about
Toon menu

Brief aan KLM/Uw afschuiven van uw medeplichtigheid aan uitzettingen vluchtelingen

UITZETTING AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/MEDEPLICHTIGHEID KLMVOORAFOp 30 zondag 30 september 2012 schreef ik de KLM Directie aan om haar te aan te spreken opop haar medewerking, door haar vervoer,  aan de uitzetting van een 20 jarige Afghaanse vluchteling uitBelgieZie brieven [in Nederlands en Engels] onder P/SZie ook:http://www.ekudos.nl/artikel/365717/uitzetting_afghaanse_vluchteling_naar_afghanistanmedeplichtigheid_klmNaar aanleiding van de reactie van de KLM op...
Lees meer

Uitzetting 20 jarige Afghaanse vluchteling naar onveilig Afghanistan/Medeplichtigheid KLM

UITZETTING 20 JARIGE AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/MEDEPLICHTIGHEID KLMOpnieuw is op maandag 1 october een Afghaanse vluchteling uit Belgie met alsvliegmaatschappij de KLM uitgezet naar Afghanistan, ondanks het voor hem geldenderisico vanwege de onveilige situatie in AfghanistanZiehttp://www.gettingthevoiceout.org/een-jonge-afghaanse-van-20-jaar-ondergaat-een-tweede-poging-tot-uitzetting-met-dwang-en-met-escorte-op-maandag-1-oktober/Dit is aan de Belgische Staat, d...
Lees meer

Hetze Abdelkarim El-Fassi tegen Sharia4Holland misplaatst/Geen focus op racisme en Islamofobie

HETZE  ABDELKARIM EL- FASSI TEGEN SHARIA4HOLLAND MISPLAATST/GEEN FOCUS OP GEVAAR RACISMEEN ISLAMOFOBIE COMMENTAAR OP ARTIKEL ABDELKARIM EL-FASSIONKRUID ALS SHARIA4HOLLAND VERGAAT NIET,MAAR MOET JE WEL BLIJVEN BESTRIJDEN Dit commentaar is geschreven als kritiek op het artikel van Abdelkarim El- Fassi''Onkruid als Sharia4Holland vergaat niet, maar je moet het wel blijven bestrijden''http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16040_onkruid_als_sharia4holland_vergaat_niet_maar_moet_j...
Lees meer

Sharia4Belgium: Bliksemafleider voor politieoptreden en racisme

Tweede man Sharia4Belgium opgepakt. Bliksemafleider voor politiegeweld en racisme  Geachte Redactie en lezers, De arrestaties van de voormannen van Sharia4Belgium beginnen verdacht veel te lijken op vervolgingen van meningen en standpunten, die de Belgische Staat niet welgevallig zijn. Reden: Zij leggen de vinger op de zere plek van een van de ernstigste misstanden van de Belgische Staat. Het politieke en Staatsracisme EN het gewelddadige politieoptreden. DE ARRESTATIES Het pat...
Lees meer

Terugblik op enkele aspecten van de politiek-militaire carriere van de Israelische premier Sharon

TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK-MILITAIRE CARRIERE VAN DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON VOORAF Geachte Redactie en lezers, Ter herdenking van het 30 jaar geleden tussen 16 en 18 september 1982 door ''christelijke'' falangisten [bondgenoten van bezettingsmacht Israel] in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila aangerichte bloedbad, waarvoor de toenmalige Israelische minister van Defensie [en latere premier] Sharon hoofdverantwoordelijk was, publiceer ik h...
Lees meer

Protest anti-Islamfilm terecht/VS dominantie Midden-Oosten oorzaak geweld

PROTEST TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE MIDDEN OOSTENOORZAAK GEWELD''Houdt U allen toch op in Uw reacties op dat pro-Westerse artikel van Han van der Horst ('Geen beldiging...') te wijzen op de schuld van die 'achterlijke moslems' die geen enkele kritiek op de profeet kunnen verdragen............................Echter de reden, dat die demonstraties (betaald volgens Han) zich al over meer dan 20 landen hebben verspreid is niet in de eerste plaats religieuze verontwaardigi...
Lees meer

Parwais Sangari uitgezet ondanks protest/Gewetenloosheid Belgische Staat en KLM

PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEIDBELGISCHE STAAT EN KLMGeachte Redactie en lezers,Op maandag 9 juli, heeft de KLM meegewerkt aan de uitzetting van deAfghaanse vluchteling Parwais Sangari naar AfghanistanHij werd door de Belgische autoriteiten [die hem asiel hadden geweigerd]gevlogen naar Amsterdam, Schiphol Airport en vandaaruit gedeporteerd naarAfghanistan [1]Want een deportatie is het, omdat Parwais Sangari persoonlijk gevaar loopt in AfghanistanImmers, zijn...
Lees meer

