about
Toon menu

Door crowd funding 15 000 cruciale halftijdse "basisbanen" laten financieren, zou de regering dat zien zitten?

Jaren bezuinigen, besparen, niet investeren kan ook veel kosten, meer dan de korte-termijnopbrengst. Stel er wordt een coöperatieve opgericht die van maximaal 4 miljoen aandeelhouders minimaal 50 euro per jaar vraagt. Wat kan men doen met die 200 miljoen? Een heel goede bestemming zou zijn x aantal jaren, minstens 5 en meestens 15, tot 15 000 halftijdse overheidsbanen te creëren ten bedrage van 13 000 à 14 000 netto. Vanaf een gegeven moment moet de investering worden terugbetaald met interes...
Lees meer

Incompetente bazen en politici met te veel zelfvertrouwen en decibels, ze bestaan.

Zoals we allemaal wel weten, zeker naargelang we ouder worden. Wie kan bluffen, loopt veel kans een pokerspel te winnen. Poetin lijkt de meester-manipulator te zijn, en Trump de gokker. De tweede zet alles in of hij nu wint of niet, tot hij alles verliest. De eerste kan leiden, maar schakelt wel de andere sterke spelers uit door vals te spelen (eufemisme). Diegenen die het moeten hebben van echt talent, veel inzet, goede bedoelingen en wat geluk, zijn in de meerderheid, of toch in de echt democr...
Lees meer

50 000 onderwijsassistenten zouden nuttig zijn, omdat geen enkele sector psychisch meer belastend is/zou zijn.

Onderwijs21%Informatie en communicatie17%Financiële dienstverlening16%Overheid en overheidsdiensten16%Industrie15%Gezondheids- en welzijnszorg15%Gemiddeld alle werknemers14%Waterbedrijven en afvalbeheer14%Cultuur, sport en recreatie13%Vervoer en opslag13%Horeca12%Bouwnijverheid12%Handel12%Landbouw, bosbouw en visserij10% ----------------------------------------------------- Hun hoofdtaak zou zijn, neem ik aan: "Maar administratie, toezicht, opvang en nawerk (taken en toetsen corrigeren enz.),...
Lees meer

Een 30-urenwerkweek, meer "handen" = minder stress ook op de werkvloer = 7 miljard "profijt" netto AD 2031?

Samengevat is de te onderzoeken stelling, ruwweg geschat op basis van een aantal gegevens die ik aantrof: is het (vanuit puur financiële overwegingen) de moeite als samenleving te kiezen voor het aanwerven van uiteindelijk minstens 600 000 werknemers extra met een (in jaar 11) 13-tal miljard euro (+indexering) te betalen door de bedrijven en door een afgeremde loonstijging van de beter verdienenden? Ja, als dat ons allen een miljard of 10 zou besparen die nodig zijn om die ruim 600 000 te begele...
Lees meer

Is arbeidsduurvermindering en zijn de daardoor 650 000 extra werkkrachten de lange-termijnoplossing voor de tax shift?

Ik ben er vrij zeker van van wel. Zie mijn volgende bijdrage met "handen" in de titel. ----------------------------------------------------- 60 000 extra per jaar volstaat misschien ook wel. (Of gewoon elk jaar een andere "hoeveelheid", namelijk exact het dubbele van de nog actieve oudere werknemers die met pensioen gingen in de 365 dagen voor de indexoverschrijding.) Want dan is er 100 miljoen en uiteindelijk ruim 1 miljard minder nodig van de 1,3 - 20 000 per persoon netto (en bruto of "tarr...
Lees meer

Zonder arbeidsherverdeling gaat de jeugdwerkloosheid in de Franse voorsteden naar 80 % stijgen.

Ik vraag me af hoe "men" dat kan voorspellen, vooral omdat het gaat om 30 % op zo'n korte periode. Kondigen de bedrijven dat aan? Wat er ook van zij, het lijkt erop dat de problemen schrikwekkende proporties gaan aannemen. Meer van hetzelfde - brute bezuinigingen en besparingen om de begrotingstekorten te compenseren - is een garantie voor nog meer miserie. Om tienduizenden banen te creëren, nu eenmaal de enige manier om grote groepen ook nog eens veelal laaggeschoolden in een land in economisch...
Lees meer

Als onze bedrijven nu eens 1 % van hun jaarspaargeld zouden investeren in jongeren/hun werknemers in spé.

http://trends.knack.be/economie/bedrijven/belgische-bedrijven-zitten-op-240-miljard-euro-cash/article-normal-508221.html "Maar de berg cash is zeker groter dan 240 miljard euro, 55 miljard meer dan in 2007." Zou het zo erg zijn om minstens een miljoen of 10 en maximaal 70 à 80 miljoen per jaar, als "iedereen" zou participeren ten bedrage van bijvoorbeeld 25 euro per actuele werknemer - vanwege de banksector zou dat dat in 2013 rond 1 300 000 euro geweest zijn - ,  ervoor over te hebben om een...
Lees meer

Mijn mail aan twee vooraanstaande bankiers die de EU zien verbrokkelen.

