about
Toon menu

Daens (voor eventjes) verrezen

willy.png

Tijdens het spilfigurenweekend van beweging.net van de Regio Leuven begin februari was er een 'special guest' aangekondigd. Hij zou de preek houden tijdens de misviering. Groot was de verrassing toen daar opeens priester Daens ten tonele verscheen. Dank zij de bemiddeling van onze vriend/kameraad Willy Verbeek, zelf voorzitter van beweging.net Herent, kregen wij inzage in het ontwerp van zijn preek, met de boodschap erbij dat we ons niet moesten inhouden die tekst ruimer bekend te maken. En waar...
Lees meer

‘Een ongemakkelijke waarheid’

leemans.png

In 2012 nam Marc Leemans het roer over van Luc Cortebeeck als voorzitter van het ACV. In de kortste keren ontpopte hij zich als een vakbondsman in hart en nieren. Als er grenzen overschreden worden, als fundamentele principes waar de vakbonden voor staan onderuit gehaald worden, dan stellen we ons keihard en principieel op. Voor en tijdens de hete herfst van 2014 werd hij dan ook alom geprezen voor zijn oprecht engagement en overvleugelde hij in de media zijn collega bij het ABVV. Hij communicee...
Lees meer

ACV en CD&V: de kruik gaat zo lang te water …

kruikcdv.jpeg

“Het congres eist dat de leiding van ACV-CSC Metea nu actie onderneemt om het ACV en in Vlaanderen ook beweging.net bewust te maken van de globaal negatieve evaluatie van het regeringsbeleid en de rol die de CD&V daarin speelt. (…) Het congres roept dan ook de andere organisaties binnen het ACV op, deze analyse te delen en voort te gaan met de afwijzing van het huidig gevoerde beleid door de diverse regeringen en dit ongeacht hun samenstelling. Maar vooral ook de CD&V te confronteren met...
Lees meer

Wat moeten we doen om deze regering van sociale afbraak te stoppen?

staking-2.png

We herinneren ons allemaal de nationale betoging van 6 november van vorig jaar (met 120.000 deelnemers) en de succesvolle stakingsdag op 15 december. Dan werden de acties afgebouwd en werd er ingezet op overleg. Om druk op de ketel te blijven zetten, kondigden de vakbonden een nationale manifestatie aan op 7 oktober.  Niet slecht gezien want  na het overleg  kwamen de vakbonden van een kale reis thuis. En tot overmaat van ramp pakte de federale regering in de vakantie uit met een taxshift die ni...
Lees meer

Sociale vrede of sociale rechtvaardigheid?

De sleutel ligt bij het ACV Op 6 november vorig jaar werd Brussel overspoeld door meer dan 120.000 strijdvaardige vakbondsmilitanten en verontruste verenigingen, jongeren en gezinnen. Deze nationale betoging was het startschot voor een reeks provinciale stakingsdagen en een nationale staking op 15 december, de grootste van de laatste decennia. België was in de greep van een protestgolf met een tot dan toe ongezien draagvlak. Met onbegrip, woede en frustratie werd er gereageerd op...
Lees meer

Waarom vakbonden belangrijk zijn

De vakbonden liggen langs alle kanten onder vuur. De betogingen en stakingen in de maanden november en december van vorig jaar zetten bij sommigen veel kwaad bloed. Te verwachten is dan ook dat nieuwe acties van de vakbonden de komende dagen en weken, de tegenstanders weer nieuwe munitie zal leveren om het vuur te openen. Wij, net als vele honderdduizenden die aan de voorbije betoging, stakingen en acties hebben deelgenomen, zijn echter van oordeel dat de vakbonden meer dan ooit noo...
Lees meer

Het enige echte alternatief: een vermogensbelasting

De voorbije weken heeft CD&V zich opgeworpen als de kampioen van de vermogenswinstbelasting. Vreemd genoeg sloot het ACV, bij monde van Marc Leemans, zich hierbij aan. Als ‘Beweging’ zijn wij van mening dat er voor een echt alternatief voor de besparingen en inleveringen veel meer nodig is. Wij verwachten dan ook dat het ACV, zoals het altijd verdedigd heeft, duidelijk de keuze maakt voor een rechtvaardige en billijke vermogensbelasting.

CD&V is met haar volle verstand toeg...
Lees meer

Heeft beweging.net (eindelijk) het licht gezien?

