about
Toon menu

Het sociaal-darwinisme toen en nu (deel 2)

In een eerste bijdrage ‘Crisis, sociaal-darwinisme en wetenschappelijke ontdekkingen over menselijke natuur’ hebben we de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de menselijke natuur belicht. De mens heeft het vermogen om een supersociaal en daardoor ook slim breindier te zijn. Dat laat hem toe om cultuur en economie te ontwikkelen. We argumenteerden dat het niet de hebzucht is die de crisis veroorzaakt. Het is het kapitalisme dat noodzakelijkerwijze door haar inherente tegenstellin...
Lees meer

Crisis, sociaal-darwinisme en wetenschappelijke ontdekkingen over menselijke natuur (1)

Het sociaal-darwinisme is weer in. Het VOKA schonk Bart De Wever tijdens zijn formateurschap in november 2012 het boek ‘Atlas in staking’ van Ayn Rand. Dit boek brengt ode aan ‘de deugd van de hebzucht’ en is de bijbel van het Amerikaans neo-conservatisme.  Rand is samen met de Britse psychiater Dalrymple de intellectuele inspiratiebron voor Bart De Wever. In sociaaldarwinistische traditie geven beide auteurs de armen zelf de schuld van hun miserie. Ze pleiten voor de afbraak van de...
Lees meer

Bea Cantillon op dag Hart boven Hard: Piketty grafiek had slides helder gemaakt vanuit ander perspectief

Armoedespecialist professor Bea Cantillon gaf een boeiende uiteenzetting op de hartslag-dag van Hart boven Hard van 25 oktober in Antwerpen. Ze toonde twee slides waarop telkens twee grafieken:1)  de evolutie van de inkomens van de de inkomens van de werkrijke gezinnen over de laatste dertig jaar, een grafiek die gestaag stijgt en 2) idem voor de werkarme gezinnen die onderaan blijven hangen, ondanks de toegenomen rijkdom in de maatschappij. Op een tweede slide laat ze zien dat de...
Lees meer

'Aanklampen' of 'ontkoppelen': welke structurele hervormingen in de gezondheidszorg?

Om aan de overconsumptie en verspilling van al dat geld van onze solidaire ziekteverzekering het hoofd te bieden kunnen twee structurele hervormingen veel soelaas bieden (verscheen eerder op Knack.be) 'Volgend jaar wordt een overgangsjaar voor de gezondheidszorg', stelt minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg Maggie De Block (Open VLD). Ze is van plan enkele grote hervormingen door te voeren die grote besparingen gaan moeten opleveren. Voor 2015 zet ze al enkele snelle...
Lees meer

Drastische afbouw aantal ziekenhuisbedden in het verschiet

In de regeringsverklaring lezen we: "Het vermijden van onnodige ziekenhuisopnames en onnodig lange ziekenhuisverblijven, gecombineerd met het aanbieden van alternatieve en goedkopere vormen van zorg, moeten de nodige ruimte creëren om, in overleg met de betrokken deelstaten en de sector, een substantieel deel van de ziekenhuisbedden, waaronder alle niet verantwoorde bedden en een deel van de Tbedden, om te zetten in al dan niet residentiële of transmurale opvang van patiënten die ti...
Lees meer

Antwerpse gemeenteraad, Ringland en de Groene Loper van Maastricht

Op mijn eerste gemeenteraad van 20 oktober legde ik twee moties voor. Motie één: voor de organisatie van een thema commissie over de overkappingsmogelijkheden van de Ring met een deskundige van het Groene Loper project uit Maastricht en een deskundige van Ringland. Motie twee: voor het bijdragen van 10.000 euro door de Stad ter ondersteuning van de drie extra studies die Ringland nodig heeft om het concept van de overkapping van de Ring te verfijnen. De eerste motie werd naast...
Lees meer

Met Ringland op bezoek bij de Groene Loper in Maastricht

Vandaag vrijdag 10 oktober ben ik met Ringland op bezoek geweest in Maastricht. Daar loopt één van de drukste Nederlandse snelwegen los door de woonwijken. De oplossing is een tunnelcomplex met twee kokers onderaan voor doorgaand verkeer, twee daarboven voor bestemmingsverkeer. Daar bovenop komt een kilometers lang park met 2000 lindebomen, met beiderzijds één baanvak voor louter lokaal verkeer en 30.000 m2 nieuwe ruimte voor de bouw van nieuwe woningen, kantoorgebouwen,  detailhand...
Lees meer

Gezondheidsenquête 2013: sinds crisis 2008 spectaculaire stijging depressie, angst, slaapstoornis, zelfmoord

Hoe durven ze? Gezondheidsenquête 2013: sinds crisis 2008 spectaculaire stijging depressie, angst, slaapstoornis en zelfmoordgedachten In alle drie de gewesten, bekijk de grafieken ! Nooit gezien ! Stop hun remedies voor de crisis: hogere werkdruk, meer flexibiliteit, langer werken. Steun ons cactusplan: brugpensioen, minder flexibiliteit, meer fatsoenlijke jobs en arbeidsprotectie. ...
Lees meer

