about
Toon menu

Het antisemitisme van Annabel Nanninga/''Voorvechtster van Joodse rechten'' ontmaskerd

HET ANTISEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA/'VOORVECHTSTERVAN JOODSE RECHTEN'' ONTMASKERDZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/het-antisemitisme-van-annabel-nanninga-voorvechtster-van-joodse-rechten-ontmaskerd/Annabel Nanninga, nummer 1 op de Lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van de racistische partij, Forum voor Democratie [1], bekendvanwege haar ''Ebola'' oplossing voor vluchtelingen uit Afrika [2], haarafkeer van ''gemengde relaties [3] en haar Islamofobe rant nade aanslag op Charlie Hebdo [4],...
Lees meer

PVV, Forum voor Democratie/''Vijf voor Twaalf''

PVV/FORUM FOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/Onderstaand artikel is eerder door de anti fascistische groep AFA Fryslan [Anti Fascistische ActieFriesland] in afgeslankte vorm [zonder noten] ophun website gepubliceerdZIE LINK:https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/Zie hieronder de volledige versie, voor mijn lezers MET de noten!Vanwege zeer recente, actuele ontwikkelingen is d...
Lees meer

Urk eert Coen en De Ruyter met straatnamen/Adhesiebetuiging aan Joke Kaviaar vanwege kritisch stuk!

URK EERT COEN EN DE RUYTER MET STRAATNAMEN/ADHESIEBETUIGINGAAN JOKE KAVIAAR VANWEGE KRITISCH STUK!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/urk-eert-coen-en-de-ruyter-met-straatnamen-adhesiebetuiging-aan-joke-kaviaar-vanwege-kritisch-stuk/De oplettende lezer weet het al:In twee artikelen  ben ik van leer getrokken tegen het onzalige planvan de Gemeente Urk, door stratenin de nieuwe wijk ”Schokkerhoek” te noemen naar”helden van weleer”, waarmee onder andere Jan Pieterszoon Coen enMichiel de Ruyter worden...
Lees meer

Urk wil met J.P. Coenstraat signaal afgeven/Weggecensureerde reactie op Binnenlands Bestuur

URK WIL MET J,P. COENSTRAAT SIGNAAL AFGEVEN/URKEERT MASSAMOORDENAARS/WEGGECENSUREERDE REACTIE OP BINNENLANDS BESTUURZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/urk-wil-met-j-p-coenstraat-signaal-afgeven-urk-eert-massamoordenaars-weggecensureerde-reactie-op-binnenlands-bestuur/Net als je denkt, dat het niet bizarrer kan, vergis je je deerlijk.Ik wist van en was er al  ''gewend'' gewend geraakt aan al dat gerant en gerave rond de discussieover de racistische karikatuur Zwarte Piet [1], waarbij naast uitinge...
Lees meer

Urk wil J.P. Coenstraat/Massamoordenaars op voetstuk

URK WIL J.P. COENSTRAAT/MASSAMOORDENAARS OPVOETSTUKZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/urk-wil-j-p-coenstraat-massamoordenaars-op-voetstuk/Soms lijkt het wel, alsof je even vanuit 2018 teruggeworpenwordt naar Neerlands verleden met slavernij en/of koloniaalbloed aan de handen.Dat overkomt mij regelmatig bij de discussieover de racistische karikatuur Zwarte Piet [in het levengeroepen in 1850, tijd waarin de slavernij in Neerlandskolonieen nog bestond] en de reacties [vanuit publiek/politieen sommig...
Lees meer

D'66 tegenstem tegen Tweede Kamermotie over vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan D'66

D'66 TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN D'66 TWEEDE KAMERFRACTIEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/d66-tegenstem-tegen-tweede-kamermotie-voor-vrijlating-ahed-tamimi-brief-aan-d66-tweede-kamerleden/Weet u het nog?Op 5 februari 2018 schreef ik de leden van de Tweede Kamer  [behalvede fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] aanoverde arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi met hetverzoek, zich in te zetten voor haar...
Lees meer

CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA

CDA TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN TWEEDE KAMERFRACTIE CDAZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/cda-tegenstem-tegen-tweede-kamermotie-voor-vrijlating-ahed-tamimi-brief-aan-cda-tweede-kamerfractie/Weet u het nog?Op 5 februari 2018 schreef ik de leden van de Tweede Kamer  [behalvede fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] aanoverde arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi met hetverzoek, zich in te zetten voor haar...
Lees meer

