about
Toon menu

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden

LEUVEN - Milieuschepen Mohammed Ridouani (SP.A) heeft woensdag met enkele onderzoekers de plannen voorgesteld waarmee Leuven tegen 2030 klimaatneutraal wil worden en dus de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul zal herleiden. Het opzet heeft de steun van grote Leuvense instellingen en bedrijven. Ook Gent – tegen 2050 – en de provincie Limburg – tegen 2020 – willen klimaatneutraal worden.

Een team onder leiding van Han Vandevyvere (departement Architectuur, Stedenbouw en R...
Lees meer

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden

 Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden De Leuvense milieuschepen Mohammed Ridouani (sp.a) heeft woensdag met enkele KUL-onderzoekers de plannen voorgesteld waarmee Leuven tegen 2030 klimaatneutraal wil worden en dus de netto uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaangas tot nul zal herleiden. Het opzet heeft de volledige steun van grote Leuvense instellingen en bedrijven zoals KU Leuven, AB InBev, IMEC, VOKA… Ook de stad Gent – tegen 2050 – en de provincie Limburg – te...
Lees meer

Ook zelfstandige journalisten hebben recht op aanvullend pensioen

Ook zelfstandige journalisten hebben recht op aanvullend pensioen! Het KB van 21 juli 1972 voerde een wettelijk aanvullend journalistenpensioen in. De wetgever verplichtte met dit KB werkgevers van mediabedrijven om aan de RSZ 3 procent sociale bijdrage (waarvan 1 procent ten laste van de journalist) extra te betalen voor erkende loontrekkende beroepsjournalisten. In ruil krijgen de betrokkenen na een volledige beroepsloopbaan bovenop hun wettelijk pensioen nog eens 1/3e pensioen e...
Lees meer

Leuvense Persclub lauwert Weggeefwinkel

WEGGEEFWINKEL LAUREAAT VAN HUGO DE KEYSERPRIJS 2012LIFE TIME AWARD VOOR VERBOND DER JAARTALLEN De Leuvense Persclub kent haar 9de Hugo De Keyserprijs 2012 toe aan Jan Roeckx voor de Weggeefwinkel “Huisje van Overvloed” die hij in december gedurende 3 dagen opende in zijn huis in de Brouwerstraat 47. De Persclub kent dit jaar ook een “Life Time Award” toe aan het Verbond der Jaartallen, een Leuvense organisatie die mannen van hetzelfde geboortejaar tussen hun 40e en 50e bijeenbrengt...
Lees meer

Bierbeek voorziet alle afgelegen huizen van individueel waterzuiveringssysteem

De gemeente Bierbeek heeft, op één uitzondering na, alle huizen die wegens hun ligging niet kunnen aangesloten worden op riolering voorzien van een individuele waterzuiveringsinstallatie of rietveld en realiseert daarmee een primeur in Vlaanderen.

Op één uitzondering in deelgemeente Lovenjoel zijn bovendien alle riolen van Bierbeek aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). “Sinds de start in de jaren negentig heeft Bierbeek aan afgelegen woningen 149 kleine waterz...
Lees meer

Luchtkwaliteit verbetert, maar blijft slecht

De afgelopen 20 jaar is de luchtkwaliteit in Vlaanderen voor de meeste vervuilende stoffen sterk verbeterd. De Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide worden evenwel nog steeds overschreden.

Dat blijkt uit het rapport dat de Vlaamse Milieumaatschappij recent uitbracht over de evolutie van de luchtkwaliteit in de periode 1990-2010. Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege leek in haar reactie in de eerste plaats blij dat het glas al halfvol is. “De merkbare gunstige kentering...
Lees meer

Evaluatie beleid Lieten ten aanzien van journalisten

Luc Vanheerentals schrijft een open brief aan Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (SP.A): "Wat meer sturing graag ..."

Ook in haar jongste beleidsnota, die voor 2011-2012, blijft Vlaams Mediaminister Ingrid Lieten (SP.A) heel vaag over beleidsmaatregelen om de werkomstandigheden van journalisten te verbeteren. Vorig jaar liet de minister nochtans een studie (1) uitvoeren hierover. Die reveleerde vele pijnpunten, zoals hoge werkdruk, onregelmatige werkuren, het slechte statuut...
Lees meer

Didi De Paris schrijft dichtbundel Books

Schrijver, dichter, performer Didi De Paris (57) uit Kessel-lo heeft bij de Leuvense uitgeverij P de dichtbundel “Books” uitgebracht. Het is de 6e publicatie van dit kunstzinnig woelwater dat zich op vlak van poëzie spiegelt aan Paul Van Ostaeyen. Eerder publiceerde hij verhalenbundels zoals “Voyeur”, de novelle “Het lieve Leven” evenals schotschriften tegen het culturele landschap (“Hors d’Oeuvre”) en de psychiatrie (“Maladie d’Amour”). Hij schrijft ook vaak in tijdschriften van he...
Lees meer

