about
Toon menu

Boef is product van mislukte tolerantie/Islamofobe en haatzaaiende gifspuiterij van Nausicaa Marbe

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE/ISLAMOFOBEEN HAATZAAIENDE GIFSPUITERIJ VAN NAUSICAA MARBEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/boef-is-product-van-mislukte-tolerantie-islamofobe-en-haatzaaiende-gifspuiterij-van-nausicaa-marbe/Het Fenomeen Nausicaa Marbe, Islamofobe,racistischeGifkikker en notoire verdediger van Israel's bezetting en terreur [1],is het Nieuwe Jaar begonnen met een frisse cocktail van meer vanhetzelfde.En de ingredienten voor die cocktail werden haar zelfs op een presenteerbla...
Lees meer

Column Astrid Essed/''Vier Uur''

COLUMN ASTRID ESSED''VIER UUR''ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/column-astrid-essed-vier-uur/VOORWOORDBeste lezers, een Gezond, Gelukkig en Strijdbaar 2018 heb ik u reeds toegewensthttps://www.astridessed.nl/gelukkig-nieuwjaar-4/En dan hierbij een reeks Nieuwjaarsverrassingen!Jullie kennen mij van de kritische analyses over de Nederlandse/internationale politieke situaties, adhesiebetuigingen aan initiatieven,die ik toejuich, brieven aan politici/politieke instellingen, kranten, etc.Sommigen, d...
Lees meer

Happy New Year!

HAPPY NEW YEAR!SEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/happy-new-year-4/I wish to all my readers a Happy, Healthy and Prosperous 2018!Hoping to write a lot English articles for you this year!Although writing about injustice in politics and the world, you may expect from mehistorical articles alsoI don''t know whether you read my article about Thomas of Lancaster,first cousin of the Medieval English king Edward II, who fought hisking for ten years [was initially on good terms with him], ending in hise...
Lees meer

Gelukkig Nieuwjaar!

GELUKKIG NIEUWJAAR!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/gelukkig-nieuwjaar-4/Iedereen een Gezond, Gelukkig en Strijdbaar 2018 toegewenst!https://www.astridessed.nl/tag/waakzaamheid/https://www.astridessed.nl/tag/palestina/https://www.astridessed.nl/tag/in-english/ ...
Lees meer

Refugee Child, 2000 years ago/Refugee children in 2017/Not wanted

REFUGEE CHILD, 2000 YEARS AGO,REFUGEE CHILDREN IN 2017, NOT WANTEDSEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/refugee-child-2000-years-ago-refugee-children-in-2017-not-wanted/Readers, HEAR, HEAR,This night I want to speak with you about exclusion, notbeing wanted, not being respected in your human dignity. Not difficult for yourself to understand, why this night.2000 years ago a poor Family, a man and his pregnant wife,left their home on the orders of a faraway ruler, because ofa census survey.It was for...
Lees meer

Geen Plaats in de Herberg/Geen Kind aan de Kant!

GEEN PLAATS IN DE HERBERG/GEEN KIND AAN DE KANT!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/geen-plaats-in-de-herberg-geen-kind-aan-de-kant/Lezers bijeen!Vannacht wil ik het hebben over uitsluiting, niet gewenst zijn,je niet gekend voelen in je waardigheid.De aanleiding is niet ver te zoeken!2000 jaar geleden ging een arm gezin, een man en zijn vrouw, inverwachting, op weg in opdracht van een verre machthebber, omdater een volkstelling plaatsvond.Iedereen moest terug naar zijn geboorteplaats.Zo'n tocht wa...
Lees meer

Zonder berechting verantwoordelijken Decembermoorden geen rechtsstaat

ZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN DECEMBERMOORDENGEEN RECHTSSTAATINGEZONDEN STUKZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/zonder-berechting-verantwoordelijken-decembermoorden-geen-rechtsstaat/Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat ik recentelijk in eenartikel heb stilgestaan bij 35 jaar Decembermoorden en de politieke enmorele noodzaak van de berechting van de verantwoordelijken. [1]Ook heb ik aandacht geschonken aan de rol van econoom enhistoricus Sandew Hira [2]], die zijn verdiensten h...
Lees meer

Decembermoorden 2017/35 jaar geleden/Vermoord, maar niet vergeten/Sandew Hira's kwalijke rol

DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/HIRA'S KWALIJKE ROL/A HORROR STORY''Onrecht tegen een is onrecht tegen allen''AnoniemZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/decembermoorden-2017-35-jaar-geleden-vermoord-maar-niet-vergeten-sandew-hiras-kwalijke-rol/8 DECEMBER 2017/TIJD VOOR EEN HORROR STORY......WAAR IS DE TIJD GEBLEVEN?We hebben allemaal weleens momenten, waarop wij dit verzuchten.Nu, aan de vooravond van de herinnering aan de 8 decembermoorden,1982, toen onder verant...
Lees meer

