about
Toon menu

Open Letter from 5 Nobel women laureates to Aung San Suu Kyi/Stop the persecution of Rohingyas

OPEN LETTER FROM 5 NOBEL WOMEN LAUREATES TOAUNG SAN SUU KYI/STOP THE PERSECUTION OF ROHINGYASSEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/open-letter-from-5-nobel-women-laureates-to-aung-san-suu-kyistop-the-persecution-of-rohingyas/ LINK TO THE OPEN LETTERhttp://english.panglong.org/2017/09/18/open-letter-from-5-nobel-women-laureates-to-aung-san-suu-kyi-stop-the-persecution-of-rohingyas/TEXT Dear State Counsellor and sister Laureate Daw Aung San Suu Kyi, In the years leading to your final release in 201...
Lees meer

Reactie aan P. Wesseloo, programmamanager Enschede over Pegida demonstratie

REACTIE AAN P. WESSELOO, PROGRAMMAMANAGER ENSCHEDE,OP ZIJN ANTWOORD OP MIJN BRIEFOVER DE PEGIDA DEMONSTRATIE DD 17 SEPTEMBER 2017ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/reactie-aan-p-wesseloo-programmamanager-enschede-op-zijn-antwoord-op-mijn-brief-over-de-pegida-demonstratie-dd-17-september/Beste lezers,Recentelijk heb ik in een brief aan de burgemeester van Enschede, de heer O. van Veldhuizen, die de neo nazi Pegida demonstratie van 17 september jongstledenheeft gefaciliteerd, geeeist, dat in de toe...
Lees meer

Pegida demonstratie in Enschede/Gemeente faciliteert neo-nazi's/Brief aan burgemeester

PEGIDA DEMONSTRATIE IN ENSCHEDE/GEMEENTE FACILITEERT NEO-NAZI'S/BRIEF AAN BURGEMEESTERZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-in-enschedegemeente-faciliteert-neo-nazisbrief-aan-burgemeester/AANDE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDEDe heer O. van Veldhuizen,Onderwerp: Pegida demonstratie dd 17 september 2017Geachte heer van Veldhuizen,Ik vind het ronduit een schande, dat u de extreem-rechtseorganisatie Pegida [1] ruim baan gegeven hebt voor een demonstratiein uw stad op zondag 17 september jo...
Lees meer

Thomas of Lancaster, rebel cousin of King Edward II/From warlord to Saint

THOMAS OF LANCASTER, REBEL COUSIN OF KING EDWARD II /FROM WARLORD TO SAINT SEE ALSO https://www.astridessed.nl/thomas-of-lancaster-rebel-cousin-of-king-edward-iifrom-warlord-to-saint/ INTRODUCTION:Readers,This is a fascinating story aboutThomas of Lancaster and the personsand events that played an important part in hislife in a very turbulent time.But likeall fascinating stories, it is not toldin two minutes. It is a real longread.My advice to my you:READ IT LIKE A BOOK!Don’t read all...
Lees meer

Laatste Woord Joke Kaviaar/De Vries en Verburg: Bloedgeld uit opsluiting en deportatie van kinderen

LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEP SMAADZAAK/DE VRIES EN VERBURG: BLOEDGELD UIT OPSLUITING ENDEPORTATIE VAN KINDERENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/laatste-woord-joke-kaviaar-in-hoger-beroep-smaadzaakde-vries-en-verburg-bloedgeld-uit-deportatie-en-opsluiting-van-kinderen/ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/tag/joke-kaviaar/Beste lezers,Hierbij het Laatste Woord van activiste Joke Kaviaar, uitgesproken tijdenshet Hoger Beroep op woensdag 13 september 2017 in de smaadzaak [het plakken van...
Lees meer

Thomas, 2nd Earl of Lancaster, rebel cousin of king Edward II/From warlord to Saint

THOMAS, 2ND EARL OF LANCASTER, REBEL COUSIN OF KING EDWARD II/FROM WARLORD TO SAINT SEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/thomas-2nd-earl-of-lancaster-rebel-cousin-of-king-edward-iifrom-warlord-to-saint/INTRODUCTION:Readers,This is a fascinating story aboutThomas of Lancaster and the personsand events that played an important part in hislife in a very turbulent time.But likeall fascinating stories, it is not toldin two minutes. It is a real longread.My advice to my you:READ IT LIKE A BOOK!Don't rea...
Lees meer

Palestinian human rights activist Issa Amro arrested over a Facebook post/Letter to the Palestinian mission in the Hague

PALESTINIAN HUMAN RIGHTS ACTIVIST ARRESTED OVERA FACEBOOK POST/LETTER TO THE PALESTINIAN MISSIONIN THE HAGUESEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/palestinian-human-rights-activist-issa-amro-arrested-over-a-facebook-postletter-to-the-palestinian-mission-in-the-hague/TO THE PALESTINIAN MISSION IN THE HAGUE/THE NETHERLANDSMrs Rawan Sulaiman, ambassadorSubject: The arrest of mr Issa Amro by the security troops ofthe Palestinian Authority''Everyone has the right to freedom of opinion and expression; thi...
Lees meer

Huis Thierry Baudet beklad door anarchistische actiegroep/Adhesiebetuiging

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHEACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGINGZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroepadhesiebetuiging/Vooraf:Naar aanleiding van een verfactie van het Radicaal AnarchistischFeministisch Front, gericht tegen het huis van mooi boy en''chique'' racist Thierry Baudet [1], de volgende adhesiebetuiging.De inhoud spreekt voor zichReeds eerder heb ik mijn waardering uitgesprokenvoor een actie, gericht tegen deze ''chique'''ra...
Lees meer

