about
Toon menu

Medeplichtig aan internationale misdrijven!/Reactie op antwoord Metropoolregio

MEDEPLICHTIG AAN INTERNATIONALE MISDRIJVEN/ANTWOORD OP REACTIE METROPOOLREGIOZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/medeplichtig-aan-internationale-misdrijven-reactie-op-antwoord-metropoolregio/VOORAFRecentelijk heb ik Metropoolregio Rotterdam/Den Haagaangeschreven vanwege het feit, dat zij in zee wilden gaan[en in het verleden al gedaan hebben] met Busbedrijf EBS, dochterondernemingvan het Israelische Busbedrijf Egged Group, dat is verweven met deillegale Israelische nederzettingenNatuurlijk was mij...
Lees meer

Pink Meeting met jongerenorganisatie Forum voor Democratie/Reactie op antwoord Pink

PINK MEETING MET JONGERENORGANISATIE FORUM VOORDEMOCRATIE/REACTIE OP ANTWOORD PINKZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/pink-meeting-met-jongerenorganisatie-forum-voor-democratie-reactie-op-antwoord-pink/VOORAFKort geleden, gisteren [vrijdag] wel te verstaan, heb ik een brief aanPink, jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, gestuurd, met het zeerdringende verzoek, een kennismakings/diner bijeenkomst met de jongerenorganisatievan het fascistische Forum voor Demiocratie af te lasten.Reden vo...
Lees meer

Geen Diner/Ontmoeting Pink met jongerenclub Forum voor Democratie/Brief aan Pink

 GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUB FORUM VOOR DEMOCRATIE!/BRIEF AAN PINK [PARTIJVOOR DE DIEREN-JONGEREN]ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/geen-diner-ontmoeting-pink-met-jongerenclub-forum-voor-democratie-brief-aan-pink/AANPINKJONGERENORGANISATIE VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN''Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''Oude wijsheidOnderwerp:Vriendelijk verzoek, af te zien van jullie geplande borrelmet JFVD, de jongerenorganisatie van het Forum voor DemocratieReden:Met fascisten borrel je n...
Lees meer

ABP beleggingen in besmette Israelische banken/Toezegging Verantwoordingsorgaan

ABP BELEGGINGEN IN BESMETTE ISRAELISCHE BANKEN/DE TOEZEGGING VAN HET ABP VERANTWOORDINGSORGAAN/CORRESPONDENTIEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/abp-beleggingen-in-besmette-israelische-banken-toezegging-van-abp-verantwoordingsorgaan-correspondentie/Beste lezers,Samengevat:Op mijn bezwaren tegen de ABP belegging in Israelische''nederzettingenbanken'' heeft het Verantwoordingsorgaan ABPmiddels haar secretaris de heer Creusen, per mail aan mij toegezegd, ''ditonderwerp'' [ABP beleggingen in Israelis...
Lees meer

ABP beleggingen in Israelische nederzettingenbanken/Antwoord op reactie Verantwoordingsorgaan ABP

ABP BELEGGINGEN IN  ISRAELISCHE NEDERZETTINGENBANKEN/ANTWOORD OP REACTIE VERANTWOORDINGSORGAAN ABPZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/abp-beleggingen-in-israelische-nederzettingenbanken-antwoord-op-reactie-verantwoordingsorgaan-abp/Beste lezers,U bent ervan op de hoogte, dat ik recentelijk een brief aanhet Bestuur van het ABP [Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds] gestuurd heb met de'eis, hun beleggingen in drie Israelische banken, dievervlochten zijn met de illegale Israelische nederzettingen inbeze...
Lees meer

Metropoolregio in zaken met besmet busbedrijf EBS/Brief aan Metropoolregio

METROPOOLREGIO IN ZAKEN MET BESMET BUSBEDRIJF EBS/BRIEF AANMETROPOOLREGIOZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/metropoolregio-in-zaken-met-besmet-busbedrijf-ebs-brief-aan-metropoolregio/AAN:Metropoolregio Rotterdam Den HaagT.a.v. de leden van:– Algemeen bestuur– Bestuurscommissie Vervoersautoriteit– Adviescommissie Vervoersautoriteit Onderwerp:Stop met uw voornemen, in zee te gaan met busmaatschappijEBS [Egged Bus Systems], dochter van het IsraelischeBedrijf Egged Group!Mijn bezwaar:Moederbedrijf Eg...
Lees meer

Felle reactie op antwoord Waternet nav mijn Klachtbrief/''Onzorgvuldig en klantontvriendelijk''

WATERNET/FELLE REACTIE OP HET ANTWOORD VAN WATERNETOP MIJN KLACHTBRIEF/''ONZORGVULDIG EN KLANTONVRIENDELIJK''[VOOR WIE DE INLEIDING WIL OVERSLAAN,  LEES MIJN FELLE REACTIE OP WATERNET ONDERP/S, C, DE REST IS ONMISBARE DOCUMENTATIE OVER DEZE ZAAK]INLEIDINGUit deze post blijkt, dat ik niet alleen vecht voor mijn eigen privacy,maar ook voor die van u!Daarom neem ik de moeite, u onderstaande te verhalen.Lijkt ingewikkelder dan het is, maar believe me, it's worth reading!Voor alle duidelijkheid,, de...
Lees meer