Brief aan Laco zwembaden over Zwarte Piet accessoires in hun vestigingen

ZWARTE PIET IS RACISME/BRIEF AAN LACO ZWEMBADEN OVERZWARTE PIET ACCESSOIRES IN HUN VESTIGINGENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/zwarte-piet-is-racisme-brief-aan-laco-zwembaden-over-zwarte-piet-accessoires-in-hun-vestigingen/AANDIRECTIE VAN LACO ZWEMBADENOnderwerp:Zwarte Piet masker en andere Zwarte Piet versieringen in eenof meerdere van uw vestigingen.Geachte Directie,Ik hoop, dat mijn brief inmiddels overbodig is gebleken, maar zoniet, dan raad ik u aan, goed nota te nemen van mijn onderstaand...
Lees meer

Demonstranten tegen Zwarte Piet blokkeren Erasmusbrug/Adhesiebetuiging

DEMONSTRANTEN TEGEN ZWARTE PIET BLOKKEREN ERASMUSBRUG/ADHESIEBETUIGINGZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/demonstranten-tegen-zwarte-piet-blokkeren-erasmusbrug-adhesiebetuiging/INLEIDING:De protesten tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet [1] hebben ookdit jaar niet zonder slag of stoot plaatsgevonden.Was er buitensporig politiegeweld en een noodbevel [Rotterdam]in Gouda [2014] en Rotterdam [2016] [2], dit jaar in Dokkum was het mogelijknog bizarrer, want de anti Zwarte Piet activisten [vanaf...
Lees meer

Jenny Douwes/Jenny d'Arc, ''volksheldin''/5 leugens ontmaskerd

JENNY DOUWES/JENNY D'ARC, ''VOLKSHELDIN''/5 LEUGENS ONTMASKERDZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/INLEIDING:Beste lezers,U hebt de gebeurtenissen rond de niet doorgegane demonstratie in Dokkumop 18 november tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet [1] waarschijnlijkmeegekregen.Recentelijk schreef ik daaroverZie onder noot 2Nog eens kort samengevat:Demonstratie lang van te voren netjes gemeld, melding goedgekeurddoor de burgemeester, scena...
Lees meer

Wegblokkade op A7 tegen Pietendemonstranten/Racisme beloond/Weg met Zwarte Piet!

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME BELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/''Wie stout is krijgt lekkersWie zoet is de roe.....https://www.youtube.com/watch? v=vqTlZQqwHGENEXT TIME....DON'T PLAY BY THE RULESEN DAT MEEN IK!Want wat zich zaterdag 18 november in de anti Zwarte Pietenstrijd heeft afgespeeldwas zo schandalig en de wereld op zijn kop, dat ik het plain zeg:Met de autor...
Lees meer

Mijn reactie over massamoordenaar J.P. Coen weggecensureerd door Binnenlands Bestuur/Zie inhoud reactie

STANDBEELD KOLONIALE MISDADIGER J.P. COEN, GEMEENTEHOORN/WEGGECENSUREERDE REACTIE OP ''BINNENLANDS BESTUUR''ZIEhttps://www.astridessed.nl/standbeeld-koloniale-misdadiger-j-p-coen-gemeente-hoorn-weggecensureerde-reactie-op-binnenlands-bestuur/VOORAF:Het zal de lezer niet zijn ontgaan, dat ik recentelijk een stuk geschrevenheb over het door de Gemeente Utrecht afgberoken overleg met deActiegroep ''De Grauwe Eeuw'', die strijdt tegen verheerlijking van hetNederlandse kolonialisme. [1]Dat kan een pr...
Lees meer

Gemeente Utrecht stopt samenwerking met actiegroep de Grauwe Eeuw/Standbeelden koloniale misdadigers de Noordzee in!!

GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/KOLONIALE MISDADIGERS, HUN STRATEN EN STANDBEELDEN/INDE NOORDZEE ERMEE!!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/gemeente-utrecht-stopt-samenwerking-met-actiegroep-de-grauwe-eeuw-standbeelden-koloniale-misdadigers-de-noordzee-in/INLEIDING:''Jan Pieterszoon Coenstraat'', ''Van Heutszstraat'', ''Van Riebeeckstraat'',''Pieter Bothstraat'', ''Abel Tasmanstraat'' en locaties/plaatsnamen,die verwijzen naar Neerlands koloniale verleden [1] ,dat...
Lees meer

KLM medeplichtigheid aan uitzetting Anele naar onzekere/gevaarlijke roekomst in Zuid-Afrika of Zimbabwe

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN ANELENAAR EEN ONZEKERE/GEVAARLIJKE TOEKOMST INZUID-AFRIKA OF ZIMBABWEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-anele-naar-onzekeregevaarlijke-toekomst-in-zuid-afrika-of-zimbabwe/AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTOnderwerp:Uw verleende medewerking aan de uitzettingvan Anele naar Zuid-Afrika, een land, waar hij niet vandaan komt. Geachte DirectieGeacht Management,In samenwerking met de luchtvaartmaatschappijenAir France en Delta...
Lees meer