about
Toon menu

Minder autorijden please

In weerwil van de recente berichten dat ons land de kaap van 7 miljoen wagens heeft overschreden en ook het brandstofverbruik in 2013 steeg – van 1,64 tot 1,66 miljard liter diesel tot 8,12 tot 8,14 miljard liter diesel – blijkt in Vlaanderen een toenemend aantal gezinnen geen auto te bezitten. In de periode 2008-2012 was er een stijging van 17 tot 18,83 procent. Deze toename is ongetwijfeld mede een gevolg van de crisis, maar er zijn ook signalen dat vooral bij jongeren de liefde v...
Lees meer

Leven zonder auto kan wel degelijk!

Zopas bracht ik bij uitgeverij Casa Littera mijn nieuw boek “LEVEN ZONDER AUTO” (296 blz.) uit. Meer dan 100 mensen die zonder auto leven doen hierin hun verhaal. Daarnaast wordt ook het fenomeen 'auto' in al zijn problematische aspecten geschetst. In deze blog vertel ik er meer over.

Waarom dit boek? Een van de redenen is zeker het feit dat ikzelf in mijn leven nooit – op een enkele...
Lees meer

Open brief aan VVJ van een freelancer

Open brief aan Vereniging van Vlaamse Beroepsjournalisten (VVJ) Het is anno 2013 mijn vaste overtuiging dat de VVJ er in de eerste plaats is voor loontrekkende journalisten en enkel voor hen bereid is om zware middelen in te zetten om onrechtvaardige toestanden recht te trekken.  Dit is zeer onrechtvaardig. Het is binnen het zelfstandige journaille in Vlaanderen weliswaar niet allemaal kommer en kwel, maar het zijn duidelijk wel de freelancers die door gebrek aan een goed statuut...
Lees meer

Getuigenissen 'leven zonder auto' gezocht

 Ik ben in het kader van een nieuwe publicatie op zoek naar mensen die geen auto bezitten. Hebt U in Uw kenniskring weet van zo iemand, vraag hem of haar mij te contacteren. Naast getuigenissen over ‘leven zonder auto’ zal het boek ook heel wat informatie bevatten over de maatschappelijke kost van koning auto evenals voorstellen over hoe het ‘leven zonder auto’ makkelijker zou kunnen verlopen. Ik ben al heel mijn leven werkzaam als voltijds zelfstandig journalist. Momenteel schrijf...
Lees meer

De Heerser

De Heerser In ‘Il Principe” (‘De Heerser’), een filosofisch traktaat uit 1513 dat heersers eeuwenlang richtlijnen bood om hun macht te behouden en dat tot de favoriete literatuur van Leuvens burgemeester Louis Tobback behoort, stelt de auteur Niccolo Machiavelli “dat prinsen steeds het belang van de staat voor ogen moeten houden en niet te soft mogen zijn”. ”Het doel heiligt de middelen” is de centrale gedachte van dit cynische boek.“Gesteld voor de keuze om geliefd te zijn of gevr...
Lees meer

De grote discussie over inspraak in Leuven

Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zetten de oppositiepartijen weer volop in op het thema inspraak. N-VA-lijsttrekker Danny Pieters maakte al een jaar voor de verkiezingen duidelijk dat zijn partij onder geen beding in een bestuur wil treden met “alleenheerser” Louis Tobback. Het veto geldt overigens alleen voor Louis Tobback en niet diens partij, al maakt dat in de praktijk natuurlijk geen verschil. “Leuven heeft een zeer mondige bevolking maar komt niet tot inspraak o...
Lees meer

NIEUW BOEK OVER LEUVEN

“LEUVEN ZOALS HET IS. AAN VOORAVOND VERKIEZINGEN 2012”DOOR LUC VANHEERENTALS In dit boekje proberen we aan de hand van objectieve gegevens een stand van zaken te geven over hoe de stad Leuven er anno 2012 in verschillende beleidsdomeinen aan toe is. Aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen. We koesteren de stille hoop dat het boek eenieder in staat stelt de Leuvense verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen beter te beoorde...
Lees meer

Wonen in Leuven is perperduur

Betaalbaar wonen is gezien de dure prijzen op de woningmarkt al vele jaren een zwaar probleem in Leuven. Laten we beginnen bij de prijzen van de woonhuizen. Een Leuvens woonhuis kostte in 2010 gemiddeld 253.209 euro, 2,5 keer (+149,1 procent) zo veel als in 2000. Van alle centrumsteden werd in 2010 in Leuven het meest betaald voor een gemiddeld woonhuis. In Kortrijk bijvoorbeeld diende slechts 153.798 euro betaald. De gemiddelde prijs van een doorsnee Leuvens woonhuis is dan ook vee...
Lees meer

