about
Toon menu

Alle blogs

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 8 secularisatie

De basis Een hele groep mensen uit onze westerse maatschappij ontleent een belangrijk deel van hun persoonlijkheid aan het geloof. Het is dus op z’n minst nuttig te begrijpen hoe gelovigen denken en wat voor hen heilig is. Anderzijds is het ook vanuit gelovig...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 7 humanisme

Het uitgangspunt van het humanisme is om te streven naar een leven zonder anderen schade te berokkenen. Het humanisme wordt door humanisten beschouwd als een levensbeschouwing die, in tegenstelling tot alle religieuze levensbeschouwingen een coherente set van...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 6 christendom

Wat is waarheid en wat niet en wie bepaalt dat? In de 2de eeuw na Christus waren er 3 christelijke stromingen: de Pauluspartij met mensen als Marcion en Valentinusde joods-christelijke groep met iemand als Hermasde Petruspartij, waaronder de latere paus Pius...

File rapport "De Tijd" - kleine correctie

De Tijd plubliceerde op (v)rijdag 16/03/19 een filerapport. Daarbij wordt onder andere een filekampioen opgevoerd die met zijn salariswagen 2 uur doet over 55km van Berlare naar Sint-Stevens-Woluwe en zegt daar geen alternatief voor te hebben met het openbaar...

Brossen voor de bossen

Typ of plak de tekst in dit veld...

De eerste zingende Tjiftjaf roept ons allen op tot een Kruistocht. Want Greta heeft gelijk.

Goedemorgen! (Tekst en boodschap gebracht via Facebook op de zondag na de Global Strike for Future). Het eerste uur hebben wij de huiskamer mooi gezond sober ecologisch correct in de 16°C van de nacht laten baden. Pas dan, het vuur aan! We hebben genoten va...

Uitgezette asielzoeker in Bahrein tot levenslang veroordeeld/Harbers, wat zijt gij voor een vent!

UITGEZETTE ASIELZOEKER IN BAHREIN TOT LEVENSLANGVEROORDEELD/HARBERS, WAT ZIJT GIJ VOOR EEN VENT!BRIEF AAN HARBERSZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/uitgezette-asielzoeker-in-bahrein-tot-levenslang-veroordeeld-harbers-wat-zijt-gij-voor-een-vent/AAN STAATSSECRETA...

Black: The Sorrows of Belgium I: Congo (NTGent, 16/3)

“ Eén van de problemen met kunst is dat het tijdens de laatste honderd jaar een speeltje van specialisten geworden is, iets elitairs. We preken vandaag voor de eigen kerk. Tenzij je provoceert. Dan wordt iedereen nieuwsgierig. Dus ik hoop dat de voorstelling B...

Een historisch pardon mag geen alibi worden

Een samenleving die evolueert op basis van economische ontwikkeling en van nieuwe inzichten, zal niet gespaard blijven van ongelijkheid.Het in beeld brengen ervan veronderstelt een voortdurend evaluatieproces van mogelijke drempels en structurele onvolkomenhed...

Een valse heilige in Ledebergkerk

In Ledebergkerk wordt de heilige Livinus vereerd. De kerk werd naar hem genoemd. Hij zou niet misstaan in de “ommegang” van het Ledebergse carnaval. Volgens historisch onderzoek heeft hij nooit bestaan. “Toen Livinus onthoofd werd, liep hij met zijn hoofd ond...

New Zealand attacks at Mosques in Christchurch/Horror terror deeds/My sympathy with the victims and their families

NEW ZEALAND ATTACKS AT MOSQUES IN CHRISTCHURCH/HORROR TERROR DEED/MY SINCERE SYMPATHY WITH THE VICTIMS ANDTHEIR FAMILIEShttps://www.astridessed.nl/new-zealand-attacks-at-mosques-in-christchurch-horror-terror-deeds-my-sincere-sympathy-with-the-victims-and-their...

Doden bij meerdere schietpartijen bij Moskeeen in Nieuw Zeeland/Misdadige terreur/Medeleven met slachtoffers

DODEN BIJ MEERDERE SCHIETPARTIJEN BIJ MOSKEEEN IN NIEUW-ZEELAND/MISDADIGE TERREURDAAD/MEDELEVEN MET SLACHTOFFERShttps://www.astridessed.nl/doden-bij-meerdere-schietpartijen-bij-moskeeen-in-nieuw-zeeland-misdadige-terreurdaad-medeleven-met-slachtoffers/Beste Le...

De Klimaatles: er is weer hoop voor het klimaat

620 scholieren kwamen donderdag 14 maart samen in de Theaterzaal van Kunstencentrum Vooruit voor de Klimaatles. 620 jongeren die met interesse zaten te luisteren en geregeld lieten merken hoe ze over bepaalde zaken denken. Volgens bepaalde mensen moeten de j...

Verenigde Staten van Amerika terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen

Europese kolonialisten en hun erfgenamen (V.S.) beschouwen de rest van de wereld als hun eigendom en de daar levende bevolking als de ware Untermenschen. Als grote Nazi's zijn ze begonnen met de verwerpelijke misdadige praktijken van Lebensraum, Blitskrieg, An...

Ex PVV er Joram van Klaveren bekeert zich tot Islam/Tien vragen aan Joram van Klaveren

EX PVV'ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM/10  VRAGEN AAN JORAM VAN KLAVERENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/ex-pvv-er-joram-van-klaveren-bekeert-zich-tot-islam-tien-vragen-aan-joram-van-klaveren/ Geachte heer van Klaveren, Ik richt mij tot u, ni...

[Joke K vanuit Nieuwersluis]/Harbers: Laat Ali Mohammed Al-Showaikh creperen

/HARBERS: LAAT ALI MOHAMMED AL-SHOWAIKH CREPERENVOORAF:Beste LezersAlweer een stuk van strijdbare Joke Kaviaar vanuit gevangenis Nieuwersluis!Overigens:De door haar genoemde Staatssecretaris hoort ook nog van mijHou mijn website en deze Blog in de gatenMaar nu...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 5 godsdienstfundamentalisme

Inleiding Lucas Catherine poneert boeiende stellingen over het ontstaan van het godsdienstig en politiek fundamentalisme. Ik kan me hierin volledig vinden.Catherine, Lucas / En de mens schiep God .- Epo .- 2012 .- ISBN 978 94 91297 25 0 Abu al Ala al Ma’ari...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 4 godsdienstvrijheid

'Wie godsdienstvrijheid interpreteert als de vrijheid om de bron van recht te kiezen, verlaat het pad van de Verlichting' 'Wie godsdienstvrijheid interpreteert als de vrijheid om de bron van recht te kiezen, verlaat het pad van de Verlichting: niet God, maar...