about
Toon menu

Ringland ommekeer in mobiliteit, leefbaarheid, democratie en prioriteiten

Dat leert het ATV-debat #wakkeropzondag  met Peter Vermeulen (Ringland), Dave Sinardet, Marc Van Peel (CD&V) en WF Schiltz (Open VLD). (debat begint op minuut 26)  Het debat is ook bijzonder boeiend omdat Peter Vermeulen met brio en ongecompliceerd een oude en een jongere tjeev aan het vloeren is.  Schiltz vertolkt precies voor de Open VLD met zijn verdediging van ‘beslist beleid’ (lees van de Oosterweel en BAM-tracé) de rol die destijds Bart Martens tot tweemaal toe moest spele...
Lees meer

“Niemand kan een idee tegen houden dat zijn juiste tijd heeft gevonden” (Victor Hugo) Ringland is zulk idee

Ik had het genoegen om vandaag de persconferentie van Ringland in de Singel te Antwerpen te kunnen bijwonen. Ringland presenteerde de resultaten van de studies die ze dankzij crowd-funding, steun van het publiek, hebben laten toepassen op hun concept. Die resultaten zijn indrukwekkend.  Ik heb echt een déjà-vugevoel met toen in maart 2009 de resultaten van de studie van Arup-Sum over de Lange Wapper en het tracé van StRaten-Generaal werden bekend gemaakt. Toen liet dit onafhankelij...
Lees meer

‘Een faeceskweek voor 300 euro?’ Nefaste van maximumfactuur in Nederlandse gezondheidszorg

Sofie van der Voort, een jonge huisarts, bracht een hilarische getuigenis over de nefaste gevolgen van het systeem van 'eigen risico' in de Nederlandse gezondheidszorg. (Huisarts en Wetenschap, 2015, nr. 2). Bij het 'eigen risico' moet de patiënt eerst het bedrag volledig uit eigen zak betalen en pas als de gezondheidszorguitgaven hoger gaan liggen trekt hij dat deel terug van de private zorgverzekeraar. Het is dus een soort franchise of maximumfactuur. In Nederland...
Lees meer

Maggie-pil kan nog veel slanker

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) start een voorlichtingscampagne om huisartsen aan te sporen nog vaker goedkopere geneesmiddelen voor te schrijven. De huisarts moet een van de drie goedkoopste merken van een bepaald geneesmiddel voorschrijven. Als er meer dan drie medicijnen in de groep zitten met een prijs die minder dan 5 procent van de goedkoopste afwijkt, hebben ze de keuze uit al die geneesmiddelen. Een uitzondering geldt voor bijvoorbeeld chronisch zieke...
Lees meer

Meest verlichte standpunt CD&V, Vlaams Belang-achtige retoriek en Goebels-achtige methoden van BDW, racisme en fascisering hand in hand

Ben op consultatie een paar weken geleden:"Met Charlie Michel (bedoeld wordt: Charlie Hebdo) is Bart De Wever in den hoogste hemel. Vorig jaar zat hij nog te janken dat de mensen zijn partij niet begrepen en deze bekeken als de verdedigers van de 1 procent rijksten. En dan kwam Charlie Michel als een geschenk uit de hemel.”  Vlaams Belang-achtige retoriek En dan deze week de meest verlichte uitspraak van de CD&V in jaren, gehoord op hun Vlaamse parlementsfractie : ‘Telke...
Lees meer

Blijft de regering zich laten chanteren door Farmabedrijf Alexion?

Voormalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft ongeziene toegevingen gedaan aan het omstreden farmabedrijf Alexion over het extreem dure medicijn Soliris. Dat blijkt uit het geheim contract tussen beiden, dat De Morgen in handen kreeg. (De Morgen, 21 maart 2015) Het contract kost de ziekteverzekering jaarlijks miljoenen euro’s en speelt de huidige regering parten. Zo staat er duidelijk dat de prijs van een ampul voor onbepaalde duur vastligt op 4.278 euro en da...
Lees meer

Zorgverzekeraars? Zorgverziekeraars! Nederlandse huisartsen schrijven Manifest tegen de marktwerking

“Wie marktwerking zaait, zal graaiers oogsten”, schreef een Nederlands huisarts. Huisartsen lossen nu voor 3,5 procent van het Nederlandse zorgbudget 94 procent van alle zorgvragen op. Toch manen verzekeraars hen tot nog meer efficiëntie. Ze bereiken precies het tegenovergestelde: meer rompslomp, meer kosten en minder tijd voor de patiënt. De bureaucratie die de marktwerking in de huisartsenzorg met zich heeft meegebracht, gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Huisartsen weig...
Lees meer

