about
Toon menu

Jubileumuitgave van Alternatieve Boekenbeurs

Affriche

Een boekenbeurs wars van elke commercie, de jongens en meisjes die ‘No Logo’ ook nog ernstig nemen, dus ook geen sponsors maar een 100-tal vrijwilligers die om uit de onkosten te komen achteraf een knetterende fuif geven. Meer dan 50 stands uit België, Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Internationaal dus, ook het publiek dat komt afzakken uit Nederland en Noord-Frankrijk. En waar België nog België is… Nederlands-, Frans- of anderstalig, het maakt niet uit. De alternatiev...
Lees meer

Censuur op socialemediasite Flickr

Twee dagen nadat mensenrechtenactivist Hossam el-Hamalawy foto's had gepost op Flickr van de Egyptische Staatsveiligheid waren ze verdwenen. Begin maart hadden manifestanten het hoofdkwartier van de gevreesde geheime Egyptische geheime dienst overvallen en CD meegenomen. Hossam haalde enkele foto's van die CD’s en zette ze op Flickr. Toen ze plots verdwenen waren dacht hij dat hij gehackt was, maar hij kreeg later een brief van de Flickr met als uitleg dat ze de foto's verwijderd ha...
Lees meer

Anderhalf jaar na de regularisatie campagne, nog altijd geen nieuws

Anderhalf jaar na de regularisatiecampagne, wachten duizenden mensen nog steeds op een beslissing over hun dossier. Een lange wachttijd die de precaire leefsituatie van mensen zonder papieren alleen maar versterkt en bijgevolg hun toegang tot fundamentele basisrechten ontzegt

Op 1 april 2011 organiseede de beweging Sans-Papiers Belgique (SPBelgique) een actie voor Dienst Vreemdelingenzaken om de ontgoochelende regularisatiecampagne van 2009 aan te kaarten. Volgens het collectief was...
Lees meer

Mensen zonder papieren in Gent bereiden ook actie voor

Nationale Actie Sans-papiers

Woensdagavond kwam een vijftigtal sans-papiers voornamelijk van Maghrebijnse origine bijeen in het theehuis Trafiek in de Brugse Poort. Twee sans-papiers hadden aan de alarmbel getrokken bij Hilde Verschaeven van Trafiek. Hilde had zo’n beetje alle groepen aangeschreven die actief zijn rond mensen zonder papieren, maar behalve Carla Ronkes van Werkgroep Vluchtelingen Gent, Odette  Soens voor ING en twee redacteurs van de informatiesite Mensen zonder Papieren, ontbraken die op het a...
Lees meer

Regularisatie 2009 een slechte 1 Aprilgrap

Slechte 1 Aprilgrap

Op de werkgroep van de Sans Papiers in Brussel was precies meer of toch minstens even veel volk dan op de Algemene Vergadering van vorige week. Nieuwe gezichten ook. De discussies gingen soms zo diep, dat de moderator moest tussenkomen om erop te wijzen dat het hier wel een werkvergadering was en dat hij het debat uiterst interessant vond, maar dat er nu moest gewerkt worden aan de acties. Er wordt nog een debat georganiseerd ook, maar nu dus actie. Op 1 April wordt gemanifesteerd v...
Lees meer

Leopold I plots zonder degen in De Panne

Leopold 1 zonder degen detail

De degen blijkt vrij vakkundig doorgeslepen te zijn en daarna meegenomen. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Niemand heeft iets gehoord of gezien. Buurtbewoners vermoeden dat het in het weekend moet zijn gebeurd. Het heeft alleszins tot dinsdagavond geduurd vooraleer 'de feiten' werden ontdekt. De e-mail aan de redactie van VTM was in het Frans en in het Nederlands opgesteld. De groepering Les Sans Papiers eist in de e-mail de regularisatie voor al wie zich aandient. Het...
Lees meer

Alternatief eredoctoraat aan UGent voor de strijd van de Britse studenten

De tijd dat professoren in toga nog eredoctoraten konden uitreiken zonder protest uit te lokken is voorbij. De Gentse Volksuniversiteit, een initiatief dat nog een beetje in de stellingen staat, vond het maar niets dat Barroso en Van Rompuy een prijs kregen. "Van de EU komt nu alleen maar sociale afbraak. De EU stimuleert de commercialisering van het onderwijs", klonk het.

doc De toch wel ludieke uitreiking van het alternatieve eredoctoraat werd op de achtergrond begeleid door het...
Lees meer

Een spook waart door Europa - het spook van de sans-papiers (deel 2)

BRUSSEL - Ongeveer honderd sans-papiers kwamen donderdagavond in Brussel bijeen. Na de talloze acies in de hoofdstad: hongerstakingen en bezettingen besloten zij om hun actiefront te verbreden en een nationale betoging voor te bereiden. Deze bijeenkomst was een voorbeeld van democratisch debat en besluitvorming.

