about
Toon menu

Homans wil OCMW afschaffen, pardon, ’inkantelen’ in gemeentebestuur

Zopas heeft de Vlaamse regering het voorstel van minister Liesbeth Homans goedgekeurd om vanaf 1 januari 2019 de bestaande OCMW’s helemaal te integreren in de gemeentebesturen. Ook de Waalse regering overweegt hetzelfde, maar daar zou de integratie op vrijwillige basis plaats vinden.

De argumentatie luidt: versterken van synergie en efficiëntie. Daar kan toch niemand tegen zijn. Maar de ervaring van anderhalf jaar binnen het OCMW oppositie voeren tegen de  Antwerpse asociale proef...
Lees meer

22 procent Nederland stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen

“22% van de Nederlandse volwassenen in 2013 heeft één keer of vaker heeft afgezien van zorg vanwege de kosten. (...) Het hoogste percentage van alle Europese landen in de Health Policy Survey. (...) In 2010 was dit nog 6%. In geen ander land was er in de periode 2010-2013 zo’n grote stijging.”

 Dat schrijft het rapport  Zorgbalans 2014 dat voor de overheid de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in beeld brengt. In een vorige blog  Nederlandse gezondheidszorg word...
Lees meer

Nederlandse gezondheidszorg wordt supermarkt geneeskunde

“Hoera de zorgverzekering van HEMA”. Deze advertentie tussen de pyjama’s en de patatten van supermarktketen HEMA illustreert mooi de snel oprukkende commercialisering van de gezondheidszorg in Nederland. “Het hele jaar 10% korting op bijna alles van HEMA”, heet zoiets niet koppelverkoop? “Kinderen gratis naar Walibi”, het is niet duidelijk of ze kunnen genieten van de Walibi-speedy pass. Let op, het gaat hier niet voor één of andere gadget of luxe-akkefietje. Het gaat hier om de bas...
Lees meer

De oudste stad van de wereld: HART boven HARD in de prehistorie?

Catal Höyük is de oudste stad van de wereld. Tussen de 9400 en 7700 jaar geleden leefden daar voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid 8000 mensen samen. In een bijna volkomen egalitaire samenleving, met veel kunst en cultuur, ontwikkeling van landbouw, innovaties en veel uitwisseling. Zonder rijken en zonder armen, zonder intermenselijk geweld, met gelijkheid tussen man en vrouw en veel gezamenlijke kinderzorg. Het was de eerste mensengemeenschap van die omvang die samen a...
Lees meer

Doc ‘Inequality for all’ van Robert Reich is ‘An inconvenient truth’ van de ongelijkheid

Deze docu-film 'Inequality for All' van regisseur Kornbluth en de Amerikaanse topeconoom en vroegere minister van arbeid, Robert Reich, wordt door de VPRO de ‘An inconvenient truth’ van de ongelijkheid genoemd, naar de succesvolle gelijknamige klimaatfilm van Al Gore.

Op 4 december zond de VPRO deze film uit: 2Doc: Inequality for all.   “Met archiefbeelden en gestileerde graphics en Reichs subtiele humor weet Kornbluth een boeiende documentaire met artistieke flair neer te zet...
Lees meer

Antwoord op Magic Maggie. De Block blind voor veel ‘evidence’

In een interview inDe Morgen van 20 december 2014  gaat minister Maggie De Block prat op de ‘evidence-based medicine' in haar beleidsplan. Maar als het op hete hangijzers aankomt lijkt ze haar ogen te sluiten voor zoveel ‘evidence’ of wetenschappelijk bewijs voor de knelpunten in onze gezondheidszorg. Afschaffing van het remgeld De Block: ‘Dat geeft een explosie aan consultaties’  In het interview verwijst de journaliste Sara Vandekerckhove naar  de professoren in de huisartsgene...
Lees meer

Boekbespreking 'De toestand van de arbeidersklasse in Engeland' van Friedrich Engels. Deel II en vervolg

Hier volgt deel II van de boekbespreking van het boek uit de Marxistische literatuur dat ook bij mij het meeste indruk heeft achtergelaten. In cursief de thema's, waaronder ik de letterlijke citaten uit het boek heb samengezet. Ongevallen bij kinderen… In vele gezinnen werkt de vrouw evenals de man buitenshuis en het gevolg daarvan is algehele verwaarlozing van de kinderen die thuis opgesloten zitten of bij anderen zijn die erop passen moeten. Geen wonder dus dat honderden van z...
Lees meer

Eén van de meest visionaire boeken uit de Marxistische literatuur: 'De toestand van de arbeidersklasse in Engeland" (1844) van Friedrich Engels

