about
Toon menu

Dreigende uitzetting Ali Al-Heloul naar gevaarlijk Soedan/Partij voor de Dieren weifelt/Reactie

DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAAR SOEDAN/PARTIJ VOOR DE DIEREN WEIFELT/REACTIE ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/dreigende-uitzetting-ali-al-heloul-naar-gevaarlijk-soedan-partij-voor-de-dieren-weifelt-reactie/Beste lezersDe oplettende lezer herinnert zich vast nog mijn brief aan de ledenvan de Tweede Kamer [behalve de fascistische partijen PVV en Forumvoor Democratie] naar aanleiding van de dreigende uitzetting van deSoedanese vluchteling Ali al-Heloul Tiyah naar gevaarlijk Soedan [1...
Lees meer

Internationaal Recht en Palestina/Brief aan Algemene Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-algemene-commissie-voor-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/AANDE LEDEN VAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGOnderwerp:Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten PalestijnenNBEen brief van dezelfde strekking is...
Lees meer

Brief aan de Commissie Buitenlandse Zaken over Palestijnse rechten

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AANDE LEDEN VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENAANDE LEDEN VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-leden-van-de-commissie-buitenlandse-zaken/Onderwerp:Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten PalestijnenNBEen brief van dezelfde strekking is gestuurd aan uw collegae TweedeKamerleden van'de diverse politieke partijenGeachte dames en her...
Lees meer

Israelische bezetting en Palestijnse rechten/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/VOORAFDeze brief is verzonden aan de Tweede Kamerleden van allepolitieke partijen, behalve de fascistische partijen de PVV enhet Forum voor Democratie.Ook is deze brief niet verzonden aan de SGP [StaatkundigGereformeerde Partij] vanwege hun fanatiek pro IsraelstandpuntZie eerdere correspondentie me...
Lees meer

[Joke Kaviaar vanuit de gevangenis!]Over rode en groene gevangenen

OVER RODE EN GROENE GEVANGENEN-JOKE KAVIAAR VANUIT TER PEELZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/artikel-joke-kaviaar-vanuit-de-gevangenis-over-rode-en-groene-gevangenen-joke-kaviaar-vanuit-ter-peel/TOELICHTINGBeste lezers,Zoals jullie waarschijnlijk nog weten, heb ik kort geledeneen Shout Out geschreven aan Joke Kaviaar, dichteres,schrijfster en activiste, die momenteel een gevangenisstrafuitzit vanwege haar inzet voor vluchtelingenhttps://www.astridessed.nl/shout-out-aan-joke-kaviaar-vluchtelingen...
Lees meer

Dreigende uitzetting Ali Al-Heloul naar gevaarlijk Soedan/Kamervragen SP

DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAAR GEVAARLIJKSOEDAN/KAMERVRAGEN SPZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/dreigende-uitzetting-ali-al-heloul-tiyah-naar-gevaarlijk-soedan-kamervragen-sp/Beste lezers,GOED NIEUWS.Neen, helaas nier het nieuws waarop ik en anderen hopen:dat de uitzetting van Ali Al-Heloul Tiyah en van andere Soedanesevluchtelingen, niet meer doorgaan vanwege het gevaar waaraan zijblootstaan [1], maar niettemin goed nieuws!Zoals u weet heb ik in verband met die dreigende deportat...
Lees meer

Activiste Joke Kaviaar gearresteerd/In de gevangenis voor haar inzet voor vluchtelingen

ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD/IN DE GEVANGENISVOOR HAAR INZET VOOR VLUCHTELINGENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/activiste-joke-kaviaar-gearresteerd-in-de-gevangenis-voor-haar-inzet-voor-vluchtelingen/VOORAF:Beste lezers,Vandaag ga ik het met u hebben over Joke Kaviaar, dichteres,schrijfster en vooral activiste, met hart en ziel, voor vluchtelingen en anti raciste,die zich onder andere inzet voor de strijd tegen de racistische karikatuurZwarte Piet [1] en vrijwel bij iedere demonstratie t...
Lees meer

Shout Out aan Joke Kaviaar, vluchtelingenactiviste en anti raciste, die vastzit voor haar inzet voor vluchtelingen

SHOUT OUT AAN JOKE KAVIAAR, VLUCHTELINGENACTIVISTE ENANTIRACISTE, IN DE GEVANGENIS VOOR HAAR INZET VOOR VLUCHTELINGENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/shout-out-aan-joke-kaviaar-vluchtelingenactiviste-en-anti-raciste-in-de-gevangenis-voor-haar-inzet-voor-vluchtelingen/VOORAF:Beste lezers,Vandaag ga ik het met u hebben over Joke Kaviaar, dichteres,schrijfster en vooral activiste, met hart en ziel, voor vluchtelingen en anti raciste,die zich onder andere inzet voor de strijd tegen de racistische k...
Lees meer

