about
Toon menu

Uit 2011!/Wilders wil veelplegers in tuigdorpen/Extreem-rechts toen en nu

[UIT 2011!]/WILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORPEN/EXTEEEM-RECHTSTOEN EN NUZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/2012wilders-wil-veelplegers-in-tuigdorpenextreem-rechts-toen-en-nu/EN IN 2011, OP INDYMEDIA ANTWERPEN [Helaasgeen werkzame link meer]https://twitter.com/astridessed/status/36628295864815616ARTIKELAan de vooravond van een uitgebreid en fel stuk tegen hetWilders, fascisme, een stuk in 2012 van mijn handLEESWILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORPEN/EXTREEM-RECHTS TOEN EN NU''Allen die zich in Nede...
Lees meer

´´Alerta´´ roept op tot actie tegen Pegida met strijdlied ´´Fascisten. Pas op!´´

''ALERTA''ROEPT OP TOT ACTIE TEGEN PEGIDA MET STRIJDLIED''FASCISTEN! PAS OP!''ZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/alerta-roept-op-tot-actie-tegen-pegida-met-strijdliedfascisten-pas-op/MET AANVULLENDE INFORMATIE VAN MIJZELFOVER PEGIDA, WAARIN IK WIJS OP HET GEVAARVAN PEGIDA EN WILDERS/PEGIDAhttp://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/'Alerta!' roept op tot actie tegen Pegida met strijdlied "Fascisten! Pasop!"https://www.indymedia.nl/node/36231Op zondag 9 oktober...
Lees meer

Uit 2007!/Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

UIT 2007! HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/2007het-politieke-gedachtegoed-van-de-heer-wilders/Aan de vooravond van een door mij te schrijven stuk over de laatsteuitbarsting van het Wilders fascisme nog even een in 2007 door mij geschreven stuk over haatzaaier Wilders, dat is gepubliceerd doorUitpers.beToen al waarschuwde ik tegen een gevaar, dat nu alarmerend is geworden:LEES!Hier de linkhttp://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636Hier de tekst...
Lees meer

Prayer

PRAYERhttp://www.astridessed.nl/prayer/Wandering through fear and loniless as an astronaut in his furious,frenetic spaceship, I finally stood face to face with emptiness.And it was not true what they said, that Emptiness were a Blank Space,Nihilism:Emptiness was a Power, a Tremendous Power, Which filledeverything that existed.It was as present as a shield, protecting a Medieval Knight, Itcalmed down Chaos and had shaped first Humanity and still would bepresent, when the last traces of Life would...
Lees meer

Gebed

GEBEDZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/gebed/In die angst en totale verlatenheid waarin ik zweefde als een astronautdoor zijn dolgeworden ruimteschip, leerde ik proeven wat leegte was.Het was niet waar wat werd gezegd, dat leegte het Totale Niets was, leegte was een Iets, een Substantiele Kracht, door alles heen aanwezig.Het was tastbaar, het omringde ons zoals een schild een schildwacht, het kalmeerde de chaos en schiep de eerste mensen en zou er zijn als delaatste levensmanifestaties zouden ver...
Lees meer

Brief aan SP Eerste Kamerlid E. van Apeldoorn over bezoek Netanyahu/Waardering en kritiek voor de SP

BRIEF AAN SP EERSTE KAMERLID, B. VAN APELDOORN, OVERBEZOEK NETANYAHU /WAARDERING/KRITIEKZIEhttp://www.astridessed.nl/brief-aan-sp-eerste-kamerlid-b-van-apeldoorn-over-bezoek-netanyahuwaarderingkritiek/Beste lezer,Naar aanleiding van mijn brief aan de [euro] parlementariers[ook aan van Apeldoorn toegestuurd]over het twee weken geleden plaatsgevonden bezoek van deIsraelische premier Netanyahu  heb ik een schrijven ontvangen vande heer B. van Apeldoorn, Buitenlandwoordvoerder van de SPEerste Kamerf...
Lees meer

Denk leider Kuzu weigert Netanyahu hand te geven/Adhesiebetuiging

DENK LEIDER KUZU WEIGERT NETANYAHU HAND TE GEVEN/ADHESIEBETUIGINGZIEhttp://www.astridessed.nl/denk-leider-kuzu-weigert-netanyahu-hand-te-gevenadhesiebetuiging/Copieen van deze brief aan: Han ten Broeke [VVD]http://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederland-2016verbaal-pak-slaag-aan-vvder-han-ten-broeke/Michiel Servaes [PvdA]http://www.astridessed.nl/open-brief-aan-netanyahuadhesiebetuiging-maar-ook-kritiek/Bastiaan van Apeldoorn [SP/Krijgtnog een schrijven van mij]AAN DE HEER T KUZUTWEEDE...
Lees meer

Verbaal pak slaag aan VVD'er en Israelvriend Han ten Broeke/Mijn brief/Zijn antwoord/Mijn reactie op zijn antwoord