De zaal was te klein voor de ongeveer honderd sans-papiers die kwamen opdagen voor de nationale bijeenkomst bijeengeroepen door het Collectif des Travailleurs Sans Papiers,...
Lees meer

Een spook waart door Europa - het spook van de sans-papiers (deel 1)

De mensen-zonder-papieren in België slaan alarm. De regularisatie van 2008-2009 mislukte voor 57 procent van de aanvragers. 11.000 kregen ofwel een negatief advies of wachten nog op een beslissing. Bovendien was het een koude douche voor degenen die afhingen van een arbeidskaart B. Ze roepen op tot een nationale vergadering donderdag in Brussel.

Sans-papiers in Brussel voeren al lang actie Alhoewel dit minder in het nieuws is geweest dan de verwoesting die werd aangericht in het g...
Lees meer

Linkse studenten verenigd voor democratie en tegen NSV

Met een militante betoging protesteerden de linkse studenten tegen de opname van het NSV in de faculteitsraden van de drie Vlaamse universiteiten. Ze waren met meer dan duizend. Extreemrechts kon daarentegen nauwelijks 250 betogers op de been brengen, ondanks de mobilisatie op tal van obscure websites overal in Europa.

Militant, maar geen noemenswaardige incidenten De sfeer zat er goed in aan het Sint-Pietersplein. Nog voor de betoging vertrok werden de slogans ingeoefend: “Vlaams...
Lees meer

Nederlands kabinet wil mensen-zonder-papieren strafbaar stellen

Het Nederlandse kabinet wil onwettig verblijf van migranten strafbaar stellen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen die zonder verblijfspapieren worden aangetroffen ooit nog legaal verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen.

De dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf, waarover de Tweede Kamer binnenkort gaat beslissen, is “een aantasting van mensenrechten”, aldus de verklaring van Doorbraak. “Mense...
Lees meer

Jongeren met 'Lege Portemonnees' stappen mee op met vakbonden in Gent

Gent -- De Lege Portemonnees uit Gent kwamen vrijdag met een enorm spandoek afgezakt naar de nationale actiedag die vertrok aan het Sint-Pietersplein. Hun motto - 'voor werk en inkomen, tegen armoede en uitsluiting' - sloot naadloos aan bij de eisen van de vakbonden.

'De Lege protemonnees' is het springlevend vervolg van 'de Stoet van de Lege Portemonees', die sedert 2008 actie voerde op 1 mei. Vorig jaar vertrokken ze nog aan de GB Groene Vallei, die met sluiting bedreigd was. Op 1...
Lees meer

Het belang van de VN Arbeidsmigranten Conventie voor de vakbondsstrijd

De VN Arbeidsmigranten Conventie is voor de vakbonden een goede basis om hier in België de organisatie van arbeidsmigranten op de agenda te zetten. Of arbeidsmigranten papieren hebben maakt niets uit, want de Conventie geldt ook voor mensen zonder papieren - dat is het mooie ervan. Zowel de ITUC als de ETUC roepen op om de conventie te ratificeren.

De enige Belgische wet ter bescherming tegen uitzetting die de advocaten van clandestiene arbeiders voor een rechtbank kunnen inroepen b...
Lees meer

De Belgische wetgeving is discriminerend tegenover arbeidsmigranten

Dat de wetgeving vele achterpoortjes heeft en dat als je maar genoeg geld op tafel kan leggen voor dure procedure advocaten, je ongestraft kan frauderen in Belgiê dat is iets wat zowat iedere bewuste burger weet. Maar dat die wetgeving ook expliciet discriminerend is tegenover arbeidsmigranten was wel een vaag vermoeden maar is voor mij nu zo klaar als pompwater.

Inleiding Eerst beschrijven we de wetgeving en de regels waaraan een migrant uit Roemenië of Bulgarije moet voldoen...
Lees meer

Solidariteitsbijnenkomst 5 maart in Gent op Sint Baafsplein 14 u

Solidariteitsbijeenkomst met de Egyptische, Tunesische en Libische revoluties en de volkeren in beweging Wij eisen: ·De vrijlating van alle politieke gevangen in de regio.·Geen inmenging door de buitenlandse economische belangen en instellingen.De Belgische regering moet breken met de regimes en de bezittingen van de dictators blokkeren en teruggeven aan de volkeren in de regio.·De kwijtschelding van de schuldenlast. Wij zijn solidair met de zelforganisatie van de volkeren,  de...
Lees meer