about
Toon menu

Gerechtvaardigde loonsverhogingen zijn taboe

De centrale raad voor het bedrijfsleven stelt dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen. Men stelt zelfs een negatieve onderhandelingsmarge voor. Strikt kan je stellen dat de vakorganisaties mogen onderhandelen over een loonsverlaging. Dit terwijl recente cijfers aantonen dat de reële lonen in België reeds verschillende jaren na elkaar dalen. De regeringsmaatregelen met de indexsprong en de taks-shift zijn hier de oorzaak. De taks-shift wordt indirect immers betaald d...
Lees meer

Sterke vakbonden en sociale vrede gaan samen

De stakingen bij Ryanair en Aviapartners waren de afgelopen weken voorpaginanieuws. Vakbondsmensen zoals ik slaan zich terecht op de borst en zeggen “actie loont”. Werkgevers en de media hebben het vooral over de “economische schade” die dergelijke langdurige acties teweegbrengen. Het is precies de economische schade en de daling van de winsten die de werkgevers noopt tot onderhandelen. Men spreekt niet van de economische schade voor het personeel en de vakbond. Een st...
Lees meer

HOERA WE MOGEN GAAN STEMMEN

Hoera, we mogen gaan stemmen dus we leven in een democratie. Als westerlingen zijn we geneigd om dit te beamen, maar is dat wel zo? In de Verenigde Staten toch het toonbeeld van de vrije wereld is dat zeker niet zo. De campagne van de twee grote partijen worden er gefinancierd door de multinationals. Hoe kan een partij dan nog onafhankelijk functioneren? Bij ons is het niet veel beter. Geen enkele partij, met uitzondering van de PVDA, plaatst de vrije markt in vraag ze...
Lees meer

Belastingen op vrij liggende bouwpercelen-sociaal rechtvaardig

Een belasting op vrij liggende bouwpercelen wordt vaak afgedaan als een pestbelasting. Nochtans gaat het hier om een sociaal perfect verdedigbare ingreep van meestal de lokale overheid. Belastingen hebben verschillende doelen. Zo creëert de overheid inkomsten om zijn taak als overheid te kunnen vervullen. Investeringen te doen  en de kosten voor politie en personeel te dragen. Met een  andere soort belasting wil men een gedragswijziging van de bevolking bekomen. Dit k...
Lees meer

Kiezen tussen veiligheid en lege brooddozen

Het einde van de vakantie en het begin van het schooljaar zijn ideale momenten om stil te staan bij de dualiteit in onze maatschappij. Zij die hebben en zij die ontberen.

Als we op een late namiddag ,eind augustus, in een provinciestad slenteren langs de terrasjes, cafeetjes ,restaurants en bistro’s dan zien we dat die overvol zitten met consumerende klanten . Op zich is daar niks mis mee, iedereen heeft het recht om van het leven te genieten. Wanneer we dan op weg naar...
Lees meer

Sociale zekerheid in gevaar: "ONTWAAK VERWORPENEN DER AARDE"

Wanneer ik het politieke discours van de laatste maanden hoor word ik bevangen door angst. Angst om te verliezen wat arbeidersbewegingen vooral na de tweede oorlog hebben opgebouwd. Rechtse partijen boezemen mensen angst in voor de vreemdeling, de asielzoeker en van deze angstpsychose maakt de rechterzijde gebruik om ons stelsel van sociale zekerheid af te bouwen. Vandaag stel ik vast dat de sociale zekerheid die in oorsprong enkel gefinancierd werd door de werknemer, want ook de zogenaamde we...
Lees meer

Ambtenarenziekteverlof is géén vakantie

De media en onze rechtse regering laten zich, ter gelegenheid van het zomerakkoord,  negatief uit over de regeling van het ziekteverlof bij ambtenaren. Men wekt de schijn dat vast benoemd overheidspersoneel  op het einde van de loopbaan het opgebouwde  ziektekrediet gebruiken om vroeger op pensioen te gaan. De ambtenaar die ziek is moet dit staven met een doktersbewijs, dit bewijs krijgt men niet zonder reden want de overheid kan in zijn rol van werkgever een controlea...
Lees meer

ARCO

In verband met de ARCO-problematiek verschijnen, naar aanleiding van het zomerakkoord, in de media allerhande verhalen het ene al wat geloofwaardiger dan het andere.