Jef Mariën, Omer Mommaerts, Pros Vandebroek De laatste maanden hebben we spontaan enkele keren moeten terug denken aan Ali Hassan al-Majid. Ali wie? Als Iraaks minister van Informatie in de regering van Sadam Hoessein stuurde hij het ene zegebericht na het andere de wereld in, ook toen de vijandelijke tanks de hoofdstad al binnen reden. Hij staat sindsdien synoniem voor iemand die zijn dromen en wensen voor werkelijkheid neemt en de harde realiteit straal n...
Lees meer

De ‘christendemocratische genen’ van het ACV

Omer Mommaerts, Pros Vandebroek en Jef MariënMilitanten van de christelijke arbeidersbeweging hebben de laatste tijd hun hart kunnen ophalen aan de sterke standpunten van ACV-voorzitter Marc Leemans. Met zijn kritiek op de plannen van de besparingsregeringen was hij niet uit de media weg te branden. Maar meent hij dat ook? Daar gaan we alvast van uit. Maar zit hij terzelfdertijd niet gevangen in het web van de CD&V? Het werd hem alleszins verschillende keren voor de voeten gewor...
Lees meer

In wiens naam spreekt het ‘nieuwe’ ACW?

Omer Mommaerts, Pros Vandebroek en Jef MariënOp 6 juni werd het nieuws bekend gemaakt dat N-VA met de CD&V aan onderhandelingen begonnen was met het oog op een Vlaamse regeringsvorming. Daarmee werd het startschot gegeven om een politiek beleid in de steigers te zetten dat helemaal haaks staat op de algemeen maatschappelijke en sociaaleconomische doelstellingen van de overgrote meerderheid binnen de christelijke arbeidersbeweging. Merkwaardig was dat vanuit het ACW, op dat ogenb...
Lees meer

Het ACW/beweging.net na de verkiezingen van 25 mei

Op 14 juni vervelde het ACW tot ‘beweging.net’. Als ‘Beweging’ voor een strijdbare en politiek onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging, draaien wij al jaren mee in de christelijke arbeidersbeweging. We zullen onder die naam blijven ‘netwerken’ want we denken dat die strijdbaarheid en onafhankelijkheid meer dan ooit nodig is. Want de naamsverandering van het ACW naar een vaag netwerk heeft er blijkbaar niet toe geleid de CD&V tegen te houden om met de N-VA aan Vlaamse reger...
Lees meer

Jean-Luc Dehaene: van ACW naar Dexia

Of het neoliberale ontwikkelingspad van een ‘groot staatsman’

Over de doden niets dan goed. De doden zelf zal het een zorg zijn. Maar niet de nabestaanden. Wie de overledene ook is, voor de (meeste) nabestaanden is er steeds het grote verdriet dat met een overlijden gepaard gaat. Ook al is dit overlijden soms een ‘verlossing’ voor zowel de overledene als voor de nabestaanden. Maar: uit respect voor het verdriet van de nabestaanden over de dode niets dan goed. En zo was het dus oo...
Lees meer

Beweging voor een strijdbare en politiek onafhankelijke opstelling van de Christelijke Arbeidersbeweging

Verklaring n.a.v. de verkiezingen van 25 mei 2014 Met een doordachte keuze ‘links’ versterken In het verleden hebben we als Beweging meestal een uitspraak gedaan over het belang van een goede keuze, zonder daarom op te roepen voor één bepaalde partij te stemmen. Het was dikwijls vooral een negatief stemadvies op welke partij zeker niet te stemmen en dan een oproep om voor goede ‘linkse’ kandidaten op andere democratische lijsten te stemmen. Als Beweging blijven wij pleiten voor een p...
Lees meer

De discussie over ACW en politiek is zo oud als het ACW zelf.

Op zaterdag 26 oktober, organiseerde Beweging een studievoormiddag onder de titel ‘Het ACW en de Moeder aller Verkiezingen’, over de moeilijke relatie tussen ACW en politiek. Jozef Mampuys, historicus met een lange loopbaan in de christelijke arbeidersbeweging, nam de deelnemers terug mee in de tijd en stelde dat de discussie over ACW en politiek zo oud is als het ACW zelf. Maar worden de kaarten vandaag anders geschud? (Redactie Beweging) Hieronder de samenvatting van de tekst va...
Lees meer

Wilfried Martens en de christelijke arbeidersbeweging

Toen in april 1979 Martens premier werd, duurde het niet lang of de vakbonden wisten hoe laat het was. Eerst met socialisten en liberalen, alleen met de socialisten, later met de liberalen en dan nog eens met de socialisten, tot hij het bijltje er moest bij neerleggen in 1992, ging hij met ‘een voluntaristisch herstelbeleid’, zo noemde hij het zelf, de crisis te lijf. Wij spraken in Beweging (ontstaan uit de Werkgroep Congresbesluiten in het begin van de jaren 80) van een neoliberaa...
Lees meer