about
Toon menu

De kinderen van IS

middeleeuws-recht.jpg

Het is een middeleeuwse toestand om families op basis van het gedrag van één familielid positief of negatief te evalueren.Oprecht geuite spijt door de betrokkenen zelf is noodzakelijk voor hun rehabilitatieproces. Bij het nostalgische Sint-Maartensfonds vandaag, net zoals bij IS. Ik vraag me af hoe het staat met het recht op gezinshereniging?Onafhankelijk dus van een schuldbekentenis door de ouders die hun kind (tijdelijk?) afstaan.Indien er een dergelijk recht bestaat, is de geëmigreerde moede...
Lees meer

Over pamperaars en opgejaagd wild

opgejaagd-wild.jpg

Wat betekent de aversie tegen wie het leed van daklozen in de stad enigszins tracht te lenigen anders dan een opstelling die vraagt dat daklozen in ons land voortdurend opgejaagd wild zouden zijn?  Niet omdat men echt bloed wil. Wel omdat dit een makkelijk profiel geeft dat handig inspeelt op onzekerheden. Asielzoekers moeten zich op de Conventie van Genève kunnen beroepen. De huidige toevloed uit Gaza vraagt een federaal initiatief over de toestand van de mensenrechten daar. Welk beleid schuil...
Lees meer

Van groeikrampen naar een krimpscenario?

naamloos.png

Zijn de tegenstellingen op federaal niveau in wezen communautair?In een stemming als over het VN-migratiepact vertegenwoordigen de N-VA 31 en VB 3 bij 87 Nederlandstalige Kamerleden en tegenover de 150 Kamerleden in totaal. Met die cijfers staat het nationalisme in Vlaanderen relatief veel sterker, maar dat gaat wellicht ook samen met de uitgesproken conservatieve en identitaire koers. Hoeft het gezegd dat de Vlaamse Beweging niet exclusief conservatief is, en dat conservatisme vele ladingen dek...
Lees meer

Leitkultur

31353529-245882599313259-793553391488974552-n.jpg

In een gezonde samenleving verdedigt elkeen niet alleen het eigen progressief of conservatief standpunt, maar ook het spreekrecht van de andere. Vandaag ontwikkelt het conservatief deel van Vlaanderen vooral een vijandsbeeld tegen de Islam omwille van haar... conservatieve fractie. Ik koppel dit graag aan Fernand Keuleneer die het succes van populistisch rechts aanklaagt omdat dit ten koste gaat van een broodnodige conservatieve visieontwikkeling. Progressief Vlaanderen worstelt intussen inter...
Lees meer

N-VA zit vandaag in de situatie van CD&V toen

ghandi.png

De uitspraak over "vijf minuten politieke moed" van Yves Leterme is de CD&V lang zwaar op de maag blijven liggen. N-VA bleek bij de CD&V kiezer representatiever voor een communautair juste retour-beleid.Vandaag zit N-VA in dezelfde situatie: Vlaams Belang zal sowieso spitanter uit de hoek kunnen komen en directer kunnen inspelen op de angsten die gepaard gaan met migratie en mondialisering.Het verhaal van rechten en plichten en van internationaal overleg over migratiestromen vraagt nu ee...
Lees meer

Honorariasupplementen zorgen voor dualisering

ziekhuisfactuur.jpg

Met de gegevens van de socialistische en christelijke mutualiteiten is het duidelijk dat de private verzekeraars met hun hospitalisatieverzekeringen niet in staat zijn om de artsensyndicaten (in noord en in zuid) in te tomen. Bovendien, hospitalisatieverzekeringen worden vaak via de werkgever aangeboden en na de pensioengerechtigde leeftijd wijzigen de aanvaardingsvoorwaarden als verzekerde, de prioriteit-kwaliteit van de behandeling als individu en … het tarief. Waarmee niet wordt gezegd dat a...
Lees meer

Over een onderbemande DVZ en agressieve transmigranten

the-other-way-1024x512-600x300.jpg

Beleidsmatig lijkt het prioritair om de EU-grenzen te bewaken met een samenwerkingsakkoord op zak over internationale migratie (terugname uitgeprocedeerden inbegrepen). Dat is het belang van een actief onderhandeld VN-migratiepact. ASIELBELEID: Staatssecretaris Francken onderhandelt liever zelf met bv. een misdadig Soudan-regime om de Conventie van Genève te ondermijnen. TRANSMIGRATIE: Enkel via internationale economische samenwerking kan economische emigratie echt worden ontraden. Je kan geen...
Lees meer

De federale minister van Financiën rekent zich rijk

show-me-the-money.jpg

In het Vlaamse Gewest is de actieve bevolking meer aan het werk dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië. Op basis van deze vaststelling over de regionale werkgelegenheidsgraad stelt de minister van Financiën afgelopen weekend dat dit verschil de oorzaak is waarom hij er tot dusver niet in geslaagd is om de N-VA verkiezingsbelofte te realiseren : zonder de PS de overheidsfinanciën op orde te zetten.  De werkloosheid in bv. Antwerpen (met onze haven) is echter zeker niet minder d...
Lees meer

