about
Toon menu

Aldi NL verkoopt opnieuw producten uit kolonies in bezette gebieden

Aldi noemt boycot nederzettingen "Vergissing'' VOORAF Geachte Redactie en lezers, Aangezien de EU nieuwe richtlijnen heeft ingevoerd [1] [in werking tredend in 2014], waarbij geen zaken meer wordt gedaan met Israelische personen, organisaties en instellingen, die aanwezig zijn in de bezette Palestijnse gebieden, is de discussie over het al dan niet verkopen van producten uit de illegale Israelische nederzettingen [2] weer opgelaaid. Hierbij hebben de supermarkten Aldi en Hoogvli...
Lees meer

Nederlandse regering betuigt spijt om slavernij/Geen spijt, maar excuses/Mensenrechtenschendingen in Nederland anno 2013

NEDERLANDSE REGERING BETUIGT SPIJT OM SLAVERNIJ/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSESMENSENRECHTENSCHENDINGEN IN NEDERLAND ANNO 2013 Zie ook: http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/ VOORAF Geachte Redactie en lezers, Op 1 juli 2013, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen,heeft vice premier Asscher ''diepe spijt'' betuigd over het Nederlandse slaverni...
Lees meer

De Graaf treedt af als Eerste Kamervoorzitter/Het spektakel rond Wilders en de hypocrisie van de Tweede Kamer

      AFTREDEN VOORZITTER EERSTE KAMER OM INHULDIGINGSKWESTIE/HYPOCRISIE VAN DE TWEEDE KAMER  Zie ook http://www.astridessed.nl/de-graaf-treedt-af-als-voorzitter-eerste-kamer-om-inhuldigingskwestie-wildershypocrisie-tweede-kamer/  Geachte Redacte en lezers, DE WILDERS/DE GRAAF SHOW En jawel hoor.He did it again!Wilders, de leider van de extreem-rechtse PVV [1] is er weer eens in geslaagd een heuse rel te veroorzaken, waarbij hij lekker in derol van ''underdog'' kon kruipen.Daarbij...
Lees meer

Opnieuw KLM medeplichtigheid/Uitzetting op 14 juni a.s. van honger/dorststaker de heer Bah naar onveilig Guinee

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING HONGER/DORSTSTAKERDE HEER BAH NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN DE KLM ZIE OOK http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-hongerdorststaker-de-heer-bah-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/  Geachte Redactie en lezers, Hierbij doe ik u een brief toekomen, die ik aan de KLMgeschreven heb nav de aanstaande uitzetting [14 juni 2013]van een Guinese vluchteling, die vanaf 21 maart afwisselend inhonger en dorststaking is geweest en nog...
Lees meer

KLM medeplichtigheid aan tweede poging tot uitzetting van hongerstaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan de KLM

     KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN TWEEDE POGING TOT UITZETTINGHONGERSTAKER ISSA K NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN DE KLM Zie ook  http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-tweede-poging-tot-uitzetting-hongerstaker-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/ Geachte lezers, Zoals u zich wellicht kunt herinneren schreef ik reeds eerder de KLMaan met het dringende appel, geen medewerking te verlenen aan de uitzetting van de Guinese honger endorststaker Issa Koubaly op dinsdag 4 ju...
Lees meer

Bekladding huis IND chef door Kwade Kwasten ivm uitzetbeleid tegen vluchtelingen/Reactie op distantiering door ''Pacifisten tegen Rare Kwasten''

  BEKLADDING HUIS IND CHEF DOOR KWADE KWASTEN/OVER BETROKKEN BURGERS EN DEREALITEIT VAN HET REPRESSIEVE ASIELBELEID Zie ook http://www.astridessed.nl/bekladding-huis-ind-chef-door-actiegroep-kwade-kwastenbetrokken-burgers-en-de-realiteit-van-het-repressieve-asielbeleid/   Geachte Redactie en lezers, Zoals u wellicht zult weten is op zondag 2 juni anno Domini 2013door een actiegroep, die zich ''De Kwade Kwasten'' noemt,het huis van IND [Immigratie en Naturalisatiedienst]chef R van Li...
Lees meer

Uitzetting dorststaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

     Geachte Redactie en lezers, Zie ook  http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/  en  http://deportatieverzet.nl/dorststaker-issa-op-deportatielijst-naar-guinee/  Eerder schreef ik reeds over de uitzetting van vluchtelingen naaroorlogs en andere onveilige gebieden, waaraan de KLM sinds jaar en dagaan meewerkt, dik aan verdient en dus medeverantwoordelijkheid draagtvoor eventueel gevaar/mensenrechtenschendingen, die...
Lees meer