(Egoïsme en kortzichtigheid, meer is er niet nodig.) "Geachte heer/mevrouw Ik las zonet dat Barbara Baarsma en Wim Boonstra zeer pessimistisch zijn over de toekomst van de EU. Zij zijn niet alleen. De politici, zij zijn niet in staat collectief de juiste beslissingen te nemen op tijd, elk om andere redenen. Ik probeer aan (bijna) iedereen te denken en zou beter doen, op zijn "salomons". Mijn raad en vraag: is het mogelijk een "raad van wijzen" uit de Bene(lux) aan te stellen die hetzelfde na...
Lees meer

Gezocht: Vlaamse massamedia die de politici niet willen bekritiseren maar helpen.

"De Europese Unie staat aan de rand van de afgrond en dus staan we allemaal te dansen op een vulkaan. Aan het woord zijn de topeconomen van Rabobank. Zij vinden dat het met de huidige EU rampzalig loopt. Het einde van de euro nadert. Maar een Nexit (red: uitstap Nederland uit de Europese Unie) zou dramatisch zijn voor de economie, zo klinkt het. In een interview met de Telegraaf klinken economen Barbara Baarsma en Wim Boonstra bijzonder somber: “De Europese Unie dreigt aan besluiteloosheid ten...
Lees meer

Een 30-urenwerkweek realiseren tegen 2028 zou niet eens zo moeilijk zijn, ware het niet ...

Ware het niet - getuige de Brexit en de overwinning van een olifant in een  porseleinenwinkel - dat het establishment wel weet dat er verandering moet komen, maar ze zijn verlamd en/of hoogmoedig en/of natiocentrisch, en blijven staren in de koplampen. Doorslaggevend is waarschijnlijk het gebrek aan samenwerking op Europees vlak op bepaalde cruciale domeinen, meer dan ooit eerder regel dan uitzondering. Of anders gezegd: de zogezegde bevriende lidstaten blijven concurreren tegen de sterren op en...
Lees meer

Sinds 2007 spaarden de Belgen zich tegelijk het rijkst en "twee keer arm".

Soms schaam ik me dat ik dit land van te veel klagers - belastingen, oh we betalen ons blauw - woon. En ik heb het niet over de minstens 15 % onderaan. Van hen valt het te begrijpen. http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm "Het subjectief armoederisico is een goede aanvulling op de meer objectieve indicatoren. Volgens de EU-SILC 2015 enquête gaven 20,6 % van de Belgen aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen."   http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160120_02081048"Sinds...
Lees meer

Dat de Belgische bedrijven hun spaargeld deels in de toekomst van hun land, zichzelf, zuivere lucht investeren!

"De Commissie stelt vast dat in België het privégebruik van bedrijfswagens nog altijd sterk wordt gesubsidieerd. Deze gunstige fiscale behandeling is goed voor 3,75 miljard euro aan gederfde inkomsten. "Van alle OESO-landen ligt de totale jaarlijkse subsidie per auto het hoogst in België, op 2.763 euro", luidt het. Verder verwijzend naar de OESO, stelt de Commissie dat "dit zwakke punt verdere vooruitgang in de aanpak van congestie, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen belemmert". V...
Lees meer

Een petitie voor een holistische think tank van bezorgde burgers.

Politici moeten luisteren naar geniale denkpistes. Uw petitie staat online! Vertel zo veel mogelijk mensen over deze petitie. Hoe meer handtekeningen deze petitie krijgt, hoe meer aandacht hij zal krijgen van de media en de besluitvormers. -------------------------------- We weten allemaal hoe het ervoor staat. Problemen en uitdagingen alom, nu en de komende decennia. Als de mensheid niet oppast, roeit ze zich uit. Snel door kernwapens, trager door vooral milieuverontreiniging, maar ook door a...
Lees meer

Zou(den) de rijkste 1 à 2 % armer worden als er geen vermogensbelasting komt?

Het zou best kunnen. "Tegelijk pleit hij ervoor het investeringsplan van premier Charles Michel (MR) opnieuw ter hand te nemen. Uit een studie van het Planbureau blijkt dat de economie er wel bij vaart wanneer de regering geld stopt in nieuwe ziekenhuizen, wegen en andere grote projecten. Als de overheid 2 miljard zou investeren, dan zou het bbp na een jaar met 0,24 procent groeien. Na drie jaar zouden de investeringen meer opbrengen dan ze gekost hebben. Ook de werkgelegenheid zou een boost kr...
Lees meer

"De vervuiler betaalt (mee(r))", voor 2,4 miljoen basisinkomens tegen 2050.

Het debat over het ooit wel of niet en voor wie en hoeveel een basisinkomen invoeren, ik kom het vaak tegen. Het in één klap invoeren gaat niet gebeuren, en of het moet voor de door de werkgevers begeerden, ik denk van niet. Nee, deze niet-deskundige heeft niet alle antwoorden, en zal deze tekst waarschijnlijk nog enkele keren veranderen. Het zal gaan om een grote verscheidenheid aan BI-ontvangers, en iedereen evenveel is onmogelijk en ook niet nodig. Zo'n grote transformatie moet stap voor stap...
Lees meer