about
Toon menu

De Supersamenwerker in tijden van Trump en terreur (deel II)

visuals-de-wachter.jpg

In deel I en in mijn opinie ‘Een jaar na Parijs: Hoe kan een mens een ander zo doen lijden?’ beschreven we waarom IS zo gruwelijk tekeer gaat en waarom het ‘wij-tegen-zij‘ denken en voelen van een Donald Trump en ook van politici van bij ons perfect op die IS strategie inspeelt. In dit deel laten we ook zien dat dezelfde strategen in bepaalde situaties de confrontatie met menselijke gruwel proberen verborgen te houden of te vermijden. Het evolutionair ontwikkelde ijzersterke menselijk vermogen...
Lees meer

De Supersamenwerker in tijden van Trump en terreur

supersamenwerker-rgb.jpg

Een jaar geleden, 13 november 2016, slaan de terroristen medogenloos toe in Parijs. Het was het begin van een nieuwe golf van terreur en angst die tot op vandaag voortduurt. Op 9 november 2016 koos Amerika Donald Trump tot president. Michael Moore noemt hem:’een ellendige, onwetende, gevaarlijke deeltijdse clown en voltijdse sociopaat’. Wat leren ons nieuwe inzichten in neurowetenschap en evolutionaire psychologie over deze deprimerende gebeurtenissen? Waarom gebruikt IS zoveel gruwel? En bre...
Lees meer

Open brief aan Maggie De Block

maggie-in-debat.jpg

Geachte mevrouw de minister, Beste collega Maggie, Vandaag presenteren het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) een rapport met vier scenario’s om nieuwe, meer duurzame manieren te vinden om innoverende, veilige en doeltreffende geneesmiddelen te ontwikkelen, vanuit de reële gezondheidsbehoeften. De scenario’s zijn opgemaakt in werkgroepen waar naast de experten van het KCE en het ZIN ook vertegenwoordigers deelnamen van patiëntenorganisatie...
Lees meer

Big data voor de big business van big farma

dodelijke-medicijnen.jpg

Staatssecretaris De Backer (Open Vld) wil gezondheidsgegevens van burgers kunnen doorgeven, of zelfs verkopen, aan de farmaceutische sector. Dat zegt deze staatssecretaris voor Privacy in zijn nieuwe beleidsnota. Dat moet zogezegd de innovatie bevorderen en therapieën verbeteren. Hallo? Ik had het al in De Cholesteroloorlog aangetoond dat de farma-industrie patiëntengegevens enkel gebruikt als ze haar goed uitkomen om winst te maken. Als ze tegenvallen worden ze gewoon weggemoffeld. En gezien d...
Lees meer

Overkapping Antwerpse Ring in zicht, Hollandse Knoop wellicht van de baan, BAM-tracé blijft strijdpunt

website-ringland-rivierenhof.jpg
Vanuit mijn ervaring als huisarts, gemeenteraadslid en mijn werk in de klankbordgroep van de intendant wil ik vier vragen beantwoorden die vele mensen nu stellen bij de merkwaardige gebeurtenissen van gisteren.

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen gaan samen de overkapping van de Antwerpse ring bestuderen. Dat is gisteren bekend gemaakt op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, intendant Alexander D’Hooghe en de actiegroepen stRaten-Gen...
Lees meer

Religie en sociaal verzet

religie-en-sociaal-verzet.png

De echte breuklijnen in de samenleving zijn niet deze tussen gelovigen en ongelovigen. Wel deze tussen arbeid en kapitaal, tussen de 99 procent en de één procent. Aan beide zijden heb je zowel gelovigen als ongelovigen.  Daarom kan geloof ten dienste van de ene kant – de 99 procent- staan, als ten dienste van de andere kant – de één procent-,  een bevrijdend, maar ook een systeembevestigend karakter hebben. Een facilitator van emancipatie, verzet, verontwaardiging of juist een instrument voor on...
Lees meer

Waarom ik ‘De Supersamenwerker’ opdraag aan mijn moeder

Mijn moeder, Margriet Heylen, is op 21 april in het bijzijn van haar drie zonen zachtjes ingeslapen. In overleg met co-auteur Johan Hoebeke wil ik ons boek De Supersamenwerker aan haar opdragen. 

Mijn moeder is in veel opzichten met dat boek verbonden. Ze was heel blij toen ik haar vorige week vertelde dat ik het aan haar wil opdragen en waarom. Ze vond het zeer mooi en lief dat de levenslessen die ze mij heeft bijgebracht zo konden voortleven. Ze vond het spijtig dat ze het boek niet meer zou...
Lees meer

‘Survival of the fittest’ of ‘revival of socialdarwinism’

nelissen-homans.jpg

In De Standaard van vandaag schrijft gedragsbioloog Mark Nelissen een opinie getiteld: “Waarom Homans een punt heeft’. Hij geeft daarmee steun aan de ophefmakende uitspraken van Liesbeth Homans in de pers de afgelopen dagen waarin ze stelt dat ‘allochtonen bepamperd worden’ en dat ze daardoor ‘zich in een slachtofferrol kunnen wentelen’. Homans herhaalt dat ‘racisme relatief is’. Als gedragsbioloog gebruikt Nelissen evolutionaire kennis om Homans haar stellingen pseudowetenschappelijk te onderbo...
Lees meer

