about
Toon menu

GRIMMIGE SFEER BIJ PROXIMUS.

De communicatie over het  op stapel staande ontslag van 1900 werknemers bij Proximus zindert nog steeds na op de werkvloer. Zo zijn er vele menselijke reacties te horen. Stuk voor stuk uitspraken die de negatieve sfeer bij de telecomoperator illustreren. Een paar voorbeelden: Ik werk op een afdeling met toekomst, ik zal er wel niet bij zijn.Ik zal wel ontslagen worden, ik mag een nieuw huis en een gezinsuitbreiding wel vergeten.Ik denk dat ze de mensen die intern in...
Lees meer

N-VA : Schaf de index af !

  De automatische aanpassing van onze lonen en vervangingsinkomsten zorgt ervoor dat onze inkomsten is zekere mate de verhoging van de levensduurte compenseren. Dit systeem creëert zekerheid in het leven van iedere modale burger. Dit systeem is vrij uniek in de wereld , het bewees reeds dat in economisch mindere tijden de slechte economische omstandigheden minder invloed hadden op het dagelijks leven dan in andere landen. De Vlaams-Nationalisten willen af van dit syst...
Lees meer

PROXIMUS en de BEURS een ongehoorde alliantie

Beursgenoteerde bedrijven hebben maar één doel, zoveel mogelijk winst uitkeren om hun aandeelhouders tevreden te houden. Veel van die participanten hebben geen enkel emotionele of zakelijke  binding , ze hebben dikwijls zelfs geen geloof in de diensten die het bedrijf aanbiedt. Als morgen de onderneming het wat minder doet vervangen ze deze door een meer lucratief aandeel. Een bedrijf dat een overheidstaak uitoefent heeft een totaal andere doelstelling. Deze  ondernemi...
Lees meer

EEN WARMSTE WEEK OF EEN SOLIDAIR JAAR?

De lange wat koude winteravonden stemmen ons mild . we wensen elkaar een Zalig of vrolijk Kerstfeest en voor het nieuwe jaar veel voorspoed en een goede gezondheid.Mensen komen in beweging voor goede doelen in die warmste week ……..we luisteren naar kerstliederen en lopen langs de markten. Het is allemaal leuk , het is allemaal goed . Toch moeten we voor 2019 alert blijven. Die warmste week is die nodig wanneer we als  gemeenschap voldoende middelen voorzien voor het l...
Lees meer

DE TAKS-SHIFT en het MILIEU

De elektriciteit wordt verkocht als een normaal consumptieproduct d.w.z. dat de BTW aanslagvoet op 21% ligt. De accijnzen op autobrandstof worden hoog gehouden dit om de mensen aan te zetten hun wagen meer thuis te laten en milieuvriendelijk te leven. De twee aangehaalde voorbeelden snijden geen hout. Elektriciteit is geen gewoon consumptiegoed maar een basisbehoefte. Basisnoden moeten door de overheid voorzien worden, zo kunnen die geleverd worden tegen een BTW – ta...
Lees meer

Gerechtvaardigde loonsverhogingen zijn taboe

De centrale raad voor het bedrijfsleven stelt dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen. Men stelt zelfs een negatieve onderhandelingsmarge voor. Strikt kan je stellen dat de vakorganisaties mogen onderhandelen over een loonsverlaging. Dit terwijl recente cijfers aantonen dat de reële lonen in België reeds verschillende jaren na elkaar dalen. De regeringsmaatregelen met de indexsprong en de taks-shift zijn hier de oorzaak. De taks-shift wordt indirect immers betaald d...
Lees meer

Sterke vakbonden en sociale vrede gaan samen

De stakingen bij Ryanair en Aviapartners waren de afgelopen weken voorpaginanieuws. Vakbondsmensen zoals ik slaan zich terecht op de borst en zeggen “actie loont”. Werkgevers en de media hebben het vooral over de “economische schade” die dergelijke langdurige acties teweegbrengen. Het is precies de economische schade en de daling van de winsten die de werkgevers noopt tot onderhandelen. Men spreekt niet van de economische schade voor het personeel en de vakbond. Een st...
Lees meer

