about
Toon menu

Parwais Sangari uitgezet ondanks protest/Gewetenloosheid Belgische Staat en KLM

PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEIDBELGISCHE STAAT EN KLMGeachte Redactie en lezers,Op maandag 9 juli, heeft de KLM meegewerkt aan de uitzetting van deAfghaanse vluchteling Parwais Sangari naar AfghanistanHij werd door de Belgische autoriteiten [die hem asiel hadden geweigerd]gevlogen naar Amsterdam, Schiphol Airport en vandaaruit gedeporteerd naarAfghanistan [1]Want een deportatie is het, omdat Parwais Sangari persoonlijk gevaar loopt in AfghanistanImmers, zijn...
Lees meer

Ecuador verleent Assange asiel/Overwinning persvrijheid en recht op een eerlijk proces

ECUADOR VERLEENT ASSANGE ASIEL/OVERWINNING VOORPERSVRIJHEID EN RECHT OP EEN EERLIJK PROCESONSCHENDBAARHEID BUITENLANDSE AMBASSADES:EN DIPLOMATIEKE PERSONEN''De gebouwen van de zending zijn onschendbaar. Vertegenwoordigers van de ontvangende staat mogen deze alleen betreden met toestemming van het hoofd van de zending''Artikel 22, Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen''De persoon van de diplomatieke ambtenaar is onschendbaar. Hij is gevrijwaard tegen enigerlei vorm van a...
Lees meer

Pussy Riot krijgt twee jaar strafkamp/Vrijheid van meningsuiting als misdaad

PUSSY RIOT KRIJGT TWEE JAAR STRAFKAMP/VRIJHEID VAN MENINGSUITING ALS MISDAAD''Het type strafkamp waar de vrouwen terecht kunnen komen, bestaat uit verscheidene gebouwen voor onder meer de administratie, slaapzalen of zones waar de gevangenen werken, omheind door een hek met prikkeldraad en wachttorens op de hoeken.''..........................................................................................................''In een cel verblijven officieel maximaal honderd gevangen, ma...
Lees meer

Griekse massa uitzettingen van illegalen/Mensenjacht van Staatswege

GRIEKSE MASSA UITZETTINGEN VAN  ILLEGALEN/MENSENJACHT VAN STAATSWEGEDE RACISTISCHE HANDEN VAN DE GRIEKSE OVERHEID''Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.''Artikel 14, Universele Verklaring van de Rechten van de Menshttp://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dutHet recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften vanhet Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967betref...
Lees meer

Griekse crisis/Bezuinigingen misdaad tegen het Griekse volk/Een moderne Griekse tragedie

GRIEKSE CRISIS/BEZUINIGINGEN MISDAAD TEGEN HET GRIEKSE VOLKEEN MODERNE GRIEKSE TRAGEDIEEen beschouwing, bekeken vanuit het gezichtspunt van de gewone Griekse man of vrouw, die de crisis niet heeft veroorzaakt maar die onder het mom van ''bezuinigingen'' wordt uitgehongerd door de eigen regering en de Trojka [de Europese Commissie, IMF en het ECB]VERPLICHTING VAN EEN STAAT, DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN ENMEDISCHE VOORZIENINGEN VAN ZIJN BURGERS TE GARANDEREN:1. The States Parties to the...
Lees meer

Bezoek Netanyahu aan Nederland/Nederland legitimeert Israelische bezetting

VOORAF Begin 2012 bracht de Israelische premier Netanyahu een bezoek aan NederlandOm de schande van de ontvangst van de chef van een met oorlogsmisdaden overladenbezettingsstaat nog eens te benadrukken, heb ik onderstaand artikel geschreven Vriendelijke groetenAstrid Essed BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING''How many years can some people existBefore they're allowed to be free?How many deaths will it take till one knowsThat too many people...
Lees meer

Kabinet stemt in met het Boerkaverbod/Schending Godsdienstvrijheid

KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD//SCHENDING VAN GODSDIENSTVRIJHEIDPVV droom wordt werkelijkheidNederland voorwaarts op het pad van zondebokvorming, stigmatisering en discriminatieStap 1, het zondebokmodel:''Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand''NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETYhttp://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html[Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratis...
Lees meer

Amnestiewet Suriname bespotting mensenrechten/Zonder bestraffing Decembermoorden geen democratie

AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN/ZONDER BESTRAFFING DECEMBERMOORDEN GEEN DEMOCRATIEWAARHEIDSCOMMISSIE VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID SAMENVATTING: Met de aanname van de Surinaamse amnestiewet worden de verantwoordelijken van de Decembermoorden beloondDit is de wereld op zijn kopZonder bestraffing Decembermoorden geen rechtsstaatOpgedragen aan de slachtoffers van de Decembermoorden en alle andereslachtoffers van het militaire regime BouterseArtikel 3, UNIVERSELE VERK...
Lees meer

Verkiezingen 2012/PVV als politieke gesprekspartner/de vanzelfsprekendheid van het racisme

VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/DE VANZELFSPREKENDHEID VAN HET RACISME INLEIDING: Verkiezingen 12 september 2012 Op 12 september 2012 worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de TweedeKamerAan de hele show rond de machtsstrijd tussen depolitieke partijen, die zich steeds minder in standpuntbepaling van elkaar onderscheidenga ik voorbij Immers willen zij allemaal bezuinigen, de ene partij rigoureuzer dan de anderen, maar welkevorm men ook kiest, het gaat...
Lees meer

Arrestatie woordvoerder Sharia4Belgium/Hypocrisie Belgische Staat

ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT VOORAF Geachte Redactie en lezers, Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de arrestatie van FouadBelkacem, voorman van de religieus fundamentalistische organisatie Sharia4BelgiumGezien de recente ontwikkelingen rond de arrestatie van de tweede man vanSharia4Belgium [1], nog zeer actueelWant ook dit lijkt weer een geval van ''de omgekeerde wereld''Immers, niet degenen, die protesteren ''zetten aan tot haat...
Lees meer

Protest tegen anti-Islamfilm terecht/VS dominantie oorzaak geweld

 PROTEST TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE MIDDEN OOSTEN OORZAAK GEWELD''Houdt U allen toch op in Uw reacties op dat pro-Westerse artikel van Han van der Horst ('Geen beldiging...') te wijzen op de schuld van die 'achterlijke moslems' die geen enkele kritiek op de profeet kunnen verdragen............................Echter de reden, dat die demonstraties (betaald volgens Han) zich al over meer dan 20 landen hebben verspreid is niet in de eerste plaats religieuze verontwaard...
Lees meer