about
Toon menu

De discussie over ACW en politiek is zo oud als het ACW zelf.

Op zaterdag 26 oktober, organiseerde Beweging een studievoormiddag onder de titel ‘Het ACW en de Moeder aller Verkiezingen’, over de moeilijke relatie tussen ACW en politiek. Jozef Mampuys, historicus met een lange loopbaan in de christelijke arbeidersbeweging, nam de deelnemers terug mee in de tijd en stelde dat de discussie over ACW en politiek zo oud is als het ACW zelf. Maar worden de kaarten vandaag anders geschud? (Redactie Beweging) Hieronder de samenvatting van de tekst va...
Lees meer

Wilfried Martens en de christelijke arbeidersbeweging

Toen in april 1979 Martens premier werd, duurde het niet lang of de vakbonden wisten hoe laat het was. Eerst met socialisten en liberalen, alleen met de socialisten, later met de liberalen en dan nog eens met de socialisten, tot hij het bijltje er moest bij neerleggen in 1992, ging hij met ‘een voluntaristisch herstelbeleid’, zo noemde hij het zelf, de crisis te lijf. Wij spraken in Beweging (ontstaan uit de Werkgroep Congresbesluiten in het begin van de jaren 80) van een neoliberaa...
Lees meer

Het ACW en de ‘moeder aller verkiezingen’

Zaterdag 26 oktober organiseert ‘Beweging’ een studievoormiddag over het belang van het (christelijke) middenveld in de Belgische politiek en over de politieke opdracht die de christelijke arbeidersbeweging zou moeten vervullen. Als opwarmer voor die studiedag (klik hier voor de uitnodiging) presenteert de redactie van Beweging volgende discussietekst. De inzet 25 mei 2014. Moest iemand je vandaag vragen om op die dag een afspraak te maken, je zou spontaan zeggen: Dat is pas binne...
Lees meer

Hoever staat het met de herbronning van het ACW?

Eerst was er het faillissement van Dexia. Dan de staatsgarantie voor de kleine Arco-coöperanten. Vervolgens de winstbewijzen bij Belfius. En tenslotte de lasterlijke beschuldigingen aan het adres van de gehele christelijke arbeidersbeweging op de persconferentie van de N-VA op 14 februari.Vooral dit laatste feit bracht de discussie over de herbronning van het ACW in een stroomversnelling. Hoe moet het verder met het ACW? Voor welke inhoudelijke opstelling kiest het ACW in de toekoms...
Lees meer

Denkend aan Paul Vanhooren

“Handelaar in emotionele goederen”, zo luidt de titel van een boek van Maarten Inghels. De mercantiele bezigheid waarnaar de titel verwijst betreft diverse met de dood verband houdende aspecten.Wat fysiek aan goederen nablijft als de ermee verbonden persoon er definitief niet meer is krijgt een andere emotionele dimensie. Zo zal al wat nu zonder oorspronkelijke eigenaar in de Kontichse Edgard Tinellaan 4 staat, plots een andere betekenis krijgen. Bij Paul “horen” wordt voortaan in d...
Lees meer

"Oraison funèbre" voor Paul Vanhooren

Beste familieleden, goede vrienden en kameraden van PVH, lieve Anne,Sterven op Goede Vrijdag. Het is niet iedereen gegeven. Paul deed het, zoals de vriend van Egidius... "du coors die doot, du liets mi tleven". Het leven van Paul Vanhooren: meer dan gedenkwaardig en zeker de moeite waard om er hier samen even bij stil te staan. Ik wil daarvoor putten uit mijn herinneringen en uit een paar nagelaten papieren, mij toevertrouwd door Anne.September 1969: de LBC congresseert in het Casin...
Lees meer

ACW: Hoog tijd voor een nieuwe start

Dit is een licht bewerkte en ingekorte tekst van een artikel dat we met Beweging op 28 februari 2013 op onze blog hebben gezet. Deze bijdrage wordt op het ACV congres van 26 april samen met een pamflet aan de congresgangers uitgedeeld.Sinds de persconferentie op 14 februari van dit jaar zit het ACW in het oog van de storm. De beschuldigingen zijn niet min: schriftvervalsing, belangenvermenging, financieel gesjoemel, fiscale fraude, gebruik notionele intrestaftrek. Als we de media mo...
Lees meer

Crisis in het ACW, heropleving van de arbeidersbeweging!