Ecuador verleent Assange asiel/Overwinning persvrijheid en recht op een eerlijk proces

ECUADOR VERLEENT ASSANGE ASIEL/OVERWINNING VOORPERSVRIJHEID EN RECHT OP EEN EERLIJK PROCESONSCHENDBAARHEID BUITENLANDSE AMBASSADES:EN DIPLOMATIEKE PERSONEN''De gebouwen van de zending zijn onschendbaar. Vertegenwoordigers van de ontvangende staat mogen deze alleen betreden met toestemming van het hoofd van de zending''Artikel 22, Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen''De persoon van de diplomatieke ambtenaar is onschendbaar. Hij is gevrijwaard tegen enigerlei vorm van a...
Lees meer

Pussy Riot krijgt twee jaar strafkamp/Vrijheid van meningsuiting als misdaad

PUSSY RIOT KRIJGT TWEE JAAR STRAFKAMP/VRIJHEID VAN MENINGSUITING ALS MISDAAD''Het type strafkamp waar de vrouwen terecht kunnen komen, bestaat uit verscheidene gebouwen voor onder meer de administratie, slaapzalen of zones waar de gevangenen werken, omheind door een hek met prikkeldraad en wachttorens op de hoeken.''..........................................................................................................''In een cel verblijven officieel maximaal honderd gevangen, ma...
Lees meer

Griekse massa uitzettingen van illegalen/Mensenjacht van Staatswege

GRIEKSE MASSA UITZETTINGEN VAN  ILLEGALEN/MENSENJACHT VAN STAATSWEGEDE RACISTISCHE HANDEN VAN DE GRIEKSE OVERHEID''Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.''Artikel 14, Universele Verklaring van de Rechten van de Menshttp://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dutHet recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften vanhet Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967betref...
Lees meer

Griekse crisis/Bezuinigingen misdaad tegen het Griekse volk/Een moderne Griekse tragedie

GRIEKSE CRISIS/BEZUINIGINGEN MISDAAD TEGEN HET GRIEKSE VOLKEEN MODERNE GRIEKSE TRAGEDIEEen beschouwing, bekeken vanuit het gezichtspunt van de gewone Griekse man of vrouw, die de crisis niet heeft veroorzaakt maar die onder het mom van ''bezuinigingen'' wordt uitgehongerd door de eigen regering en de Trojka [de Europese Commissie, IMF en het ECB]VERPLICHTING VAN EEN STAAT, DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN ENMEDISCHE VOORZIENINGEN VAN ZIJN BURGERS TE GARANDEREN:1. The States Parties to the...
Lees meer

Bezoek Netanyahu aan Nederland/Nederland legitimeert Israelische bezetting

VOORAF Begin 2012 bracht de Israelische premier Netanyahu een bezoek aan NederlandOm de schande van de ontvangst van de chef van een met oorlogsmisdaden overladenbezettingsstaat nog eens te benadrukken, heb ik onderstaand artikel geschreven Vriendelijke groetenAstrid Essed BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING''How many years can some people existBefore they're allowed to be free?How many deaths will it take till one knowsThat too many people...
Lees meer

Kabinet stemt in met het Boerkaverbod/Schending Godsdienstvrijheid

KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD//SCHENDING VAN GODSDIENSTVRIJHEIDPVV droom wordt werkelijkheidNederland voorwaarts op het pad van zondebokvorming, stigmatisering en discriminatieStap 1, het zondebokmodel:''Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand''NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETYhttp://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html[Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratis...
Lees meer

Amnestiewet Suriname bespotting mensenrechten/Zonder bestraffing Decembermoorden geen democratie

AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN/ZONDER BESTRAFFING DECEMBERMOORDEN GEEN DEMOCRATIEWAARHEIDSCOMMISSIE VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID SAMENVATTING: Met de aanname van de Surinaamse amnestiewet worden de verantwoordelijken van de Decembermoorden beloondDit is de wereld op zijn kopZonder bestraffing Decembermoorden geen rechtsstaatOpgedragen aan de slachtoffers van de Decembermoorden en alle andereslachtoffers van het militaire regime BouterseArtikel 3, UNIVERSELE VERK...
Lees meer

Verkiezingen 2012/PVV als politieke gesprekspartner/de vanzelfsprekendheid van het racisme

VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/DE VANZELFSPREKENDHEID VAN HET RACISME INLEIDING: Verkiezingen 12 september 2012 Op 12 september 2012 worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de TweedeKamerAan de hele show rond de machtsstrijd tussen depolitieke partijen, die zich steeds minder in standpuntbepaling van elkaar onderscheidenga ik voorbij Immers willen zij allemaal bezuinigen, de ene partij rigoureuzer dan de anderen, maar welkevorm men ook kiest, het gaat...
Lees meer