Paul Selier, zoveelste politiedode/No Justice, no Peace!/Reacties op Omroep West

PAUL SELIER, ZOVEELSTE POLITIESDODE/NO JUSTICE. NO PEACE!/REACTIES OP OMROEP WESTZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/paul-selier-zoveelste-politiedode-no-justice-no-peace-reacties-op-omroep-west/Beste lezersOpdat onrecht niet in vergetelheid raakt, hierbij deze postom u te herinneren aan het ongestrafte politiegeweld, dat al veel te lang doorgaat.......https://www.astridessed.nl/tag/politiegeweld/VOORAF:Wie zich de voorgeschiedenis nog herinnert, kan direct doorgaannaar ''REACTIES OP OMROEP WEST''...
Lees meer

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord van de Tweede Kamerfractie 50 Plus

DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE 50 PLUS PARTIJZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-50-plus-partij/VOORAF:Zoals u gezien hebt, heb ik gereageerd op het antwoord, dat ik vande Tweede Kamerfractie Groen Links heb ontvangen naar aanleidingvan mijn verzoek/eis aan hen en hun collegae Tweede Kamerledenvoor de vrijlating van Ahed Tamimi en de beeindiging van de Israelischebezetting van de Palestijnse gebieden.ZI...
Lees meer

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie Groen-Links

DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIEGROEN LINKSZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-groen-links/VOORAFWeet u het nog?Op 5 februari 2018schreef ik de Tweede Kamerleden aan over de arrestatievan de 16 jarige Palestijnse Palestijnse activiste Ahed Tamimi en vroegik tegelijkertijd aandacht voor de rechteloze situatie van de anderePalestijnse minderjarigen uit bezet Palestijns gebied in Israelische gevangenissenOok drong...
Lees meer

Deporteurs uit de anonimiteit/Lancering website DT & V medewerkers

OVERGENOMEN VAN WEBSITE DT & V]DEPORTEURS UIT DE ANONIMITEIT/LANCERING WEBSITE MET DT & V MEDEWERKERSZIEHIER DE FOTO'Shttps://ontmaskerdtenv.wordpress.com/wij-werken-voor-de-dtv/ZIE ONDER TOELICHTING DE REDEN VAN DE ONTHULLINGVAN DE FOTO'SZIE OOKhttps://astridessed.weebly.com/blog/deporteurs-uit-de-anonimiteitlancering-website-met-dt-v-medewerkers9951385In dit stuk worden foto's onthuld van de website”Ontmasker de DT & V [Dienst Terugkeer en Vertrek van de asielketenNederland]Zij ont...
Lees meer

Politie betrokken bij dood 39 jarige man in Waddinxveen/Paul Selier, zoveelste politiedode

POLITIE BETROKKEN BIJ DOOD 39 JARIGE MAN IN WADDINXVEEN/PAULSELIER ZOVEELSTE POLITIEDODE/NO JUSTICE, NO PEACE!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/politie-betrokken-bij-dood-39-jarige-man-in-waddinxveen-paul-selier-zoveelste-politiedode/VoorafDit is wat ik weet op zaterdag 10 februariIk sluit niet uit, dat er meer feiten boven water komenMaar voor mij is EEN DING DUIDELIJK:Opnieuw is de politie gewelddadig losgegaan tegeneen burger, met de dood ten gevolge:Lees verderHet is weer zover.Voor de zovee...
Lees meer

Ahed Tamimi moet vrij!/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

AHED TAMIMI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/ahed-tamimi-moet-vrij-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/    Vooraf:Hieronder mijn brief over de oproep tot vrijlating van de 16 jarigePalestijnse activiste AhedTamini, die ik recentelijk heb geschreven aan alle fracties vande Tweede Kamer, behalve aan de fascistische partijen de PVV enhet Forum voor Democratie. Een iets afwijkende brief [die ook op mijn website wordt gepubliceerd]heb ik gestuurd n...
Lees meer

De zaak Ahed Tamini/Antwoord aan de rabiate zionisten van de Staatkundig Gereformeerde Partij [Schokkend, hun standpunt]

DE ZAAK AHED TAMINI/ANTWOORD AAN DE SGPZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamini-antwoord-aan-de-sgp-staatkundig-gereformeerde-partij/Beste lezers,Zoals u weet heb ik de Tweede Kamerfracties gebombardeerdmet brieven, die aandringen op de vrijlating van de 16 jarige Palestijnseactiviste Ahed Tamini.Zo ook de bijna fanatiek zionistische SGP [StaatkundigGereformeerde Partij]https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kamerleden-van-de-staatkundig-gereformeerde-p...
Lees meer

Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de Tweede Kamerleden van de Staatkundig Gereformeerde Partij [rabiate zionisten]

AHED TAMINI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDENVAN DE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kamerleden-van-de-staatkundig-gereformeerde-partij/AHED TAMINI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN VAN DESTAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ    Deze brief over de vrijlating van de Palestijnse activiste Ahed Taminiis gericht aan de Tweede Kamerleden van de Staatkundig GereformeerdePartij.Een brief van gelijke strekking is ook g...
Lees meer