about
Toon menu

Agenten-onzin van Ben Weyts doorprikt

Op basis van cijfers van Milquet (die haar eigen departement blijkbaar niet goed kent of geen recente cijfers heeft) rekent Ben Weyts op 30/12/2013 uit dat er in 2010 17 procent méér agenten waren in Wallonië dan in Vlaanderen en in 2011 18 procent meer, dat is dus een groei met 1%, het verschil wordt dus groter.Op basis van de cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZ-PPO), de enige cijfers die correct en controleerb...
Lees meer

Niet 1 op 4 maar 1 op 12 jongeren werkloos in België

Brief aan Filip I                                    Mechelen, 26 december 2013 Aan Zijne Majesteit de KoningKoninklijk PaleisBrederodestraat 161000 Brussel Betreft: niet 1 op 4 maar 1 op 12 Belgische jongeren werkloos Sire,   Ik heb met je te doen, Sire. Enkel woorden kunnen spreken en cijfers noemen die door de eerste minister en de regering zijn gewikt en gewogen, en dan zulke flagrante onwaarden zeggen, dat moet men geen enkele mens aandoen.Daarom wil ik je, zoals Walter van den...
Lees meer

45% van Belgische jobs in publieke dienstverlening

Niet zoals De Tijd, De Morgen of Itinera menen te weten, geen 33% maar 45% loontrekkende Publieke tewerkstelling in België, 42,5% Vlaams, 44,5% Brussels en 50,4% voor het Waals gewest, dat hiermee in 2012 voor het eerst boven de 50% uitkomt. Doch 58,7% van de publieke dienstverleners woont in het Vlaamse gewest, 8,0% in het Brusselse gewest, 33,3% in het Waals gewest terwijl de bevolkingsverdeling 57,5% Vlaams, 10,4% Brussels en 32,1 Waals is. Vlaanderen en Wallonië hebben dus elk e...
Lees meer

Wat als gehandicapten niet aan halte of op bus of trein geraken?

12 december 2013 Aan Mustafa Kör,Beste Mustafa, Met herkenbaarheid je route gevolgd, zie artikels in DS, als (manuele) rolstoelgebruiker langs het openbaar vervoer. 30 jaar geleden, als kersverse directeur van een home voor in hoofdzaak zwaar fysiek gehandicapten en (elektrische) rolstoelgebruikers, was het vanaf de eerste dag m’n bekommernis zowel het openbaar vervoer als de vervoerproblematiek voor een (elektrische) rolstoelgebruiker – essentieel voor z’n autonomie - op te losse...
Lees meer

Migratie en nationalisme: alsof Hitler spreekt

Wat kan een toespraak van Hitler in de begindagen van het nationaalsocialisme ons leren over het huidig parlé over migratie, asiel, natie en staat?Uit een reeks over WO2, uitgezonden door de Nederlandse zender NPS in 2012, dit uittreksel uit een toespraak van Hitler (1933?), die veel verwantschap vertoont met het huidige discours over migratie en natie en de non-acceptatie van de ‘vreemdeling’ in Vlaanderen en Europa. Hitler heeft het over “mensen die overal en nergens thuis zijn, d...
Lees meer

Agenten-onzin van Ben Weyts doorprikt

Op basis van cijfers van Milquet (die haar eigen departement blijkbaar niet goed kent of geen recente cijfers heeft) rekent Ben Weyts op 30/12/2013 uit dat er in 2010 17% méér agenten waren in Wallonië dan in Vlaanderen en in 2011 18% meer, dat is dus een groei met 1%, het verschil wordt dus groter.Op basis van de cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZ-PPO), de enige cijfers die correct en controleerbaar zijn (zie...
Lees meer

25 jaar geleden brak de Witte Woede uit

Op 1 december 1988, juist 25 jaar geleden, ging Eigen Thuis Grimbergen, een home voor 30 zwaar fysiek gehandicapten met 55 personeelsleden en 10 voor de Dienst Aangepast Vervoer in staking die, na een algemene stakingsactie in de gehele gehandicaptensector en Bijzondere Jeugdzorg vanaf 1 februari 1989 tot 8 mei 1989 geduurd heeft. Het was de start van de Witte Woede die enkele maanden later ook de Gezondheidszorg in beweging bracht.In 1985 liet Paul Pataer toe dat een directeur van...
Lees meer

Wat erg voor die Vlaamse migrantenmijders

Eerst was er het Vlaams Belang met haar ‘enquête”: "95% van de ondervraagden vonden het ‘communisme’ geen verrijking voor de samenleving, 80 % van het ‘panel’ vindt het jodendom geen verrijking, 75% het protestantisme, 72% ziet het katholicisme niets bijbrengen en slechts 70% vindt dat de islam geen verrijking is voor de samenleving,dat was even slikken voor de hardliners bij het Vlaams Belang”,  zo werd ik wakker na een tijdje ongedurig in m'n bed rondgedraaid te hebben. Waarom hee...
Lees meer

