about
Toon menu

Wegblokkade op A7 tegen Pietendemonstranten/Racisme beloond/Weg met Zwarte Piet!

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME BELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/''Wie stout is krijgt lekkersWie zoet is de roe.....https://www.youtube.com/watch? v=vqTlZQqwHGENEXT TIME....DON'T PLAY BY THE RULESEN DAT MEEN IK!Want wat zich zaterdag 18 november in de anti Zwarte Pietenstrijd heeft afgespeeldwas zo schandalig en de wereld op zijn kop, dat ik het plain zeg:Met de autor...
Lees meer

Mijn reactie over massamoordenaar J.P. Coen weggecensureerd door Binnenlands Bestuur/Zie inhoud reactie

STANDBEELD KOLONIALE MISDADIGER J.P. COEN, GEMEENTEHOORN/WEGGECENSUREERDE REACTIE OP ''BINNENLANDS BESTUUR''ZIEhttps://www.astridessed.nl/standbeeld-koloniale-misdadiger-j-p-coen-gemeente-hoorn-weggecensureerde-reactie-op-binnenlands-bestuur/VOORAF:Het zal de lezer niet zijn ontgaan, dat ik recentelijk een stuk geschrevenheb over het door de Gemeente Utrecht afgberoken overleg met deActiegroep ''De Grauwe Eeuw'', die strijdt tegen verheerlijking van hetNederlandse kolonialisme. [1]Dat kan een pr...
Lees meer

Gemeente Utrecht stopt samenwerking met actiegroep de Grauwe Eeuw/Standbeelden koloniale misdadigers de Noordzee in!!

GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/KOLONIALE MISDADIGERS, HUN STRATEN EN STANDBEELDEN/INDE NOORDZEE ERMEE!!ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/gemeente-utrecht-stopt-samenwerking-met-actiegroep-de-grauwe-eeuw-standbeelden-koloniale-misdadigers-de-noordzee-in/INLEIDING:''Jan Pieterszoon Coenstraat'', ''Van Heutszstraat'', ''Van Riebeeckstraat'',''Pieter Bothstraat'', ''Abel Tasmanstraat'' en locaties/plaatsnamen,die verwijzen naar Neerlands koloniale verleden [1] ,dat...
Lees meer

KLM medeplichtigheid aan uitzetting Anele naar onzekere/gevaarlijke roekomst in Zuid-Afrika of Zimbabwe

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN ANELENAAR EEN ONZEKERE/GEVAARLIJKE TOEKOMST INZUID-AFRIKA OF ZIMBABWEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-anele-naar-onzekeregevaarlijke-toekomst-in-zuid-afrika-of-zimbabwe/AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTOnderwerp:Uw verleende medewerking aan de uitzettingvan Anele naar Zuid-Afrika, een land, waar hij niet vandaan komt. Geachte DirectieGeacht Management,In samenwerking met de luchtvaartmaatschappijenAir France en Delta...
Lees meer

Rutte III/Wilhelmus/Nachtwacht/''Onze'' identiteit/Aanvallen op vluchtelingen/Xenofobie en diefstal

RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/''ONZE'' IDENTITEIT/AANVA LLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE XENOFOBIE EN DIEFSTALZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/rutte-iiiwilhelmusnachtwachtonze-identiteitaanvallen-op-vluchtelingenvoortschrijdende-xenofobie-en-diefstal/''WHEN INJUSTICE BECOMES LAW, RESISTANCE BECOMES DUTY'''' Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cul...
Lees meer

Deporteurs uit de anoniminteit/Lancering website met DT & V medewerkers/Vluchtelingenbeulen

DEPORTEURS UIT DE ANONIMITEIT/LANCERING WEBSITE MET DT & V MEDEWERKERShttps://www.astridessed.nl/overgenomen-van-website-ontmasker-dt-vdeporteurs-uit-de-anonimiteitlancering-website-met-dt-w-medewerkers/AAN DE LEZERU zult zien, dat op mijn website een aantal foto's publiek wordengemaakt van medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek.Waarom?Omdat zij beulswerk verrichten.TOELICHTING:De Dienst Terugkeer en Vertrek [nu te noemenDT & V], de laatste schakel in deNederlandse asielzoekersui...
Lees meer

Christen Unie standpunt ''Bijbel boven recht'' onacceptabel/Brief aan parlementariers

STANDPUNT CHRISTEN UNIE ''BIJBEL BOVEN RECHT'' ONACCEPTABEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/standpunt-christen-unie-bijbel-boven-recht-onacceptabelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIEVOOR BUITENLANDSE ZAKENOnderwerp:Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de InternationaleRechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet''De regering be...
Lees meer

Gaza Blokkade/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

GAZA BLOKKADE/BRIEF AAN LEDEN  TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/gaza-blokkadebrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIEVOOR BUITENLANDSE ZAKENOnderwerp:De misdadige gevolgen van de Israelische Blokkadevan Gaza/Red mensenlevens!Geachte dames en heren,U hebt het al gelezen in de aanhefIk benader u in verband met de misdadige gevolgen van deIsraelische Blokkade in Gaza, die mensenlevens gekost hee...
Lees meer