Antwerpse milieu- en verkeersellende: een realistisch vierstappenplan

De huidige Ring zou volgens de oorspronkelijke plannen van 1958 een kleine ring bestemd voor het lokale verkeer hebben moeten worden. De grote Ring die in de rand ten zuiden van Antwerpen gepland was zou het doorgaand verkeer moeten omleiden. De kleine Ring werd eerst gebouwd en is gebleven. Het geld was op en de lobbykracht van CD&V burgemeesters van de randgemeenten was te sterk. De kleine Ring kreeg de functie van de geplande grote Ring: al het doorgaand (vracht)verkeer slikken. Van de gr...
Lees meer

Enquête: inkzwart beeld van de Nederlandse zorg

In vorige bijdragen heb ik al de verontrustende evoluties ten gevolge van de vermarkting in het Nederlands zorgsysteem beschreven. De Zorgbalans 2014, een grootschalige gezondheidsenquête, geeft aan dat 22% van de Nederlanders het afgelopen jaar gezondheidszorg hebben uitgesteld omwille van financiële redenen. Drie jaar eerder was dit nog 6%. Angst, frustratie en onzekerheid omgeven de zorg, blijkt vandaag uit de enquête van de Brabantse kranten onder 19.129 mensen. Wie zorg nodig...
Lees meer

Langdurig zieken 'aan het werk' om ze makkelijker van de ziekenkas te kunnen gooien?

Maggie De Block wil langdurige zieken weer aan het werk. Wie nu door ziekte niet kan gaan werken, wordt arbeidsongeschikt verklaard en krijgt een uitkering. Dat kost de sociale zekerheid veel geld en de regering wil voor de langdurig zieken de redenering gewoon omdraaien.  In plaats van deze mensen 100 procent arbeidsongeschikt te verklaren, wil de regering bekijken of ze toch nog iets kunnen betekenen binnen hun bedrijf of werkplek. Dat zou al na 3 maanden ziekte in gang moeten gezet worden. Kl...
Lees meer

Samenwerking tussen Nederlandse huisartsen zwaar beboet. Verplicht om met mekaar te concurreren.

Volgens de Mededingingswet moeten huisartsen concurreren met elkaar. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de kartelwaakhond van de overheid, ziet er streng op toe dat huisartsen wel concurreren en niet stiekem samen optrekken. De ACM legde de LHV in 2012 een forse boete op van 7,7 miljoen euro omdat de LHV naar de mening van de ACM concurrentie onvoldoende stimuleerde. In een opinie in de Volkskrant Laat huisarts samenwerken: Zorgcontract in strijd met artseneed schrijft hu...
Lees meer

Stop supplementitis! Waarom professor Annemans gelijk heeft

“Steeds meer specialisten weigeren een patiënt te verzorgen als die geen eenpersoonskamer kiest”, klagen de verzekeringsmaatschappijen. Op een eenpersoonskamer kunnen de artsen tot 500% ereloonsupplementen aanrekenen. “Specialisten verdienen te weinig zonder die ereloon-supplementen”, zegt Marc Moens van het artsensyndicaat. “Temeer daar ze ook nog aan het ziekenhuis moeten afdragen”, voegt hij eraan toe.  “Daarbij, zegt Moens, kan een patiënt in een twee-persoonskamer geen topchir...
Lees meer

Homans verwerpelijke ideeën over kinderopvang reeds op Antwerpse gemeenteraad van december

Ook op vlak van kinderopvang is Antwerpen voor de N-VA de proeftuin voor sociale afbraak. In 'De Zondag' lichtte Homans haar visie op kinderopvang toe. "Gesubsidieerde opvang", zei ze, "dient in eerste instantie voor mensen die gaan werken, die dus bijdragen tot het in stand houden van ons sociaal systeem." En verder zei Homans nog: "Het klopt dat het beter is voor kinderen die in armoede opgroeien dat ze naar de kinderopvang gaan, in plaats van thuis te zitten of meegenomen te wor...
Lees meer

De mythe van Homans haar 1-euro-maaltijden

In De Zondag van 25 januari 2015 verschijnt een ophefmakend interview met Vlaams minister van armoedebestrijding Liesbeth Homans.(De Zondag 25/1/2015, p.8) Het lokte felle tegenreacties uit. Vooreerst omdat Homans verdedigde dat werkende ouders voorrang moesten krijgen voor het schrale aanbod aan kinderopvangplaatsen en dat voor kinderen in armoede maar andere oplossingen moesten gevonden worden. Vervolgens omwille van de suggestie die Homans in het interview deed dat ‘mensen in arm...
Lees meer

Nederlandse huisarts getuigt: “Wie marktwerking zaait, zal graaiers oogsten”

In vorige bijdragen besteedde ik aandacht aan de nefaste evoluties in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem door de toenemende privatisering, vermarkting en commercialisering van de zorg. In Nederland wordt de huisarts koopman. Nederlandse gezondheidszorg wordt supermarkt geneeskunde. 22 procent Nederland stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. Omdat we met Maggie De Block ons ook mogen verwachten aan toenemende privatiseringen, is het van groot belang om de verdere evol...
Lees meer