about
Toon menu

Stuk van strijdbare Joke Kaviaar vanuit gevangenis Nieuwersluis/''Justitie wil bajespublicaties voorkomen''

OPNIEUW EEN STUK VAN STRIJDBARE JOKE KAVIAARVANUIT GEVANGENIS NIEUWERSLUIS/''JUSTITIE WIL BAJESPUBLICATIES VOORKOMEN''ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/opnieuw-een-stuk-van-strijdbare-joke-kaviaar-vanuit-gevangenis-nieuwersluis-justitie-wil-bajespublicaties-voorkomen/VOOR WIE HET NOG NIET WIST.....Beste lezers, Zoals jullie waarschijnlijk nog weten, heb ik niet zo lang geledeneen Shout Out geschreven aan Joke Kaviaar, dichteres,schrijfster en activiste, die momenteel een gevangenisstrafuitzit va...
Lees meer

Toeristische bedrijven promoten illegale Israelische nederzettingen/Brief aan Booking.com

TOERISTISCHE BEDRIJVEN PROMOTEN ILLEGALE ISTRAELISCHENEDERZETTINGEN/BRIEF AAN BOOKING.COMZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/toeristische-bedrijven-promoten-illegale-israelische-nederzettingen-brief-aan-booking-com/AANBOOKING.COMDIRECTIE, MANAGEMENT EN ONDERNEMINGSRAADOnderwerp: Uw reispropaganda voor de illegale Israelischenederzettingen in bezet Palestijns gebiedGeachte DirectieGeacht ManagementGeachte Ondernemingsraad,U leest het al in het onderwerp:Met uw reisactiviteiten naar de Israelische n...
Lees meer

Brief van oud ambassadeur Jan Wijenberg over ABP's onfrisse betrokkenheid bij de illegale Israelische nederzettingen

BRIEF VAN OUD AMBASSADEUR JAN WIJENBERG OVER ABP'S ONFRISSE BETROKKENHEID BIJ DE ILLEGALE ISRAELISCHE NEDERZETTINGENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/brief-van-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-over-abps-onfrisse-betrokkenheid-bij-de-illegale-israelische-nederzettingen/INLEIDING EN ACHTERGROND:Beste lezers,Zoals u weet ben ik actief in de strijd tegen de Israelische bezettingvan de Palestijnse gebieden en alles wat daaruit is voortgekomen,de onderdrukking, vernederingen, oorlogsmisdaden, de illegale...
Lees meer

Coalitiebesluit tot versoepeling kinderpardon/Marchandering met rechten van vluchtelingen/Ingezonden stuk

COALITIEBESLUIT TOT VERSOEPELING KINDERPARDON/MARCHANDERINGMET RECHTEN VLUCHTELINGEN/INGEZONDEN STUKZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/coalitiebesluit-tot-versoepeling-kinderpardon-marchandering-met-rechten-van-vluchtelingen-ingezonden-stuk/  Galadriel: ”Mithrandir, why the halfling?”Gandalf: ”I do not know”.  Saruman believes, that it is only a great Power, that can holdEvil in check, but that’s not what I have found.I found, that it is the small things, everyday, deeds from ordinary folk,that...
Lees meer

Coalitie bereikt accoord over kinderpardon/Handel in vluchtelingen

COALITIE BEREIKT ACCOORD OVER KINDERPARDON/HANDELIN VLUCHTELINGENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/coalitie-bereikt-accoord-over-kinderpardon-handel-in-vluchtelingen/''Volgens mij ben ik een uiterst braaf mens, die zich aan de wetten houdt, geen snelheidsovertreding begaat, zelfs zijn belastingformulier correct invult. Maar als ik kan helpen om de uitzetting van dit gezin te voorkomen zal ik dat zeker doen, ook als er ter voorkoming van deze wandaad wetten overtreden moeten worden. Er zijn hoger...
Lees meer

[Tweede stuk Joke Kaviaar vanuit de gevangenis]/Kinderpardon: zoethoudertje met een bittere nasmaak

[TWEEDE STUK JOKE KAVIAAR VANUIT DE GEVANGENIS]/KINDERPARDON:ZOETHOUDERTJE MET EEN BITTERE NASMAAKZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/tweede-stuk-joke-kaviaar-vanuit-de-gevangenis-kinderpardon-zoethoudertje-met-een-bittere-nasmaak/TOELICHTING Beste lezers, Zoals jullie waarschijnlijk nog weten, heb ik kort geledeneen Shout Out geschreven aan Joke Kaviaar, dichteres,schrijfster en activiste, die momenteel een gevangenisstrafuitzit vanwege haar inzet voor vluchtelingen ZIE SHOUTOUT  https://www.ast...
Lees meer

Ontvangstbevestiging Tweede Kamer der Staten Generaal van brief met als eis/Stop Israelische bezetting!