ABP, stop met investeren in Israelische nederzettingen!/Brief aan ABP

ABP, STOP MET INVESTEREN IN ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN!/BRIEF AAN ABPZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/abp-stop-met-investeren-in-israelische-nederzettingen-brief-aan-abp/PENSIOENFONDSABPHET BESTUURDE BESTUURSCOMMISSIERAAD VAN TOEZICHT EN VERANTWOORDINGSORGAAN.Onderwerp:Stop belegging van pensioengeld in Israelische banken,die beleggen in de illegale Israelische nederzettingenTer attentie van:Mevrouw C. Wortmann-Kool [Bestuursvoorzitter]De heer E. van Houwelingen [voorzitter BestuurscommissieBel...
Lees meer

Pegida barbecue bij Moskeeen tijdens Ramadan/Pegida, vijand van moslims, allochtonen en vluchtelingen

PEGIDA ''BARBECUE'' BIJ MOSKEEEN TIJDENS RAMADAN/PEGIDA, VIJAND VAN MOSLIMS, ALLOCHTONEN EN VLUCHTELINGEN/STRIJD GAAT DOOR!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/pegida-barbecue-bij-moskeeen-tijdens-ramadan-pegida-vijand-van-moslims-allochtonen-en-vluchtelingen-strijd-gaat-door/Sommige verhalen moeten we elkaar blijven vertellenAnoniemWeet u het nog?Natuurlijk, want het Pegida Nederland monster blijft actief, in de Nederlanden en in andere landen.Onvermoeibaar in het haatzaaien tegen moslims. vluchte...
Lees meer

Klachtbrief aan Drinkwaterbedrijf Waternet wegens schending privacy

KLACHTBRIEF AAN WATERNET IN VERBAND MET DESCHENDING VAN DE PRIVACYAANWATERNETTav de heer B JansenAfdelingshoofd KlantenserviceOnderwerp:Klacht naar aanleiding van ontvangen briefGeachte heer Jansen,Ik schrijf u aan naar aanleiding van een op zaterdag 23 junivan uw Dienst Waternet ontvangen brief, gedateerd 19 juni.Onderwerp:''Waternet komt langs voor uw meterstand''Ter verduidelijking zie uw brief onder P/SDit vooraf:Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief alsniet geschreven  be...
Lees meer

Klaas Dijkhoff gaat optreden met cabaretier/Rob Scheepers, you think you are funny?/Brief aan Rob Scheepers

KLAAS DIJKHOFF GAAT OPTREDEN MET CABARETIER/ROB SCHEEPERS, YOU THINK YOU ARE FUNNY?/BRIEF AAN ROB SCHEEPERSZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/klaas-dijkhoff-gaat-optreden-met-cabaretier-rob-scheepers-you-think-you-are-funny-brief-aan-rob-scheepers/AANDE HEER R SCHEEPERSCABARETIEROnderwerp:Lol en Jolijt in Veldhoven met Klaas Dijkhoff, fractievoorzittervan de VVDGeachte heer Scheepers,So you think you are funny?Ik heb vernomen, dat u aanstaande maandag 25 juni in Veldhoveneen ludiektintje gaat gev...
Lees meer

We are Here in Amstelveen/Reacties op Amstelveens Nieuws

WE ARE HERE IN AMSTELVEEN/REACTIES OP AMSTELVEENS NIEUWSZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/we-are-here-in-amstelveen-reacties-op-amstelveens-nieuws/Beste lezers,U weet het:Over We are Here heb ik de afgelopen tijd al veel geschrevenKort samengevat:Het zijn: Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn en sinds 2012door Amsterdam trekken, van het ene kraakpandna het andere [1], niet omdat ze dat zo leuk vinden,maar om aandacht te vragen voor hun desperate situatie:maar vaak niet terug KUNNENnaar het la...
Lees meer

We are Here kraakt pand in Amstelveen/Ongoing story/Haatzaai campagne Forum voor Democratie

WE ARE HERE KRAAKT PAND IN AMSTELVEEN/ONGOING STORY/FORUM VOOR DEMOCRATIE ANTI VLUCHTELINGEN HETZE/DISCUSSIEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/we-are-here-kraakt-pand-in-amstelveen-ongoing-story-haatzaai-campagne-forum-voor-democratie-discussie/VOORAF:U ziet lezers:We are Here laat mij niet los!En in dit stuk wil ik graag ingaan op het vervolg van We are Here, maarvooral ook de systematische hetze tegen deze vluchtelingen.En de eigenaardige discussies waarin een mens verzeild kan raken.ENJOY!Best...
Lees meer

KLM complicity with the deportation of mr Abdullah to Sudan/Letter to KLM

KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR MOHAMMEDSAMIR ABDULLAH TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TO KLMSEEhttps://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-mr-mohammed-samir-abdullah-to-dangerous-sudan-letter-to-klm/TO KLM  BOARD OF DIRECTORSMANAGEMENT   URGENT REQUEST TO CANCEL THEDEPORTATION OF A SUDANESE REFUGEEAT TUESDAY 19 JUNE MAY TO KARTHOUM REASONBAD HUMAN RIGHTS SITUATION IN SUDAN ANDCONSEQUENTLY  THE PERSONAL RISKS FOR REFUGEESDear Board of DirectorsDear Management   I write...
Lees meer

Eid Mubarak 2018!

EID MUBARAK 2018!https://www.astridessed.nl/eid-mubarak-2018/To all muslim readers at De Wereld Morgen:EID MUBARAK!Kind greetings/Astrid Essed/The Netherlands ...
Lees meer