Radicalisering bij kleuters/Brief aan doorgeslagen Belgische kleuterscholen in Ronse

RADICALISERING BIJ KLEUTERS/BRIEF AAN DOORGESLAGENBELGISCHE KLEUTERSCHOLEN IN RONSEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse/Vooraf:Naar aanleiding van het volgende zotte bericht [interne rapport]''Indoctrinatiebij kleuters'', gepubliceerd in de Belgische krant, ''Het Laatste Nieuws'' [zie direct onderstaande link] schreef ikonderstaande brief aan de betrokken Belgische kleuterscholenZie link naar berichthttp://www.hln.b...
Lees meer

Fascism in Charlottesville, 2017/Racism in Selma, 1965/It's still on

FASCISM IN CHARLOTTESVILLE, 2017/RACISM IN SELMA, 1951/IT'S STILLONSEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/fascism-in-charlottesville-2017racism-in-selma-1965its-still-on/THIS ARTICLE IS DEDICATED TO HEATHER HEYER AND ALL THOSE OTHER BRAVE PEOPLE, WHO GAVE THEIR LIVES FOR THE ANTI RACIST STRUGGLEIT'S STILL ON''“They’ve got to be brave every day. There’s no reason I can’t be brave for two minutes''Spoken by the brave woman who confronted him abouta Nazi flag on his truck and uttered insulting language...
Lees meer

''Fuck it, wipe out Gaza'', says spokesman for new EU campaign/Letter to the EU delegation in Israel

FUCK IT, WIPE OUT GAZA, SAYS SPOKESMAN FOR NEWEU CAMPAIGN/LETTER TO THE EU DELEGATION IN ISRAELSEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/fuck-it-wipe-out-gaza-says-spokesman-for-new-eu-campaignletter-to-the-eu-delegation-in-israel/TO THE DELEGATION OF THE EUROPEAN UNIONTO ISRAELMr Lars Faaborg-AndersenHead of the DelegationSubject:Your unacceptable EU-Israel ''promotion'' campaign andthe choice of your promotion advocate, mr Avishai Ivri.Dear Mr Faaborg-Andersen,''Here's a strategy that hasn't be tried...
Lees meer

Consumentenmisleiding(4)/Klacht aan Edel Collecties opgelost!

CONSUMENTENMISLEIDING (4)/KLACHT AAN EDEL COLLECTIESOPGELOST!Beste lezers van de Wereld MorgenEnkele dagen geleden berichtte ik u over de consumentenmisleiding'door de firma Edel Collecties , namelijk onjuiste informatie engebrek aan professionaliteitZie Edel Collectieshttps://www.edelcollecties.nl/?gclid=Cj0KEQjwlMXMBRC195OLzqOz04wBEiQAooa7CFkqKjYf5wtB0xN7Q3oZtlO61aQXouhDYDXpHiHwFjsaAs978P8HAQHet betrof de levering van een Wilhelmina Rijksdaalder 1940 [met luxe cassetteen gedenkboek Wilhelmina]...
Lees meer

Consumentenmisleiding (3)/Overzicht gehele correspondentie met Edel Collecties

CONSUMENTENMISLEIDING (3} OVERZICHT GEHELE CORRESPONDENTIEMET EDEL COLLECTIESBeste lezers van de Wereld MorgenIk heb u een aantal posts gestuurd over mijn correspondentie/klachtenover de firma Edel CollectiesZie Edel Collectieshttps://www.edelcollecties.nl/ ?gclid=CjwKEAjwiLDMBRDF586Bwe2 Sq3ISJAAjZol_WWeGm0obaWu6mfmIB bZLtzOOEO6GC_v_ 23X8ehwVMBoC4F7w_wcBVoor een overzicht van de gehele correspondentie [zonder verdere opmerkingen]Zie hieronderOm het in chronologische volgorde te lezen, begint u o...
Lees meer

Consumentenmisleiding (2)/Tweede reactie van Edel Collecties en mijn antwoord/I'ts not over yet.....

CONSUMENTENMISLEIDING (2)/TWEEDE REACTIE VAN EDELCOLLECTIES EN MIJN ANTWOORD/IT'S NOT OVER YET....Beste lezers van De Wereld Morgen,Het begint bijna een soap te worden, hahahaha, als het niet zoserieus was.Aanleiding voor mij om u hiervan op de hoogte te stellenis om een voorbeeld  te geven van Consumentenmisleidinghier door Edel Collecties:INLEIDING/CORRESPONDENTIE EDEL COLLECTIESOVER HET GEBREK AAN PROFESSIONALITEITIk heb u geschreven over mijn klacht aan Edel Collecties overde onjuiste inform...
Lees meer

Consumentenmisleiding/Reactie op antwoord Edel Collecties [na eerdere klacht]

CONSUMENTENMISLEIDING/REACTIE OP ANTWOORDEDEL COLLECTIES [NA EERDERE KLACHT]Beste lezers van De Wereld MorgenEnkele dagen geleden stuurde ik u een brief toe, verzonden aanhet munten/filatelie bedrijf Edel Collecties over een onzorgvuldige behandelingvan mijn bestellingZiehttp://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/07/klacht-over-edel-collecties-over-gebrek-aan-professionaliteitbrief-aan-edel-collectiesZie Edel Collectieshttps://www.edelcollecties.nl/?gclid=Cj0KEQjwwqXMBRCD1afDldb...
Lees meer