about
Toon menu

Gezondheidszorg mag geen koopwaar zijn en solidariteit is het beste geneesmiddel.Bedenkingen bij het boek 'De prijs van uw gezondheid' van Lieven Annemans (deel III)

Op de boekvoorstelling van ‘De prijs van uw gezondheid’ van Lieven Annemans zat ik in debat met Maggy De Block, Jo Van Deurzen, Wouter Van Bezien en Louis Ide. Ik kreeg de kans om volgende concluderende bedenkingen bij het boek te maken. Ik ben het eens met de probleemstellingen en veel van de remedies die prof. Annemans in zijn boek helder beschrijft. Ik ben het echter niet eens met de stelling van Prof. Annemans in zijn boek waarbij hij de niet kosten-effectieve zorg wil overlate...
Lees meer

Stop prestatitis en supplementitis, want dat zijn zeer besmettelijke ziekten. Bedenkingen bij het boek 'De prijs van uw gezondheid' van Lieven Annemans (deel II)

Op de boekvoorstelling van ‘De prijs van uw gezondheid’ van Lieven Annemans zat ik in debat met Maggy De Block, Jo Van Deurzen, Wouter Van Bezien en Louis Ide. Over de ziekenhuisfinanciering werden me twee stellingen door Dirk Ramaekers voorgelegd, waarop ik de kans kreeg te repliceren. ZIEKENHUISFINANCIERING Dirk Ramaekers, Lieven Annemans, Raf Derycke, Peter Degadt 1. Er moet een sterke concentratie komen van erg specifieke behandelingen zoals slokdarmkanker en alleen in die zi...
Lees meer

Albert Frère moet zijn huisarts niet zelf betalen, wel zijn belastingen. Bedenkingen bij het boek 'De prijs van uw gezondheid' van Lieven Annemans

Op de boekvoorstelling van ‘De prijs van uw gezondheid’ van Lieven Annemans zat ik in debat met Maggy De Block, Jo Van Deurzen, Wouter Van Bezien en Louis Ide. Over de gezondheidskloof werden me twee stellingen door Jan De Maeseneer voorgelegd, waarop ik de kans kreeg te repliceren. GEZONDHEIDSKLOOF Jan De Maeseneer, Louis Ferrant, Werner Rogiers, Guy Tegenbos, Yvo Nuyens 1. In de komende regeerperiode moet de groeiende gezondheidskloof – de toename van de sociaal-economische gez...
Lees meer

Vals triomfgevoel bij Antwerps Zorgbedrijf over succes koopformule serviceflats

In het servicecomplex Gallifort werd zopas de honderdste flat verkocht. Op dezelfde site van 193 wooneenheden worden er nog 56 verhuurd. “Koopformule slaat aan”, beweert het Zorgbedrijf triomferend. Maar anders geteld betekent dit dat op Gallifort nog steeds 37 flats leeg staan, al twee jaar lang, wachtend op een koper of huurder. Op Linkeroever staan nog 79 op 126 flats leeg. Dit niettegenstaande er 6000 senioren in het Antwerpse op een wachtlijst staan voor een serviceflat, zoals...
Lees meer

BAM-tracé: gewone weggebruikers zullen zwaar meebetalen aan tol

De beslissing van de Vlaamse regering gaat de gewone weggebruiker veel geld kosten als hij de Schelde wil kruisen of als hij zelfs van richting Nederland naar richting Brussel of omgekeerd wil geraken.  Het kan nochtans gans anders met toepassing van het Duitse Maut-systeem. Waar er zeer veel onduidelijkheid over blijft bestaan is de financiering van het BAM tracé. Er is vooreerst de geschatte kostprijs van de Oosterweeltunnel van 4 miljard euro.  Daarbovenop komt de schatting van...
Lees meer

‘Liefdesring’ is herhaling van dé historische miskleum van de jaren ’50: de Antwerpse Ring, verantwoordelijk voor de files, fijn stof en lawaai overlast

De beslissing van de Vlaamse regering op Valentijnsdag om voor het BAM tracé te kiezen is een herhaling van dezelfde historische miskleum die sinds tientallen jaren het verkeer in en rond Antwerpen verstropt. Die van Antwerpen één van de meest vervuilde grootsteden van Europa maakt, zowel op vlak van de files, op vlak van luchtkwaliteit, als op vlak van lawaai overlast. De Ring van Antwerpen is geen ring. Het is een autostrade die door de agglomeratie snijdt. De helft van de Antwerp...
Lees meer

Regering Di Rupo gaat N-VA vooraf en voert nu al middelentoets in voor jonge werklozen

De N-VA wil de werkloosheidsuitkeringen na 2 jaar afpakken. Deze mensen moeten dan naar het OCMW stappen om te gaan bedelen voor een leefloon. ‘Onmenselijk’ zeggen de politici van SP.a en PS. Maar deze regering Di Rupo (PS) met Monica De Coninck ( SP.a) als minister van werk past die onmenselijke politiek NU al toe op jongeren met een wachtuitkering. De regering heeft beslist om sinds 2012 de maximale tijd voor een wachtuitkering bij jongeren te brengen op drie jaar.  Als die jong...
Lees meer