Baremieke aanval op 1,7 miljoen werknemers

Het bedrijfsleven en de politiek in haar spoor achten de tijd rijp om eens en voorgoed het mes te zetten in de baremieke verhogingen, waarbij een werknemer lineair en jaar op jaar anciënniteitverhogingen geniet. Volgens hen verdienen de jongeren alzo te weinig en de ouderen te veel. Zelfs Mark Leemans stelt dat enige verschuiving zou kunnen als de globale verdienste op carrièrebasis maar gelijk blijft. De aangebrachte argumenten zijn belegen maar worden telkens in een nieuw kleedje...
Lees meer

Maakt 5,2 mia € bijdragevermindering loonkloof loonvoordeel?

In België wordt, in tegenstelling tot minimale bedragen in de drie buurlanden, 11,7 mia € besteed aan loonlastverminderingen. 6,5 mia € zijn rechtsreekse loonsubsidiering langs betoelaging of belastingverminderingen, 5,2 mia langs een vermindering van sociale werkgeversbijdragen op de lonen (cijfers 2013). Voor een volledig detail per lastenvermindering en deelsector, zie BuG 205. In de vergelijking met de buurlanden wordt in het Expertenrapport juli 2013 en de Bijlagen bij het Tech...
Lees meer

N-VA nu ook in VTM/DM peiling echt in het verlies

Zoals Annemans en VB maar al te goed beseffen waren N-VA en VB tot de peling van VTM/DM communicerende vaten. Voor het eerst is dat niet meer het geval en is het verlies van N-VA van 35,0% in de peiling van juni 2013 naar 31,9% in de peiling van november 201 zuiver op rekening van de N-VA te schrijven. VB haalde in de peiling van 06/2013 9,4% en nu 9,7%, en ook LDD blijft gelijk, 0,8% een half jaar geleden en 0,7% nu. N-VA gaat dus 'op eigen kracht' 3,1% achteruit van 35,0% in de VT...
Lees meer

De schittering van 'ontaarde' kunst

Recent is de ‘entartete Kunst”, de ‘ontaarde’ kunst onder het nationaalsocialisme, onder de aandacht gekomen naar aanleiding van de ontdekking van een groot aantal kunstwerken bij Cornelius Gurlitt . Cornelius’vader was ondermeer de ‘heler’ van honderden door het nazisme in beslaggenomen kunstwerken.Database ‘entartete’ KunstMaar langer dan vandaag bestaat in de Freie Universität te Berlijn een unieke  en toegankelijke database waar alle ‘entartete’ kunstwerken gerepertoriëerd en ge...
Lees meer

Commercie mag gehandicaptenvervoer overnemen van Crevits

Diensten Aangepast Vervoer (DAV) zien betoelaging praktisch geheel verdwijnenTaxi Hendrix, taxi-lobby en Sp.a halen hun slag volledig thuis: ondersteuning door gemeente, provincie, OCMW, voorziening is 'overcompensatie' en komt in aftrek van de betoelaging, Wie nog gehandicaptenvervoer 'subsidieert' ziet z'n inspanning omgezet in een prijsverhoging voor de gehandicapten.  En waarom nam De Lijn haar verantwoordelijkheid niet en moet de gehandicapte nu het 10-voudige betalen voor een...
Lees meer

Loonkostenvoordeel van 1,5% in België

De loonkloof van 5,2% (Onkelinx, CRB) wordt weggewerkt door 6,5 mia € loonsubdsidiering (-4,7%) en 5,2 mia € werkgeversbijdragenvermindering (-2,0%). De loonkloof volgens de werkgevers is evenwel 15,2% (39€/u België tav 34€/u buitenland), 10,0% dateert van voor 1996, waarna de loonkloof niet meer mocht stijgen volgens de wet van 1996. Daar had dan in 1996 of later wat over moeten gezegd/geregeld, maar nu bittere tranen wenen over iets van 17 jaar geleden, ja zeg, komaan. Dat de scha...
Lees meer

Niet-deelname verkiezingen 2014 naar maximum

Verkiezingen 2010 en 2012: Absenteïsme daalt  van 1.240.185 (16.0%) in 2010 tot 1.152.503 in 2012 (14,5%) maar de niet-deelname zal in 2014 hoger liggen dan ooit: 25,3% inwoners op stemleeftijd (Belgen en vreemdelingen samen) zullen geen stem uitbrengen of als vreemdeling er geen hebben. In Brussel zal niet-deelname aan de democratie voor alle kantons tussen de 40% en de 52% liggen met een piek van 60% in Sint-Gillis, in het Vlaams gewest op 20,1% , in het Waals gewest op 27,5%. Voo...
Lees meer