Open Letter from 5 Nobel women laureates to Aung San Suu Kyi/Stop the persecution of Rohingyas

OPEN LETTER FROM 5 NOBEL WOMEN LAUREATES TOAUNG SAN SUU KYI/STOP THE PERSECUTION OF ROHINGYASSEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/open-letter-from-5-nobel-women-laureates-to-aung-san-suu-kyistop-the-persecution-of-rohingyas/ LINK TO THE OPEN LETTERhttp://english.panglong.org/2017/09/18/open-letter-from-5-nobel-women-laureates-to-aung-san-suu-kyi-stop-the-persecution-of-rohingyas/TEXT Dear State Counsellor and sister Laureate Daw Aung San Suu Kyi, In the years leading to your final release in 201...
Lees meer

Reactie aan P. Wesseloo, programmamanager Enschede over Pegida demonstratie

REACTIE AAN P. WESSELOO, PROGRAMMAMANAGER ENSCHEDE,OP ZIJN ANTWOORD OP MIJN BRIEFOVER DE PEGIDA DEMONSTRATIE DD 17 SEPTEMBER 2017ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/reactie-aan-p-wesseloo-programmamanager-enschede-op-zijn-antwoord-op-mijn-brief-over-de-pegida-demonstratie-dd-17-september/Beste lezers,Recentelijk heb ik in een brief aan de burgemeester van Enschede, de heer O. van Veldhuizen, die de neo nazi Pegida demonstratie van 17 september jongstledenheeft gefaciliteerd, geeeist, dat in de toe...
Lees meer

Pegida demonstratie in Enschede/Gemeente faciliteert neo-nazi's/Brief aan burgemeester

PEGIDA DEMONSTRATIE IN ENSCHEDE/GEMEENTE FACILITEERT NEO-NAZI'S/BRIEF AAN BURGEMEESTERZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-in-enschedegemeente-faciliteert-neo-nazisbrief-aan-burgemeester/AANDE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDEDe heer O. van Veldhuizen,Onderwerp: Pegida demonstratie dd 17 september 2017Geachte heer van Veldhuizen,Ik vind het ronduit een schande, dat u de extreem-rechtseorganisatie Pegida [1] ruim baan gegeven hebt voor een demonstratiein uw stad op zondag 17 september jo...
Lees meer

Thomas of Lancaster, rebel cousin of King Edward II/From warlord to Saint

THOMAS OF LANCASTER, REBEL COUSIN OF KING EDWARD II /FROM WARLORD TO SAINT SEE ALSO https://www.astridessed.nl/thomas-of-lancaster-rebel-cousin-of-king-edward-iifrom-warlord-to-saint/ INTRODUCTION:Readers,This is a fascinating story aboutThomas of Lancaster and the personsand events that played an important part in hislife in a very turbulent time.But likeall fascinating stories, it is not toldin two minutes. It is a real longread.My advice to my you:READ IT LIKE A BOOK!Don’t read all...
Lees meer

Laatste Woord Joke Kaviaar/De Vries en Verburg: Bloedgeld uit opsluiting en deportatie van kinderen

LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEP SMAADZAAK/DE VRIES EN VERBURG: BLOEDGELD UIT OPSLUITING ENDEPORTATIE VAN KINDERENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/laatste-woord-joke-kaviaar-in-hoger-beroep-smaadzaakde-vries-en-verburg-bloedgeld-uit-deportatie-en-opsluiting-van-kinderen/ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/tag/joke-kaviaar/Beste lezers,Hierbij het Laatste Woord van activiste Joke Kaviaar, uitgesproken tijdenshet Hoger Beroep op woensdag 13 september 2017 in de smaadzaak [het plakken van...
Lees meer

Thomas, 2nd Earl of Lancaster, rebel cousin of king Edward II/From warlord to Saint

THOMAS, 2ND EARL OF LANCASTER, REBEL COUSIN OF KING EDWARD II/FROM WARLORD TO SAINT SEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/thomas-2nd-earl-of-lancaster-rebel-cousin-of-king-edward-iifrom-warlord-to-saint/INTRODUCTION:Readers,This is a fascinating story aboutThomas of Lancaster and the personsand events that played an important part in hislife in a very turbulent time.But likeall fascinating stories, it is not toldin two minutes. It is a real longread.My advice to my you:READ IT LIKE A BOOK!Don't rea...
Lees meer

Palestinian human rights activist Issa Amro arrested over a Facebook post/Letter to the Palestinian mission in the Hague

PALESTINIAN HUMAN RIGHTS ACTIVIST ARRESTED OVERA FACEBOOK POST/LETTER TO THE PALESTINIAN MISSIONIN THE HAGUESEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/palestinian-human-rights-activist-issa-amro-arrested-over-a-facebook-postletter-to-the-palestinian-mission-in-the-hague/TO THE PALESTINIAN MISSION IN THE HAGUE/THE NETHERLANDSMrs Rawan Sulaiman, ambassadorSubject: The arrest of mr Issa Amro by the security troops ofthe Palestinian Authority''Everyone has the right to freedom of opinion and expression; thi...
Lees meer