Report from a KLM passenger of the mistreatment of refugee Ezzedine Mehimmid on board of the KLM

DEPORTATION OF EZZEDINE MEHIMMID TO UNSAFE SUDAN/REPORT FROM A KLM PASSENGER ABOUT EZZEDINE'S MISTREATMENT ONBOARD OF THE KLM SEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/deportation-of-ezzedine-mehimmid-to-unsafe-sudan-report-from-a-klm-passenger-about-ezzedines-mistreatment-on-board-of-the-klm/Background:Dear Readers,As you probably have learned, I recently have written a coupleof letters to:The Secretary of State, mr Mark HarbersThe KLMKenya Airways [1]Reason?The deportation of mr Ezzedine Rahmatallah...
Lees meer

Stop dreigende uitzetting Ali Al-Heloul naar gevaarlijk Soedan/Brief aan Tweede Kamerleden

STOP DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAARGEVAARLIJK SOEDAN/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/stop-dreigende-uitzetting-ali-al-heloul-tiyah-naar-gevaarlijk-soedan-brief-aan-tweede-kamerleden/Beste lezers,Vooraf:Hieronder mijn brief  met de oproep''Voorkom de dreigende uitzetting van de Soedanese vluchtelingde heer Ali al-Helou Tiyah naar onveilig Soedan''Deze brief is verzonden aan de Tweede Kamerleden van allepolitieke partijen, behalve de fascistische partije...
Lees meer

Uitzettingen naar Soedan/Uitzetting Ezzedine Mehimmid/Verslag van een KLM passagier

UITZETTINGEN NAAR SOEDAN/UITZETTING EZZEDINE MEHIMMID/VERSLAG VAN EEN KLM PASSAGIERZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/uitzettingen-naar-soedan-uitzetting-ezzedine-mehimmid-verslag-van-een-klm-passagier/Beste lezers,Zoals u waarschijnlijk gezien hebt, heb ik recentelijk een aantal brievengeschreven aan:Staatssecretaris Harbers van Justitie en VeiligheidDe KLMKenya Airways [1]Reden?De uitzetting van de Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid naarSoedan, wat voor hem levensgevaa...
Lees meer

Stop uitzettingen naar onveilig Soedan!/Brief aan Staatssecretaris Harbers

STOP UITZETTINGEN NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AANSTAATSSECRETARIS HARBERSZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/stop-uitzettingen-naar-onveilig-soedan-brief-aan-staatssecretaris-harbers/AAN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEIDDe heer M. HarbersONDERWERPUitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan Geachte heer Harbers,Op 6 januari stuurde ik u een brief, waarin ik mijn bezorgdheid enverontwaardiging uitte over de uitzetting van de uit oorlogsgebied Darfurafkomstige Soedanese vluchteling,...
Lees meer

Kenya Airways complicity with the deportation of Ezzedine Mehimmid/Reaction to their answer

THE DEPORTATION OF EZZEDINE MEHIMMID TO UNSAFESUDAN/KENYA AIRWAYS COMPLICITY/REACTION TO THEANSWER OF KENYA AIRWAYSSEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/the-deportation-of-ezzedine-mehimmid-to-unsafe-sudan-kenya-airways-complicity-reaction-to-the-answer-of-kenya-airways/BACKGROUND:Dear Readers,Recently I wrote Kenya Airways to stop the deportation ofthe Sudanese refugee mr Ezzedine Rahmatallah Mehimmid,who was deported on orders of the Dutch authorities to Sudan.Since the human rights situation is...
Lees meer

KLM complicity with the deportation of Ezzedine Mehimmid to unsafe Sudan/Letter to KLM

KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF EZZEDINE MEHIMMID TO UNSAFE SUDAN/LETTER TO KLM  SEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-ezzedine-mehimmid-to-unsafe-sudan-letter-to-klm/TO KLM  BOARD OF DIRECTORSMANAGEMENTSubject:Your complicity with the deportation of therefugee mr Ezzedine Rahmatallah Mehimmid to unsafeSudanDear Board of DirectorsDear ManagementYou have started the New Year with a crime!Because you have collaborated with the deportation of the Sudanese...
Lees meer

KLM medeplichtigheid aan de deportatie van Ezzedine Mehimmid naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE DEPORTATIE VAN EZZEDINE MEHIMMID NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN KLMZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-de-deportatie-van-ezzedine-mehimmid-naar-onveilig-soedan-brief-aan-klm/AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTOnderwerp:Uw medeplichtigheid aan de uitzetting vande heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid naaronveilig SoedanGeachte DirectieGeacht ManagementU bent het Nieuwe Jaar begonnen met een misdaad!Want u hebt meegewerkt aan de uitzetting van de Soedan...
Lees meer