about
Toon menu

KLM weigert VS reizigers vanwege Trump/KLM medeplichtigheid aan uitsluitingsbeleid

KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/KLMMEDEPLICHTIGHEID AAN UITSLUITINGSBELEIDBRIEF AAN KLMZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/klm-weigert-vs-reizigers-vanwege-trumpklm-medeplichtigheid-aan-uitsluitingsbeleid/AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTOnderwerp:Uw weigering, passagiers te vervoeren naarde Verenigde StatenMijn eis:Stop u achter Trump te verschuilen, maakuw eigen keuze en werk niet mee aan discriminatieen Islamofobie! Geachte DirectieGeacht ManagementDe afgelopen weken bent u weer  lelijk de...
Lees meer

Moslimhaat in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur van de Balie

MOSLIMHAAT IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT,DIRECTEUR VAN DE BALIEZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/moslimhaat-in-de-baliebrief-aan-yoeri-albrecht-directeur-van-de-balie/AAN DE HEER YOERI ALBRECHTDIRECTEUR VAN DE BALIE AMSTERDAMOnderwerp: Het in de Balie gehouden debat dd 23 januari jongstleden ''Waarom haten ze ons eigenlijk''Geachte heer Albrecht,WAAR BENT U EIGENLIJK MEE BEZIG?WAAROM GEEFT U RUIMTE AAN EXTREEM-RECHTSE HATERS?AAN LIEDEN, DIE OPROEPEN TOTRELIGIEVERVOLGING?TOT ETNISCHE ZUIVER...
Lees meer

SP verraad aan anti racismestrijd/Reactie op twee antwoorden Stijn Vat, SP fractiemedewerker

SP VERRAAD AAN  ANTI RACISMESTRIJD/REACTIE OP TWEEANTWOORDEN STIJN VAT, FRACTIEMEDEWERKER SPZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/sp-verraad-aan-antiracismestrijdreactie-op-twee-antwoorden-stijn-vat-fractiemedewerker-sp/Naar aanleiding van het feit, dat de SP zich op geen enkelemanier inzette voor de anti racismestrijd, had schrijfster dezes devolgende mails aan partijleider Emile Roemer gestuurdEERSTE MAIL http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fasci...
Lees meer

Israelische vlag halfstok van Stadhuis Rotterdam/Reactie op antwoord hoofd externe betrekkingen Gemeente Rotterdam

ISRAELISCHE VLAG HALFSTOK VAN STADHUIS ROTTERDAM/REACTIE OP ANTWOORD HOOFD EXTERNE BETREKKINGENGEMEENTE ROTTERDAMZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamreactie-op-antwoord-hoofd-externe-betrekkingen-gemeente-rotterdam/ZIE MIJN EERSTE BRIEFhttp://www.astridessed.nl/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamstadsbestuur-rotterdam-handlanger-israelische-bezetting/ZIE ANTWOORD HOOFD EXTERNE BETREKKINGENGEMEENTE ROTTERDAMBoedhram A. (Aroena) <a.boedh...
Lees meer

Tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw/Reactie op conservator Amsterdam Museum

TENTOONSTELLING HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW/ REACTIE OP CONSERVATOR AMSTERDAM MUSEUMZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/tentoonstelling-hollanders-van-de-gouden-eeuwreactie-op-conservator-amsterdam-museum/VOORAF:De oplettende lezer heeft gezien, dat schrijfster dezes recentelijkeen brief aan de Directie van de Hermitage geschreven heeft omhaar beklag te doen over een tentoonstelling waarbij de Hollandse rijkenvan de ''Gouden Eeuw'' werden verheerlijkt/in een goed daglicht werden gesteld, ondanks...
Lees meer

Hermitage ''Hollanders van de Gouden Eeuw''/Tentoonstelling wist slavernij uit de geschiedenis

HERMITAGE ''HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW''/TENTOONSTELLINGWIST SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH GEBIED EN DE OOST UIT DE GESCHIEDENIS/BRIEF AAN DIRECTIE HERMITAGEZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/hermitagehollanders-uit-de-gouden-eeuwtentoonstelling-wist-slavernij-in-caraibisch-gebied-en-de-oost-uit-de-geschiedenis/AAN DE DIRECTIE VANHET MUSEUM DE HERMITAGEOnderwerp:Uw tentoonstelling over de Zeventiende Eeuw [de zogenaamde''Gouden Eeuw'']  ''Kijk Ons Nou in de Hermitage''Uw verheerlijking van rovers...
Lees meer

Mark Rutte ´´Brief aan alle Nederlanders´´/Rutte zet aan tot xenofobie en racisme

MARK RUTTE ´´BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS´´/RUTTE ZETAAN TOT XENOFOBIE EN RACISME-INGEZONDEN STUKZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/mark-ruttebrief-aan-alle-nederlandersrutte-zet-aan-tot-xenofobie-en-racismeingezonden-stuk/VOORAFNu de PVV bij de komende verkiezingen de grootste dreigtte worden (1), doet Mark Rutte, premier van het Koninkrijk derNederlanden, er alles aan, Wilders naar de kroon te stijgen.Zijn laatste hoogstandje (of liever gezegd, laagstandje), iszijn in alle landelijke dagbladen ge...
Lees meer

German University suspends BDS Professor/Revealing Israeli crimes is no anti semitism