Leuvense persclub heeft site over verkiezingen

Vanaf vandaag 15 augustus 2012 staat onze website www.leuvensepersclub.com online waar we we heel wat informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen verspreiden. Wekelijks zal er op deze site een nieuwsbrief over een bepaald thema gepubliceerd worden. U kan ook vragen om deze nieuwsbrief per mail opgestuurd te krijgen. De eerste nieuwsbrief vindt U vanaf vandaag in de rubriek “Politiek Leuven”. Ook de rubriek “Actualiteit” bevat al heel wat informatie. Voor nagenoeg elk...
Lees meer

Leuven aan vooravond verkiezingen

Op 1 september verschijnt het boek 'Leuven doorgelicht. Aan vooravond verkiezingen 2012' van Belga-correspondent Luc Vanheerentals. DeWereldMorgen.be brengt een voorpublicatie uit dit boek.

“Leuven wordt definitief Louisville”, kopt een krant op 9 oktober 2006 daags na de gemeenteraadsverkiezingen die de SP.A 6,5 procent meer stemmen oplevert dan in 2000 en het stemmenpercentage (38,5 procent) terug optilt tot in de buurt van de monsterscore van 40,5 procent die de partij in 1994 haa...
Lees meer

Leuven aan vooravond verkiezingen

DIT IS EEN VOORPUBLICATIE UIT HET BOEK "LEUVEN DOORGELICHT. AAN VOORAVOND VERKIEZINGEN 2O12" van Luc Vanheerentals dat op 1 september verschijnt “Leuven wordt definitief Louisville” kopt een krant op 9 oktober 2006 daags na de gemeenteraadsverkiezingen die de sp.a 6,5 procent meer stemmen oplevert dan in 2000 en het stemmenpercentage (38,5 procent) terug optilt tot in de buurt van de monsterscore van 40,5 procent die de partij in 1994 haalde. Kan de door de populaire Louis Tobback...
Lees meer

Media verliezen vertrouwen

In een studie over 'de toestand van het institutioneel vertrouwen in Vlaanderen', die het Leuvense Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek recent publiceerde, maken de media geen al te beste beurt.

Via een representatieve steekproef bij 711 Vlaamse kiezers, werd eind 2010 en begin 2011 gepeild naar hun vertrouwen in 10 instellingen. De politie (5,4 op 10) scoorde het beste, gevolgd door vakbonden (4,4) en de koning (4,3). Onderaan de lijst vinden we de regering (4), de po...
Lees meer

Media verliezen vertrouwen

MEDIA VERLIEZEN VERTROUWEN In een studie over “de toestand van het institutioneel vertrouwen in Vlaanderen” dat het Leuvense Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek recent publiceerde maken de media geen al te beste beurt. Een representatieve steekproef van 711 Vlaamse kiezers werd eind 2010 en begin 2011 bevraagd naar hun vertrouwen in 10 instellingen. Politie (5,4 op 10) scoorde het beste, gevolgd door vakbonden (4,4) en de koning (4,3). Onderaan de lijst vinden we de...
Lees meer

VRT-Nieuwsdienst na de Zaak van de Keizer

De mededeling op 21 mei waarin de VRT zich distancieerde van “De Keizer van Oostende”, een boek geschreven door haar journalisten Luc Pauwels en Wim Van den Eynde, en beiden een tijdelijk verbod oplegde “om VRT-reportageopdrachten te laten uitvoeren zolang er geen duidelijkheid is over de juiste toepassing van de deontologische regels door de betrokken journalisten” kwam in journalistenmiddens over als een koude douche. De VVJ liet weten “dat de behandeling van dit conflict door de...
Lees meer

Waar zelfstandige journalisten voor ijveren...

WAAR ZELFSTANDIGE JOURNALISTEN VOOR IJVEREN… Hieronder een aantal voorstellen – lees eisen - om het statuut en de financiële situatie van zelfstandige journalisten te verbeteren. Aanleiding voor deze tekst zijn de sectoriële onderhandelingen die Vlaams Mediaminister Ingrid Lieten onder het motto “talentmanagement” recent heeft opgestart in uitvoering van afspraken die drie jaar terug gemaakt zijn tijdens de Staten-Generaal voor de Media in Antwerpen, een bijeenkomst die indertijd g...
Lees meer