Medeplichtigheid KLM/Brief aan KLM over uitzetting Yassir S naar onveilig Afghanistan

BRIEF AAN DE KLM OVER UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN  Zie ook http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-yassir-s-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-de-klm/  en http://deportatieverzet.nl/actie-op-schiphol-ma-3-juni-1245u/  Geachte  lezers, Eerder schreef ik reeds over de uitzetting van vluchtelingen naaroorlogs en andere onveilige gebieden, waaraan de KLM sinds jaar en dagaan meewerkt, dik aan verdient en dus medeverantwoordelijkheid draagtvoor eve...
Lees meer

EK onder de 21 jaar in Israel/Reactie op brief KNVB

    EK ONDER DE 21 JAAR/REACTIE OP BRIEF KNVB Zie ook http://www.astridessed.nl/ek-onder-de-21-jaar-in-israelreactie-op-knvb-brief/ Geachte Redactie en lezers, Onlangs stuurde ik een brief aan de KNVB tav hun deelname aan het EK onder de 21 jaar in Israel.Hierbij protesteerde ik vanwege hun morele ondersteuningvan het Israelische bezettingsregime, dat ook Palestijnse voetballerskeihard treft.Ik vond, dat de KNVB solidair met hen moest zijn en uiteraardook met de bezette Palestijnse...
Lees meer

KNVB deelname aan EK onder de 21 in Israel/Immoreel/Steun aan Israelisch bezettingsregime

 KNVB DEELNAME AAN EK ONDER DE 21 IN ISRAEL/IMMOREEL/STEUN AANISRAELISCH BEZETTINGSREGIME Zie ook  http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-knvb-over-deelname-aan-het-ek-onder-21-jaar-in-israel/ VOORAF: Geachte Redactie en lezers, Zoals u waarschijnlijk weet neemt de KNVB dit jaar deelaan de EK voetbalkampioenschappen voor jongeren onder de21 jaar, dat in Israel zal plaatsvinden Zie http://knvb.nl/nieuws/26395/aanvangstijden-ek-2013-jong-oranje-bekend Aangezien Israel met zijn onrech...
Lees meer

Sharia in de Schilderswijk/Hypocriet, tendentieus en meten met twee maten

  SHARIA IN DE SCHILDERSWIJK/HYPOCRIET, TENDENTIEUS EN METEN MET TWEE MATEN Geachte Redactie en lezers, Zie ook  http://www.astridessed.nl/sharia-in-de-schilderwijkhypocriet-en-tendentieus-meten-met-twee-maten/ Net wanneer je denkt, dat de anti Islamhetze op zijn retour is,steekt het Beest de kop weer op.Deze keer in de vorm van een artikel in Trouw, getiteld ''Haagse buurtdomein orthodoxe moslims'' [1] Volgens het artikel zou een deel van de Haagse Schilderwijk zich ontwikkelen tot...
Lees meer

Brief aan Justitie/Behandeling hongerstakers in vreemdelingendetentie

       BRIEF AAN MINISTERIE VAN JUSTITIE/BEHANDELING HONGERSTAKERS IN VREEMDELINGENDETENTIE Zie ook http://www.astridessed.nl/brief-aan-justitiebehandeling-hongerstakende-vluchtelingen-in-vreemdelingendetentie/    Zie voor updates hongetstaking http://no-border.nl/ en http://deportatieverzet.nl/    Geachte Redactie en lezers, Wellicht herinnert u zich nog, dat ik eerder schreef over dehongerstaking van asielzoekers in de vreemdelingendetentiecentraSchiphol en Rotterdam Zie HONGERSTA...
Lees meer

Hongerstaking asielzoekers voor vrijheid en waardigheid

    HONGERSTAKING ASIELZOEKERS VOOR VRIJHEID EN WAARDIGHEID  Zie ook  http://www.astridessed.nl/hongerstaking-asielzoekers-voor-vrijheid-en-waardigheid/   Zie voor dagelijkse updates over de hongerstaking vreemdelingendetentiecentrum Schiphol en Rotterdam  http://no-border.nl/ en http://deportatieverzet.nl/ ''‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being in this society, on thisearth, in this day,...
Lees meer

Herdenking 4 mei/Eenzijdig en hypocriet

    HERDENKING 4 MEI/EENZIJDIG EN HYPOCRIET Zie ook http://www.astridessed.nl/herdenking-4-meieenzijdig-en-hypocriet/   Geachte Redactie en lezers, ''Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minutenstilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijnomgekomen of vermoord.Herdacht worden ook de Nederland...
Lees meer