ONTVANGSTBEVESTIGING TWEEDE KAMER DER STATENGENERAAL VAN BRIEF MET ALS EIS ''EINDE  ISRAELISCHE BEZETTING''ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/ontvangstbevestiging-tweede-kamer-der-staten-generaal-van-brief-met-als-eis-einde-israelische-bezetting/Beste lezers,Zoals waarschijnlijk bij u bekend schreef ik recentelijk een brief aan deTweede Kamerleden [behalve de twee fascistische partijen PVV enForum voor Democratie en de fanatieke pro Israel partij de StaatkundigGereformeerde Partij] met als eis, z...
Lees meer

Israeli occupation and Palestinian rights/Letter to the members of the Dutch parliament

ISRAELI OCCUPATION AND PALESTINIAN RIGHTS/LETTERTO THE MEMBERS OF THE DUTCH PARLIAMENTSEE ALSOhttps://www.astridessed.nl/israeli-occupation-and-palestinian-rights-letter-to-the-members-of-the-dutch-parliament/INTRODUCTION:Dear Readers,Underlying letter has been sent, in Dutch, to the members of theDutch parliament [House of Commons] [1], except for thefascist parties the Party for Freedom and the Forumfor Democracy. [2]This letter has also not sent  to the SGP [abbreviation ofStaatkundig Gerefor...
Lees meer

Dreigende uitzetting Ali Al-Heloul naar gevaarlijk Soedan/Partij voor de Dieren weifelt/Reactie

DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAAR SOEDAN/PARTIJ VOOR DE DIEREN WEIFELT/REACTIE ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/dreigende-uitzetting-ali-al-heloul-naar-gevaarlijk-soedan-partij-voor-de-dieren-weifelt-reactie/Beste lezersDe oplettende lezer herinnert zich vast nog mijn brief aan de ledenvan de Tweede Kamer [behalve de fascistische partijen PVV en Forumvoor Democratie] naar aanleiding van de dreigende uitzetting van deSoedanese vluchteling Ali al-Heloul Tiyah naar gevaarlijk Soedan [1...
Lees meer

Internationaal Recht en Palestina/Brief aan Algemene Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-algemene-commissie-voor-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/AANDE LEDEN VAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGOnderwerp:Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten PalestijnenNBEen brief van dezelfde strekking is...
Lees meer

Brief aan de Commissie Buitenlandse Zaken over Palestijnse rechten

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AANDE LEDEN VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENAANDE LEDEN VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-leden-van-de-commissie-buitenlandse-zaken/Onderwerp:Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten PalestijnenNBEen brief van dezelfde strekking is gestuurd aan uw collegae TweedeKamerleden van'de diverse politieke partijenGeachte dames en her...
Lees meer

Israelische bezetting en Palestijnse rechten/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/VOORAFDeze brief is verzonden aan de Tweede Kamerleden van allepolitieke partijen, behalve de fascistische partijen de PVV enhet Forum voor Democratie.Ook is deze brief niet verzonden aan de SGP [StaatkundigGereformeerde Partij] vanwege hun fanatiek pro IsraelstandpuntZie eerdere correspondentie me...
Lees meer

[Joke Kaviaar vanuit de gevangenis!]Over rode en groene gevangenen

OVER RODE EN GROENE GEVANGENEN-JOKE KAVIAAR VANUIT TER PEELZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/artikel-joke-kaviaar-vanuit-de-gevangenis-over-rode-en-groene-gevangenen-joke-kaviaar-vanuit-ter-peel/TOELICHTINGBeste lezers,Zoals jullie waarschijnlijk nog weten, heb ik kort geledeneen Shout Out geschreven aan Joke Kaviaar, dichteres,schrijfster en activiste, die momenteel een gevangenisstrafuitzit vanwege haar inzet voor vluchtelingenhttps://www.astridessed.nl/shout-out-aan-joke-kaviaar-vluchtelingen...
Lees meer

Dreigende uitzetting Ali Al-Heloul naar gevaarlijk Soedan/Kamervragen SP

DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAAR GEVAARLIJKSOEDAN/KAMERVRAGEN SPZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/dreigende-uitzetting-ali-al-heloul-tiyah-naar-gevaarlijk-soedan-kamervragen-sp/Beste lezers,GOED NIEUWS.Neen, helaas nier het nieuws waarop ik en anderen hopen:dat de uitzetting van Ali Al-Heloul Tiyah en van andere Soedanesevluchtelingen, niet meer doorgaan vanwege het gevaar waaraan zijblootstaan [1], maar niettemin goed nieuws!Zoals u weet heb ik in verband met die dreigende deportat...
Lees meer

Activiste Joke Kaviaar gearresteerd/In de gevangenis voor haar inzet voor vluchtelingen

ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD/IN DE GEVANGENISVOOR HAAR INZET VOOR VLUCHTELINGENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/activiste-joke-kaviaar-gearresteerd-in-de-gevangenis-voor-haar-inzet-voor-vluchtelingen/VOORAF:Beste lezers,Vandaag ga ik het met u hebben over Joke Kaviaar, dichteres,schrijfster en vooral activiste, met hart en ziel, voor vluchtelingen en anti raciste,die zich onder andere inzet voor de strijd tegen de racistische karikatuurZwarte Piet [1] en vrijwel bij iedere demonstratie t...
Lees meer