about
Toon menu

Tien multinationals willen eens een ander land uitbuiten.

Op zoek naar betere winstmarges

"Tien multinationals willen weg uit België"De Morgen 28/03/13, 11u35  − Bron: de tijd, ernst & young Nu J.P. Van Rossem zich opnieuw  in de politiek wil begeven kunnen we het weer even wat duidelijker stellen. T’is toch godgeklaagd godverdomme dat steeds weer diezelfde zever tot in den treure wordt herhaald! Volgens E&Y zou de grootste reden van hun vertrek de te hoge loonlast zijn gevolgd door de index en de te hoge belastingen. Daaropvolgend nog wat andere klassiekers. Als...
Lees meer

Opgepast! Gevaar voor retroactiviteit!

beeld: www.youworkforthem.com

Het fenomeen retroactiviteit: een "gevaarlijke" fictie die nog steeds tot onze werkelijkheid behoort?! Het feit dat voormalig minister, huidig postjespakker te Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, uiteraard in samenwerking met de huidige vlinderregering “retroactief” de gelijkschakeling van halftime loopbaanonderbreking naar pensioenrechten toe reduceerde tot een gelijkstelling met een halftime loopbaan ligt mij nog steeds zwaar op te maag. Naar mensentaal wil dit zeggen dat Dhr....
Lees meer

Aansporingsbeleid voor ondernemers en luie donders.

aansporingsbeleid voor ondernemers en luie donders

In april 2012 verkondigd socialiste aller socialisten Monica De Coninck dat ze een campagne zal lanceren waarin werkgevers aangespoord worden om vijftigplussers aan te werven. Vandaag, zowat 9 maand later vroeg ik mij af hoe het gesteld zou zijn met deze campagne. Een werkgever aansporen is immers niet mis te verstane taal. Ondertussen moeten ze het dus wel geleerd hebben dacht ik en ging eens kijken op de website van minister De Coninck en las er onder meer het volgende: “In haar...
Lees meer

Met alle Europeanen, maar niet met de Chinezen!

In China gijzelen arbeiders de directie omdat het nieuwe arbeidsreglement hen nog slechts 2 minuten per dag geeft om zich naar het toilet te begeven. Het ziet ernaar uit dat de Chinese arbeiders al van bij het begin van hun economisch revolutie beginnen te revolteren.  In vergelijking met onze Europese arbeiders een sterk staaltje verzet  als je ’t mij vraagt en bovendien, dat belooft! In ons land lopen er ook zo een paar beunhazen rond voor wie het nooit genoeg is. Voka en Unizo g...
Lees meer

Are you being served?

Topman Karel Van Eetvelt, jawel, diegene die een paar dagen terug nog verklaarde dat de ondernemers vragende partij zijn om een shock te veroorzaken zodat de werknemers zich wat gewilliger plooien naar hun willetjes. Dié Van Eetvelt dus, zegt nu de notionele intrestaftrek te willen behouden omdat dit voor heel wat KMO’s verregaande gevolgen zou hebben.  En, zegt hij in één adem door “de ondernemersorganisatie is daarnaast ook altijd bereid mee na te denken over voorstellen tot verde...
Lees meer

Da Joenk.....van Louis Tobback

Louis Tobback

Naar aanleiding van het artikel " Tobback jr: ideologie is … luchtgitaar spelen" stelt de schrijver ervan dat Bruno Tobback niet echt in staat is de discussie inzake ideologie die door de krant "de standaard" is opgeworpen te voeren. Ik had deze vaststellin g al eens eerder gedaan en laat u even meelezen uit een kleine stukje mailverkeer. Toegegeven, van alle politici is hij de enige die de moeite neemt om te antwoorden waarvoor dank. Helaas daar is het ook bij gebleven. Het was mi...
Lees meer

Straffe Hendrik

schilderen na de uren

In een commentaarstuk deze week steekt Isabel Albers, hoofdredactrice van de krant  ‘de tijd’ een hart onder de riem van Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor ambtenarenzaken. Hendrik Bogaert moet je weten, is een beetje de James Bond van de ambtenarij.Recent was hij er achter gekomen dat er werklozen zijn die zich inschrijven voor een staatsexamen en dan niet komen opdagen. Dit louter om te kunnen aantonen dat ze naar werk zoeken en hiermee de hun uitgekeerde werkloosheidsvergoedi...
Lees meer

Adecco topman met zijn gat in de boter gevallen

Belgium

Toen ik vorige week n.a.v. het opiniestuk van Fons Leroy (topman VDAB) die meent de arbeidsmarkt te moeten heruitvinden een voorstel deed om dan maar met VDAB te beginnen merkte ik op dat behoudens Monica De Coninck uiteraard ook Jo Libeer het volmondig eens was met de stelling van Dhr. Leroy. Ergens in mijn achterhoofd wist ik dat er iemand op het theater ontbrak. Toen ik gisteren de krant “de tijd” las wist ik het weer. Hoe kon ik nu Patrick De Maeseneire vergeten, had die geen me...
Lees meer

flexibele uurroosters zijn vooral goed voor de werknemers.

