about
Toon menu

Een staats"vervorming" of meer sociale vooruitgang ?

In het parlement is men volop aan het discussiëren over de artikelen die voor herziening vatbaar moeten verklaard worden.Net alsof de gewone man daar van wakker ligt. We weten dat er een sterke versnippering van bevoegdheden ontstaan is als gevolg van de opeenvolging van zes staats”vervormingen” als men niet de intentie heeft deze terug te draaien laat men alles best zoals het is. Er zijn belangrijker dingen in het leven van iedere Belg dan een rondje staatshuishoudkund...
Lees meer

ASSISEN in vraag gesteld.

Assisen werd en wordt in vraag gesteld, toch is het een belangrijk element in onze democratie. Het kost veel geld en is tijdrovend toch is het de moeite waard. In het dossier Mehrnaz Didgar, de moeder die haar dochter vermoorde, zie ik op de sociale media heel wat bedenkingen passeren , sommige “beschouwingen” zijn ronduit cafépraat Een voorwaardelijke straf van vijf jaar bovenop de voorhechtenis lijkt een zeer lichte straf . Zeker voor de ex-schoonfamilie van de besc...
Lees meer

Een stem voor de CD&V is er één voor de N-VA

“De Morgen” van 12 maart 2019 : CD&V trekt haar kiescampagne op gang met een opmerkelijke eis: een nieuwe staatshervorming in 2024. Een signaal voor N-VA dat er met de christendemocraten gepraat kan worden na de verkiezingen. Deze boodschap is er één van de duidelijkheid. De NV-A wil confederalisme de CD&V een ver doorgedreven staatshervorming. Een verstandige kiezer zal tussen die twee keuzes geen verschil merken. Beiden willen samen besturen en van Vlaanderen...
Lees meer

De politieke exodus van de Christelijke Arbeidersbeweging

In mijn “omgeving” en dan bedoel ik de christelijke arbeidersbeweging, zie ik meer en meer militanten die de structurele samenwerking tussen de beweging en de christendemocratie in vraag stellen. In vraag stellen is dan zeer zacht uitgedrukt. Ze voelen zich bekocht door de CD&V. Hun analyse van het rechtse regeringsbeleid dat de christendemocraten in samenwerking met liberalen en nationalisten voerden is vernietigend. De taxshift, de indexsprong en de 21%BTW op elek...
Lees meer

GRIMMIGE SFEER BIJ PROXIMUS.

De communicatie over het  op stapel staande ontslag van 1900 werknemers bij Proximus zindert nog steeds na op de werkvloer. Zo zijn er vele menselijke reacties te horen. Stuk voor stuk uitspraken die de negatieve sfeer bij de telecomoperator illustreren. Een paar voorbeelden: Ik werk op een afdeling met toekomst, ik zal er wel niet bij zijn.Ik zal wel ontslagen worden, ik mag een nieuw huis en een gezinsuitbreiding wel vergeten.Ik denk dat ze de mensen die intern in...
Lees meer

N-VA : Schaf de index af !

  De automatische aanpassing van onze lonen en vervangingsinkomsten zorgt ervoor dat onze inkomsten is zekere mate de verhoging van de levensduurte compenseren. Dit systeem creëert zekerheid in het leven van iedere modale burger. Dit systeem is vrij uniek in de wereld , het bewees reeds dat in economisch mindere tijden de slechte economische omstandigheden minder invloed hadden op het dagelijks leven dan in andere landen. De Vlaams-Nationalisten willen af van dit syst...
Lees meer

PROXIMUS en de BEURS een ongehoorde alliantie

Beursgenoteerde bedrijven hebben maar één doel, zoveel mogelijk winst uitkeren om hun aandeelhouders tevreden te houden. Veel van die participanten hebben geen enkel emotionele of zakelijke  binding , ze hebben dikwijls zelfs geen geloof in de diensten die het bedrijf aanbiedt. Als morgen de onderneming het wat minder doet vervangen ze deze door een meer lucratief aandeel. Een bedrijf dat een overheidstaak uitoefent heeft een totaal andere doelstelling. Deze  ondernemi...
Lees meer

EEN WARMSTE WEEK OF EEN SOLIDAIR JAAR?

