about
Toon menu

Verzuiling en markt. Contrast tussen Luc Huyse en Mieke Vogels is groot

Sicko
Het contrast tusen Luc Huyse en Mieke Vogels is groot. Vogels gaat tekeer tegen de verzuiling, maar omarmt de markt. Onlangs verdedigde ze nog de commercialisering van het psychiatrisch ziekenhuis in Gent. Huyse is pionier tegen de verzuiling, maar zet zich des te harder af tegen de markt in de sociale sector. Meer nog: ‘Er is een goudader die men nog niet ontgint: een vermogensbelasting.’

INTERVIEW LUC HUYSE KIJKT VOORBIJ DE DEMOCRATIE ‘De N-VA of de PS. Dat kan wel eens een...
Lees meer

Afschaffen leefloon wegens 3 afwezigheden is onwettelijk en onmenselijk

Het Antwerpse OCMW wordt op de vingers getikt door de rechter van het arbeidshof in Antwerpen. Leefloners die lessen Nederlands volgen en ongewettigd een les missen, worden door het Antwerpse OCMW zwaar gesanctioneerd.

Wie één les mist, krijgt een waarschuwing in de bus. Een tweede keer afwezig zonder geldig attest, betekent een week geen loon. Wie drie keer ongewettigd afwezig is, verliest zelfs definitief zijn leefloon. Liesbeth Homans probeert haar beleid te verdedigen en heeft n...
Lees meer

TWEE AAPJES ALS METAFOOR VOOR HET MARXISME

aap
Reyers Politiek kleurde dieprood met het marxistische PVDA aan het woord. Peter Mertens en Mie Branders omschrijven de ideologie aan de hand van hun mensbeeld. "De mens is een sociale diersoort met empathie en rechtvaardigheidsgevoel."

Een wel heel opmerkelijk filmpje van Frans De Waal ondersteunt dat die laatste eigenschap zelfs aanwezig is bij onze evolutionair en genetisch meest verwante primaten, de aapjes. Recente wetenschappelijke ontdekkingen op vlak van vele disciplin...
Lees meer

Waarom strijden tegen het Duitse model zo ontzettend belangrijk is?

dtsl-hoe-durven-ze

In een vorige blog bijdrage gaf ik kritiek op het boek’ Beter’ van Wouter Van Besien omdat hij in zijn hoofdstuk over  het activeringsbeleid geen woord had geschreven over het Duitse model.  Ik argumenteerde dat Wouter hierbij een politieke inschattingsfout maakte omdat in de huidige kiescampagne de invoering van het Duitse model de inzet is van de geplande sociale afbraak, met als alibi activering. In Terzake  bevestigt  de duiding door Bart De Wever van het N-VA programma volk...
Lees meer

Regering geeft psychiatrisch centrum in Gent in commerciële handen

sicko
Zopas besliste deze regering dat het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent uitgebaat zal worden door twee multinationals: Sodexo en de Nederlandse zorggroep Paranassia. Een verontrustend precedent dat de deur openzet voor meer privatisering en commercialisering in de zorg.

Nog ontstellender is dat dit gebeurt met steun van de socialistische partijen en van Mieke Vogels van Groen. ‘We moeten Sodexo niet met de vinger wijzen’, vertelt ze aan De Standaard. DS: ‘Maar de groep...
Lees meer

Dokters Geneeskunde Voor Het Volk blijven weigeren lidgeld Orde van Geneesheren te betalen

Voor de zoveelste keer worden dokters van Geneeskunde voor het Volk vervolgd omdat ze hun ledenbijdrage aan de Orde van Geneesheren niet betalen. Deze vervolgingen zijn arbitrair. De Orde vervolgt immers alleen in 3 provincies (momenteel zijn er zaken in Charleroi, Zelzate en Schaarbeek) en niet in de andere. Waarom blijven wij weigeren de ledenbijdrage te betalen?

De hele ideologie van de Orde va...
Lees meer

Kritische bedenkingen bij ‘Beter’ @WouterVanBesien

In zijn Opinie "Het discours van de eigen verantwoordelijkheid is te ver doorgeslagen" verwijt Wouter Van Besien me dat ik “beter eerst zijn boek volledig zou lezen om dan een eerlijk debat te kunnen hebben”.

‘Activeringsdebat’ zonder één woord over Duitsland. Hoe kan dat? Ik had op mijn blog verbazend gereageerd op een quote uit Wouter zijn boek ‘Beter’ die door De Standaard werd naar voorgehaald en die luidde: ‘Sommigen hebben na een jaar werkloosheid genoeg kansen gek...
Lees meer

Oosterweel: Bart Martens (SP.A) blijft appels met citroenen vergelijken

In een opiniebijdrage op DeWereldMorgen.be wil Bart Martens, Vlaams parlementslid voor de SP.A, de inhoud van een PVDA+-folder over het BAM-tracé ontkrachten, die op dit ogenblik wordt gebust. De slotreactie van Dirk Van Duppen, OCMW-gemeenteraadslid voor de PvdA in Antwerpen.