GERMAN UNIVERSITY SUSPENDS BDS PROFESSOR/REVEALINGISRAELI CRIMES  IS NO ANTI SEMITISM/LETTER TOFREIE UNIVERSITAT BERLINSEE ALSOhttp://www.astridessed.nl/german-university-suspends-bds-professorrevealing-israeli-crimes-is-no-antisemitismletter-to-freie-universitat-berlin/TO THE BOARD OF DIRECTORSOF THE OTTO SUHR INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCESUBDEPARTMENT OF THE FREIE UNIVERSITAT BERLINSubject:Your cancelling of academic assignments for professor Eleonora Roldan Mendivin.My demand:Cancel your wro...
Lees meer

Israelische vlag halfstok van Stadhuis Rotterdam/Stadsbestuur Rotterdam handlanger Israelische bezetting

ISRAELISCHE VLAG HALFSTOK VAN STADHUIS ROTTERDAM/STADSBESTUUR ROTTERDAM HANDLANGER ISRAELISCHE BEZETTINGZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamstadsbestuur-rotterdam-handlanger-israelische-bezetting/AANBurgemeester en Wethouders RotterdamOnderwerp:Hang de Palestijnse vlag halfstok voor de 17 jarige Palestijnsetiener, dodelijk slachtoffer van het Israelische bezettingsleger.Geachte heer Aboutaleb,Geachte loco burgemeester,Geachte Wethouders,  De beste wen...
Lees meer

Tijd voor een progressief pact/SP verraad aan anti racismestrijd/Tweede brief aan Emile Roemer

TIJD VOOR EEN PROGRESSIEF PACT/SP VERRAAD AAN ANTI-RACISMESTRIJD/TWEEDE BRIEF AAN EMILE ROEMERZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/tijd-voor-een-progressief-pactsp-verraad-aan-anti-racismestrijdtweede-brief-aan-emile-roemer/Vooraf: Deze brief is een reactie op het SP manifest”Tijd voor een progressief pact''verwoord in de toespraak van Emile Roemer aanhet recentelijk gehouden SP Congres''We maken SP groot en Rutte klein''https://www.sp.nl/nieuws/2017/ 01/toespraak-emile-roemer-we-m aken-sp-groot-en-...
Lees meer

Tour de Nesle Affair/A Royal Adultery Scandal in 1314

FROM EDWARDTHESECONDBLOGSPOTA ROYAL ADULTERY SCANDAL IN 1314SEE WEBSITE EDWARDTHESECONDBLOGSPOThttp://edwardthesecond.blogspot.nl/2015/07/a-royal-adultery-scandal-in-1314.htmlSEE WEBSITE ASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/edwardthesecondblogspota-royal-adultery-scandal-in-1314/Edward II's queen Isabella of France, then eighteen years old, visited her homeland in March/April 1314 to petition her father Philip IV on some matters concerning her husband's duchy of Gascony. Isabella arrived in Par...
Lees meer

NEE tegen samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Raadscommissie Algemene Zaken

NEE TEGEN SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEFAAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN INVERBAND MET VERGADERING 12 JANUARI 2017ZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/nee-tegen-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-raadscommissie-algemene-zaken-over-vergadering-12-januari/AANDE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKENOnderwerp:Samenwerkingsverband Amsterdam Tel AvivBrief van burgemeester van der Laan dd 1 november 2016,die wordt besproken in uw vergadering op donderdag12 januari 2017.Geachte lede...
Lees meer

Klaar om te knokken/SP laat het afweten in strijd tegen Wilders fascisme/Brief aan Emile Roemer

KLAAR OM TE KNOKKEN/SP LAAT HET AFWETEN IN STRIJD TEGENWILDERS FASCISME/BRIEF AAN EMILE ROEMERZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/Vooraf:Deze brief is een reactie op het SP manifest''Klaar om te knokken''https://doemee.sp.nl/klaaromteknokkenZie tekst onder de briefDaaronder het notenapparaatNog even dit:In de brief aan Roemer refereer ik aan de tekst ''Samen Knokken''Moet natuurlijk zijn ''Klaar om te knok...
Lees meer

Happy New Year!

HAPPY NEW YEAR!SEE ALSOhttp://www.astridessed.nl/happy-new-year-3/I wish you all a Happy, Healthy and ProsperousNew YearMay the struggle against injustice continue!http://www.astridessed.nl/tag/human-rights/http://www.astridessed.nl/tag/in-english/Last year was very busy, but this year you´ll see morefrom me about medieval history, as in 2015!http://www.astridessed.nl/?s=Wars+of+the+roseshttp://www.astridessed.nl/?s=Edward+IIKind greetings/Astrid Essed/Amsterdam/The Netherlands ...
Lees meer

Gelukkig Nieuwjaar!

GELUKKIG NIEUWJAARZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/gelukkig-nieuwjaar-3/IEDEREEN EEN GEZOND, GELUKKIG EN STRIJDBAAR 2017 TOEGEWENSTMoge de strijd doorgaan!http://www.astridessed.nl/tag/wilders/http://www.astridessed.nl/tag/racisme/http://www.astridessed.nl/tag/vluchtelingen/http://www.astridessed.nl/tag/palestina/Vriendelijke groeten/Astrid Essed    ...
Lees meer