De lange wat koude winteravonden stemmen ons mild . we wensen elkaar een Zalig of vrolijk Kerstfeest en voor het nieuwe jaar veel voorspoed en een goede gezondheid.Mensen komen in beweging voor goede doelen in die warmste week ……..we luisteren naar kerstliederen en lopen langs de markten. Het is allemaal leuk , het is allemaal goed . Toch moeten we voor 2019 alert blijven. Die warmste week is die nodig wanneer we als  gemeenschap voldoende middelen voorzien voor het l...
Lees meer

DE TAKS-SHIFT en het MILIEU

De elektriciteit wordt verkocht als een normaal consumptieproduct d.w.z. dat de BTW aanslagvoet op 21% ligt. De accijnzen op autobrandstof worden hoog gehouden dit om de mensen aan te zetten hun wagen meer thuis te laten en milieuvriendelijk te leven. De twee aangehaalde voorbeelden snijden geen hout. Elektriciteit is geen gewoon consumptiegoed maar een basisbehoefte. Basisnoden moeten door de overheid voorzien worden, zo kunnen die geleverd worden tegen een BTW – ta...
Lees meer

Gerechtvaardigde loonsverhogingen zijn taboe

De centrale raad voor het bedrijfsleven stelt dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen. Men stelt zelfs een negatieve onderhandelingsmarge voor. Strikt kan je stellen dat de vakorganisaties mogen onderhandelen over een loonsverlaging. Dit terwijl recente cijfers aantonen dat de reële lonen in België reeds verschillende jaren na elkaar dalen. De regeringsmaatregelen met de indexsprong en de taks-shift zijn hier de oorzaak. De taks-shift wordt indirect immers betaald d...
Lees meer

Sterke vakbonden en sociale vrede gaan samen

De stakingen bij Ryanair en Aviapartners waren de afgelopen weken voorpaginanieuws. Vakbondsmensen zoals ik slaan zich terecht op de borst en zeggen “actie loont”. Werkgevers en de media hebben het vooral over de “economische schade” die dergelijke langdurige acties teweegbrengen. Het is precies de economische schade en de daling van de winsten die de werkgevers noopt tot onderhandelen. Men spreekt niet van de economische schade voor het personeel en de vakbond. Een st...
Lees meer

HOERA WE MOGEN GAAN STEMMEN

Hoera, we mogen gaan stemmen dus we leven in een democratie. Als westerlingen zijn we geneigd om dit te beamen, maar is dat wel zo? In de Verenigde Staten toch het toonbeeld van de vrije wereld is dat zeker niet zo. De campagne van de twee grote partijen worden er gefinancierd door de multinationals. Hoe kan een partij dan nog onafhankelijk functioneren? Bij ons is het niet veel beter. Geen enkele partij, met uitzondering van de PVDA, plaatst de vrije markt in vraag ze...
Lees meer

Belastingen op vrij liggende bouwpercelen-sociaal rechtvaardig

Een belasting op vrij liggende bouwpercelen wordt vaak afgedaan als een pestbelasting. Nochtans gaat het hier om een sociaal perfect verdedigbare ingreep van meestal de lokale overheid. Belastingen hebben verschillende doelen. Zo creëert de overheid inkomsten om zijn taak als overheid te kunnen vervullen. Investeringen te doen  en de kosten voor politie en personeel te dragen. Met een  andere soort belasting wil men een gedragswijziging van de bevolking bekomen. Dit k...
Lees meer

Kiezen tussen veiligheid en lege brooddozen

Het einde van de vakantie en het begin van het schooljaar zijn ideale momenten om stil te staan bij de dualiteit in onze maatschappij. Zij die hebben en zij die ontberen.

Als we op een late namiddag ,eind augustus, in een provinciestad slenteren langs de terrasjes, cafeetjes ,restaurants en bistro’s dan zien we dat die overvol zitten met consumerende klanten . Op zich is daar niks mis mee, iedereen heeft het recht om van het leven te genieten. Wanneer we dan op weg naar...
Lees meer

Sociale zekerheid in gevaar: "ONTWAAK VERWORPENEN DER AARDE"

Wanneer ik het politieke discours van de laatste maanden hoor word ik bevangen door angst. Angst om te verliezen wat arbeidersbewegingen vooral na de tweede oorlog hebben opgebouwd. Rechtse partijen boezemen mensen angst in voor de vreemdeling, de asielzoeker en van deze angstpsychose maakt de rechterzijde gebruik om ons stelsel van sociale zekerheid af te bouwen. Vandaag stel ik vast dat de sociale zekerheid die in oorsprong enkel gefinancierd werd door de werknemer, want ook de zogenaamde we...
Lees meer