“Wonderbaarlijk is niet dat zovele van deze voorspellingen fout waren, maar dat zovele uitgekomen zijn” (Friedrich Engels, 48 jaar later)  ‘De toestand van de arbeidersklasse in Engeland’ werd door Friedrich Engels geschreven in 1843-1844 na een onderzoek van 21 maanden in Engeland, bijzonder in de industriestad Manchester. Ik denk dat dit één van de meest visionaire werken is uit de Marxistische literatuur. Daarom wil ik er hier een uitgebreide bespreking aan wijden. Toen Engels...
Lees meer

Rekenhof over Oosterweel: “Nu worden enkel de consultants en advocaten rijk”

‘Stop met creatieve oplossingen te zoeken, nu worden enkel de consultants en advocaten rijk. Maak duidelijk welke projecten er de komende vijf jaar kunnen worden opgestart. Dit zei raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof gisteren in het Vlaams parlement bij de Voortgangsrapportage over het Masterplan 2020, met daarin de Oosterweelverbinding.‘De gewijzigde Europese begrotingsregels laten volgens Debucquoy geen andere mogelijkheid dan Oosterweel in de Vlaamse begroting op te nemen. ‘...
Lees meer

Het leven zoals het is op de Antwerpse gemeenteraad: 1euro-maaltijden, vouchers, voedselcheques en de lage-emissiezone

Maandag 24 en dinsdag 25 november ging de Antwerpse gemeenteraad over de begroting. PVDA-fractieleider Peter Mertens argumenteerde in zijn interpellatie waarom de PVDA deze begroting verwerpt. Ik beschrijf hier enkele aspecten van het leven zoals het is op de Antwerpse gemeenteraad. 1-euro maaltijden van Liesbeth Homans ter bestrijding van de kinderarmoede: 75 versus 20.000 Het initiatief van de de 1-euro maaltijden voor kinderen in armoede is begin dit jaar van start gegaan. Het...
Lees meer

Winst om winst maakt ziende blind

Vandaag maakte De Standaard n.a.v. een klacht van Testaankoop bekend dat twee geneesmiddelen tegen ouderdomsblindheid even effectief en veilig zijn. Maar  Lucentis (Novartis) kost per inspuiting 800 euro, Avastin (Roche) slechts 40 euro. “De twee financieel met elkaar verwante bedrijven maakten een deal, waardoor vooral het dure Lucentis wordt gepromoot”, schrijft Bart Brinckman. (DS 26 november 2014). De feiten zijn erger.  Avastin werd in 2005 op de Amerikaanse markt gebracht do...
Lees meer

Rekenhof kraakt dading BAM met Noriant Antwerps stadsbestuur blijft jaarlijks tientallen miljoenen euro’s in deze onbekwame organisatie pompen

In zijn interpellatie tijdens de gemeenteraad van 24 november 2014 over de begroting van het Antwerps stadsbestuur kritiseerde Peter Mertens (PVDA) het Stadsbestuur dat het het grootste deel van het mobiliteitsbudget besteedt aan de BAM. ‘Dat zijn direct of indirect grotendeels bijdragen van de stad aan de voorbereidingen van de Oosterweelverbinding’, zegt Peter Mertens, ‘en dat is niet erg serieus, omdat dit project precies vijf jaar geleden in een volksraadpleging werd weggestem...
Lees meer

In Nederland wordt de huisarts koopman

In Nederland is de privatisering van de eerstelijnszorg zover gevorderd dat de zorg nu volledig wordt gefinancierd via private Zorgverzekeraars. Die werken puur vanuit commerciële motieven op een private markt. Zowel de patiënt als de huisarts moeten zich nu als respectievelijk zorgvrager en zorgverschaffer ‘inkopen’ op die markt. De huisarts moet daarbij ten aanzien van die commerciële ondernemingen leren ‘bluffen, relaties onderhouden, invloed en macht uitoefenen’. Desnoods ‘jurid...
Lees meer

De Block maalt niet om remgeldverhogingen, wel om toplonen specialisten

In een interview met Maggie De Block in De Standaard (3/11/2014) maakt de nieuwe minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken niet veel ergs van het verhogen van de remgelden voor patiënten: ‘Sommige specialismen zullen door een verhoging van het remgeld de patiënt meer kosten: een anesthesist en een oogarts, bijvoorbeeld. Maar een pediater en een geriater gaan wel minder kosten voor de patiënt. Ik ga daar niet onnozel over doen, in totaal levert dat een besparing van 30 miljoen...
Lees meer

Wetenschap, Marx, Darwin en sociaaldarwinisme

Nieuwe ontdekkingen in neurowetenschappen, evolutionaire psychologie en in diergedragsonderzoek geven empirische ondersteuning voor wat de mens uniek maakt. De mens heeft het vermogen om een supersociaal en superverstandig breindier te zijn. Zijn evolutionair ontwikkeld empathisch vermogen leidt mede tot taal en tot (zelf)bewustzijn. Taal én (zelf) bewustzijn leiden tot het vermogen voor wetenschappelijk denken en doen. Terzelfdertijd ontwikkelt de homo sapiens vermogens tot een s...
Lees meer