Bart Martens was ooit directeur van de Bond Beter Leefmilieu. In 2008, nog voor Patrick Janssens en de SP.A hun bocht hadden gemaakt in het dossier, ging hij de Lange Wapperbrug overal verdedigen. Volgens de m...
Lees meer

Gezondheidszorg mag geen koopwaar worden

De Vlaamse patroonsorganisatie VOKA wil iedere patiënt een "persoonsvolgend budget" in handen geven. “Dat moet patiënten bewuster maken van de kosten van de zorg, om verspilling te helpen vermijden. Het gaat dan om vouchers of cash als 'rugzakje' aan publieke middelen, waarmee zorg kan worden aangekocht. Dit persoonlijk budget zal een soort marktwerking creëren. “ “Het is verbazingwekkend dat zo velen in Europa of in Canada willen experimenteren met vermarkting in de gezondheidszor...
Lees meer

Brugpensioen en fakkeljobs voor werk en voor gezondheid

Vorig jaar waren elke dag ruim 6 op de 100 werknemers afwezig door ziekte. Tien jaar geleden werden 4,76 procent van de arbeidsdagen niet gepresteerd door ziekte. Nu ligt dat cijfer met 6,26 procent bijna een derde hoger. Het verzuimcijfer van arbeiders ligt ruim anderhalf keer zo hoog als dat van bedienden. Dat blijkt uit een studie van Securex. “Het stijgend absenteïsme is dus een keerzijde van werknemers langer aan het werk houden. Als de tewerkstellingsgraad bij ouderen stevig...
Lees meer

SP.a argumentatiefiche pro BAM tracé op de rooster gelegd

Horta Ademloos avond 5 maart 2014

De sp.a verspreidt onder haar mandatarissen en militanten een brochure met de titel "Argumentatiefiche. Waarom was de keuze voor het Oosterweeltracé de beste keuze?" In deze bijdrage leg ik de argumenten pro Oosterweeltracé op de rooster. We bespreken eerst de kern van de argumentatiefiche, namelijk het deel over ‘De Luchtkwaliteit’ op blz.2. In dat deel is nog het duidelijkst hoezeer de Argumentatiefiche de cijfers manipuleert. Argumentatiefiche: Gezondheid en levenskwaliteit,  L...
Lees meer

Bekamp de werkloosheid, niet de werklozen Wouter!

Kroll cartoon werklozen

Verschietachtig In De Standaard van gisteren dinsdag 4 maart las ik met verbazing volgende quote van Groen-voorzitter Wouter Van Besien: ‘Sommigen hebben na een jaar werkloosheid genoeg kansen gekregen voor een geschikte job, maar hebben die niet willen grijpen. Die mogen wat mij betreft na dat jaar geschrapt worden’ (De Standaard, 4/3/2014 – Wouter Van Besien. Beter. p.136) “Gratis werken om te laten zien wat ik waard ben” Ik had pas twee comitévergaderingen bijzondere sociale...
Lees meer

ZNA MOET TERUG SOCIAAL

In twee vorige blogberichten beschreef ik al de besparingswoede van het ZNA bestuur in de voormalige Antwerpse openbare ziekenhuizen."Stakingsaanzegging bij ZNA wegens wegtrekken spoedverpleegkundige in ambulance 100" en "Ziekenhuismicroben nemen op zondag ook geen dagje vrijaf. Poetsen van patiëntenkamers op zondag bij ZNA afgeschaft wegens besparingen" Deze besparingen zijn het gevolg van het feit dat het Antwerps Stadsbestuur groepsbreed 1420 arbeidsplaatsen wil schrappen. Daarv...
Lees meer

Ziekenhuismicroben nemen op zondag ook geen dagje vrijaf. Poetsen van patiëntenkamers op zondag bij ZNA afgeschaft wegens besparingen

Een andere besparingsmaatregel die ZNA recentelijk invoerde is het afschaffen van de poetsdiensten op zondag van de patiëntenkamers in de ziekenhuizen.  Patiënten klagen steen en been bij onze dokters van Geneeskunde voor het Volk dat bijvoorbeeld “het Middelheim vuil is op zondag”. Juist op de dag dat er het meeste familie op bezoek komt is dit hemeltergend. Vooral de properheid van de gemeenschappelijke kamers lijdt onder deze maatregel. Je kunt je dat al inbeelden: een kamer met...
Lees meer

Stakingsaanzegging bij ZNA wegens wegtrekken spoedverpleegkundige in ambulance 100

De vakbonden van ZNA (Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - de voormalige OCMW ziekenhuizen) dienden een stakingsaanzegging in. Dit komt omdat de directie besloten heeft op de spoeddiensten van Stuivenberg en Palfijn de ZNA verpleegkundige die mee uitreed met de ambulance van  Falcke- Ambuce  binnen te houden zodat die vervangen moet worden door een tweede ambulancier van de firma  zelf. De bezwaren bij de vakbonden zijn dat dit louter een besparingsmaatregel is, die past in een hele reeks...
Lees meer