about
Toon menu

De ontdieseling van het personenwagenpark

VZW Ademloos werd op 4 maart 2008, tien jaar geleden dus, aan de pers voorgesteld. De bijdrage van medeoprichter Dr. Guidio Verbeke eindigde met: “Zwijgen is geen optie voor een medicus.” Inspraak was geen sterke traditie in grote verkeersdossiers in ons land. Men sprak wel over dreigende mobiliteitsinfarcten maar niet over ‘evidence based’ medische infarcten. Hiervoor moest door Ademloos c.s. eerst op 18 oktober 2009 een volksraadpleging gewonnen worden.

Ook daarna bleven de relaties tus...
Lees meer

“de Vrede van Oosterweel"

Speech Wim Van Hees na bereikte compromis Oosterweel light

Geachte aanwezigen, “de Vrede van Oosterweel, 15 maart 2017 Ik ben de trotse nestor van de Antwerpse actiegroepen.Ik heb geen nieuws, maar een pleidooi.Het nieuwe leven begint vandaag, 15 maart 2017, met “de vrede van Oosterweel”.Que allegria.Instinctief welt bij grote momenten de vraag bij mij op “hoe voelt dat nu Wim van Hees".Gisteren, 14 maart 2017,  op terugweg van het laatste politiek overleg was dat niet anders.Twee gevoelens s...
Lees meer

Licht aan einde Oosterweeltunnel?

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal menen dat het onlangs door intendant Alexander D’Hooghe gelanceerde denkspoor in het Oosterweeldossier een kans verdient. Mogelijk ligt de sleutel voor een oplossing in zijn voorstel om het doorgaand verkeer over een ‘radicaal haventracé’ te leiden en de Oosterweelverbinding om te vormen tot een stedelijke ontsluitingsweg, ‘Oosterweel light’. Een open vizier op het debat dringt zich op. Vasthouden aan de oude kijk is alvast geen optie meer, niet voor de overheden maar ook niet voor de actiegroepen.
Lees meer

Sint-Annabos na jarenlange strijd eindelijk gered

Antwerpse actiegroepen halen zes jaar na het schrappen van het project Lange Wapper nu een tweede groot strijdpunt binnen. Het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever wordt gered - three more to go.

In 2005 tekende de Antwerpse burgerorganisatie stRaten-generaal formeel verzet aan tegen het bouwproject van de Oosterweelverbinding. In 2008 sloot Ademloos zich hierbij aan. De strijd om het Sint-Annabos, het grootste stadsbos van Vlaanderen (88 ha, ofwel zo’n 180 voetbalvelden), op de Linkeroever...
Lees meer

Ook bij grote infrastructuurwerken heiligt politieke doel niet de middelen

De Antwerpse actiegroepen vragen dat meerderheidspolitici ophouden met het verdacht maken van burgers of rechters die beslist beleid juridisch in vraag stellen

Eerder deze week lazen we in enkele kranten de volgende uitspraak van minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Verzet tegen de Oosterweelverbinding schaadt uiteindelijk mens, milieu en economie. Als we nu gaan stilstaan in de rechtbank, zullen we ook stilstaan op de weg.’ De minister deed deze uitspraak in de loop van het weekend. De context...
Lees meer

Wat doet de regering met de uitgestoken hand van Ringland?

Wie voorbije woensdag keek naar het beeldverslag van het parlementaire debat over Ringland, kan niet anders dan denken dat de belangrijkste politieke vraag was: ‘Wat doet de regering met de uitgestoken hand van Ringland?’ Deze vraag heeft vele resonanties.

Eén ervan lijkt bewust of onbewust (ik pleit voor bewust) twee tegenstrijdige werelden tegenover elkaar te willen plaatsen: die van Ringland tegenover die van ‘de andere actiegroepen’, te verstaan Ademloos en stRaten-...
Lees meer

Haalt Ringland het denken rond mobiliteit uit de file of blijft de quarantaine gehandhaafd?

Vandaag, 24 april 2015, zijn we vijf jaar en negen maanden na de volksraadpleging waarin "gemotiveerd Antwerpen" het BAM-tracé verwierp. 60 % stemde immers "Nee tegen het BAM-tracé". Een open brief die terugkijkt en vooruitblikt. Want vandaag zijn ook de resultaten van studies naar het alternatief bekend geworden. En wat blijkt? Ringland werkt.

Het was de hoop van alle betrokken stemmers en vrijwilligers dat de tanker van het BAM-tracé, die sinds 2000 op koers was gelegd door e...
Lees meer

Over Uplace en kanker

Voormalig bouwaannemer Luc Verelst sprak zich uit over Uplace, waarin hij aandelen heeft gestoken. Zijn uitlatingen waren voor Wim Van Hees van Ademloos aanleiding tot een korte overpeinzing. Over gezondheid, het draagvlak van dit soort monsterprojecten en over het woon- en mobiliteitsbeleid dat erachter zou mogen zitten. "Het wordt tijd dat Vlaanderen zijn ambitie van vooruitstrevende regio waarmaakt." Daar zou de deelname van Verelst welkom zijn.

Volgende...
Lees meer

Oosterweeldebat heeft impact op verkiezingsresultaten in stad Antwerpen

Op 14 februari 2014 beslisten de drie Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a om vast te houden aan de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Op 4 mei 2014 manifesteerden meer dan 10.000 mensen in Antwerpen voor een overkapping van de Antwerpse ring.

Beide thema’s (derde Scheldekruising + overkapping ring) kwamen prominent naar voren in de Antwerpse campagne voor de Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014. Vraag is: hebben die thema’s mee de lokale verkiezingsuitslag bepaald...
Lees meer

Na raad van state uitspraken Uplace en Doel vrolijk de afgrond in met MER Oosterweel?

Een cocktail van vastgeroeste structuren en onlogische gedragingen beletten vooruitgang in alle grote Vlaamse infrastructuurprojecten. Als Ademloos lid en bevoorrecht waarnemer deel ik graag mijn visie hierover, aan de hand van de ervaringen met het Oosterweel proces. Het Oosterweel drama in haar vele delen is natuurlijk uniek, maar wat geldt voor Oosterweel, geldt in grote mate ook voor Uplace en Doel.

1) Walk and don't look back en leer vooral niet bij Herinner u dat het Oosterwee...
Lees meer