Het Eurostadion is meer dan Bossemans 0 - Coppenolle 0

brussels-volkstejoeter-brussels-volkstejoeter-c-marc-gysens.jpg

Het is goed dat ervaring uit het bedrijfsleven of uit bestuursfuncties ook haar plaats krijgt in de politieke besluitvorming. Hoe staat bestuurder en Club Brugge-supporter Johan Van den Driessche tegenover een 'deontologische code' die er moet voor zorgen dat de politiek geen verlengstuk wordt van lobbygroepen of de speelbal in het concurrentiespel van ondernemingen. En dat de politiek dus in staat is keuzes te maken die duurzame en maatschappelijke ontwikkeling mogelijk maken. Denken we aan d...
Lees meer

Buurtcomité in Elsene geeft stemadvies

buurtfeest-organiseren.jpg

Natuurlijk is het goed dat inwoners zich verenigen rond een wijk.Als dit persoonlijk engagement als doel heeft de wijk te besturen, heeft de wijk een probleem. Wie kiest voor de gemeenteraad of erin verkozen wordt, kent de democratische regels. Het kan niet de bedoeling zijn dat mondige buurtbewoners eigengereid willen spreken in naam van alle wijkbewoners.Deze vorm van basisdemocratie is ook niet efficiënt omdat de ongeschreven democratische bekommernis zo veel energie opslorpt door zich elke...
Lees meer

Een boot naar het VK of een gevangenisboot?

Goed dat de publieke opinie een duidelijk onderscheid maakt tussen de asielprocedure en immigratie. Anders dan het politiek discours over de ongemakken in elk land, denkt een transitmigrant enkel aan een doorreis naar de eindbestemming: het Verenigd Koninkrijk met haar vlot toegankelijke arbeidsmarkt. De arbeidsvoorwaarden voor de Brit en voor de immigrant staan er dus onder druk. De werkgever staat hierover vaak op een ander standpunt (flexibiliteit) dan de werknemersorganisaties die loonvormin...
Lees meer

mannen in lingerie

bredero-in-lingerie.jpg

Natuurlijk denkt Staatssecretaris Theo Francken met zijn opmerkingen over leuk (of was het toch pikant) mannenondergoed verder dan de inhoud. Hij slaagt er vooral in eventjes de aandacht te krijgen van een publiek dat niet meer vatbaar is voor maatschappelijke of politieke berichten van welke aard ook. De gebruikelijke nuancering achteraf zal wel onder de opiniemakers en –volgers blijven steken. Bij de verder uitdeinende maatschappelijke tegenstelling bestaat de uitdaging erin om conservatief V...
Lees meer

BRUZZ als Nederlandstalig nieuwsanker

Mag of moet BRUZZ als niet-commerciële redactie nieuws uit Vlaams Brabant opnemen? BRUZZ is gegroeid uit het structurele deficit voor de Vlaamse Brusselaar aan maatschappelijke en politieke informatie. Risico daarbij is dat die berichtgeving over Brussel zich zou gaan afzonderen op een Nederlandstalig eiland in deze stad. Bijvoorbeeld door zich overdreven te focussen op de "eigen" politici. De diversiteit binnen beide taalgemeenschappen en de soms (maar zeker niet altijd) gecompliceerde relatie...
Lees meer

Liever confrontatie met de PS dan met een migrant ?

struisvogelpolitiek.png

Staatssecretaris Francken is niet verantwoordelijk voor de problemen in de wereld. Net zoals het onzin is dat mensen er in de miserie van hun land uitgerekend het Maximiliaanpark in Brussel uitkiezen omdat ze hier "warme soep" krijgen. Dit politiek probleem gaat niet over "pamperen van illegalen" of over de dualiteit tussen N-VA en PS. Wel over de noodzaak van wereldvrede en een duurzaam marshallplan voor de landen van herkomst. Omdat iedereen recht heeft op een perspectief ! In het Verenigd K...
Lees meer

Carles Puigdemont komt terug naar België

potten-en-pannen.jpg

Onderhandelen over Catalaanse onafhankelijkheid op basis van minder dan 50% van de uitgebrachte stemmen bij de laatste verkiezingen?Wat met de meerderheid van de kiezers in Catalonië die geen onafhankelijkheid wil? De huidige democratische meerderheid in het regionaal parlement is er door het kiescijfer en het gewicht van de steden bij de verdeling van de zetels.Wat als morgen de gemeenten in de Brusselse rand met een Franstalige meerderheid het Vlaamse gemeentedecreet of de federale taalwetgevi...
Lees meer