Leuvense zonnewagen 11e in Veolia World Solar Challenge

Leuvense zonnewagen 11e in Veolia World Solar Challenge De organisatoren van de Veolia World Solar Challenge hebben zondag bekendgemaakt dat de Umicar Imagine zonnewagen van het Leuvense Umicore Solar Team 11e geëindigd is in deze race, die doorgaat als het officieuze WK voor wagens die op zonne-energie rijden en waarbij van Darwin naar Adelaïde - 3.021 km ver - dient gereden te worden. Er participeerden 37 studententeams uit 20 landen aan deze race. Het Leuvens team, dat zaterdag...
Lees meer

Journalisten staan vaak onder druk om adverteerders ter wille te zijn

13 procent van de Vlaamse krantenjournalisten wordt naar eigen zeggen dikwijls (=wekelijks) benaderd door hetzij de uitgever, de hoofdredacteur, het marketingdepartement van zijn krant of adverteerders om een stuk te schrijven over een bedrijf of andere instantie dat in de krant adverteert. Volgens 36 procent gebeurt dit tenminste soms (=maandelijks), volgens 60 procent tenminste zelden (=jaarlijks). Ook de vraag om een artikel te herschrijven om de adverteerder in een gunstiger dag...
Lees meer

Noord en zuid berichten anders over het communautaire

De journalistenverenigingen in dit land vierden op zaterdag 24 september in Brussel het feit de Algemene Belgische Persbond - precies 125 jaar geleden werd opgericht. Tijdens een academische zitting was er ondermeer aandacht voor de diepe kloof tussen noord en zuid in de berichtgeving over communautaire kwesties volgde hierover een debat met een vijftal journalisten. Politoloog Dave Sinardet stelde dat de media in beide landsgedeelten met hun tendentieuze berichtgeving over communau...
Lees meer

Het Pukkelpop-drama nog eens bekeken

Zonder schuldigen aan te wijzen blijf ik mij vragen stellen over het feit dat er in de periode net voor de fatale gebeurtenissen op Pukkelpop blijkbaar niemand de organisatoren informeerde dat er een bijzonder zware storm op komst was. De storm bereikte enkele minuten na 18 uur de Pukkelpop-weide maar deze had kort daarvoor in delen van Vlaams-Brabant en in Limburg reeds zware verwoestingen aangericht. In het Leuvense Meerdaalwoud bijvoorbeeld werden rond 17 uur 30 tientallen zware...
Lees meer

VRT moet meer investeren in nieuwsdienst

Als lid van de Vlaamse sectorraad Media wil Luc Vanheerentals graag wat commentaar geven bij het advies dat de raad formuleerde bij de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. Hij vindt dat de VRT als openbare omroep veel meer moet investeren in haar nieuwsdienst.

Als vertegenwoordiger van de journalistenvereniging wil ik vooral focussen op de nieuws- en duidingsprogramma’s van de VRT. We zijn hierbij in goed gezelschap, want zowel in de publieks- en stakeholdersbevraging, die de sect...
Lees meer

VRT moet meer investeren in nieuwsdienst

MIJN STANDPUNT ALS LID VAN VLAAMSE SECTORRAAD MEDIA IN HET KADER VAN DE DISCUSSIE OVER HET ADVIES INZAKE DE NIEUWE BEHEERSOVEREENKOMST VOOR DE VRT – Luc Vanheerentals   VRT MOET MEER INVESTEREN IN NIEUWSDIENST Als vertegenwoordiger van de journalistenvereniging wil ik vooral focussen op de nieuws- en duidingsprogramma’s. We zijn hierbij in goed gezelschap, want zowel in de publieks- en stakeholdersbevraging, die de sectorraad organiseerde, wordt nieuws en duiding aangestipt als dé b...
Lees meer

VRT-nieuwsredactie moet uitbreiden!

De sectorraad 'media', het officiële Vlaamse adviesorgaan voor de media, start op 6 juli de bespreking voor het advies dat zij dit najaar moet uitbrengen over de nieuwe beheersovereenkomst die de Vlaamse regering met de VRT wil afsluiten (2012-2016). De sectorraad gaf een onderzoeksteam van de UA opdracht om circa 1.500 Vlamingen te ondervragen over hoe zij de toekomstige taak van de VRT zien.

VRT moet meer investeren in de nieuwsdienst De sectorraad media gaf een onderzoeksteam va...
Lees meer