Er is onrechtvaardig rekeningrijden én er is gerechtvaardigd rekeningrijden

Er is rekeningrijden waardoor men de gewone weggebruiker die omwille van het falen van openbaar vervoer niet zonder auto op bestemming kan geraken, belast met een asociale extra taks. Waardoor mobiliteit voor de kleine man nog onbetaalbaarder wordt, terwijl de rijksten er nauwelijks iets van voelen. Dit omdat de overheid ...faalt gemeenschappelijk vervoer adequaat te organiseren. Maar er is rekeningrijden zoals het Duitse Maut systeem voor doorgaand vrachtverkeer. Dat heeft destijds...
Lees meer

Tekort honderden medicijnen door winstzucht Kiwimodel geeft oplossing

Vorig jaar werd er 496 keer een (tijdelijk) tekort aan een bepaald  medicijn gemeld.(De Standaard 7 februair 2014)  In de meeste gevallen was de oorzaak de winstzucht van farmaceutische bedrijven en van groothandelaars die een parallel export organiseerden.  Als de overheid het kiwimodel zou toepassen, gecombineerd aan de bestaande wet op de deconnectie (ontkoppeling) van de geneesmiddelenprijzen, kan het probleem opgelost worden. Wanneer je het kiwimodel toepast heb je twee versch...
Lees meer

Bij de N-VA maatregel om werkloosheidsuitkering na 2 jaar te stoppen

Bekamp de werkloosheid, niet de werklozen Ik heb als OCMW-raadslid een bezoek gebracht aan het sociaal centrum De Balans in Antwerpen en dat van Hoboken. Ik heb er met de maatschappelijke werkers kunnen vergaderen. Wanneer ik hen vroeg: “wat is voor jullie de laatste vijf à tien jaar het meest veranderd in jullie werkpakket?”, dan antwoorden ze eenstemmig: “veel meer administratie, veel meer controle, opvolgen, veel te weinig tijd en ruimte voor echte bijstand en begeleiding”. Noch...
Lees meer

Hoeveel mensen en wie wil de N-VA aan een ‘middelentoets’ onderwerpen en onder de armoedegrens duwen?

Aantal mensen  >2 jaar werkloos: Na een voltijdse betrekking  149.762.  Schoolverlaters met wachtuitkering (inschakelingsuitkering)  40.040.Deeltijds werklozen 13.912. Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voormalig brugpensioen) 88.112 . Vrijstelling voor sociale en familiale redenen 4.756 .Oudere vrijgestelde werklozen 70.630   Totaal 367.212 http://www.n-va.be/files/default/generated/blikvanger/langdurige-werkloosheid-in-belgie.pdf ...
Lees meer

N-VA: Van werkloosheidsuitkering naar middelentoets

N-VA wil na 2 jaar werkloosheid de uitkering afpakken. Dan moeten werklozen beroep doen op een leefloon. 'Daaraan is een middelentoets verbonden', zegt Liesbeth Homans. Mijn ervaring als PVDA OCMW-raadslid in de Antwerpse' 'Comités van Bijzondere Dienstverlening' laat zien wat zo'n 'middelentoets' kan inhouden. Het betekent dat je eerst je spaarcenten moet opleven, dan je auto of zelfs je huis gaan verkopen, dan beroep doen op 'familiale solidariteit', je bankrekeningen, maar ook de...
Lees meer

Overconsumptie in radiologie: stop prestatitis en supplementitis

Vanaf donderdag 6 februari krijgen radiologen een substitutierecht. Zij mogen dan zelf bepalen welke beeldvorming voor de patiënt het beste zou zijn, ook al is dat anders dan wat de behandelende arts voorschrijft. (De Morgen 5 februari 2014) Deze maatregel wordt ingevoerd om overconsumptie in de radiologie tegen te gaan. Er worden in België namelijk in verhouding vier keer zoveel CT-scans genomen dan bijvoorbeeld bij onze Noorderburen. Volgens een studie van het Federaal Kenniscent...
Lees meer

N-VA-voorstel om dringende medische hulp te koppelen aan terugkeertraject is weggestemd

Op de Antwerpse OCMW-raad van 30 januari 2014 lag een ontwerpbesluit voor dat dringende medische hulp voor gezinnen met kinderen en zonder papieren wilde koppelen aan een terugkeerbeleid. Het ontwerpbesluit luidt: “De raad van het OCMW Antwerpen beslist om vanaf heden de dringende medische hulp aan de illegale gezinnen met minderjarige kinderen ten laste te weigeren.”  En de argumentatie hiervoor luidt: “Het gezin dat niet wenst in te gaan op de opvangmogelijkheid en bijgevolg v...
Lees meer

Technologie in dienst van wie, om wat te doen?

“We beginnen pas te bevroeden wat nieuwe technologie teweegbrengt”, schrijft Bart Sturtewagen. “We staan voor een nieuwe, fantastische wereld, maar wat met de steeds groter wordende groep mensen die er geen plaats in heeft?”, vraagt hij zich af. (DS 24 januari 2014) In 1867 beschreef Karl Marx in Het Kapitaal waar hier juist het schoentje knelt: “De machine als zodanig verkort de arbeidstijd, het kapitalistisch gebruik verlengt de arbeidsdag. De machine als zodanig verlicht de arbei...
Lees meer