about
Toon menu

Een 30-urenwerkweek, meer "handen" = minder stress ook op de werkvloer, kost maar 400 euro per gezin na 10 jaar??

Samengevat is de te onderzoeken stelling, ruwweg geschat op basis van een aantal gegevens die ik aantrof: is het (vanuit puur financiële overwegingen) de moeite als samenleving te kiezen voor het aanwerven van uiteindelijk minstens 600 000 werknemers extra met een (in jaar 11) 13-tal miljard euro (+indexering) te betalen door de bedrijven en door een afgeremde loonstijging van de beter verdienenden? Ja, als dat ons allen een miljard of 10 zou besparen die nodig zijn om die ruim 600 000 te begele...
Lees meer

Is arbeidsduurvermindering en zijn de daardoor 650 000 extra werkkrachten de lange-termijnoplossing voor de tax shift?

Ik ben er vrij zeker van van wel. Zie mijn volgende bijdrage met "handen" in de titel. ----------------------------------------------------- 60 000 extra per jaar volstaat misschien ook wel. (Of gewoon elk jaar een andere "hoeveelheid", namelijk exact het dubbele van de nog actieve oudere werknemers die met pensioen gingen in de 365 dagen voor de indexoverschrijding.) Want dan is er 100 miljoen en uiteindelijk ruim 1 miljard minder nodig van de 1,3 - 20 000 per persoon netto (en bruto of "tarr...
Lees meer

Zonder arbeidsherverdeling gaat de jeugdwerkloosheid in de Franse voorsteden naar 80 % stijgen.

Ik vraag me af hoe "men" dat kan voorspellen, vooral omdat het gaat om 30 % op zo'n korte periode. Kondigen de bedrijven dat aan? Wat er ook van zij, het lijkt erop dat de problemen schrikwekkende proporties gaan aannemen. Meer van hetzelfde - brute bezuinigingen en besparingen om de begrotingstekorten te compenseren - is een garantie voor nog meer miserie. Om tienduizenden banen te creëren, nu eenmaal de enige manier om grote groepen ook nog eens veelal laaggeschoolden in een land in economisch...
Lees meer

Als onze bedrijven nu eens 1 % van hun jaarspaargeld zouden investeren in jongeren/hun werknemers in spé.

http://trends.knack.be/economie/bedrijven/belgische-bedrijven-zitten-op-240-miljard-euro-cash/article-normal-508221.html "Maar de berg cash is zeker groter dan 240 miljard euro, 55 miljard meer dan in 2007." Zou het zo erg zijn om minstens een miljoen of 10 en maximaal 70 à 80 miljoen per jaar, als "iedereen" zou participeren ten bedrage van bijvoorbeeld 25 euro per actuele werknemer - vanwege de banksector zou dat dat in 2013 rond 1 300 000 euro geweest zijn - ,  ervoor over te hebben om een...
Lees meer

Mijn mail aan twee vooraanstaande bankiers die de EU zien verbrokkelen.

(Egoïsme en kortzichtigheid, meer is er niet nodig.) "Geachte heer/mevrouw Ik las zonet dat Barbara Baarsma en Wim Boonstra zeer pessimistisch zijn over de toekomst van de EU. Zij zijn niet alleen. De politici, zij zijn niet in staat collectief de juiste beslissingen te nemen op tijd, elk om andere redenen. Ik probeer aan (bijna) iedereen te denken en zou beter doen, op zijn "salomons". Mijn raad en vraag: is het mogelijk een "raad van wijzen" uit de Bene(lux) aan te stellen die hetzelfde na...
Lees meer

Gezocht: Vlaamse massamedia die de politici niet willen bekritiseren maar helpen.

"De Europese Unie staat aan de rand van de afgrond en dus staan we allemaal te dansen op een vulkaan. Aan het woord zijn de topeconomen van Rabobank. Zij vinden dat het met de huidige EU rampzalig loopt. Het einde van de euro nadert. Maar een Nexit (red: uitstap Nederland uit de Europese Unie) zou dramatisch zijn voor de economie, zo klinkt het. In een interview met de Telegraaf klinken economen Barbara Baarsma en Wim Boonstra bijzonder somber: “De Europese Unie dreigt aan besluiteloosheid ten...
Lees meer

Een 30-urenwerkweek realiseren tegen 2028 zou niet eens zo moeilijk zijn, ware het niet ...

Ware het niet - getuige de Brexit en de overwinning van een olifant in een  porseleinenwinkel - dat het establishment wel weet dat er verandering moet komen, maar ze zijn verlamd en/of hoogmoedig en/of natiocentrisch, en blijven staren in de koplampen. Doorslaggevend is waarschijnlijk het gebrek aan samenwerking op Europees vlak op bepaalde cruciale domeinen, meer dan ooit eerder regel dan uitzondering. Of anders gezegd: de zogezegde bevriende lidstaten blijven concurreren tegen de sterren op en...
Lees meer

Sinds 2007 spaarden de Belgen zich tegelijk het rijkst en "twee keer arm".