Huid van het blanke 'ras’ afkomstig van de Neanderthaler

In 2003 werd voor het eerst het menselijk genoom volledig in kaart gebracht. In 2010 werd het volledige Neanderthaler-genoom ontrafeld. Dat gaf als verrassend resultaat dat een paar procent van het moderne menselijk genoom van de Europese mens afkomstig is van de Neanderthaler. Dit geldt niet voor de Afrikaanse mens, deze bezit geen Neanderthaler DNA. Daaruit kunnen we besluiten dat er seksueel contact, en dus uitwisseling van genetisch materiaal, moet geweest zijn tussen de moderne...
Lees meer

Sluismodel van de CM kan ook woekerprijzen van geneesmiddelen onder patent aanpakken

Het Christelijk Ziekenfonds CM stelde gisteren haar sluismodel voor om de prijs van te dure geneesmiddelen aan te pakken. Het is een onderdeel van een strategische nota over geneesmiddelenbeleid vanuit een kritisch perspectief op de praktijken van Big Pharma, waarbij ondergetekende ook geconsulteerd werd. Het sluismodel  Bij het sluismodel wordt per groep van dezelfde of gelijkwaardige geneesmi...
Lees meer

Sociale werkloosheidsverzekering wordt asociale bijstand

Nadat N-VA-kopstuk Jan Jambon had gezegd dat mensen eerst hun huis moeten verkopen vooraleer ze beroep mogen doen op een leefloon, werd hij teruggefloten door zijn partijleider Bart De Wever die deze uitspraak beschouwde als ‘een mokerslag twee weken voor de verkiezingen’. Wat zegt de leefloonwetgeving? Hoe uit ze zich bij het Antwerpse OCMW? Wat is de kern van dit debat? Dirk Van Duppen, OCMW-raadslid voor de PVDA+ in Antwerpen, geeft antwoord.

De leefloonwetgeving stelt dat bi...
Lees meer

Is de overkapping van de Ring betaalbaar? (deel II)

Bam nee

In een eerste bijdrage berekende ik dat de volledige overkapping van de Antwerpse Ring kan afbetaald worden op 8 jaar tijd, alleen al door rekening te houden met de te verwachte gezondheidswinst. Maar er is nog een andere belangrijke bron van inkomsten: het Duitse Maut-systeem van rekeningrijden. En er is de oplossing van de Vlaamse regering en de BAM om van Antwerpen terug een tolstad te maken. Tol voor de gebruikers en gegarandeerde winsten voor pensioenfondsen, verzekeringsmaat...
Lees meer

Volledige overkapping Antwerpse Ring al op acht jaar tijd terugbetaald, alleen al door winst aan gezondheid

Vooraleer te discuteren over hoeveel het kost om de Antwerpse ring te overkappen, is het interessant eens te kijken naar wat zo’n overkapping opbrengt, alleen al op het vlak van gezondheid. Alleen al door de gezondheidswinst te tellen hebben we heel deze infrastructuur na acht jaar terugbetaald.

Reactie van prof. Lieven Annemans, gezondheidseconoom U-Gent en auteur van ‘De Prijs van uw gezondheid’ (Lannoo, 2014): “Deze berekeningen kloppen helemaal. Men zou zulke berekeningen sys...
Lees meer

Fact Check ‘Thatcher aan de Schelde’

Tatcher aan de schelde

In een eerdere  bijdrage op deze blog ‘Homans, ‘Thatcher aan de Schelde’ en de auto van een leefloontrekker’ ging ik al in op een  reactie van Liesbeth Homans op het boek van Jan Vranken.   Ondertussen heeft Jan Vranken zelf ook geantwoord in De Wereldmorgen  en in De Standaard  op de opinie van Homans van 25 april. Op De Wereldmorgen is er ook een mooie bespreking van het boek door Jan Blommaert: " ‘Thatcher aan de Schelde’, het boek van Jan Vranken, biedt een fundamentele krit...
Lees meer

Homans, ‘Thatcher aan de Schelde’ en de auto van een leefloontrekker

Tatcher aan de schelde
Het boek ‘Thatcher aan de Schelde’ van één van de belangrijkste deskundigen op gebied van armoede prof. Jan Vranken heeft bij Liesbeth Homans duidelijk een open zenuw geraakt.

De respectloosheid en arrogantie  waarmee ze tegen de éminence grise van het onderzoek over armoede uitvaarde in Terzake was grenzeloos.  ‘Als niet tot iet komt, kent iet zichzelve niet’, vertelde een patiënt mij. De man is actief in de vereniging waar armen het woord voeren. Jan Vranken komt zelf uit e...
Lees meer