VERBAAL PAK SLAAG AAN VVD'ER EN ISRAELVRIENDHAN TEN BROEKE/MIJN BRIEF/ZIJN ANTWOORD/MIJN REACTIEOP ZIJN ANTWOORDZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/verbaal-pak-slaag-aan-vvder-en-israelvriend-han-ten-broekemijn-briefzijn-antwoordmijn-reactie-op-zijn-antwoord/Het werd tijd.VVD Tweede Kamerlid en Israelvriend Han ten Broeke moesteen flink pak slaag krijgen.Verbaal, welteverstaan.En dat heb ik hem gegeven middels mijn brief aan hem.http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederland- 2016verbaal...
Lees meer

Bezoek Netanyahu aan Nederland [2016]/Verbaal pak slaag aan VVD'er Han ten Broeke

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND [2016]/VERBAAL PAKSLAAG AAN VVD'ER HAN TEN BROEKEZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederland-2016verbaal-pak-slaag-aan-vvder-han-ten-broeke/AAN DE HEER H TEN BROEKETWEEDE KAMERLID VOOR DE VVDAFDELING BUITENLANDOnderwerp:Verbaal pak slaag vanwege uw verdediging en bagatelliseringvan bezettingsstaat Israel en de door haar gepleegde misdaden.Geachte heer Ten Broeke,Vooraf:Misschien wilt u deze brief niet lezen.Dat is uw keuze en laat ik volledig aa...
Lees meer

Open Brief aan Netanyahu/Adhesiebetuiging, maar ook kritiek

OPEN BRIEF AAN NETANYAHU/ADHESIEBETUIGING, MAAR OOKKRITIEKZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/open-brief-aan-netanyahuadhesiebetuiging-maar-ook-kritiek/AAN DE HEER M SERVAESPVDA TWEEDE KAMERLID. BUITENLANDSE ZAKENOnderwerp:Adhesiebetuiging met uw ''Open Brief aan Netanyahu''En enkele punten van kritiek.Geachte heer Servaes,Ik behoor tot een van de velen [gelukkig was het een krachtig mailprotest!]die u en andere [euro] parlementariers hebben aangeschreven over het vorige week plaatsgevondenbezoek v...
Lees meer

Bezoek Netanyahu aan Nederland/Brief aan parlementariers/Nee tegen oorlogsmisdadiger

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGERZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederlandbrief-aan-parlementariersnee-tegen-oorlogsmisdadiger/AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER, EERSTE KAMER ENHET EUROPARLEMENTGeachte dames en heren,Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat de Israelische premierNetanyahu op woensdag 7 september een bezoek aan Nederland zalbrengen en door de Tweede Kamer ontvangen zal worden. [1]Ik roep u dringend op, nee,...
Lees meer

Bouterse, de Decembermoorden en gerechtigheid/Strijden tegen straffeloosheid

BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEID!ZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/bouterse-de-decembermoorden-en-gerechtigheidstrijden-tegen-straffeloosheid/Vooraf:Dit is een lang stuk, maar de moeite waard!Het stelt aan de kaak  de straffeloosheid, die ex dictator enhuidige Surinaamse  president Bouterse voor zichzelf wil afdwingen via intimidatieen terreur.Hoofdstuk 1 gaat over de trucs, die Bouterse daarbij toepast.En in hoofdstuk 2 wordt een aantal misdaden onder...
Lees meer

De Vries en Verburg/I know what you did last summer/Medeplichtigheid aan deportaties

DE VRIES EN VERBURG/I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG, ARMOEDE, DOODZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-know-what-you-did-last-summermedeplichtigheid-aan-deportaties-oorlog-armoede-dood/AANDE VRIES EN VERBURGOnderdeel van de Burgland Groep Onderwerp:Uw afgeronde bouw van de gesloten gezinslocaties opKamp Zeist Reden:Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,dood en ellende. Geacht Bestuur,Lekker op vakantie geweest?But:I know what y...
Lees meer

Wilders en Hitler/Vergelijking griezelig juist

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUISTZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/wilders-en-hitlervergelijking-griezelig-juist/De vergelijking, die volgens velen ''taboe'' is en nietgemaakt mag worden, die van PVV leider G Wilders metnazi dictator A Hitler [1], is opnieuw gemaakt door NRC columnisteFloor Rusman. [2]De Amerikaanse presidentskandidaat D Trump [die hopelijk GEEN presidentwordt!] wordt ook in die vergelijking meegetrokken, maar ik wilin dit stuk even niet ingaan op de Islamofobe en ra...
Lees meer

Wilders en de militaire staatsgreep in Turkije/Goed voor Turkije, waarom niet in Nederland?

WILDERS EN DE MILITAIRE STAATSGREEP INTURKIJE/MILITAIRE TERREUR GOED VOOR TURKIJE, WAAROMNIET IN NEDERLAND?ZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/wilders-en-de-militaire-staatsgreep-in-turkijemilitaire-terreur-goed-voor-turkijewaarom-niet-in-nederland/VOORAFDit is een lang artikel, maar de moeite waard.Voor het waardevolle notenapparaat natuurlijk, datu van mij gewend bent [en er gratis en voor nietsbij krijgt], maar vooral hoop ik, dat mijn tekstmensen wakker schudt!Ik wijs erop, hoe gevaarlijk het i...
Lees meer