De personen die in het bezit zijn van de arco-deelbewijzen zijn meestal kleine spaarders. Het zijn zeker geen speculanten zoals “echte” aandeelhouders kunnen zijn. Het waardepapier of moet ik vandaag zeggen waardeloospapier is beperkt in bedrag per persoon, op naam, enkel inwisselbaar bij de uitgever en dit over een beperkte perio...
Lees meer

Rechtvaardige fiscaliteit ook in je gemeente

Alhoewel de zoektocht van de gemeenten inzake inkomsten beperkt is, kan ook dit bestuursniveau een belangrijke bijdrage leveren inzake rechtvaardige , per definitie herverdelende fiscaliteit. Een percentage op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomstenbronnen. Uiteraard moet bij het maken van politieke keuzes, de voorkeur gegeven worden aan de aanvullende personenbelasting. Deze belastingbasis is immers een feder...
Lees meer

Theo Francken nog lang geen burgemeester

Een zittend regeringslid kan bij verkiezingen doorgaans rekenen op een regeringsbonus. Of dit ook voor Theo Francken uit Lubbeek geldt, daarover het ik mijn twijfels. Het migrantendossier waarop hij zich federaal profileert speelt in dit witte Hagelandsdorp niet. Je moet al veel geluk hebben om er een moslima met hoofdoek tegen te komen. Zittende regeringsleden zijn meestal enkel geïnteresseerd in de titel van titelvoerend burgemeester, een voorbeeld van kiezersbedrog...
Lees meer

DE WERELD IS VAN IEDEREEN

We moeten ons inzetten om van de sociale zekerheid het thema te maken voor de verkiezingen van mei 19. Als migratie het thema wordt kennen we de winnaar. Moeten we dan zwijgen over de schrijnende toestanden van de vluchteling? Een moeilijke oefening. Vandaag zie ik dat de idee om kampen op te richten ten zuiden van de middellandse zee of in Albanië aan voorstanders wint, zelfs binnen de socialistische en christendemocratische families. Dit stemt me ongelukkig . Dit d...
Lees meer

Vakbondsleden en Strijdvaardigheid

De syndicalisatiegraad in België is veel hoger dan in de meeste Europese landen. Dit heeft een historische reden. Arbeiders verenigden zich om bij werkloosheid en ziekte voor elkaar een steun te zijn. De arbeidersbewegingen organiseerden zelf hun solidariteit. Zij legden de basis van de ziekenkassen en de vakbonden. Bij het ontstaan van de sociale zekerheid heeft de overheid de verplichte ziekteverzekering ingesteld en in feite de sociale zekerheid onder de koepel van...
Lees meer

Gastvrij Herent kreeg flinke deuk

Herent dat niet zolang geleden de titel van gastvrije gemeente kreeg toonde zich op de laatste gemeenteraad langs zijn smalste kant.

Deze gemeente uit het Leuvense heeft een zeer goed werkend Lokaal Opvang Initiatief en schepenen van SP-a en CD&V die de vluchteling een warm hart toedragen. Men zou denken dat een brief aan de federale overheid, waarin gesteld wordt dat het wetsontwerp over de woonstbetreding onaanvaardbaar is en voor lokale vrijwilligers een rem betekent om zich voor mens...
Lees meer

HOE KRIJGEN WE EEN LINKSE STEM IN DE MEDIA?

De media maken vandaag nieuws dat maatschappelijk gezien hooguit een voetnota waard is. De afgelopen dagen ging het over een dronken burgemeester die een ongeval veroorzaakte, een andere burgervader die de marathon in meer dan vier uur liep en een gelovige Jood die vrouwen geen hand geeft. Zaken die er echt toe doen zoals de nakende pensioenhervorming en de beursgang van Belfius halen nauwelijks het nieuws. Logisch want onze kranten zijn verworden tot nieuwsmedia die m...
Lees meer

Woonstbetredingswet is verderfelijk

De vrijwilliger die onderdak aan een vluchteling verleent loopt geen risico wordt gezegd. Dit is echter slechts een deel van het verhaal. Het gaat ook over de stigmatisering van een groep mensen en om een aantasting van onze grondwettelijke vrijheden. Het wetsontwerp wil de wet zodanig wijzigen zodat onderzoeksrechters onder de quasi-plicht worden geplaatst om de woonstbetreding toe te staan. Volgens artikel 15 van de Grondwet is het huis “onschendbaar”, de uitzonderingen hierop zijn enkel moge...
Lees meer