about
Toon menu

Alle blogs

[Joke Kaviaar]/Brief aan de bajesdirectie Nieuwersluis: gezondheid is geen privilege dat je moet verdienen

BRIEF AAN DE BAJESDIRECTIE NIEUWERSLUIS: GEZONDHEIDIS GEEN PRIVILEGE DAT JE MOET VERDIENENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/joke-kaviaar-over-misstanden-in-de-gevangenis-brief-aan-bajesdirectie-nieuwersluis-gezondheid-is-geen-privilege-dat-je-moet-verdienen/VO...

Systematisch 800 000 euro (maximaal) inzamelen per jaar in het belang van de democratie, niet eens zo moeilijk.

Of toch als de overheid dit een prima idee vindt en een manier vond om dit uit te voeren. ------------------------------------------------------- Mijn laatste topic https://www.facebook.com/groups/bijdebeckerdiscussiegroep/ Ik heb veel "vrienden" op dit m...

De politieke exodus van de Christelijke Arbeidersbeweging

In mijn “omgeving” en dan bedoel ik de christelijke arbeidersbeweging, zie ik meer en meer militanten die de structurele samenwerking tussen de beweging en de christendemocratie in vraag stellen. In vraag stellen is dan zeer zacht uitgedrukt. Ze voelen zich be...

Gent had ooit groot domein in Londen

Wat heeft de parochie O.-L.-V. Sint-Pieters in Engeland verloren? De Sint-Pietersabdij had een half millennium een stukje Engeland aan de Theems bij Londen. Een geschiedenis van de Sint-Pietersabdij waar weinigen weet van hebben. Een oplettende bezoeker van...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 8 remedie integratie

#DailyRacism Ik heb de uitspraken die ik van #DailyRacism vond, becommentarieerd. Onderstaande aanbevelingen van #DailyRacism zijn duidelijke en concrete maatregelen die genomen moeten worden om racisme en discriminatie te bestrijden', legt Bleri Lleshi uit....

[Aanklacht Joke vanuit gevangenis]/Neederland laat man in Bahreinse kerkers folteren;#doesboos!

NEEDERLAND LAAT MAN IN BAHREINSE KERKERS FOLTEREN: #DOESBOOS!/JOKE K UIT NIEUWERSLUISZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/stuk-strijdbare-joke-vanuit-gevangenis-neederland-laat-man-in-bahreinse-kerkers-folteren-doesboos-joke-k-uit-nieuwersluis/LINKhttps://13-sept...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 7 remedie immigratie

Het immigratie-vraagstuk Het immigratie-vraagstuk is uiteraard geen typisch Belgisch probleem maar een probleem van de gehele EU-gemeenschap. Daarom zijn gecoördineerde maatregelen op Europees niveau noodzakelijk. Hierbij acht maatregelen die het best Europe...

PISS-OFF steunt het eisenplatform van Collecti.e.f 8 Maars

PISS-OFF steunt het eisenplatform van Collecti.e.f 8 Maars. Zie link: https://www.facebook.com/8maars/ Daar de situatie in België inzage gendergelijkheid stagneert en zelfs achteruitgaat, onderschrijven de leden van PISS-OFF het eisenplatform va...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 6 terrorisme

Radicalisering als aanzet tot terrorisme wordt heden ten dage duidelijk gepredikt De huidige islamitische radicalisering werd reeds gepredikt in 1928 door de Egyptische Moslim Broederschap: "God is ons doel. De Koran is onze constitutie. De Profeet is onze le...

Vrouw zijn: het mag!

Het ligt zo mooi besloten in het woord zelf, maar niemand durft haar lezen. Ook zijzelf niet. Drie letters: de v u en w. Wijd gespreid, ontvankelijk, vragend, open en centraal gesteund door de volle ‘o’ van ronde oogst. Een vijf letterwoord, getal van het elem...

Gratis

Voor wie in de recyclageshop werkt is het duidelijk, het is niet vol te houden zoals we bezig zijn. Dit is een wegwerpmaatschappij; er is gewoon teveel van alles. Kortom: lang leve de kringloopwinkel! Al die auto’s die volgeladen af en aan rijden. Op sommige...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 5 Turkse Belgen

Turkije, een probleemland ‘De Turkse regering negeert bewust de activiteiten van de terreurgroep Islamitische Staat op Turks grondgebied alhoewel ze precies weten waar die zich ophouden,’ aldus het Turkse parlementslid Eren Erdem van de oppositiepartij CHP. H...

Ik zoek naar burgers die leerkrachten zijn of kennen. Maar "alle" wereldverbeteraars kunnen helpen.

https://pro.g-o.be/30-jaar-go/dag-van-de-actieve-burger# "Voor onze 30e verjaardag willen we de krachten bundelen. Door met zo veel mogelijk scholen op eenzelfde dag iets betekenisvols te doen voor de samenleving claimen wij 3 april 2019 als onze nationale"...

Ik eis 0%

Vrouwen verdienen jaarlijks 21% minder dan mannen. Nemen we het pensioenbedrag onder de loep, dan spreken we zelfs van 28% minder. Mannen krijgen gemiddeld 1.181 euro per maand, vrouwen 882 euro! Daarom eis ik, en hopelijk velen met mij, op 8 maart (Internatio...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 4 radicalisme & islamisme

Oorzaken Opgelet, er wordt met reden snel gewezen naar moslimjongeren als het op radicalisme en extremisme aankomt, maar ook de christelijke jeugd ontsnapt er helemaal niet aan .Pieter Bauwens, hoofdredacteur Doorbraak, maar ook ikzelf zijn ervaringsdeskundig...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 3 integratie & racisme

Multicultureel Van een monoculturele gemeenschap transformeerde Vlaanderen en bij uitbreiding België gaandeweg tot een multiculturele, volgens sommigen zelfs 'superdiverse' samenleving. Parallel met die evolutie werd duidelijk dat mensen geen eendimensionale...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 2 vluchtelingenproblematiek

KU Leuven: Rik Torfs Elkeen zou de openingstoespraak (academiejaar 2015-2016) van Rik Torfs, toen rector van de KU Leuven, aandachtig beluisterd en/of gelezen moeten hebben.De universiteit moet volgens rector Rik Torfs, bij het beantwoorden van vragen rond de...

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 1 schimmig beleid

Politici hebben van het asiel- en migratiebeleid een zootje gemaakt Europese politici hebben inderdaad van het asiel- en migratiebeleid een zootje gemaakt en de druk op de rug van enkele Zuid-Europese landen gelegd. Dat is niet fair!Voor ons, Europeanen zijn...