flexibele arbeidskracht

De rechtse SP.A politica Monica De Coninck gaat de flexibiliteit voor de werknemers een beetje uitbreiden, naar eigen zeggen zou dit veel voordelen opleveren voor de werknemer. Het ligt er weer vingerdik op dat dit een voorwendsel is om de onderneming tegemoet te komen in hun niet aflatende vraag naar meer flexibiliteit, dit uiteraard zonder compensatie. Kijk eens aan, zo zou het zelfs mogelijk zijn dat de werknemer een beetje vroeger op het werk vertrekt en dan bv. ’s avonds nog ee...
Lees meer

VDAB-topman Fons Leroy gaat het arbeidsmarktbeleid opnieuw uitvinden. Laat ons dan alvast met de VDAB beginnen!

vanaf 0 beginnen

In een artikel in de krant De Morgen van 9 januari 2013 geeft de topman van VDAB zijn visie op het arbeidsmarktbeleid. Het lijkt wel alsof er geen einde komt aan dat neoliberale heruitvinden van alles en nog wat. Ook Fons Leroy, topman van VDAB heeft met enige vertraging het neoliberalisme ontdekt, of zeggen we maar meteen, heruitgevonden. De krant haalt er ook nog gauw even Monica De Coninck bij en jawel, deze minister van werkgelegenheid vind dat deze man een punt heeft. Bruno Tob...
Lees meer

Ceci n'est pas une PIP

Een echte PIP

In het federaal parlement van vandaag gaf Gwendolyn Rutten ons een kundig inzicht in het leven van de PIP’s. PIP’s zegt ze, (positief ingestelde personen) dat zijn mensen op wie de zomer een positief effect heeft gehad, bij wie de rust van de vakantie een soort van overweldigende inzichten naar boven heeft gebracht dat ik al bang wordt voor wat de volgende besparingsronde ons zal brengen. Maar dat is niet alles, positief ingestelde personen vind je uiteraard zowat overal, zo heb je...
Lees meer

Ban Ki-moon vangt uiltje

vergadering van de VN

Jurgen Verstrepen, grote muil van de lokale free speech beweging en fanatiek voorstander van om het even welke partij die een zitje in de maak heeft zoekt de media op. Niet zeveren, zegt hij, laten we allen samenleggen en een Albanees zoeken die Michéle Martin neerlegt. Renaat Landuyt, Justitiespecialist, mag in terzake zijn ongenoegen hierover ventileren én zegt hij, Verstrepen is iemand die zich eigenlijk buiten onze democratie plaatst.PV zal worden opgemaakt wegens strafbare bed...
Lees meer

Dag jan

Dag Jan

Jan Denys stelt in een opiniestuk in de krant ‘de morgen’ van 25/08/12 dat onze samenleving niét neoliberaal is en dat Paul Verhaeghe het bijgevolg volledig mis heeft. Jan Denys is arbeidsmarktdeskundige bij Randstad. Nou moe. Nodeloos om hier op te sommen waarom dat wel zo is. Alle argumenten zijn hier reeds meermaals verwoord. Indien Dhr. Denys dan nog dat soort beweringen wil uiten mag en kan hij dat voor eigen rekening nog altijd doen. Nochtans, je zou hem bijna gelijk moeten g...
Lees meer

Asi es

Asi es

Het vrije verkeer van goederen en diensten is de heilige koe geworden. De goede gezondheid en welvaart van de mensen kan de pot op. Het begint zo stilaan te wennen, dat vrije verkeer van goederen en diensten, het stockholmsyndroom loert om de hoek. De vrije markt economen hebben ons al laten geloven dat “de markt” zoiets is dat als een stormram zijn eigen weg zoekt zonder dat iemand daar ook maar enige vat op heeft. De afbreuk van ons sociaal stelsel of voor de derde wereldlanden...
Lees meer

Sire, zet u eens een dagje ziek

Sire zet u eens een dagske ziek

In mijn blog van 19 juli jl. maakte ik melding van het bericht dat onze overijverige staatssecretaris Dhr. Hendrik Bogaert de jacht had geopend op minder ijverige werklozen die volgens hem de SELOR examens misbruiken door zich in te schrijven en dan niet komen opdagen, dit uitsluitend omdat ze door hun inschrijving hun werkloosheidsvergoeding zouden kunnen behouden. Ik merkte tevens op dat Dhr. Bogaert zelf iets minder ijverig was om de overijverige ambtenaar Jean Danckaert, erekan...
Lees meer