Zes flagrante onwaarheden over extreem hoog aantal waterafsluitingen vanwege schepen Duchateau en Waterlink

watermanifestatie.jpg

In een artikel ‘Kraanwater, wat een luxe’ bericht De Morgen (3/2/2016): ‘Bij 2.049 Antwerpse gezinnen werd vorig jaar de kraan dichtgedraaid. Dat blijkt uit tellingen van watermaatschappij Water-Link. De cijfers wijzen op een onrustwekkende stijging. In een jaar tijd kwamen er 602 afsluitingen bij. Driekwart van die mensen kon hun waterfactuur niet betalen. Het overige kwart is te wijten aan de "weigering van toegang tot de watermeter". Dat zijn bijvoorbeeld mensen die hun deur niet opendoen wan...
Lees meer

Kerstmis: feest van 'De supersamenwerker'

Homo homini lupus, de mens is als een wolf voor zijn medemens, schreef de zeventiende-eeuwse filosoof Thomas Hobbes. De moraal moest die hebzucht, wedijver en agressie binnen de perken houden, vond hij. Nochtans, mens worden kan je niet alleen

De homo sapiens heeft het vermogen een homo super sapiens te worden indien hij zijn capaciteiten als homo socialis of supersamenwerker kan laten bloeien Sociale diersoorten zoals de mens zijn niet...
Lees meer

Saoedie-steun voor terreur voor De Wever non-issue: “Zijn er zo nog landen meneer Van Duppen die ge wilt boycotten?”

foto-actie-havenbedrijf.jpg

Gisteravond mijn tweede en laatste Raad van Bestuur van het Havenbedrijf. Op de agenda de concessie aan de zeer dubieuze Saoedische financiers van ERS. Aan de ingang staan een twintigtal PVDA’ers te manifesteren. Dat maakt de sfeer lichtjes meer gespannen dan wat ze daar gewoon zijn. Het zou de eerste maal zijn in jaren dat zoiets gebeurt. Ik argumenteer uitgebreid voor een boycot van Saoedie-Arabië en citeer Mia De Schamphelaere uit haar opinie op deredactie.be onder de titel: “Ook wij voeden...
Lees meer

Evolutionaire (neuro)wetenschappen geven andere kijk op Koppen-reportage

Het experiment in de Koppen-reportage ‘De verdeelde klas’ was inderdaad manipulatie van ons evolutionair ingeslepen groepsgevoel, zoals meerdere sociale psychologen opmerkten in de media. Maatschappelijke omstandigheden, zoals hier discriminerende regels, kunnen het slechtste uit de mens naar boven halen. Andere omstandigheden kunnen ook het beste uit de mens zijn groepsgevoel naar boven halen. Nieuwe ontdekkingen in de evolutionaire neurowetenschappen en experimentele psychologie g...
Lees meer

Antwerpse Lage Emissiezone haalt Europese norm voor stikstofdioxide niet, Ringland wel

De Europese normen voor stikstofdioxide worden op twee punten in Antwerpen nog steeds overschreden. Het gaat om de meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op de Plantin Moretuslei te Borgerhout, aan de straatkant en op 30 meter van de straatkant. De VMM verwacht dat ook in 2016 de Europese norm van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter aan de straatkant zal overschreden worden. Hierdoor riskeert Vlaanderen flinke dwangsommen te moeten betalen. De waarden zouden...
Lees meer

De mythe van de 1-euromaaltijden en de realiteit van forse daling van Antwerps OCMW personeel

Vlaams minister van Armoedebestrijding Homans wil in Vlaanderen 1-euromaaltijden invoeren, wat ze destijds als OCMW-voorzitter in Antwerpen doorvoerde als aanpak tegen armoede. “Structurele maatregelen”, beweert ze. De mythe van Homans’ 1-euromaaltijden  Op de gemeenteraad van 26 mei 2014 interpelleerde ik bij de  aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening 2014 van het Antwerps OCMW over dit onderwerp. De 1-euromaaltijden zijn weinig meer dan een caritatieve druppel op de...
Lees meer

Asociale gevolgen van het invoeren van de Lage Emissiezone in Antwerpen

De stad Antwerpen legde in december de details vast van haar lage-emissiezone (LEZ), haar stokpaardje voor de aanpak van de milieuvervuiling. LEZ is een zone in de binnenstad waar vervuilende wagens niet welkom zijn. De invoering gebeurt in twee fasen. Een eerste fase gaat reeds in 2016. Op de gemeenteraad van 26 mei interpelleerde ik over de asociale gevolgen van deze invoering, met de vraag hoe die zouden worden opgevangen. Voor het eerst krijgen we nu zicht wat de sociale impact...
Lees meer