HOERA WE MOGEN GAAN STEMMEN

Hoera, we mogen gaan stemmen dus we leven in een democratie. Als westerlingen zijn we geneigd om dit te beamen, maar is dat wel zo? In de Verenigde Staten toch het toonbeeld van de vrije wereld is dat zeker niet zo. De campagne van de twee grote partijen worden er gefinancierd door de multinationals. Hoe kan een partij dan nog onafhankelijk functioneren? Bij ons is het niet veel beter. Geen enkele partij, met uitzondering van de PVDA, plaatst de vrije markt in vraag ze...
Lees meer

Belastingen op vrij liggende bouwpercelen-sociaal rechtvaardig

Een belasting op vrij liggende bouwpercelen wordt vaak afgedaan als een pestbelasting. Nochtans gaat het hier om een sociaal perfect verdedigbare ingreep van meestal de lokale overheid. Belastingen hebben verschillende doelen. Zo creëert de overheid inkomsten om zijn taak als overheid te kunnen vervullen. Investeringen te doen  en de kosten voor politie en personeel te dragen. Met een  andere soort belasting wil men een gedragswijziging van de bevolking bekomen. Dit k...
Lees meer

Kiezen tussen veiligheid en lege brooddozen

Het einde van de vakantie en het begin van het schooljaar zijn ideale momenten om stil te staan bij de dualiteit in onze maatschappij. Zij die hebben en zij die ontberen.

Als we op een late namiddag ,eind augustus, in een provinciestad slenteren langs de terrasjes, cafeetjes ,restaurants en bistro’s dan zien we dat die overvol zitten met consumerende klanten . Op zich is daar niks mis mee, iedereen heeft het recht om van het leven te genieten. Wanneer we dan op weg naar...
Lees meer

Sociale zekerheid in gevaar: "ONTWAAK VERWORPENEN DER AARDE"

Wanneer ik het politieke discours van de laatste maanden hoor word ik bevangen door angst. Angst om te verliezen wat arbeidersbewegingen vooral na de tweede oorlog hebben opgebouwd. Rechtse partijen boezemen mensen angst in voor de vreemdeling, de asielzoeker en van deze angstpsychose maakt de rechterzijde gebruik om ons stelsel van sociale zekerheid af te bouwen. Vandaag stel ik vast dat de sociale zekerheid die in oorsprong enkel gefinancierd werd door de werknemer, want ook de zogenaamde we...
Lees meer

Ambtenarenziekteverlof is géén vakantie

De media en onze rechtse regering laten zich, ter gelegenheid van het zomerakkoord,  negatief uit over de regeling van het ziekteverlof bij ambtenaren. Men wekt de schijn dat vast benoemd overheidspersoneel  op het einde van de loopbaan het opgebouwde  ziektekrediet gebruiken om vroeger op pensioen te gaan. De ambtenaar die ziek is moet dit staven met een doktersbewijs, dit bewijs krijgt men niet zonder reden want de overheid kan in zijn rol van werkgever een controlea...
Lees meer

ARCO

In verband met de ARCO-problematiek verschijnen, naar aanleiding van het zomerakkoord, in de media allerhande verhalen het ene al wat geloofwaardiger dan het andere.

De personen die in het bezit zijn van de arco-deelbewijzen zijn meestal kleine spaarders. Het zijn zeker geen speculanten zoals “echte” aandeelhouders kunnen zijn. Het waardepapier of moet ik vandaag zeggen waardeloospapier is beperkt in bedrag per persoon, op naam, enkel inwisselbaar bij de uitgever en dit over een beperkte perio...
Lees meer

Rechtvaardige fiscaliteit ook in je gemeente

Alhoewel de zoektocht van de gemeenten inzake inkomsten beperkt is, kan ook dit bestuursniveau een belangrijke bijdrage leveren inzake rechtvaardige , per definitie herverdelende fiscaliteit. Een percentage op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomstenbronnen. Uiteraard moet bij het maken van politieke keuzes, de voorkeur gegeven worden aan de aanvullende personenbelasting. Deze belastingbasis is immers een feder...
Lees meer

Theo Francken nog lang geen burgemeester

Een zittend regeringslid kan bij verkiezingen doorgaans rekenen op een regeringsbonus. Of dit ook voor Theo Francken uit Lubbeek geldt, daarover het ik mijn twijfels. Het migrantendossier waarop hij zich federaal profileert speelt in dit witte Hagelandsdorp niet. Je moet al veel geluk hebben om er een moslima met hoofdoek tegen te komen. Zittende regeringsleden zijn meestal enkel geïnteresseerd in de titel van titelvoerend burgemeester, een voorbeeld van kiezersbedrog...
Lees meer