about
Toon menu

Nogmaals over het individuele recht op staking in het onderwijs

In aanloop naar de ‘klimaatstaking’ van 15 maart heerst er onder leerkrachten nogal wat verwarring over het al dan niet mogen staken. Nochtans is een artikel op de website van VRT NWS heel duidelijk. Na raadpleging van Kristof Salomez en Patrick Humblet, twee hoogleraren arbeidsrecht en sociaal recht, concluderen zij: “Mag u als werknemer of ambtenaar staken voor het klimaat op 15 maart? Het antwoord is ja.” Naar eigen zeggen wordt het Departement Onderwijs overstelpt door vragen over deze kwes...
Lees meer

Nogmaals over het individuele recht op staking in het onderwijs

In aanloop naar de ‘klimaatstaking’ van 15 maart heerst er onder leerkrachten nogal wat verwarring over het al dan niet mogen staken. Nochtans is een artikel op de website van VRT NWS heel duidelijk. Na raadpleging van Kristof Salomez en Patrick Humblet, twee hoogleraren arbeidsrecht en sociaal recht, concluderen zij: “Mag u als werknemer of ambtenaar staken voor het klimaat op 15 maart? Het antwoord is ja.” (1)

Naar eigen zeggen wordt het Departement Onderwijs overstelpt door vragen over...
Lees meer

Een participerende observatie van stakende scholieren

De jeugdige onstuimigheid voor het klimaat heeft in de afgelopen weken menig volwassene beroerd. Zo ook de leerkrachten. We praten erover in de leraarskamer en vragen ons af hoe we ons tegenover hen moeten verhouden. Sommigen vinden dat spijbelen nooit kan, anderen pleiten voor openlijke solidariteit, nog anderen verkiezen terughoudende steun. Er zijn leerkrachten die de scholieren actief willen bijstaan, zoals Teachers for Climate (1). Een aantal betoonde steun op de acties zelf. Ik besloot dat ook te doen.
Lees meer

Basiseducatie: "Zonder onze acties was hier niets van in huis gekomen"

Sinds haar aantreden breekt de regering Michel de pensioenen steeds verder af. De vakbonden lopen zich warm om dinsdag hiertegen te protesteren. En winnen kan, dat hebben ze recent nog bewezen bij Basiseducatie.

Binnen dertien Centra voor Basiseducatie zetten ongeveer 1.400 personeelsleden zich dagelijks in voor mensen die laaggeletterd en laaggeschoold zijn. Begin december boekten het personeel en de vakbonden van basiseducatie een belangrijke overwinning: voor de tien jaar dat ze als contractu...
Lees meer

Langer werken met gezond verstand?

Soms gaat een mens aan zichzelf twijfelen. In een artikel van Lieven Desmet (De Morgen 18/12/15 p.4) staat: “Dat we langer moeten werken, dat weet iedereen met gezond verstand intussen wel.” Het is een gedachtegang die je wel meer hoort uit de mond van opiniemakers. Blijkbaar is er dan iets mis met het verstand van vele stakers, want wij willen niet langer werken zodat een toplaag haar rijkdom kan blijven onttrekken aan de samenleving. Er is natuurlijk nog een andere mogelijkheid....
Lees meer

Linkse eenheid: een vals dilemma

Het is al een hele tijd geleden dat de violen van de ABVV-top en de sp.a-leiding zo gelijk gestemd klonken. Sinds 1 mei is het ordewoord naar de socialistische – en bij uitbreiding linkse – achterban duidelijk: schaar de troepen rond de sp.a, anders dreigt de ‘kracht van verandering’ onze sociale verworvenheden te overspoelen.  In Knack van 6 mei verwoordt Bruno Tobback het als volgt: “Als Groen en PVDA stemmen afsnoepen van de SP.A, rollen ze de rode loper uit voor Bart De Wever.”...
Lees meer