De commotie rond de financiële en bestuurlijke crisis bij het ACW, de aantijgingen vanuit de N-VA en vandaag weer de Knack-enquête over “het vertrouwen van de ACW-leden dwingt tot bezinning over de rol en de toekomst van “de Beweging”, zoals ze intern kort en bondig benoemd wordt. Om bij het uitgangspunt van de Knack-enquête te starten, een eerste kanttekening over “ACW-leden”. Strikt genomen mag men niet spreken over individuele "ACW-leden": ACW is een koepelorganisatie die een he...
Lees meer

Op 29 maart 2013 overleed Paul Vanhooren

Paul Vanhooren

Oud-vakbondsafgevaardigde LBC Agfa Gevaert, oud-lid Bureau LBC-NVK en stichtend lid van Beweging. Hier volgt een hommage van een medestandster en vriendin. (Redactie).Paul, je was 86 jaar en tot de laatste adem van je leven betrokken op de strijd van de werkende klasse. Toen je besloten had om heen te gaan kwam er eindelijk rust over je gezicht: je glimlachte in bed. Je praatte nog met je kinderen en kleinkinderen over vroeger, over het onlogische van de godsdienst, over de moeili...
Lees meer

Een nieuwe coöperatieve bank?

Tijdens de zomer van 2011 schreef Patrick Develtere een wervend stuk over de coöperatieve werking (DWM, 04/07/11). Het is niet onmogelijk een toekomstig coöperatief ondernemen met succes van de grond te krijgen. De samenleving heeft er nood aan. Aan een nieuwe economische werkvorm, de coöperatie, die inzet op maatschappelijke projecten, participatie en democratie hoog in het vaandel voert en zich ver van speculatief, roekeloos en risicozoekend gedrag houdt. De coöperatieve werking z...
Lees meer

Europese Lente-Wende wat verandert begin april?

Op de vooravond van 1 april stuurde ACW-Herent een persmededeling de wereld in met ronduit ophefmakend nieuws. Europa nam eindelijk de besluiten waar we met heel de arbeidersbeweging al lang zaten op te wachten! (Redactie)woensdag 27 maart 2013PERSMEDEDELING Europese Lente-WendeDe Europese leiders nemen een verrassende wending inzake sociaaleconomische politiek. Staan we aan het begin van een sterk, warm en echt sociaal Europa ?Eindelijk wordt toegegeven dat de politiek van “bespar...
Lees meer

ACW: Hoog tijd voor een nieuwe start

Het ACW zit in het oog van de storm. De beschuldigingen zijn niet min: schriftvervalsing, belangenvermenging, financieel gesjoemel, fiscale fraude, gebruik notionele intrestaftrek. Als we de media mogen geloven heeft het ACW alle geloofwaardigheid verloren. Want hoe kan je als sociale beweging nog langer uitspraken doen over het immorele gedrag van anderen als je je zelf schuldig maakt aan ‘fiscale optimalisatietechnieken’? De vraag stellen is ze bijna beantwoorden. Maar als dat zo...
Lees meer

De ACW-militant aan de basis behoudt ondanks alles zijn moreel gezag

Willy VerbeekAls voorzitter van de plaatselijke ACW-afdeling in HERENT doet de hele hetze tegen “mijn ACW-beweging” pijn.Mogelijke fraude die zou kunnen gebeurd zijn op het hoogste niveau van mijn organisatie dreigt af te stralen op al die vrijwilligers die dagelijks actief zijn in onze gemeenschap. We worden vereenzelvigd met personen die uitsluitend (zouden) bezig zijn met het eigen profijt. Het eerlijke engagement van tienduizenden vrijwilligers en basismilitanten verdwijnt hier...
Lees meer

Belgacom-personeel betaalt eigen CAO

Belgacom

Vanuit de basis van ACV-Transcom ontvingen wij volgende bedenkingen bij de nieuwe CAO die binnenkort ondertekend wordt (Red.)Eind vorig jaar werden bij Belgacom de onderhandelingen opgestart voor een nieuw CAO 2013-2014. Van bij de start van de cao-onderhandelingen dienden de socialistische en de liberale vakbond als gemeenschappelijk front een eisenbundel in. ACV-Transcom deed dit afzonderlijk.Van de kant van Belgacom was de reactie duidelijk: De personeelskosten mogen onder geen e...
Lees meer