nebel 'discretie' van het nationaalsocialisme niet perverser en onethischer dan de open en bloot 'barbaarsheid' van IS? Maarten Boudry, nu weer opnieuw met een opnie in DM 24/08/2017. Een vis die spartelt op het droge, meesmuilend achter de grote rug van Bruno de Wever, altijd interessant om horen: “Wat je zegt over de theoretische doelstellingen van het nationaalsocialisme klopt. De Endlösung moest zakelijk worden afgehandeld. Sadistisch gedrag was niet de doelstelling. Maar...
Lees meer

Jobevolutie 2016: Loontrekkenden +1,3%, Zelfstandigen +1,4%

werken2.gif

Werkenden voor 916 sectoren met aantal en % loontrekkend en zelfstandig      Voortgaande op de officiële tewerkstellingsstatistieken van RSZ, RSZ-PPO en het RSVZ, waarvoor dank, kunnen het aantal en %  loontrekkenden, zelfstandigen en het totaal werkenden voor elk van de 916 nace-sectoren in tabel gezet in een tijdsreeks van 2010 tot 2016. Tevens kunnen met twee muisklikken 12 grafieken gegenereerd worden voor elk van de 916 deelsectoren en subtotalen op 5, 4, 3, 2 en 1 digit. De tabel is opgem...
Lees meer

Loontrekkenden naar leeftijd en gewest op 31/12/2016

loontr23.gif

Unieke gegevens per leeftijd en gewest voor elk van de 916 NACE-sectoren en subtotalen op alle niveaus.% loontrekkenden Publieke dienstverlening berekend op bevolking gelijk in Waals (15,9%) en Vlaams gewest (15,5%) die beiden teren op Brusselse jobs. % Publieke dienstverlening berekend op de loontrekkenden is in Vlaanderen 43,6%, in het Brussels gewest 51,1% en in Wallonië op 51,9%, gemiddelde voor België 46,5%, en met de pendel vanuit het buitenland (28,9%) is het totaal 46,0%Tabel: Loontrekk...
Lees meer

Jobevolutie loontrekkenden in alle deelsectoren 2008-2016

loontr1.gif

De afbouw van de politie in het begin van de regeerperiode is een van de meest opvallende vaststellingen: heeft deze afbouw niet mee de weg  vrijgemaakt voor de destabilisering die in  2015 en 2016 is opgetreden? Tabel: Loontrekkende tewerkstelling België 2008-2016Publieke Dienstverlening nu al 46,0% van de loontrekkende tewerkstelling "Niet alles is wat het lijkt, en wie de marge systematisch uitvergroot vergeet soms waar het om te doen is en wat de essentie is in het overleven van de mensel...
Lees meer