Soms schaam ik me dat ik dit land van te veel klagers - belastingen, oh we betalen ons blauw - woon. En ik heb het niet over de minstens 15 % onderaan. Van hen valt het te begrijpen. http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm "Het subjectief armoederisico is een goede aanvulling op de meer objectieve indicatoren. Volgens de EU-SILC 2015 enquête gaven 20,6 % van de Belgen aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen."   http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160120_02081048"Sinds...
Lees meer

Dat de Belgische bedrijven hun spaargeld deels in de toekomst van hun land, zichzelf, zuivere lucht investeren!

"De Commissie stelt vast dat in België het privégebruik van bedrijfswagens nog altijd sterk wordt gesubsidieerd. Deze gunstige fiscale behandeling is goed voor 3,75 miljard euro aan gederfde inkomsten. "Van alle OESO-landen ligt de totale jaarlijkse subsidie per auto het hoogst in België, op 2.763 euro", luidt het. Verder verwijzend naar de OESO, stelt de Commissie dat "dit zwakke punt verdere vooruitgang in de aanpak van congestie, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen belemmert". V...
Lees meer

Een petitie voor een holistische think tank van bezorgde burgers.

Politici moeten luisteren naar geniale denkpistes. Uw petitie staat online! Vertel zo veel mogelijk mensen over deze petitie. Hoe meer handtekeningen deze petitie krijgt, hoe meer aandacht hij zal krijgen van de media en de besluitvormers. -------------------------------- We weten allemaal hoe het ervoor staat. Problemen en uitdagingen alom, nu en de komende decennia. Als de mensheid niet oppast, roeit ze zich uit. Snel door kernwapens, trager door vooral milieuverontreiniging, maar ook door a...
Lees meer

Zou(den) de rijkste 1 à 2 % armer worden als er geen vermogensbelasting komt?

Het zou best kunnen. "Tegelijk pleit hij ervoor het investeringsplan van premier Charles Michel (MR) opnieuw ter hand te nemen. Uit een studie van het Planbureau blijkt dat de economie er wel bij vaart wanneer de regering geld stopt in nieuwe ziekenhuizen, wegen en andere grote projecten. Als de overheid 2 miljard zou investeren, dan zou het bbp na een jaar met 0,24 procent groeien. Na drie jaar zouden de investeringen meer opbrengen dan ze gekost hebben. Ook de werkgelegenheid zou een boost kr...
Lees meer

"De vervuiler betaalt (mee(r))", voor 2,4 miljoen basisinkomens tegen 2050.

Het debat over het ooit wel of niet en voor wie en hoeveel een basisinkomen invoeren, ik kom het vaak tegen. Het in één klap invoeren gaat niet gebeuren, en of het moet voor de door de werkgevers begeerden, ik denk van niet. Nee, deze niet-deskundige heeft niet alle antwoorden, en zal deze tekst waarschijnlijk nog enkele keren veranderen. Het zal gaan om een grote verscheidenheid aan BI-ontvangers, en iedereen evenveel is onmogelijk en ook niet nodig. Zo'n grote transformatie moet stap voor stap...
Lees meer

Gezocht: rechtse politici pro een bescheiden vermogensbelasting om de EU te redden van een "nipperende" ineenstorting.

"dat was op het nippertje (=dat is maar net gelukt.)" http://www.woorden.org/woord/nipper ---------------------------------- De meeste politici willen heel graag de EU in stand houden, om meerdere redenen. Ook de niet-extreem-rechtse partijen, die meestal indien niet altijd tegen het meer belasten van de rijken zijn. Een (groter) land dat voor een exit kiest, kan een einde maken aan het project; de kandidaten zijn vooral Frankrijk en Italië in de nabije toekomst. "Renzi’s referendum is daar...
Lees meer

200 000 jongeren laten werken kan deels een oplossing zijn om tienduizenden burn-outs te voorkomen.

"Een onderzoek van Securex over burn-out, een weinig verdachte instelling als het gaat over stemmingmakerij rond de sociale zekerheid, stelt dat ongeveer 10% van de Belgische beroepsbevolking op dit ogenblik gebukt gaat onder de aandoening. Een veelvoud daarvan staat aan de rand van de afgrond." http://www.demorgen.be/opinie/de-meeste-burn-outs-zijn-de-schuld-van-de-baas-meneer-duchatelet-b9f4d74f/ Ruim 450 000, dat is natuurlijk een enorm cijfer. 200 000 jongeren - velen van hen thuis zitten...
Lees meer

ADHD'ers, allemaal creatieve chaoten? Een "manager" kunnen velen gebruiken.

Ik weet het niet. Lijkt me te veralgemenend. Bestaat er zoiets als "de autist"? Contactgestoorde nerd, geen gevoel voor humor, alleen maar computers en wiskunde; etcetera? https://tistje.com/2016/12/21/als-je-het-weet-is-het-al-voor-de-helft-minder-de-zanger-en-autisme/ "Dat is mijn zwakke punt: autisten zijn vrij slecht in organiseren. Daar heb ik in mijn leven al veel last van gehad, maar ze zeggen dat het beter gaat worden nu mijn autisme is ontdekt. Ik weet het pas drie jaar, dus sinds die...
Lees meer